Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
Infolinia 900 - 1700 - 71 736 75 55

Cudzoziemcy - ubezpieczenie turystyczne

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Cudzoziemcy - ubezpieczenie turystyczne logo
Oblicz składkę
 • Opis ubezpieczenia
 • Zakres
 • Gdy zdarzy się wypadek
Ubezpieczenie Signal Iduna CUDZOZIEMCY

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, udziela ochrony ubezpieczeniowej cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej


Sumy ubezpieczenia wynoszą:
 • w przypadku kosztów leczenia - od 10.000 EUR do 100.000 EUR,
 • w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 15.000 zł lub 100.000 EUR,
 • w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 30.000 do 100.000 EUR.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak np.
 • wykonywanie pracy za granicą,
 • praca fizyczna,
 • ubezpieczenie choroby przewlekłej,
 • uprawianie sportów, w tym wyczynowe i ekstremalne,
 • branie udziału w zawodach.
Podstawowa składka ubezpieczeniowa dla wybranego wariantu, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk, zostaje procentowo podniesiona.

ZAŁĄCZNIKI
Ubezpieczenie kosztów leczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem w czasie podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SIGNAL IDUNA Polska pokrywa koszty niezbędne przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju miejsca zamieszkania, celem kontynuowania leczenia.

Za koszty leczenia uważa się powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydatki poniesione na:
 • badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobyt w szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje),
 • leczenie ambulatoryjne zapisane przez lekarza (zabiegi, honoraria lekarzy i pielęgniarek, lekarstwa, analizy, operacje),
 • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • naprawy lub zakupu okularów lub naprawy protez w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym mowa w § 2 ust. 7 OWU, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala,
 • transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi na zlecenie lekarza prowadzącego,
 • transport Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
 • transport Ubezpieczonego do kraju miejsca zamieszkania w związku z koniecznością niezwłocznego kontynuowania leczenia, najtańszym środkiem lokomocji zaakceptowanym przez lekarza,
 • transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w kraju zamieszkania lub koszty pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych do wysokość w złotych równowartości 100 EUR.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe na terytorium RP w okresie trwania ubezpieczenia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

ZAŁĄCZNIKI
Jeśli zdarzy się wypadek...
 
należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888
 
(w przypadku zgłoszenia SMS w treści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Biuro Obsługi Roszczeń
ul. Przyokopowa 31
01 - 208 Warszawa

ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
375255
4
3
1
3
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy