Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Zakup samochodu a ubezpieczenie OC

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Niezależnie od tego, czy jest to auto nowe czy używane. Brak ochrony w tym zakresie może skutkować wysoką grzywną nałożoną przez UFG.

Według raportu „Samochód roku 2022” opracowanego przez zespół portalu otomoto.pl problemy z dostępem do nowych samochodów wywołały przekierowanie uwagi polskich kierowców na pojazdy używane. Przy takiej transakcji warto pamiętać, że poza umową kupna-sprzedaży i dokumentami dotyczącymi pojazdu sprzedawca musi przekazać drugiej stronie obecną polisę OC. O odpowiedniej ochronie nie może jednak zapominać także świeżo upieczony właściciel samochodu z salonu.  

Porównaj polisy OC/AC

Obowiązek ubezpieczeniowy auta – co warto o nim wiedzieć? 

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek objąć go ubezpieczeniem OC. Polisa ta obejmuje rekompensatę szkód osób trzecich, do których doszło w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego przez ubezpieczonego. Ochrona dotyczy zarówno szkód materialnych, jak i osobowych. 

Ważne! Ubezpieczenie OC przypisane jest nie do właściciela, ale do konkretnego pojazdu. 

Kwestie obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia z dnia 22 maja 2003 r. Znajdują się tam m.in.:  

 • zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 
 • dopuszczalne metody kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku; 
 • zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Co do zasady przepisy przewidują automatyczne przedłużenie dotychczasowej polisy na kolejny rok, aby zachować ciągłość ubezpieczenia i ochronić kierowców przed skutkami jazdy bez ważnego OC. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły.  

Co istotne, zakres ubezpieczenia OC jest regulowany jedynie tym aktem prawnym - Ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Nie ma zatem sensu szukania informacji na ten temat w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w konkretnym zakładzie ubezpieczeniowym – jedyna różnica może zachodzić w cenach polisy OC u poszczególnych ubezpieczycieli. Może ona wynosić nawet kilka tysięcy złotych, dlatego przy wyborze OC zawsze należy kierować się właśnie najniższą ceną i porównywać oferty wielu towarzystw. 

Co musisz zrobić zaraz po zakupie samochodu? 

Tuż po zakupie pojazdu masz obowiązek go zarejestrować. Możesz zrobić to w wydziale komunikacji, który ze względu na miejsce zamieszkania może znajdować się w: 

 • urzędzie starostwa powiatowego; 
 • urzędzie miasta; 
 • urzędzie dzielnicy (np. w Warszawie). 

Niezależnie od tego, czy chodzi o samochód rejestrowany w kraju po raz pierwszy, czy kolejny na złożenie stosownego wniosku masz 30 dni od daty zakupu. Następnym krokiem będzie kupno polisy OC lub kontynuacja obecnej w przypadku nabycia samochodu używanego.  

Polisę OC należy wykupić najpóźniej w dniu zakupu pojazdu. Tylko wtedy będziesz mógł poruszać się nim po drogach publicznych bez obaw o karę za brak ważnej ochrony – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczeniaonline.pl.

Kontynuacja polisy czy nowa umowa? Ubezpieczenie OC w praktyce 

Jeżeli w momencie zakupu używanego samochodu sprzedawca przekazał Ci także aktualną polisę OC, masz dwie możliwości: 

 • wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej; 
 • korzystanie z obecnej ochrony do końca trwania umowy. 

Każde z tych rozwiązań wiąże się z konkretnymi formalnościami, których musisz dopełnić jako nabywca pojazdu. Które z nich bardziej się opłaca? To należy ocenić indywidualnie, zapoznając się z wysokością składki polisy OC zbywcy samochodu i aktualnymi możliwościami na rynku ubezpieczeniowym. 

Jak sprawdzić ważność polisy OC pojazdu? 

Ważność ubezpieczenia OC można sprawdzić w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ale także w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W celu weryfikacji należy podać numer VIN pojazdu oraz jego numer rejestracyjny. W systemie CEPiK znajduje się także wiele innych informacji, np. na temat technicznego stanu pojazdu – te dane mogą być istotne przy zakupie używanego auta. 

Polisę OC warto zweryfikować na własną rękę jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli pojazd w ogóle nie jest ubezpieczony, jako nowy właściciel będziesz musiał wykupić ochronę w dniu zawarcia umowy, o ile od razu zamierzasz poruszać się nim po drogach publicznych. 

Pamiętaj, że UFG nakłada karę nawet za jeden dzień zwłoki w ciągłości ubezpieczenia OC. Jej wysokość zależy od liczby dni, przez które auto było nieubezpieczone i od typu pojazdu. 

Tabela Kary za brak ważnego OC z wpisu -> Brak OC? Sprawdź, jak odwołać się od kary! - Ubezpieczeniaonline.pl 

Kontynuacja aktualnego ubezpieczenia – czy warto? 

Podczas zakupu używanego samochodu kupujący najczęściej decyduje się na kontynuację obecnego ubezpieczenia OC. Wówczas sprzedający musi przekazać mu całą dokumentację razem z polisą. Takie rozwiązanie jest korzystne w bardzo konkretnych przypadkach, np.: 

 • gdy do końca umowy ubezpieczeniowej pozostało niewiele czasu, np. 2-3 miesiące; 
 • gdy w momencie zakupu auta nie dysponujesz środkami na zakup nowej polisy; 
 • towarzystwo dokona rekalkulacji składki na Twoją korzyść – uzyskałbyś lepsze warunki niż sprzedający. 

Samo przepisanie polisy OC na siebie odbywa się całkowicie bezpłatnie. 

Jak długo można jeździć na OC poprzedniego właściciela? 

Polisa OC wykupiona przez dotychczasowego właściciela pojazdu obowiązuje do końca okresu trwania umowy. To znaczy, że nowo nabytym pojazdem możesz bez obaw poruszać się po drogach publicznych. Pamiętaj jednak, że takie ubezpieczenie nie odnowi się automatycznie – na dzień przed końcem trwania umowy powinieneś podpisać nową z wybranym ubezpieczycielem.  

Jak przepisać OC po zakupie samochodu? 

Sprzedający ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o fakcie zbycia samochodu firmę ubezpieczeniową w ciągu 14 dni od daty transakcji. Można to zrobić tradycyjnie, wysyłając formularz pocztą, lub online – każdy zakład ubezpieczeniowy może wymagać innego wzoru dokumentu informującego o przeniesieniu prawa własności auta na inną osobę. 

Porównaj polisy OC/AC

Przepisanie OC na nowego właściciela nie wymaga skomplikowanych formalności. Co do zasady polisa ta przenosi się automatycznie. Wystarczy wspomniana pisemna informacja ze strony sprzedającego. W ten sposób obowiązek uiszczania składek (rocznych czy okresowych) czy regulowania kar za brak ochrony samochodu interesuje już tylko nabywcę. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wówczas skontaktować się z nim i dokonać rekalkulacji składki. 

Jeżeli sprzedający nie dopełni obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o transakcji, otrzyma od niego kalkulację składki na kolejny rok ochrony. 

Kiedy szukać nowej polisy? Uważaj na rekalkulację!  

Jeżeli jako nowy właściciel auta zdecydujesz się na kontynuację wykupionej przez zbywcę ochrony OC, musisz liczyć się z ewentualną rekalkulacją składki. To nic innego, jak ponowne wyliczenie jej wysokości z uwzględnieniem Twoich danych.  

Ważne! Nawet jeżeli sprzedający opłacił polisę OC w całości, ubezpieczyciel i tak może poprosić Cię o dopłatę. 

Taka sytuacja często ma miejsce wtedy, gdy samochód kupuje osoba poniżej 26. roku życia albo taka, której historia ubezpieczeniowa uwzględnia kilka szkód. Zakład ubezpieczeniowy stwierdzi wówczas wyższe ryzyko możliwej kolizji lub wypadku z inicjatywy kierowcy. Konsekwencją może być właśnie podniesienie wysokości składki. Wówczas często bardziej opłaca się wypowiedzieć polisę OC poprzedniego właściciela i podpisać umowę z inną firmą.  

Przykład: 

23-letni Adam kupił samochód od 60-letniego sąsiada. Otrzymał od niego polisę OC ważną przez 5 następnych miesięcy. Adam zdał egzamin na prawo jazdy zaledwie pół roku temu i jest to jego pierwszy własny samochód oraz ubezpieczenie OC. Sąsiad jest natomiast doświadczonym kierowcą, który w swojej historii nie ma odnotowanej żadnej szkody i cieszy się wysokimi zniżkami ubezpieczeniowymi. Zakład ubezpieczeń oszacował podwyższone ryzyko ubezpieczenia Adama i poprosiło go o dopłatę do składki 500 zł. 

Taka sytuacja nie zawsze musi kończyć się rezygnacją z obowiązującej polisy. Być może po weryfikacji ofert u innych ubezpieczycieli okaże się, że młody kierowca nawet po rekalkulacji i konieczności dopłaty lepiej wyjdzie na pozostaniu przy ubezpieczeniu OC zbywcy pojazdu. 

Najlepsze ubezpieczenie OC, czyli jakie? 

Polisa OC powinna odpowiadać Twoim potrzebom jako właściciela pojazdu. Obecnie na rynku działa ok. 30 towarzystw ubezpieczeniowych, w których można wykupić ochronę. Prześcigają się one w atrakcyjnych ofertach, ponieważ często klient zadowolony z obowiązkowego OC wraca do firmy po inne ubezpieczenia dobrowolne. 

Porównaj polisy OC/AC

Szukając idealnej ochrony dla siebie, na pierwszym miejscu stawia się zwykle cenę polisy. Jest najważniejsza wtedy, kiedy zależy ci na podstawowej ochronie. Jeśli natomiast w cenie OC chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług, np. Autocasco, Assistance czy NNW, zwróć uwagę także na oferty uwzględniające rozmaite pakiety ubezpieczeń.  

Podczas poszukiwania polisy OC dla siebie warto wiedzieć więcej o: 

 • opiniach na temat danego towarzystwa; 
 • deklarowanym sposobie likwidacji szkód; 
 • sprawności i szybkości działania firmy (również w zakresie telefonicznej obsługi klienta); 
 • polityce akcji promocyjnych firmy. 

Choć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, a więc identyczny dla wszystkich towarzystw, poszczególne oferty mogą różnić się ceną polisy – tę firma ubezpieczeniowa może ustalać samodzielnie. 

Zakup samochodu a ubezpieczenie OC – co warto wiedzieć?
 1. Każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Za jego brak nawet przez jeden dzień grozi wysoka grzywna ze strony UFG. 
 2. Po zakupie używanego samochodu jego polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela.  
 3. Zbywca ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o transakcji kupna-sprzedaży pojazdu i zmianie właściciela w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 
 4. Nowy właściciel pojazdu może kontynuować obecną polisę OC albo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i podpisać ją w innej firmie. 
 5. Jeśli nabywca zdecyduje się zachować polisę poprzedniego właściciela, ubezpieczyciel może, ale nie musi, dokonać rekalkulacji składki. W konsekwencji może domagać się dopłaty do wcześniej ustalonej wysokości składki. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC po zakupie samochodu

 1. Co dzieje się z obowiązującą polisą OC po transakcji kupna-sprzedaży samochodu?

  Ubezpieczenie OC jest przypisane do konkretnego pojazdu, a nie jego właściciela. To znaczy, że po zakupie auta polisa automatycznie przechodzi na jego nabywcę. Sprzedający musi poinformować ubezpieczyciela o transakcji.

 2. Czy po przepisaniu OC na nowego właściciela polisa odnowi się automatycznie po zakończeniu trwającej umowy?

  Niestety nie. Po zakupie samochód będzie ubezpieczony tylko do końca umowy podpisanej przez poprzedniego właściciela. Nabywca musi zatem sprawdzić, kiedy obowiązująca polisa wygasa i na własną rękę powinien przedłużyć ją w tej samej lub innej firmie ubezpieczeniowej, aby uniknąć kary za brak ważnego OC.

 3. Czy zawsze dochodzi do rekalkulacji składki ubezpieczeniowej po zakupie auta z polisą OC?

  Ponowne wyliczenie składki ubezpieczeniowej dla nowego właściciela używanego pojazdu to możliwość, z której ubezpieczyciele mogą, ale nie muszą korzystać. Jeżeli jej wynik będzie dla Ciebie niekorzystny, nie musisz zgadzać się na podwyższenie opłat. Wówczas wystarczy rozwiązać umowę ubezpieczenia i kupić nową polisę w innej firmie.

 4. Ponowne wyliczenie składki ubezpieczeniowej dla nowego właściciela używanego pojazdu to możliwość, z której ubezpieczyciele mogą, ale nie muszą korzystać. Jeżeli jej wynik będzie dla Ciebie niekorzystny, nie musisz zgadzać się na podwyższenie opłat. Wówczas wystarczy rozwiązać umowę ubezpieczenia i kupić nową polisę w innej firmie.

  Na stronie www.ufg.pl weryfikacji polisy OC może dokonać każdy użytkownik. Musi jednak dysponować takimi danymi, jak numer rejestracyjny pojazdu lub numer nadwozia (VIN). UFG nie udostępnia informacji dotyczących właściciela pojazdu, jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe. W bazie dostępne są: numer polisy, marka i model ubezpieczonego auta, jak również nazwa i adres głównej siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym została podpisana umowa.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia