Jesteś tu pierwszy raz?
Jak to działa? Założ konto
Ponad 1000 formularzy miesięcznie!

Jak dbać o dane klienta

Każdy agent ma do czynienia z danymi swoich klientów. Wobec tego obligowany jest do przestrzegania obowiązków związanych z ustawą o ochronie danych osobowych. Jest to bardzo ważna kwestia. Uchybienia dotyczące danych osobowych mogą się wiązać z odpowiedzialnością administracyjną lub karną.

Co nazywamy danymi osobowymi?

Według ustawy, dane osobowe są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. Wobec tego można powiedzieć, że praktycznie wszystkie dane dotyczące danej osoby mieszczą się w tej definicji. Imię i nazwisko, pesel, dane teleadresowe - te informacje pozwalają na zidentyfikowanie klienta. Stan zdrowia, numer polisy nie umożliwiają identyfikacji, jednak dotyczą osób już zidentyfikowanych. Ustawa dzieli dane osobowe na dane zwykłe i wrażliwe.

Dane zwykłe

Do danych zwykłych będziemy zaliczać imię, nazwisko, pesel, nr telefonu, adres i tym podobne. Zgodnie z ustawą takie dane mogą być pozyskane od osób trzecich bez zgody tych, których one dotyczą. Jednak ich przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z prawem.

Dane wrażliwe

Dane wrażliwe są definiowane przez ustawę w art. 27. Wykorzystywane w działalności ubezpieczeniowej dane wrażliwe to przede wszystkim informacje medyczne oraz informacje o nałogach. Ich przetwarzanie, a zatem także gromadzenie wymaga pisemnej zgody osoby, której dotyczą.

W jaki sposób można przetwarzać dane osobowe

Najważniejsze są dwie zasady. Trzeba pamiętać o nieudostępnianiu danych osobom nieuprawnionym oraz odpowiednim zabezpieczeniu danych. Dotyczy to między innymi takich działań jak cotygodniowe zmiany haseł dostępowych do komputera, zabezpieczanie danych osobowych znajdujących się w papierowych kartotekach w zamykanych na klucz szafach i szufladach.

Zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zatem także ich gromadzenie (według ustawy gromadzenie jest elementem przetwarzania) wymaga poinformowania osób, których one dotyczą: kto jest administratorem danych, jakie są zasady ich przetwarzania oraz jakie prawa im przysługują (dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania). Poza tym dane mogą zostać wykorzystane tylko do celu, w jakim zostały pozyskane (zawarcie umowy ubezpieczenia i prowadzenie obsługi ubezpieczenia). Muszą być także poprawne merytorycznie oraz zawierać tylko takie informacje, które są niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.

Piotr Szostakiewicz Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

tel. +48 22 270 00 44