Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Oszczędź nawet 50% na polisie.
Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.
Porównaj ceny

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu - kiedy jest potrzebne?

Ubezpieczenie OC chroni od zdarzeń drogowych na mieniu lub osobie. Jest to zabezpieczenie zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Dlatego, żaden kierowca nie powinien poruszać się bez polisy OC.

Czasami jednak w natłoku obowiązku może zabraknąć czasu na załatwienie formalności związanych z zakupem ubezpieczenia samochodu. Czy do zakupu OC można napisać upoważnienie?

Porównaj polisy OC/AC

Czy można ubezpieczyć cudzy samochód?

Zakup ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej to jeden z najważniejszych obowiązków prawnych posiadacza pojazdu. Auto powinno zostać ubezpieczone najpóźniej w dniu rejestracji i przed włączeniem go do ruchu.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu w imieniu właściciela pojazdu. O tym, czy można zakupić polisę ubezpieczeniową na cudzy rachunek, mówi art. 808. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

W praktyce oznacza to, że Ubezpieczającym może być osoba, która nie jest jego właścicielem pojazdu mechanicznego. Wtedy jednak to na tej osobie ciąży obowiązek opłaty składki ubezpieczeniowej. Natomiast to Ubezpieczony zostaje wskazany z imienia i nazwiska na polisie, i objęty ochroną ubezpieczeniową.

Czy upoważnienie do ubezpieczenia samochodu jest potrzebne?

Większość ubezpieczycieli nie wymaga pisemnego upoważnienia do kupna ubezpieczenia samochodu przez osobę trzecią. Może zdarzyć się jednak, że agent ubezpieczeniowy ewentualnie poprosi o pokazanie takiego upoważnienia, celem zabezpieczenia interesów właściciela pojazdu.

Jak ubezpieczyć pojazd za kogoś?

Zawieranie umowy ubezpieczenia samochodu wygląda tak samo, jak kupowanie polisy w imieniu własnym. Jak można kupić polisę ubezpieczeniową?

 • agent ubezpieczeniowy - jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady, wizyta u agenta będzie najlepszym wyborem. Warto znaleźć osobę, która posiada multi agencję, wtedy będziesz miał dostęp do większej ilości ofert u różnych ubezpieczycieli.
 • odział towarzystwa ubezpieczeniowego - jeśli darzysz zaufaniem konkretną firmę ubezpieczeniową, najlepiej warto udać się do placówki danego ubezpieczyciela i kupić polisę OC bezpośrednio u przedstawiciela.
 • telefonicznie - czasami nie ma możliwości, aby osobiście kupić polisę. Rozwiązaniem jest kupno ubezpieczenia samochodu na infolinii.
 • online - to najprostszy i najszybszy sposób na kupienie polisy. Możesz wygodnie skorzystać z porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych, bez wychodzenia z domu. Na ubezpieczeniaonline.pl wystarczy wypełnić krótki formularz, aby obliczyć koszt OC i AC.

Co musi zawierać upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

W życiu dochodzi do różnych sytuacji, czasami jest to choroba, innym razem długoterminowy wyjazd. W takich sytuacjach warto napisać upoważnienie do załatwiania spraw w twoim imieniu.

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu warto mieć ze sobą w razie gdyby, agent ubezpieczeniowy chciał się upewnić, że kupujesz polisę OC w dobrej wierze. Na pełnomocnictwie powinny znajdować się następujące elementy:

 • datę i miejsce dokumentu,
 • dane personalne stron upoważnienie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego i PESEL,
 • opis zakresu upoważnienia,
 • zgoda właściciela pojazdu do podejmowania czynności prawnych w jego imieniu przez osobę trzecią,
 • dane dotyczące pojazdu jak marka, model, numer rejestracyjny i numer VIN,
 • czytelne podpisy obu stron uwierzytelniające upoważnienie.

Kto może być upoważnionym do ubezpieczenia pojazdu?

Może być to członek rodziny, partner lub po prostu zaufana osoba. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu nie musi mieć potwierdzenia notarialnego czy sądowego, wystarczy oświadczenie właściciela pojazdu.

Co grozi za brak OC?

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Za nieposiadanie polisy OC właściciel pojazdu może otrzymać mandat karny za niezachowanie ciągłości ubezpieczenia samochodu. Jak wysokie kary finansowe będą w 2023 roku?

W przyszłym roku prawdopodobnie będą aż dwie podwyżki kary za brak OC - w styczniu i lipcu. Kara za brak OC co roku wzrasta, ponieważ jej wysokość jest zależna od minimalnego wynagrodzenia. Jeśli plany co do wysokości minimalnej płacy brutto na rok 2023 się nie zmienią, to najwyższa kara będzie wynosiła aż 6980 zł w przypadku auta osobowego, i 7200 zł w drugim półroczu. 

Porównaj polisy OC/AC

Kary za brak OC od stycznia 2023 r. będą wynosić:

 1. Samochód osobowy
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 1350 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 3380 zł    
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 6770 zł  
 2. Samochód ciężarowy
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 2030 zł 
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 5070 zł  
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 10 150 zł
 3. Motocykl/motorower
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 230 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 560 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 1130 zł

Natomiast od lipca 2023 r. kary za brak OC będą jeszcze wyższe:

 1. Samochód osobowy
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 1380 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 3450 zł    
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 6900 zł  
 2. Samochód ciężarowy
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 2070 zł 
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 5080 zł  
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 10 350 zł
 3. Motocykl/motorower
  • za przerwę w ubezpieczeniu do 3 dni - 230 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu od 4 dni do 14 dni - 580 zł
  • za przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni - 1160 zł

Brak OC to nie tylko ryzyko grzywny, ale także obowiązek pokrycia szkody OC z własnej kieszeni. Poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie, ale ty jako sprawca zostaniesz objęty regresem ubezpieczeniowym.

Proces likwidacji szkody bywa dość skomplikowany, a wysokość odszkodowania może oscylować nawet w setkach tysięcy złotych. Oprócz roszczenia za uszkodzenie pojazdu poszkodowany może zgłosić szkodę osobową i majątkową. Jeżeli uczestnik zdarzenia mocno podupadł na zdrowiu lub zmarł, sąd może zasądzić comiesięczną, dożywotnią rentę dla poszkodowanego i członków jego rodziny.

W tym kontekście najlepsze OC, to OC, które masz. W pozostałych sytuacjach skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz swoje ubezpieczenie online na spokojnie. 

Czy można upoważnić osobę trzecią do likwidacji szkody?

Co do zasady, ubezpieczyciel pisemnie informuje właściciela pojazdu o przebiegu likwidacji szkody. Możesz jednak napisać upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w twoim imieniu. 

Do monitorowania przebiegu szkody można upoważnić inną osobę lub firmę. Jako właściciel pojazdu nie ma także przeszkód, aby wyrazić zgodę na odbiór odszkodowania przez stronę trzecią. Wtedy strona upoważniona otrzyma odszkodowanie i należną kwotę na naprawę pojazdu. 

"Likwidacją szkody może zająć się serwis lub warsztat samochodowy. Wystarczy napisać odpowiednie upoważnienie i przesłać je ubezpieczycielowi. Na tej podstawie pracownicy warsztatu będą mogli rozliczyć się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie musisz wtedy martwić się umawianiem na oględziny czy wysyłaniem dokumentów, zrobi to za Ciebie obsługa warsztatu. Jest to dobra opcja dla osób zabieganych lub mających niewielką wiedzę na temat ubezpieczeń. Serwis będzie w stanie wynegocjować z ubezpieczycielem dobre stawki, które w pełni powinny pokryć koszty naprawy.

Opinia eksperta ubezpieczeniaonline.pl

Warto wiedzieć
 • Może dojść do zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu w imieniu właściciela przez osobę trzecią. 
 • Zwykle nie jest potrzebne upoważnienie pisemne do zawarcia umowy ubezpieczenia cudzego samochodu, natomiast warto takie oświadczenie napisać na wypadek ewentualnej weryfikacji danych przez agenta ubezpieczeniowego. 
 • Pojazd najłatwiej ubezpieczyć przez Internet. Możesz skorzystać z porównywarki ubezpieczeń OC: ubezpieczeniaonline.pl. 
 • Za brak OC możesz otrzymać grzywnę. W 2023 roku kary mogą znacznie wzrosnąć, za przerwanie ciągłości ubezpieczenia w przypadku auta osobowego będzie można otrzymać nawet do 6980 zł kary. 
 • W przypadku nieposiadania ważnego OC sprawca będzie musiał pokryć szkodę sam. Towarzystwo ubezpieczeniowe zlikwiduje szkodę, natomiast sprawca zostanie zobowiązany do zwrotu firmie ubezpieczeniowej wypłaconego odszkodowania. 
 • Można upoważnić osobę trzecią do otrzymywania informacji o procesie likwidacji szkody i odbioru odszkodowania w imieniu właściciela pojazdu. 
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

 1. Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, także w przypadku AC?

  Co do zasady, nie powinno być z tym problemu, natomiast wszystko zależy od konkretnych zasad ustalonych przez danego ubezpieczyciela. AC jest polisą dobrowolną, zatem firma ubezpieczeniowa może tworzyć własne warunki zawarcia umowy ubezpieczenia. Szczegółów należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 2. Co to jest regres ubezpieczeniowy?

  Ten termin oznacza prawo do roszczenia zwrotu kosztów poniesionych w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może wystąpić z takim żądaniem do sprawcy, np. kiedy pojazd nie posiadał ważnego OC, kierowca był pijany lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 3. Czy osobą zgłaszającą roszczenie szkodowe może być każdy?

  Tak, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Do zgłoszenia szkody w cudzym imieniu nie trzeba mieć upoważnienia. Natomiast, upoważnienie musi zostać przesłane do ubezpieczyciela, jeśli chcesz, aby osoba zgłaszającą roszczenie otrzymywała bieżące informacje o szkodzie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
3
5
7
5

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy