Jesteś tu pierwszy raz?
Jak to działa? Założ konto
Ponad 1000 formularzy miesięcznie!

Jak zmotywować agenta?

Zasady wynagradzania agentów i doceniania ich pracy określane są przez konkretne zakłady ubezpieczeń. Zwykle agent zostaje o nich poinformowany jeszcze przed podpisaniem umowy lub na pierwszym szkoleniu. W treści umowy zawarte są szczegółowe uregulowania systemu wynagrodzeń. Należy dokładnie się z nimi zapoznać i wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości. Analizując system wynagradzania agent powinien zwrócić uwagę nie tylko na samą wysokość stawek prowizyjnych, ale także na zasady przyznawania premii, dodatków i innych profitów materialnych.
Oprócz wynagrodzenia (prowizji) najczęściej spotykanymi sposobami na zmotywowanie agenta są rankingi, konkursy, a także darmowe szkolenia.

Prowizja

W ubezpieczeniach na życie stawki za wykonanie określonych czynności są bardzo wysokie w pierwszym roku opłacania składek przez klienta i stanowią nawet kilkadziesiąt procent składki. Począwszy od kolejnego roku trwania umowy wskaźnik składek maleje, a po kilku latach prowizja już agentowi nie przysługuje. Najtrudniej bowiem zdobyć klienta na ubezpieczenie długoterminowe i utrzymać w pierwszych latach, gdy może się wycofać. Później klient nie jest chętny do rezygnacji i opieka agenta jest coraz mniej odpowiedzialna.
W ubezpieczeniach majątkowych umowy ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krócej, stąd konstrukcja stawek prowizyjnych jest inna.

Rankingi


Rankingi agentów ogłaszane przez towarzystwa ubezpieczeniowe mają formę zestawień tworzonych według ustalonego kryterium. Takim kryterium może być:
  • liczba sprzedanych polis,
  • wysokość rocznych składek,
  • trwałość polis,
  • częstotliwość opłacania składek.
Opracowane rankingi są publikowane regularnie. Miejsce w rankingu ma działanie motywacyjne. Na podstawie miejsca w rankingu są też przyznawane nagrody i wyróżnienia. Najczęściej jednak nie mają one charakteru finansowego, tylko emocjonalny. Nagrodami mogą być pamiątkowe dyplomy lub drobne upominki.

Konkursy

Rywalizacja agentów przybiera często postać zorganizowanych konkursów lub zawodów. Konkursy mają miejsce w okresie, gdy np. zakład ubezpieczeń wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia albo w niektórych okresach (np. wakacji). Nagrodami mogą być wyjazdy motywacyjne, wycieczki itp. Zakłady ubezpieczeń organizują też specjalistyczne zawody, np. w najlepszych pomysłach na sprzedaż ubezpieczeń.

Szkolenia

Stałe podnoszenie kwalifikacji agenta ubezpieczeniowego przez zakład ubezpieczeń stanowi system zachęt sprzyjających związaniu go z zakładem. Sposobem zaciśnienia tych kontaktów jest kształtowanie możliwości awansu agentów, czyli określenie tzw. ścieżki kariery. Początkiem kariery może być stworzenie własnego zespołu. Szkolenia organizowane są na koszt zakładu ubezpieczeń lub za częściową tylko odpłatnością. Są one szansą doskonalenia swoich umiejętności i wymiany doświadczeń.

Ubezpieczenie.com.pl/Ubezpieczeniaonline.pl

Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

tel. +48 22 270 00 44