Jesteś tu pierwszy raz?
Jak to działa? Założ konto
Ponad 1000 formularzy miesięcznie!

Jak uzyskać potwierdzenie o wpisie do rejestru agentów ubezpieczeniowych od KNF?

W tym celu należy do Komisji Nadzoru Finansowego skierować wniosek z prośbą o informacje z rejestru agentów ubezpieczeniowych.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 5 z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, KNF może udzielić następujących informacji:
  1. czy przedsiębiorca jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych;
  2. czy osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów jako osoba, przy pomocy której agent wykonuje czynności agencyjne;
  3. na rzecz jakich zakładów działa agent i jaki jest zakres pełnomocnictw;
  4. czy agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3, w tym także informacje o numerze polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę;
  5. czy agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Istotne, by w kierowanym do KNF piśmie wnioskować o udzielenie informacji, a nie wydanie zaświadczenia. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie przewiduje bowiem wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru agentów ubezpieczeniowych - KNF może  natomiast udzielić w tej sprawie informacji.

Bezpłatna infolinia KNF: 800 290 479 - bezpłatna infolinia.

Partnerzy

Nasze formularze są dostępne na największych polskich portalach:

Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

tel. +48 71 320 71 77
fax +48 71 320 71 74