Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Ubezpieczenie na życie Compensa


Polisy życiowe otwiera produkt Między Nami. Jest to kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia, który ma na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia z zachowaniem atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń. Produkt wyróżnia się elastyczną konstrukcją, a w skład polisy wchodzą m.in. życie i zdrowie:
 

Szeroki zakres oferty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm sprawia, że każdy znajdzie produkt dopasowany do swoich potrzeb. Zobacz, jakie ubezpieczenie na życie Compensa może zaproponować Tobie i Twoim bliskim.

 

Co oferuje TU Compensa w zakresie ubezpieczeń na życie?

 

Tak jak wcześniej wspomniano, oferta Compensa jest skierowana zarówno do klienta indywidualnego, jak i przedsiębiorstw. Ubezpieczenia na życie należą do najbardziej popularnych produktów, a oprócz nich dostępne są także produkty z kategorii:

 

 • NNW,
 • dom i mieszkanie,
 • ubezpieczenie samochodu,
 • motocykl,
 • podróż,
 • ubezpieczenia dla rolników.

 

Oprócz wspomnianych kategorii TU Compensa oferuje również produkty dla osób, którym potrzebna jest ochrona podczas korzystania z Urządzeń Transportu Osobistego (UTO). Mowa o ubezpieczeniu na: rower, rower elektryczny, monocykl, deskorolkę, segway, hulajnogę czy hulajnogę elektryczną.
 

Porównaj ceny

 

Bezkonkurencyjne wśród produktów proponowanych przez to towarzystwo są ubezpieczenia na życie, dlatego aktualne oferty warto poznać nieco bliżej. Zobacz, która polisa Compensa spełnia Twoje oczekiwania.

 

Co oferuje polisa TU Compensa Maxima?

 

Compensa Maxima to produkt dla osób wymagających, które nie tylko chcą zabezpieczyć swoje życie, lecz także myślą o inwestowaniu w przyszłość. Z tego powodu ma on trzy funkcje polisy na życie: ochronną, inwestycyjną oraz tworzącą kapitał na przyszłość.

 

Compensa Maxima to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawierane na czas określony, do ukończenia 67 roku życia.

 

Podstawowy zakres ochrony obejmuje:

 

 • ubezpieczenie na życie (gwarantowany kapitał na wypadek śmierci).
 • ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK (możliwość inwestycji w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UFK).
 • ubezpieczenie na życie i dożycie (gwarantowany kapitał na dożycie i na wypadek śmierci).

 

W ramach podstawowej ochrony nie otrzymasz odszkodowania m.in. za uszczerbek na zdrowiu, operację chirurgiczną, pobyt w szpitalu bądź leczenie za granicą. Aby było to możliwe, konieczne okazuje się rozszerzenie polisy.

 

Dostępnych jest 17 umów dodatkowych, o które można rozszerzyć pakiet podstawowy. Uwagę zwraca m.in. ekspercka opinia medyczna wystawiana przez pracowników najlepszych światowych instytucji medycznych oraz organizacja i pokrycie kosztów leczenia w najlepszych europejskich klinikach medycznych.

 

Co ma do zaoferowania ubezpieczenie TU Compensa Między Nami?

 

Ubezpieczenie Compensa Między Nami to elastyczna polisa, której zakres można dostosować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Produkt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18. rok życia, ale mają nie więcej niż 55 lat.

 

Ubezpieczeniem da się objąć małżonka, partnera, dziecko, a także rodziców i teściów. W zależności od tego, na jaką ochronę się zdecydujesz, zakres może obejmować zdarzenia związane z utratą życia, np. śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, albo utratą zdrowia, np.:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu,
 • leczenie specjalistyczne,
 • operacja chirurgiczna,
 • poważne zachorowanie.

 

Compensa Między Nami chroni nie tylko przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, lecz także wspiera w tych dobrych chwilach, jak np. narodziny dziecka.

 

Jeśli oferta spełnia Twoje oczekiwania, jednak masz więcej lat, niż zostało to określone w warunkach tej polisy, sprawdź propozycję Między Nami Gold.

 

Co ma do zaoferowania ubezpieczenie TU Compensa Między Nami Gold?

 

Compensa Między Nami Gold to – podobnie jak wcześniej opisywany produkt – elastyczne ubezpieczenie indywidualne. Dostępne są trzy warianty ochrony ubezpieczeniowej do wyboru, z różnymi sumami ubezpieczenia, wszystkie przeznaczone dla osób w wieku między 56. a 72. rokiem życia.

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie objętym umową. Zdarzenie ubezpieczeniowe dotyczy zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Natomiast – jak podaje OWU – za nieszczęśliwy wypadek uważa się zdarzenie spełniające łącznie następujące warunki: przypadkowe, nagłe zdarzenie, wywołane wskutek działania wyłącznie czynnika zewnętrznego i niezależne od woli ani stanu zdrowia ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony doznał urazu lub zmarł.

 

Compensa Między Nami Gold wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi obejmuje m.in.:

 

 • śmierć ubezpieczonego,
 • śmierć małżonka/partnera,
 • śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie,
 • operację chirurgiczną w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu,
 • świadczenie apteczne,
 • ekspercką opinię medyczną,
 • świadczenia assistance.

 

Szczegółowy opis zdarzeń, jakie można objąć dodatkową ochroną, dostępny jest w umowie przedstawiającej ogólne warunki (OWU).

 

Co oferuje ubezpieczenie TU Compensa Gwarancja Ochrona Optima?

 

Compensa Gwarancja Ochrona Optima to terminowe indywidualne ubezpieczenie na życie, którym można również objąć małżonka lub partnera oraz dzieci. Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia: z malejącą lub stałą sumą ubezpieczenia. Minimalny i maksymalny wiek wstępu określone są w umowach dodatkowych (OWDU).  

 

Polisę Gwarancja Ochrona Optima możesz rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek, np.:

 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • operacji chirurgicznej.

 

Świadczenie zostanie wypłacone w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia lub w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej. W tym drugim przypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.

 

Zalety polisy Gwarancja Ochrona Optima obejmują przede wszystkim fakt, że świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego na rzecz uposażonego lub uprawnionego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, a co więcej – przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest konieczne.

 

Co ma do zaoferowania polisa TU Compensa Gwarancja Komfort?

 

Compensa Gwarancja Komfort to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie zapewniające wypłatę zebranych środków na koniec trwania polisy. Z polisy mogą skorzystać osoby między 18. a 67. rokiem życia.

 

Podstawowy zakres ochrony Compensa Gwarancji Komfort obejmuje ubezpieczenie życia i zdrowia, które jest wypłacane w trzech przypadkach:

 

 • w przypadku śmierci ubezpieczonego – osoby wskazane w umowie otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci,
 • w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego choroby śmiertelnej – otrzymuje on świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 300 000 zł,
 • w przypadku, gdy ubezpieczony dożyje do końca okresu ubezpieczenia –  otrzymuje on świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na dożycie.

 

Tak jak każde z wyżej opisywanych ubezpieczeń, polisę Gwarancja Komfort w Compensa można rozszerzyć m.in. na wypadek:

 

 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • pobytu w szpitalu,
 • całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem opłacania składek,
 • poważnego zachorowania,
 • śmierci ubezpieczającego.

 

Co oferuje polisa TU Compensa Flexi Plus?

 

Ubezpieczenie w Compensa Flexi Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jego cechą charakterystyczną jest jednorazowa składka za umowę. Polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny ze znaczną przewagą części inwestycyjnej. Przeznaczona jest dla osób między 18. a 67. rokiem życia.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pierwszym roku ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby wskazane w umowie otrzymają odszkodowanie w kwocie, na którą składają się: gwarantowana suma ubezpieczenia oraz wartość jednostek zgromadzonych na Twoim indywidualnym rachunku.

 

Aby usystematyzować wiedzę na temat podstawowych produktów ubezpieczeniowych na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa, w poniższej tabeli przygotowano krótkie zestawienie.

 

 

Między

Nami

Gwarancja

Komfort

Flexi

Plus

Rodzaj ubezpieczenia

ochronne

ochronno-inwestycyjne

ochronno-inwestycyjne

Zakres ochrony

życie, zdrowie, NNW

życie, zdrowie, NNW

życie

Wiek ubezpieczonego

 

18-67 lub 56-72 w przypadku wariantu Gold

 

 

0-67

 

 

18-67

 

 

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu umowy

 

nie

tak

tak

Częstotliwość opłacania składki

 

miesiąc, kwartał, 6 miesięcy, rok

 

Tabela 1. Porównanie wybranych produktów na podstawie danych TU Compensa na 12.02.2023 r. Opracowanie własne.

 

Na co zwrócić uwagę przed zakupem ubezpieczenia w TU Compensa?

 

Zakup ubezpieczenia powinien być dokładnie przemyślany. W Compensa znajdziesz różnego rodzaju polisy, w tym ochronne i ochronno-inwestycyjne. Zarówno typ, jak i szczegółowy zakres dobierz w zależności od swoich potrzeb. Zwróć uwagę na podstawowy zakres ubezpieczenia, a także możliwości dodatkowej ochrony.

 

To szczególnie ważne, jeśli masz rodzinę lub w Twojej rodzinie występują różne choroby, np. nowotwór. Istotna jest również maksymalna suma ubezpieczenia (SU). Im większa, tym większe świadczenie otrzymasz Ty lub Twoi bliscy. Przed zakupem ubezpieczenia w TU Compensa zwróć też uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz karencję.

 

Wyłączenia to zdarzenia, w wyniku których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Należą do nich m.in. śmierć ubezpieczonego w następstwie lub na skutek:

 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 
 • aktów terroryzmu bądź czynnego udziału ubezpieczonego w rozruchach,
 • masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego albo katastrofy nuklearnej,
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia umyślnego przestępstwa,
 • samobójstwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności opisane są w OWU.
Z kolei karencja to okres od chwili podpisania umowy, w którym nie zostanie wypłacone odszkodowanie, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia polisowego. Przykładowo, w ubezpieczeniu Między Nami trwa ona 6 miesięcy.

 

Warto dodać, że w Compensa w prosty i szybki sposób zgłosisz szkodę. Najlepiej zrobić to, wypełniając formularz online, w którym dodatkowo bez problemu załączysz skany wymaganych dokumentów. Oprócz tego możesz zadzwonić na infolinię czynną od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt) lub wypełnić formularz zgłoszenia szkody i wysłać go na adres siedziby w Warszawie.

 

Porównaj ceny

 

Gdzie i jak możesz szukać polisy na życie?

 

Polisa na życie to ważny produkt ubezpieczeniowy, który ma zapewnić wsparcie Tobie i Twoim bliskim. Z tego powodu warto sprawdzić i porównać dostępne możliwości. Przydatnym narzędziem może okazać się porównywarkaubezpieczeń. Aby z niej skorzystać, wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym zaznaczysz m.in. sumę ubezpieczenia, zakres ochrony oraz podasz kilka ważnych informacji o sobie, takich jak wiek, przybliżone zarobki i telefon kontaktowy, pod który może zadzwonić konsultant, gdy zostanie przygotowana oferta. 

 

Warto podkreślić, że w odpowiedzi otrzymasz wyłącznie kilka dopasowanych ofert, dzięki czemu nie będziesz musiał zapoznawać się ze wszystkimi dostępnymi produktami. W ten sposób zaoszczędzisz czas i – co ważne – pieniądze, ponieważ w odpowiedzi otrzymasz propozycje, które będą dopasowane również do Twoich możliwości finansowych.
 

Zgłoszenie szkody Compensa


Możliwości kontaktu z ubezpieczycielem w razie wystąpienia szkody:
 

 

 • telefon: (22) 333 77 88 lub (22) 501 61 00

(codziennie 6-22)

 

 

 • formularz internetowy: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

 

 

 

Kontakt z Compensa


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa


COMPENSA infolinia: (22) 501 61 00

 

 

Więcej ofert

Ubezpieczenie na życie AXA

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA należy do najbardziej rozpoznawalnych marek polisowych na polskim...

więcej

Ubezpieczenie na życie Macif

Oferta ubezpieczeń na życie TU Macif to 5 produktów dopasowanych do oczekiwań każdego klienta....

więcej

Ubezpieczenie na życie Concordia

Oferta polis na życie i zdrowie TU Concordia prezentuje się kompleksowo. Spośród aż sześciu...

więcej

Ubezpieczenie na życie Allianz

Polisy na życie Allianz to duży wybór produktów ochronnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych...

więcej

Ubezpieczenie na życie Generali

Podstawą oferty ubezpieczeń na życie są rozwiązania terminowe na okres od roku do 5 lat. Klient...

więcej

Ubezpieczenie na życie Pru

Polisy na życie Prudential stanowią ofertę, z której będą mogli skorzystać wszyscy klienci...

więcej
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia