Porównaj najlepsze oferty online!

Ubezpieczenie Twojej firmy już od 89 zł rocznie!

Szczegóły ubezpieczenia

Chcę ubezpieczyć:

Mienie
od ognia
Mienie
od kradzieży
OC
działalności
Dodatkowa ochrona

Wartość majątku firmy:

Do 100 tys. zł
Od 100 tys. zł
do 500 tys. zł
Od 500 tys. zł
do 4 mln. zł
Powyżej
4 mln. zł
Zmień branżę

Wybierz swoją branżę:

PLN
Administratorem Danych Osobowych jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat sp. z o.o. sp. k. zarejestrowana w Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671372. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iod@uo.rankomat.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez Spółkę usługi porównania ofert ubezpieczycieli, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1). Przysługuje Pani/Panu (Użytkownik) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na czas korzystania przez Panią/Pana z usługi Spółki. Odbiorcami tych danych są towarzystwa ubezpieczeniowe i ich agenci. Szczegółowa lista towarzystw i ich agentów znajduję się pod adresem https://www.ubezpieczeniaonline.pl/regulamin/0.html. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usługi Ubezpieczenia online.pl Rankomat sp. z o.o. sp. k. zarejestrowana w Wrocławiu w zakresie porównania ofert ubezpieczycieli.

Dane kontaktowe

Dziękujemy za wypełnienie formularza kontaktowego.

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu przedstawienia ofert dotyczących ubezpieczenia Twojej firmy.

Ponieważ współpracujemy z ponad 30 firmami ubezpieczeniowymi, możesz być pewien, że dzięki nam znajdziesz najatrakcyjniejszą ofertę, idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę?

  1. Roczna składka to już od 89 zł!
  2. Chronisz budynki, budowle i lokale od zalania, pożaru i innych żywiołów.
  3. Ubezpieczasz maszyny, urządzenia, wyposażenie, wartości pieniężne oraz pozostałe mienie firmowe i pracownicze od zdarzeń losowych, kradzieży i wandalizmu.
  4. Chronisz siebie w ramach ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem wypadków przy pracy, wyrządzone przez podwykonawców, powstałe w wyniku błędu, pomyłki lub zaniedbania ubezpieczonego.
  5. Chronisz swoich pracowników w razie wypadków, do których może dojść na terenie RP, jak i za granicą.