Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

PRUDENTIAL - Emerytura bez Obaw

3 miejsce w rankingu ubezpieczeń na życie

PRUDENTIAL

Średnia ocena: 4.11

Dziękujemy za oddanie głosu.

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które łączy w sobie 2 funkcje, umożliwia długoterminowe oszczędzanie na emeryturę lub na realizację dowolnych planów w przyszłości, zapewnia Twoim najbliższym finansowe wsparcie w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło. Emerytura bez Obaw to gwarancja wypłaty określonego w umowie świadczenia w przypadku utrzymania umowy do końca jej trwania lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Emerytura bez Obaw to ubezpieczenie na życie i dożycie, które zawierane jest aby:
 • w długim okresie zgromadzić środki na emeryturę lub inny dowolny cel,
 • jednocześnie zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.
Umowa zawierana jest na określony czas – nie krótszy niż 10 lat. Przy utrzymaniu umowy do końca jej trwania lub w przypadku śmierci wypłacane jest gwarantowane świadczenie określone w umowie.

To ubezpieczenie oferuje Ci potencjał zysku w postaci premii rocznych i końcowej. Masz również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej aż o 9 umów dodatkowych, zapewniających świadczenia na wypadek utraty zdrowia lub innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Umowa ubezpieczenia


Ubezpieczenie Emerytura bez Obaw jest przeznaczone dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć minimalnie na 10 lat, zaś maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Korzyści

 • gwarancja wypłaty jednego ze świadczeń w wysokościach określonych w umowie w przypadku:

  - końca terminu, na jaki umowa została zawarta,
  - śmierci osoby ubezpieczonej.
   
 • potencjał dodatkowego zysku w postaci premii rocznych i premii końcowej,
   
 • szeroki zakres dostępnej dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej– 9 umów dodatkowych zapewniających wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń,
   
 • sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych niezależne od sumy ubezpieczenia z umowy podstawowej „Emerytura bez Obaw” – rozwiązanie umożliwiające indywidualne dopasowanie do Twoich potrzeb,
   
 • wysokość wpłat dopasowana do Twoich potrzeb,
   
 • podwyższenie ochrony bez konieczności ponownej oceny ryzyka w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka czy zakupu mieszkania lub domu,
   
 • korzyści prawno-podatkowe.


Świadczenia


Świadczenie z tytułu utrzymania umowy do końca jej trwania:
Wyższa z dwóch kwot:
 • gwarantowana suma z tytułu dożycia określona przy zawarciu umowy wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego:
Wyższa z trzech kwot:
 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi,
 • suma składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
 • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 
 

Składka


Miesięczna składka za umowę główną zaczyna się już od 165 zł miesięcznie. Składka jest stała przez cały okres ubezpieczenia i może się zmienić tylko w wyniku indeksacji, waloryzacji, zmiany sumy ubezpieczenia, a decyzję o tych zmianach podejmuje Ubezpieczający.

Umowy dodatkowe


Towarzystwo przewidziało dla swoich Klientów możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i wykupienia opcji dodatkowych w momencie zawierania umowy głównej lub w czasie jej obowiązywania. Prudential oferuje 9 umów dodatkowych umożliwiających zwiększenie zakresu ochrony.

Twoja ochrona w ramach umów dodatkowych:
 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji,
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • na wypadek śmierci,
 • na wypadek niezdolności do pracy,
 • na wypadek poważnego inwalidztwa.
Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia – przejęcie opłacania przez Prudential składek do końca trwania umowy ubezpieczenia w razie:
 • poważnego zachorowania,
 • poważnego inwalidztwa,
 • niezdolności do pracy.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa


Prudential nie wypłaci świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek samobójstwa przed upływem roku od zawarcia umowy ubezpieczenia, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach, czy aktach terroru, okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy i zostały one zatajone lub podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności z tytułu innych zdarzeń ubezpieczeniowych znajduje się w poszczególnych Ogólnych Warunkach Umów dodatkowych.
Powrót do rankingu
                
4
0
7
7
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy