Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Oszczędź nawet 50% na polisie.
Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego

Jeszcze nie tak dawno obowiązkowym zestawem dokumentów w samochodzie był dowód rejestracyjny, ubezpieczenie i dokument tożsamości. Od momentu utworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wystarczy sam dokument tożsamości.

Czy można kupić OC bez dowodu rejestracyjnego? Najpierw musimy sobie wyjaśnić, co to w ogóle znaczy “bez dowodu rejestracyjnego”. 

Kiedy nie masz dowodu rejestracyjnego?

To, czy będziesz mógł kupić OC na samochód, czy nie, zależy od przyczyny braku dowodu rejestracyjnego. 

Najpowszechniejsze sytuacje, w których nie masz dowodu rejestracyjnego, to:

 1. Nie masz dowodu rejestracyjnego przy sobie.
 2. Dowód się zgubił albo uległ zniszczeniu.
 3. Złodziej ukradł dowód rejestracyjny.
 4. Kontrola drogowa zatrzymała Ci dowód rejestracyjny.
 5. Samochód nie jest zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. 

Posiadanie fizycznego dokumentu to jedno, ale bardziej istotny będzie tutaj status prawny pojazdu. Omówimy sobie poszczególne sytuacje, również w kontekście ubezpieczenia OC. 

Ważne! We wszystkich przypadkach oprócz ostatniego masz obowiązek posiadania ważnej polisy OC na dany pojazd. W przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na Ciebie karę za brak OC. 

Porównaj polisy OC/AC

Czy kupię OC, jeśli zapomniałem dowodu rejestracyjnego?

Dowód rejestracyjny jest podstawowym dokumentem przy zakupie ubezpieczenia, ale nie niezbędnym. Dane auta potrzebne do zakupu ubezpieczenia masz też w karcie pojazdu, zeszłorocznej polisie OC lub na dokumencie sprzedażowym. 

Jeszcze prostsza jest sytuacja, kiedy przychodzisz do danego agenta ubezpieczeniowego po wznowienie polisy OC. 

Agentów ubezpieczeniowych zasadniczo nie obchodzi to, czy masz dowód rejestracyjny, czy go zgubiłeś, zniszczyłeś, albo Ci go ktoś ukradł. Ustawa też nie uzależnia zakupu ubezpieczenia od faktu posiadania dowodu rejestracyjnego. 

Żeby była jasność - skradziony lub utracony dowód rejestracyjny to problem, ale nie w kontekście ubezpieczenia OC. 

Zgubiony lub zniszczony dowód rejestracyjny pojazdu a ubezpieczenie OC

Ustawodawca przewidział sytuację, w której dowód rejestracyjny będzie się gubić, i przygotował na to przepisy prawne. 

Po utracie dowodu rejestracyjnego w wyniku zagubienia lub zniszczenia auto nadal jest zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, a informacje na ten temat znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Podczas kontroli drogowej to tam zajrzy policjant, a nie do dowodu. 

Brak dowodu rejestracyjnego w tym przypadku nie stoi na przeszkodzie do zawarcia polisy OC.

Niemniej jednak jak najszybciej udaj się do wydziału komunikacji, żeby wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego. 

Jak wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Aby wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego, należy złożyć stosowny wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Musisz też mieć ze sobą dokument potwierdzający własność. Może to być karta pojazdu lub dowód przeniesienia własności, tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dowodu rejestracyjnego, potrzebne będzie oświadczenie o okolicznościach jego utraty. Składasz je pod rygorem kary za składanie fałszywych zeznań. 

Dla skradzionych dokumentów urząd będzie wymagał także zaświadczenia z policji, że zgłosiłeś kradzież dowodu rejestracyjnego. 

Wydanie wtórnika nastąpi do 30 dni od dnia złożenia wniosku i kosztuje 54,50 zł. Koszt rośnie do 73,50 zł, jeśli jednocześnie wnioskujesz o wydanie pozwolenia czasowego. 

Zatrzymany dowód rejestracyjny online a polisa OC

Sytuacje, w których organ kontrolujący ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego zostały wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wskazuje na: 

 1. stwierdzenie lub uzasadnione przypuszczenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu (w szczególności po wypadku drogowym, ponieważ zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy), zagraża porządkowi ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 2. stwierdzenie, że pojazdu nie poddano badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin ten został wyznaczony nieprawidłowo;
 3. stwierdzenie, że badania technicznego dokonała jednostka do tego nieupoważniona;
 4. uzasadnione przypuszczenie, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym oraz w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może wydać Ci odpowiednie pokwitowanie i zezwolić na używanie pojazdu przez okres 7 dni (w pokwitowaniu znajdą się warunki tego używania).

"Papierowy" dowód rejestracyjny może zatrzymać przede wszystkim jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych (gdy np. udasz się na badania okresowe), jeśli stwierdzi zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność lub ma uzasadnione podejrzenia, że dowód rejestracyjny został podrobiony lub przerobiony. Zatrzymany dokument zostanie wówczas przesłany niezwłocznie do organu, który go wydał.

Ważne! Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to procedura cofnięcia dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych, a nie konfiskata fizycznego dowodu rejestracyjnego. To, że nie masz ze sobą fizycznego dowodu rejestracyjnego, nie oznacza, że kontrola drogowa Ci go nie zatrzyma. Mało tego, jeśli z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym nadal będziesz poruszać się po drogach, to przy następnej kontroli auto trafi na lawetę i dalej na parking policyjny, nawet jeśli masz fizyczny dokument przy sobie. 

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Jeśli Twój dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję lub inny organ, możesz odzyskać go, wypełniając odpowiedni wniosek i udając się do właściwego urzędu. Wniosek o odzyskanie dowodu rejestracyjnego możesz złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, w zależności od tego, gdzie został zatrzymany.

W celu zwrotu dowodu rejestracyjnego możesz udać się do dowolnej jednostki policji. Niestety, w sytuacji, gdy powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego był zły stan techniczny pojazdu, żeby odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny, trzeba będzie przejść badanie techniczne.

Porównaj polisy OC/AC

Ubezpieczenie niezarejestrowanego samochodu

To szczególna okoliczność, ponieważ w znakomitej większości przypadków Polacy ubezpieczają pojazdy w tym samym dniu, w którym go rejestrują. 

Ubezpieczenie niezarejestrowanego samochodu jest możliwe, ale pod warunkiem, że auto spełnia wymogi techniczne dopuszczenia do ruchu i planujesz je zarejestrować w najbliższym terminie. 

Wówczas możesz zakupić polisę OC, ale na drogę publiczną wolno Ci wjechać dopiero w momencie zarejestrowania pojazdu. 

Ważne! Nie ubezpieczysz samochodu, który nie ma nadanego numeru VIN, np. pochodzi z kradzieży i miał przebite numery. Najpierw musisz załatwić kwestię VIN, a dopiero potem ubezpieczenie i rejestrację. 

Źródła:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Warto wiedzieć
 • Sam fakt posiadania lub nieposiadania fizycznego dowodu rejestracyjnego nie determinuje tego, czy możesz kupić ubezpieczenie OC na dany pojazd, czy nie. Istotna jest kwestia dopuszczenia pojazdu do ruchu i rejestracji w bazie CEPIK. 
 • Musisz mieć ważne OC na pojazd najpóźniej w dniu rejestracji auta i nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.
 • Brak ważnego OC w momencie wprowadzenia pojazdu do ruchu skutkuje karą z UFG w wysokości dwóch minimalnych płac brutto za przerwę dłuższą niż 14 dni. Dodatkowo, jeśli spowodujesz szkodę nieubezpieczonym autem, za jej naprawę zapłacisz ze swojej kieszeni. 
 • Służby kontrolujące mogą zatrzymać dowód rejestracyjny, nawet jeśli fizyczny dokument masz przy sobie. Nadal możesz ubezpieczyć samochód, ale dowód rejestracyjny i tak trzeba odzyskać. 
 • Jeżeli utraciłeś dowód rejestracyjny w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, postaraj się jak najszybciej o jego wtórnik. To, że możesz ubezpieczyć auto, nie oznacza, że możesz nie mieć dowodu rejestracyjnego. To dokument, który potwierdza Twoją własność pojazdu oraz jego dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych. Bez dowodu rejestracyjnego nie sprzedasz pojazdu, nie oddasz go ani nie zezłomujesz. 
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC bez dowodu rejestracyjnego

 1. Czy dowód rejestracyjny jest potrzebny do ubezpieczenia OC?

  Sam fizyczny dokument przydaje się, gdy agent ubezpieczeniowy musi spisać dane właściciela lub pojazdu. Nowsze dowody rejestracyjne mają też kod QR, który ułatwia wprowadzanie danych pojazdu do programu do wystawiania polis. Nie jest jednak niezbędny.

 2. Czy bez dowodu rejestracyjnego wykupię ubezpieczenie OC?

  Istotne w tym przypadku jest to, dlaczego nie masz dowodu rejestracyjnego. Jeśli uległ zniszczeniu lub został skradziony, to musisz postarać się o wtórnik, ale ubezpieczenie OC kupisz. Tak samo, jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany - kupisz OC, ale samochodem nie możesz jeździć. Jeśli zaś auto nie jest zarejestrowane, to możesz kupić ubezpieczenie OC na VIN, a następnie przystąpić do procesu rejestracji pojazdu. Na koniec - w sytuacji, gdy pojazd nie jest dopuszczony do ruchu i z uwagi na kwestie techniczne nie może zostać dopuszczony, to go nie ubezpieczysz.

 3. Czy trzeba wozić ze sobą dowód rejestracyjny?

  Już nie. Od 1 października nie ma takiego obowiązku, jako że kontrole drogowe zyskały możliwości sprawdzenia danych pojazdu w bazie CEPIK 2. Podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego czy ubezpieczenia już nie musisz okazywać. Wystarczy dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub prawo jazdy.

 4. Najpierw rejestracja samochodu czy ubezpieczenie?

  Samochód ubezpieczasz najpóźniej w dniu rejestracji, nie później niż w momencie wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego. W większości przypadków ubezpieczenie będzie po rejestracji pojazdu, jeżeli jednak zachodzi wyjątkowa okoliczność i musisz ubezpieczyć pojazd niezarejestrowany, to masz taką możliwość.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
4
6
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia