Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Przepisanie OC, czy konieczne? Kupiłem samochód z opłaconym OC. Czy muszę dokonywać zmian czy mogę jeździć na polisie zbywcy do końca okresu ubezpieczenia. Jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy OC?

Powyższa kwestia regulowana jest 2 ustawami - ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Odpowiednio mówią o tym artykuły 78 w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

"Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym."

Drugim przepisem jest art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

"Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

2. W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust.1, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek."

W związku z powyższym zbywca musi powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu i zmianie właściciela, a nabywca pojazdu zgłosić się do ubezpieczyciela w celu wypowiedzenia umowy lub przepisania jej. W praktyce bardzo często obydwie strony zaniedbują swoje obowiązki i nowonabywca często jeździ na polisie (z danymi) zbywcy, nie przerejestrowując nawet pojazdu, a przy końcu polisy zbywca otrzymuje informację o wznowieniu umowy. Radzimy dokonać wszystkich formalności, aby uniknąć komplikacji w przyszłości.

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Po kupnie samochodu nie trzeba przepisywać OC. Nie ma takiego przepisu, który nakładałby na nabywcę taki obowiązek.

To do kupującego należy decyzja, co zrobi z polisą OC sprzedającego. 

  • może ją kontynuować i dokonać rekalkulacji składki - w niektórych przypadkach dostanie nawet zwrot składki, którą zapłacił sprzedający,
  • może złożyć wypowiedzenie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i wykupić polisę całoroczną na siebie, 
  • w skrajnym przypadku, jeśli nie ma obowiązku przerejestrowania samochodu (czyli kupił używane auto na terenie RP), może nawet nie przepisywać polisy zbywcy na siebie, aczkolwiek jest to rozwiązanie najmniej korzystne.
Ważne! Jeśli wypowiadasz polisę OC zbywcy, upewnij się, że masz ważną polisę OC w innym towarzystwie. W przeciwnym razie zapłacisz karę za brak OC. 

Kupiłem samochód - co z OC po zakupie auta?

Tak jak napisaliśmy powyżej - decyzja należy do Ciebie. 

Kiedy opłaca się przepisać OC? Na pewno wtedy, gdy do końca umowy zostało dużo czasu (więcej niż 10 miesięcy) i zbywca zapłacił składkę w całości. Jeśli masz dużo więcej zniżek niż zbywca - np. sprzedający był młodym kierowcą - możesz nawet dostać zwrot składki. Przepisz OC na siebie także wtedy, gdy wiesz, że nie będziesz dopłacać, a akurat nie masz pieniędzy na całoroczną polisę. 

Kiedy nie opłaca się przepisywać OC? Najważniejsze to uniknięcie kary za brak OC. Polisa zbywcy nie przedłuża się automatycznie, a o terminach łatwo zapomnieć. Dlatego jeśli chcesz tego przypilnować albo do końca polisy nie zostało dużo czasu, zrzeknij się jej i kup OC na siebie. Także kiedy chcesz zbierać zniżki, zrzeknij się OC sprzedającego i kup na siebie. UFG nie uznaje zniżek wypracowanych na polisach po zbywcach. Wypowiedz tę umowę także wtedy, gdy w innej firmie masz preferencyjne stawki, np. umowę flotową albo dodatkowe zniżki za inne ubezpieczenia (na życie, nieruchomości). 

Porównaj oferty
Powrót do listy
4
1
5
4
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia