Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Ubezpieczenie OC samochodu zapewnia ochronę w przypadku szkody, którą kierowca wyrządził osobie trzeciej. Poszkodowany otrzymuje wówczas odszkodowanie od ubezpieczyciela. Zdarzają się wyjątki, kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu od sprawcy.

Kiedy ubezpieczyciel żada od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania, jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy. Średnia wartość regresu, o jaką występował UFG, to 20 tys. złotych. Natomiast niechlubny rekord w tej dziedzinie to ponad 2 mln złotych do zwrotu! To całkiem sporo w porównaniu z kosztem OC, które może wynosić 500-600 złotych. Takich spraw prowadzonych przez UFG jest kilkanaście tysięcy rocznie. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze regresy, o które występują ubezpieczyciele. Dlatego w tym artykule wyjaśnimy czym jest regres ubezpieczeniowy, kogo on obejmuje oraz czy można go uniknąć.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne, do którego mają prawo ubezpieczalnie oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W związku z powstałą szkodą po wypłacie odszkodowania, w określonych przez prawo sytuacjach, takie podmioty mogą żądać w części lub w całości zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która odpowiada za szkodę. Jednak muszą zaistnieć ku temu określone podstawy.

Ubezpieczyciel ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy wypadku, na przykład w sytuacji, gdy spowodował on wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

Rodzaje regresu ubezpieczeniowego – czym się różnią?

Regres ubezpieczeniowy dzieli się na dwa rodzaje:

 • typowy (właściwy),
 • nietypowy (niewłaściwy).

Czym się od siebie różnią?

Na czym polega regres typowy?

Regres typowy, którego podstawą prawną jest art. 828 Kodeksu cywilnego, ma miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczyciel po wypłaceniu odszkodowania występuje z roszczeniem zwrotnym do sprawcy szkody, który nie jest stroną umowy ubezpieczenia, czyli do osoby trzeciej.

 

Przykład: Pani Anna jechała samochodem i w jej szybę trafił kamień. Miała wykupione ubezpieczenie szyb, więc ubezpieczalnia wypłaci jej odszkodowanie. Ale ponieważ kamień został zrzucony z wiaduktu przez nieodpowiedzialną młodzież, która bawiła się w ten sposób, to ubezpieczyciel może zażądać od osoby, która rzuciła kamień, zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowania.

 

Na czym polega regres nietypowy?

Regres nietypowy dotyczy sytuacji, w której ubezpieczyciel kieruje roszczenie do samego ubezpieczonego, czyli do swojego klienta. Taka sytuacja nastąpi, jeżeli sprawca był np. pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych.

 

Przykład: Pan Jan spowodował wypadek samochodowy, będąc pod wpływem alkoholu. Ubezpieczalnia zapłaci poszkodowanemu odszkodowanie, jednak później wystąpi do Pana Jana z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów, gdyż prowadził on auto w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji ubezpieczalnia ma prawo do roszczenia regresowego.

 

Kto będzie musiał zwrócić odszkodowanie na podstawie regresu?

Jeśli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie dla poszkodowanego, to może zażądać zwrotu tych kosztów od tego, kto jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkody. Zwrócenie odszkodowania wynikającego z regresu może dotyczyć nie tylko sprawcy wypadku, ale także osoby, która w inny sposób jest odpowiedzialna za sytuację. Może być to np. rowerzysta lub pieszy, który wtargnął na jezdnię i spowodował uszkodzenie samochodu.

Jeśli za wypadek odpowiada kierowca, będący pod wpływem środków odurzających, to on będzie pociągnięty do zwrotu odszkodowania. W przypadku regresu nie ma znaczenia, czy osoba zobowiązana do zwrotu wypłaconego odszkodowania posiada ubezpieczenie, czy też nie. W takim wypadku musi ona pokryć z własnej kieszeni zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczyciela.

Regres ubezpieczeniowy a prawo – co mówi ustawa?

Regres ubezpieczeniowy reguluje art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Czy da się uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Jeżeli ubezpieczyciel wystąpi o regres i dostaniesz wezwanie do zapłaty, nie musisz od razu się na to godzić - nie zawsze ubezpieczyciel może mieć rację. Masz prawo do odwołania się od takiej decyzji. Jest to zasadne szczególnie w sytuacji, kiedy posiadasz dowody świadczące na Twoją korzyść.

Jednym z popularnych przykładów jest szkoda parkingowa. W przypadku, kiedy uszkodzisz komuś auto na parkingu, np. przez zarysowanie lub urwiesz lusterko, to pamiętaj że najważniejsze będzie wówczas Twoje zachowanie, które zostało zarejestrowane przez ewentualny monitoring.

Jeśli zdarzy się, że nie zauważysz szkody i odjedziesz w normalny sposób, to może być to uznane za fakt, iż naprawdę nie zorientowałeś się, że uszkodziłeś inny pojazd. Wówczas możesz uniknąć regresu. Natomiast jeżeli wysiądziesz z auta i będziesz je oglądać, a następnie odjedziesz jak gdyby nigdy nic, to oczywiste, że wiedziałeś o szkodzie i uciekłeś z miejsca zdarzenia. Wtedy nie ma co liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Aby uniknąć regresu, wystarczy stosować się do poniższych zaleceń:

 • nie kieruj pojazdem bez uprawnień,
 • nie prowadź samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
 • nie popełniaj szkody specjalnie, z premedytacją.

Brak ważnego OC a regres ubezpieczeniowy – jakie konsekwencje poniesie kierowca?

Brak ważnego ubezpieczenia OC to bardzo poważny problem, ponieważ w razie wypadku kierowca będzie musiał samodzielnie pokryć koszty szkód, jakie wyrządził. W praktyce oznacza to, że poszkodowany ma prawo wystąpić z wnioskiem do dowolnego ubezpieczyciela o zwrot opłat poniesionych na skutek szkody. Z kolei zakład ubezpieczeń sprawę zgłosi do UFG, które wypłaci pokrzywdzonemu odszkodowanie. Natomiast UFG dochodził będzie zwrotu pieniędzy od nieubezpieczonego sprawcy wypadku.

Brak OC pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Oprócz konieczności pokrycia kosztów z własnej kieszeni za spowodowanie kolizji, trzeba liczyć się z karami finansowymi nakładanymi przez UFG czy policję. Pamiętaj, że brak ważnego OC, choćby przez jeden dzień skutkować będzie karą pieniężną. Od 1 stycznia do 30 czerwca kary wynoszą od 230 do 10 470 zł. Natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r stawki wzrosną i będą sięgały od 240 do 10 800 zł. Wysokość kwoty do zapłaty uzależniona jest rodzaju pojazdu oraz okresu, za jaki nastąpiła przerwa w OC.

Jak podaje wiceprezes UFG Hubert Stoklas:

W razie spowodowania kolizji lub wypadku, posiadacz takiego pojazdu będzie musiał solidarnie ze sprawcą (jeśli nie jest to ta sama osoba) zapłacić z własnej kieszeni za spowodowane szkody. Może to być naprawa samochodu lub elementów infrastruktury, ale najbardziej kosztowne są odszkodowania i świadczenia dla ofiar wypadów i ich bliskich.

Dokładną wysokość kar za brak OC w 2023 roku przedstawiamy w poniższych tabelach

Kara za brak OC od 1. stycznia 2023 roku

 

 Samochody osobowe 

 Samochody ciężarowe 

 Pozostałe pojazdy 

 brak OC do 3 dni

1400 zł

2090 zł

230 zł

 brak OC od 4 do 14 dni 

3490 zł

5240 zł

580 zł

 brak OC od 4 do 14 dni

6980 zł

10470 zł

1160 zł

 

Kara za brak OC od 1. lipca 2023 roku

 

 Samochody osobowe 

 Samochody ciężarowe 

 Pozostałe pojazdy 

 brak OC do 3 dni

1440 zł

2160 zł

240 zł

 brak OC od 4 do 14 dni

3600 zł

5400 zł

600 zł

 brak OC powyżej 14 dn i

7200 zł

10800 zł

1200 zł

Zobacz też: Zakup auta a ubezpieczenie OC - Ubezpieczeniaonline.pl

Wezwanie do zapłaty za szkodę – jak postępować?

Jeśli dostaniesz wezwanie do zapłaty związane z regresem, pamiętaj że masz możliwość odwołania się od tej decyzji. Dzięki takiej możliwości możesz przedstawić swoje dowody, że szkoda była nieumyślna, a Ty byłeś nieświadomy jej wyrządzenia. Ponadto możesz też zakwestionować powody decyzji, jakie podaje ubezpieczyciel. Na odwołanie od zapłaty masz 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (odwołania czy spłaty) na wezwanie do zapłaty, ubezpieczyciel lub UFG mogą skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Należy wiedzieć, że wtedy koszty wzrosną o odsetki, koszty sądowe, a niekiedy i należności komornicze.

W trakcie postępowania sądowego masz prawo do uzyskania przejrzystych wyjaśnień ze strony ubezpieczyciela odnośnie do rodzaju oraz wysokości wszystkich poniesionych świadczeń. Pamiętaj też, że przed sądem możesz starać się udowodnić swoje racje odnośnie okoliczności powstałej szkody.

Czy istnieje szansa na odstąpienie UFG od regresu?

W momencie, gdy nie stać Cię na spłatę, ponieważ jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz ubiegać się o umorzenie części kwoty, rozłożenie jej na raty lub o przesunięcie terminu spłaty. Niestety z roku na rok roszczenia regresowe prowadzone przez UFG stale rosną. Liczba spraw regresowych w toku według statystyk UFG prezentuje się następująco:

 • 2019 r. – 16.318,
 • 2020 r. – 16.895,
 • 2021 r. – 17.719.

Jak napisać wniosek o umorzenie lub odroczenie?

Wzór wniosku dostępny jest w regulaminie UFG na stronach 7 do 10 pod adresem:

https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130.

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty poświadczające Twoją trudną sytuację finansową. W przeciwnym razie UFG nie udzieli odroczenia lub częściowego umorzenia. Pamiętaj, że im więcej będziesz mieć takich dokumentów, to Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy zwiększą się. Aby napisać wniosek o umorzenie lub odroczenie regresu, trzeba zawrzeć następujące elementy:

 • data i miejsce napisania wniosku,
 • imię, nazwisko i adres,
 • numer sprawy,
 • jakiej sytuacji dotyczy sprawa,
 • opis przesłanek trudnej sytuacji majątkowej,
 • dane swojego zatrudnienia i miesięcznych dochodów Twoich oraz współmałżonka,
 • miesięczne wydatki na rodzinę,
 • szacunkowa wartość posiadanych składników majątku,
 • załączniki poświadczające wyżej wymienione informacje.

Przedawnienie regresu ubezpieczeniowego – kiedy następuje?

W przypadku UFG reguluje to art. 110 ust. 4 Ustawy, który brzmi:

Roszczenia Funduszu wynikające z ust. 1 ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.

Przedawnienie roszczenia zakładu ubezpieczeń w przypadku umowy OC pojazdu mechanicznego określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Zakład ubezpieczeń ma na to 3 lata, jednak liczy się on od dnia wypłaty odszkodowania. 

Regres ubezpieczeniowy - co warto wiedzieć?
 • Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne, do którego mają prawo ubezpieczalnie oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Istnieją dwa rodzaje regresów: typowy i nietypowy.
 • Ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie dla poszkodowanego, może zażądać zwrotu tych kosztów od tego, kto jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkody.
 • Jeśli masz trudną sytuację finansową możesz wnioskować o umorzenie części kosztów lub odroczenie terminu spłaty.
 • Regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu po 3 latach od momentu wypłaty odszkodowania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o regres ubezpieczeniowy

 1. Czy można odziedziczyć regres ubezpieczeniowy?

  W uchwale z dnia 16 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 61/12) Sąd Najwyższy przedstawił, że zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem. Oznacza to, że spadkobiercy dziedziczą regres tylko w przypadku odszkodowania wypłaconego za życia sprawcy.

 2. Czy da się uniknąć opłaty regresu?

  Uniknąć opłaty można tylko w przypadku, gdy sprawca udowodni, że ubezpieczyciel pomylił się w ocenie sytuacji, co do całego zdarzenia. W innym wypadku można tylko wnioskować o umorzenie części kwoty lub jej odroczenia.

 3. Jak wysoki może być regres ubezpieczeniowy?

  Nie ma określonej kwoty wskazującej na to, jak wysoki może być regres ubezpieczeniowy. Każde zdarzenie jest traktowane indywidualnie i wyceniane z uwzględnieniem specyfiki danego przypadku. Wysokość regresu może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kwot powyżej dwóch milionów złotych.

 4. Kiedy regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu?

  Regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu po 3 latach licząc od dnia wypłaty odszkodowania.

 5. Kiedy warto próbować odwoływać się od regresu?

  Od regresu należy odwołać się w przypadku, gdy masz przesłanki i dowody, że nieumyślnie spowodowałeś szkodę lub Twoja sytuacja finansowa jest bardzo trudna.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia