Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

OC na pół roku. Dla kogo to dobre rozwiązanie?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Oczywiście może się tak zdarzyć, jednak tylko w określonych przez prawo sytuacjach. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy i gdzie można wykupić ubezpieczenie na pół roku oraz jakich pojazdów dotyczy zakup polisy krótkoterminowej.

Ubezpieczenie OC na pół roku – co to takiego?

Ubezpieczenie OC, czyli Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, jest wymagane prawnie i zapewnia ochronę finansową w przypadku szkody spowodowanej przez kierowcę. Zawarcie ubezpieczenia OC dla większości zarejestrowanych pojazdów dotyczy okresu 12 miesięcy, które reguluje art. 26 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Polisa OC na pół roku, to inaczej tak zwane OC krótkoterminowe, które działa na takiej samej zasadzie, jak pełna roczna polisa, ale obejmuje inny okres ochrony (np. 30 dni, 3 miesiące czy pół roku). Reguluje to z kolei art. 27 tej samej ustawy, który brzmi:

Umowa ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

1.Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2 (Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży),

2) zarejestrowany czasowo,

3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska,

4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. b,

5) pojazdem historycznym,

6) pojazdem do jazd testowych.

Kiedy można kupić OC krótkoterminowe?

Według obowiązujących przepisów niestety nie każdy może wykupić polisę krótkoterminową. Kupno OC krótkoterminowego zależy od rodzaju pojazdu i wygląda to następująco:

Kategorie pojazdów, dla których można wykupić OC krótkoterminowe

POJAZD

MINIMALNY CZAS TRWANIA POLISY
zarejestrowane czasowo 30 dni - art. 27 ust.1 pkt 3
sprowadzone z zagranicy

30 dni - art. 27 ust. 1 pkt 6

pojazdy sprzedawane przez komisy 30 dni - art. 27 ust. 1 pkt 2
historyczne 30 dni - art 27 ust. 1 pkt 5
wolnobieżne 3 miesiące - art. 27 ust. 1 pkt 4
do jazd testowych 30 dni, jeśli właścicielem jest podmiot uprawniony do prowadzenia takiej działalności - art. 27 ust. 1 pkt 7

OC na pół roku dla pojazdów historycznych

OC krótkoterminowe, czyli zawierane na mniej niż 12 miesięcy, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób posiadających samochody historyczne. W takim wypadku ustawa nie obliguje właściciela do wykupu całorocznego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wykupienie polisy OC dla pojazdów historycznych jest konieczne w momencie, kiedy planujesz korzystać z takiego pojazdu na drogach publicznych.

W przypadku kiedy samochód stoi w garażu lub na posesji właściciel nie ma obowiązku jego ubezpieczania. Jeśli przez większą część roku nie jest ono używane, to nie ma potrzeby kupowania OC, jak w przypadku wszystkich pozostałych pojazdów.

Przykład: Pani Marta jest właścicielką historycznego samochodu, którym jeździ tylko w czasie wakacji. W związku z tym konieczne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia OC, które chroni właściciela samochodu w przypadku ewentualnych szkód spowodowanych przez niego podczas jazdy. Jednakże, z uwagi na to, że auto jest używane jedynie sezonowo. Pani Marta może skorzystać z wykupu polisy OC tylko na ten okres. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje specjalne polisy krótkoterminowe dla pojazdów zabytkowych, które przez większość roku nie są używane. Pani Marta powinna skonsultować się z firmami ubezpieczeniowymi w celu znalezienia najkorzystniejszej oferty, która spełni wszystkie jej potrzeby i zapewni ochronę na czas jej letnich podróży.

OC na pół roku dla samochodu z komisu

Komis może wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC na samochód wtedy, gdy kupi dane auto i wystawi go na sprzedaż. Należy pamiętać, że tak samo jak każda osoba prywatna, komis ma obowiązek zarejestrować kupione auto w ciągu 30 dni, jeśli zostało ono sprowadzone z zagranicy i nie posiada OC.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC jest idealnym rozwiązaniem dla komisu, ponieważ pozwala na skrócenie okresu ochrony ubezpieczeniowej do 30 dni, zamiast standardowego roku. Jest to korzystne, ponieważ pozwala uniknąć długoterminowych zobowiązań ubezpieczeniowych i płacenia wysokich składek przez cały rok. Dzięki temu komis samochodowy może elastycznie dostosowywać ubezpieczenia do potrzeb sprzedaży samochodu i tym samym ograniczyć koszty, jednocześnie zapewniając odpowiednie zabezpieczenie dla swoich klientów.

Przykład: Komis samochodowy wystawił na sprzedaż auto sprowadzone na lawecie z zagranicy, które nie miało ubezpieczenia OC. Auto to nie sprzedało się przez 30 dni od dnia jego sprowadzenia. W takim wypadku komis ma obowiązek jego rejestracji oraz wykupu ubezpieczenia OC. Może on wykupić polisę krótkoterminową na minimum 30 dni lub zdecydować się na dłuższy okres ochrony, jeśli jego sprzedaż się przedłuża. Ubezpieczenie OC, czyli Odpowiedzialności Cywilnej jest wymagane prawnie w Polsce i musi być zakupione przez każdego właściciela, w tym także przez komis.

OC na pół roku, planując sprzedaż samochodu

Sprzedając samochód, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej automatycznie zostaje przeniesione na nowego właściciela. Po zakupie to nowy nabywca zdecyduje, czy będzie kontynuował ubezpieczenie poprzedniego właściciela, czy wykupi nową polisę. Jeśli nie będzie kontynuował obecnej polisy i wykupi nową, to zbywca pojazdu otrzyma zwrot za niewykorzystane ubezpieczenie. Natomiast gdy pozostawi dotychczasowe OC, to sprzedający nie dostanie żadnego zwrotu.

Porównaj polisy OC/AC

W związku z tym warto rozważyć sprzedaż samochodu, gdy ubezpieczenie OC zbliża się ku końcowi. W ten sposób nie będziesz mocno stratny na ubezpieczeniu, gdy nowy właściciel zdecyduje się je sobie pozostawić.

Przykład: Pan Wojciech sprzedał samochód Panu Darkowi w momencie, gdy ubezpieczenie OC jest jeszcze ważne przez 7 miesięcy. W związku z tą sytuacją ubezpieczenie samochodu zostanie przeniesione na nowego właściciela, czyli Pana Darka. Jest to standardowa procedura w przypadku sprzedaży pojazdu. Jeśli Pan Darek nie zrezygnuje z tego ubezpieczenia, to oznacza to, że jeśli Pan Wojciech opłacił roczne ubezpieczenie, a sprzedał samochód po kilku miesiącach, nie otrzyma zwrotu za pozostały okres. Gdyby jednak Pan Darek nie chciał kontynuować tego ubezpieczenia i je wypowie, to Pan Wojciech dostanie zwrot pieniędzy za okres, który pozostał do końca umowy.

Ubezpieczenie na pół roku a standardowa polisa - czym się różnią?

Ubezpieczenie OC na pół roku i standardowa polisa różnią się od siebie przede wszystkim czasem obowiązywania ochrony. Zwykła polisa jest zawierana na okres roku, podczas gdy ubezpieczenie krótkoterminowe np. na pół roku obowiązuje tylko przez sześć miesięcy lub miesięczne przez 30 dni. Oba ubezpieczenia, niezależnie od czasu jej trwania, mają dokładnie taki sam zakres ochrony.

Druga różnica dotyczy kosztów - polisa na pół roku jest zazwyczaj tańsza niż standardowa roczna polisa, ponieważ obejmuje krótszy okres ochrony. Ponadto podczas kupowania ubezpieczenia krótkoterminowego kierowcy mają większą elastyczność i możliwość dostosowania polisy do swoich potrzeb i okresu używania pojazdu. Na przykład jeśli kierowca korzysta z samochodu zabytkowego tylko w określonym sezonie, może wybrać ubezpieczenie na:

 • miesiąc,
 • trzy miesiące,
 • pół roku,

aby zaoszczędzić na kosztach.

Kolejna różnica obejmuje wypowiedzenie lub kontynuację polisy. Korzystając z ubezpieczenia krótkoterminowego, kierowca musi pamiętać o terminie wygaśnięcia polisy i konieczności jej przedłużenia, aby być nadal ubezpieczonym. Polisa krótkoterminowa, w przeciwieństwie do rocznej nie ulega automatycznemu przedłużeniu oraz nie trzeba jej wypowiadać, gdyż po prostu po terminie wygasa.

Automatyczne odnowienie ubezpieczenia

Automatyczne odnowienie ubezpieczenia samochodu to dogodna opcja dla osób zapracowanych, które często zapominają o terminach przedłużenia polis. Dzięki tej usłudze nie trzeba martwić się o to, że zapomnisz przedłużyć swoje ubezpieczenie i zostaniesz bez ochrony na drodze. Automatyczne odnowienie polega na tym, że ubezpieczyciel przedłuża polisę na kolejny rok, bez konieczności zgłoszenia chęci jej kontynuowania. W momencie gdy polisa zbliża się do końca, otrzymasz informację od ubezpieczyciela, że zostanie ona automatycznie odnowiona.

Oczywiście automatyczne odnowienie ubezpieczenia samochodu nie oznacza tego, że koniecznie musisz się na nie zdecydować. Możesz w międzyczasie znaleźć lepszą ofertę OC u innego ubezpieczyciela, jednak pamiętaj, że wtedy trzeba będzie wypowiedzieć tę poprzednią, najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Automatyczne odnowienie polisy OC auta jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala uniknąć konsekwencji braku ważnej polisy.

Jeśli nie będziesz posiadać ważnego ubezpieczenia OC nawet choćby przez jeden dzień, musisz się wtedy liczyć z karami od UFG, które mogą być bardzo dotkliwe.

Kara za brak OC od 1. lipca 2023 roku

 

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

brak OC do 3 dni

1440 zł

2160 zł

240 zł

brak OC od 4 do 14 dni

3600 zł

5400 zł

600 zł

brak OC powyżej 14 dni

7200 zł

10800 zł

1200 zł

Sposób kalkulacji składki

Jeśli chcesz obliczyć składkę OC, masz do wyboru różne opcje. Możesz skorzystać z usług agentów ubezpieczeniowych, którzy pomogą Ci przejść przez cały proces zakupu polisy. Wizyta w biurze ubezpieczeń może być pomocna, ponieważ będziesz miał możliwość zadawania pytań i uzyskasz indywidualne wsparcie.

Kolejna opcja to skorzystanie z internetowych porównywarek ubezpieczeń, które umożliwiają łatwe i szybkie porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych w zaledwie kilka minut. Dzięki porównywarce możesz zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku, ponieważ nie musisz osobno kontaktować się z każdą firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania informacji o ich ofertach.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest obliczenie składki za pomocą kalkulatorów ubezpieczeniowych. Wystarczy wprowadzić niezbędne dane, takie jak:

 • marka,
 • model,
 • rok produkcji pojazdu,

a program automatycznie obliczy składkę OC. To szybkie i wygodne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć najkorzystniejszą opcję dla Ciebie.

Kiedy nie można kupić OC krótkoterminowego?

Ogólnie obowiązującym ubezpieczeniem samochodu w Polsce jest ubezpieczenie całoroczne, poza pewnymi wyjątkami np. ubezpieczenie na samochód zarejestrowany czasowo lub na historyczny. A co w przypadku, kiedy auto nadaje się do dłuższej naprawy (np. przez okres 6 miesięcy) , przez co nie może być w tym czasie użytkowane?

Niestety w takiej sytuacji nie ma możliwości wykupienia OC krótkoterminowego, aby zaoszczędzić na pełnym ubezpieczeniu.

Gdzie kupić OC na pół roku lub krócej?

Aby kupić OC na pół roku lub krócej, musisz skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym lub udać się bezpośrednio do biura TU. Niestety ubezpieczenia krótkoterminowego nie można kupić przez Internet. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciel nie może w ten sposób zweryfikować, czy spełniasz wymagania do zawarcia OC krótkoterminowego. Ponadto liczba sprzedawanych polis krótkoterminowych jest stosunkowo mała, dlatego firmom ubezpieczeniowym nie opłaca się stwarzanie systemu do sprzedaży takich ubezpieczeń przez Internet.

Przykłady ofert OC krótkoterminowych:

 • Allianz – cena wyliczana jest na podstawie danych kierowcy i jego pojazdu,
 • Link4 – ceny są stałe: dla samochodów osobowych – 75 zł, dla aut dostawczych – 100 zł,
 • MTU – cena wyliczana jest indywidualnie dla każdego samochodu.

Porównaj polisy OC/AC

Gdzie kupić polisę po zakończeniu OC krótkoterminowego?

Po zakończeniu OC krótkoterminowego trzeba kupić polisę długoterminową. W Polsce istnieje wiele firm ubezpieczeniowych, w których możesz nabyć taką polisę. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest skorzystanie z usług agentów ubezpieczeniowych. Możesz również odwiedzić strony internetowe firm ubezpieczeniowych, na których dostępne są dostęne specjalne kalkulatory. Ponadto przy zakupie ubezpieczenia pomocne będą też internetowe porównywarki. Zobacz, na jakie oferty może liczyć właściciel Volkswagena Passata z 2018 roku, poj. silnika 2.0 l, diesel.

TU OC AC NNW Assistance CENA
Uniqa x x x x 2 191 zł
Allianz x x x x 2 313 zł
Link4 x x x x 2 709 zł
mtu24 x x x x 3 267 zł

Skorzystaj z internetowego kalkulatora OC i AC i sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić na zakupie polisy w ten sposób. Kierowca Passata otrzymał propozycję pełnej ochrony z różnych towarzystw - najtańsza oferta różni się od najdroższej o ponad 1000 zł. Oczywiście poza ceną sprawdź także dokłane warunki ubezpieczenia, szczególnie jeśli chodzi o dodatkowe produkty, jak AC, ASS czy NNW.

Co warto wiedzieć?
 • Polisa OC krótkoterminowa np. na pół roku, działa na takiej samej zasadzie, jak pełna roczna polisa, jednak obejmuje inny okres ochrony.
 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe można wykupić tylko w określonych sytuacjach, które uregulowane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych np. dla pojazdów historycznych, zarejestrowanych czasowo lub sprzedawanych przez komis.
 • Ubezpieczenie na pół roku różni się od standardowej polisy, głównie czasem trwania ochrony, ale także ceną i wygaśnięciem takiej polisy.
 • OC krótkoterminowego nie można kupić przez internet, tylko u agenta ubezpieczeniowego lub w biurze TU, ponieważ musi on zweryfikować czy spełniasz wymagania do zakupu OC krótkoterminowego.
 • Szukając OC na pół roku, pamiętaj, że nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiada sprzedaż polis krótkoterminowych, jednak nie może odmówić Ci wykupu takiej polisy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o OC na pół roku

 1. Czy OC na pół roku może wpływać na historię ubezpieczeniową kierowcy?

  Zazwyczaj ubezpieczyciele biorą pod uwagę roczną historię ubezpieczeniową kierowcy, a nie jego historię z ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli polisa zostanie wykupiona tylko na pół roku, to ubezpieczyciel może nie brać jej pod uwagę przy wyliczaniu składki.

 2. Co zrobi ubezpieczyciel, jeśli nie opłacę składki za OC na pół roku?

  Jeśli nie opłacisz składki za OC na pół roku, ubezpieczyciel może podjąć kilka kroków. Po pierwsze wyśle do Ciebie monity przypominające o konieczności uregulowania składki, w których mogą znaleźć się naliczenia odsetek lub dodatkowych opłat za opóźnienie. Jeśli to nie pomoże, ubezpieczyciel może przekazać sprawę do windykacji, która będzie próbować jeszcze na tym etapie polubownie rozwiązać sytuacje. Jeśli to nie przyniesie pozytywnego rozwiązania, to skieruje on sprawę na drogę sadową. Pamiętaj, że nieopłacenie składki i skierowanie sprawy do sądu, może spowodować także trudności w przyszłym ubezpieczaniu, ponieważ inni ubezpieczyciele będą mogli zażądać wyższych składek lub innych zabezpieczeń.

 3. Czy można kupić również AC na pół roku?

  Niestety nie każdy ubezpieczyciel zaoferuje Ci autocasco na okres krótszy niż rok. Większość towarzystw zawiera takie polisy, tylko i wyłącznie na pełny okres, tak jak standardowe OC. Krótkoterminowe AC na pewno oferuje PZU i Compensa.

 4. Kto może kupić OC krótkoterminowe?

  Krótkoterminowe ubezpieczenie OC jest dostępne tylko w niektórych sytuacjach. Mogą je nabyć właściciele pojazdów zarejestrowanych na określony czas, pojazdów historycznych, sprowadzonych z zagranicy oraz komisy samochodowe.

 5. Na jaki najkrótszy okres można kupić OC krótkoterminowe?

  Najkrótszym okresem, na jaki można kupić OC krótkoterminowe, jest 30 dni. Może on wynosić więcej niż miesiąc np. pół roku, trzy miesiące, ale w żadnym wypadku nie może być on krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia