Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Choć krajowe wyjazdy objęte są ochroną w ramach ubezpieczenia NFZ, nie oznacza to jednak, że dodatkowe zabezpieczenie podróży nie będzie konieczne. Sprawdź, czego taka ochrona nie gwarantuje i dlaczego warto mieć ubezpieczenie turystyczne do Polski.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Obywatele naszego kraju, objęci ubezpieczeniem społecznym, mają zapewniony bezpłatny dostęp do usług i świadczeń medycznych w ramach publicznej służby zdrowia. Leczenie to jednak nie wszystko, zwłaszcza podczas turystycznego wyjazdu. Wypadki i nieszczęścia zdarzają się bowiem wszędzie, także w Polsce i także w trakcie urlopu, a ich konsekwencje mogą okazać się naprawdę bardzo kosztowne.

Jeśli podczas podróży będziemy ofiarami lub sprawcami wypadku, może się okazać, że koszty wynikające z takiej sytuacji znacznie przewyższą nie tylko całkowity koszt wyjazdu, ale i nasz domowy budżet. Dlatego też każdy urlop, nawet ten krajowy, warto ubezpieczyć. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę wybierając odpowiednią polisę na podróż.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Wypadki w trakcie urlopu mogą przytrafić się każdemu, niezależnie od tego, czy jako kierunek podróży wybieramy odległy kontynent, czy wymarzone miejsce na polskiej mapie. W tym drugim przypadku, wbrew pozorom, ich finansowe konsekwencje mogą okazać się jednak równie dotkliwe. Choć wielu podróżujących po Polsce turystów nadal sądzi, że ubezpieczenie społeczne w ramach NFZ to wystarczająca ochrona w trakcie wyjazdu, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

O ile bowiem każda ubezpieczona społecznie osoba otrzyma w razie wypadku lub choroby nieodpłatną pomoc, o tyle inne skutki nieszczęśliwych zdarzeń podczas urlopu trzeba będzie opłacić z własnej kieszeni. Dlatego też przed planowaną podróżą warto wykupić dodatkową ochronę w postaci polisy turystycznej na terytorium Polski.

Takie ubezpieczenie zagwarantuje pomoc przede wszystkim w ramach NNW, czyli ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, a także OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Dzięki polisie ubezpieczyciel pokryje koszty związane z likwidacją szkód powstałych w wyniku wypadków, zarówno jeśli ucierpimy w nich my sami, jak również osoby trzecie lub ich mienie (z naszej winy).

Co więcej, dzięki polisie możliwe będzie skorzystanie z prywatnej opieki medycznej, która a wielu – szczególnie nagłych - sytuacjach może okazać się o wiele szybsza i bardziej kompleksowa niż ta świadczona w ramach publicznej służby zdrowia.

Polisę na wyjazd turystyczny do Polski warto wykupić również wtedy, gdy podczas urlopu planujemy spędzać czas aktywnie, np. uprawiając sporty, także te ekstremalne. Dzięki ubezpieczeniu z właściwym rozszerzeniem otrzymamy bowiem odszkodowanie w razie wypadków między innymi na stokach, czy podczas uprawiania sportów zimowych. Możemy liczyć także na zwrot kosztów związanych z rehabilitacją, lub uszkodzeniem sprzętu sportowego.

Trzeba jednak pamiętać, by wybrana przez nas polisa była kompleksowa i odpowiadała charakterowi wyjazdu, zarówno jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia jak i wysokość sum gwarantowanych.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na urlop na terenie Polski, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, aby upewnić się, że polisa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i zapewni odpowiedni zakres ochrony w razie wypadku lub choroby. Oto niektóre z nich:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej – sprawdź, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem, np. czy polisa pokrywa koszty leczenia w przypadku choroby lub wypadku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu, lub też koszty anulowania podróży,

 • limit świadczeń – kluczowe jest, aby suma ubezpieczenia była wystarczająco wysoka, zwłaszcza w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty leczenia, zwłaszcza prywatnego i w przypadku poważnych schorzeń lub wypadków, mogą być naprawdę wysokie,

 • wykluczenia – każda polisa ma pewne wykluczenia, z którymi warto się zapoznać. Jeśli planujesz uprawiać podczas urlopu sporty ekstremalne – sprawdź, czy ubezpieczenie je obejmuje. Jeśli jedziesz w góry i chcesz wypić grzane wino na stoku, upewnij się, że wykupiłeś klauzulę alkoholową,

 • opcjonalne dodatki – jeśli uprawiasz określone sporty (np. nurkowanie, jazda na nartach), upewnij się, że Twoje ubezpieczenie je obejmuje lub czy można je do niego dokupić,

 • okresy karencji – niektóre ubezpieczenia mają okresy karencji, czyli czas oczekiwania, po którym ubezpieczenie zaczyna obowiązywać. Warto to sprawdzić i wykupić polisę z odpowiednim wyprzedzeniem,

 • dostępność pomocy – upewnij się, że ubezpieczyciel oferuje całodobową linię wsparcia w razie nagłych sytuacjach,

 • procedura zgłaszania roszczeń – proces zgłaszania roszczeń powinien być jasny i prosty. Zorientuj się, jakie dokumenty będą potrzebne do zgłoszenia oraz w jakim czasie możesz oczekiwać wypłaty odszkodowania,

 • cena – oczywiście całkowity koszt polisy jest ważnym czynnikiem, jednak trzeba pamiętać, że najtańsza polisa nie zawsze oznacza najlepszą ochronę.

Przed wyborem odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej warto przemyśleć indywidualne potrzeby i specyfikę planowanej podróży. Ubezpieczenie powinno być dostosowane do charakteru i celu wyjazdu oraz indywidualnych oczekiwań wszystkich uczestników.

Co obejmuje ubezpieczenie wypoczynku w Polsce?

Ubezpieczenie podróży na terenie Polski powinno zapewniać ochronę przed typowymi ryzykami związanymi z podróżowaniem. Oto główne elementy, które powinna obejmować polisa:

 • Koszty leczenia prywatnego - w Polsce w razie potrzeby korzystamy z bezpłatnej opieki medycznej, jednakże może się zdarzyć że w czasie podróży, w razie nieszczęśliwego wypadku będziemy musieli skorzystać z pomocy w placówce prywatnej, nierefundowanej przez NFZ. Takie koszty do wysokości sumy gwarantowanej (od 500 zł do 5 000 zł) zwróci ubezpieczyciel.
 • Koszty rehabilitacji – jeżeli po wypadku, do którego dojdzie w trakcie urlopu, będziemy wymagali rehabilitacji (co najczęściej wiąże się z długotrwałymi i sporymi kosztami), ubezpieczyciel pokryje związane z nią wydatki.
 • NNW - najważniejszy element ubezpieczenia turystycznego w Polsce, oznacza następstwo nieszczęśliwego wypadku. Zapewnia odszkodowanie w sytuacji, kiedy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci. Wysokość zależy zarówno od tego jak poważne są szkody, jak i od sumy ubezpieczenia.
 • OC w życiu prywatnym - takie ubezpieczenie zabezpieczy nas na wypadek wyrządzenia szkód osobie trzeciej lub mieniu osób trzecich. Jeśli w wyniku naszego nieumyślnego działania, np. przy spowodowanym przez nas wypadku, ucierpią inni turyści albo ich rzeczy osobiste, wówczas koszty naprawy szkody pokrywa ubezpieczyciel.
 • OC sportowe – podobnie jak w poprzednim przypadku, OC chroni nas przed kosztami likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu, przy czym OC sportowe jest ubezpieczeniem zabezpieczającym nas w razie spowodowania wypadku podczas uprawiania sportu, na przykład zderzenia się z innym narciarzem.
 • COVID-19 – ubezpieczenie podróżne może pokrywać koszty leczenia w razie zachorowania na COVID-19, w tym hospitalizację, testy, leki i inne procedury medyczne. Dodatkowo, w przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub izolacji, ubezpieczenie pokryje związane z tym wydatki, takie jak dodatkowe koszty zakwaterowania. Istotnym aspektem jest też możliwość pokrycia kosztów związanych z opieką nad chorym na COVID-19 dzieckiem.

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – ma na celu zapewnienie ochrony finansowej w przypadku problemów związanych z bagażem podczas podróży. To przede wszystkim zabezpieczenie przede zagubieniem bagażu przez przewoźnika, kradzieżą, utratą lub zniszczeniem zawartości oraz opóźnieniem bagażu. Wielu ubezpieczycieli określa maksymalne kwoty wypłat dla różnych rodzajów szkód. Mogą one być określone jako ogólny limit na cały bagaż lub indywidualne limity dla poszczególnych przedmiotów. Warto jednak pamiętać, że niektóre polisy zawierają wykluczenia dotyczące pewnych przedmiotów, takich jak kosztowności, biżuteria czy sprzęt elektroniczny. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel może wymagać przedstawienia dowodów zakupu zaginionych lub uszkodzonych przedmiotów, aby ustalić ich wartość. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia bagażu warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

 • Sprzęt sportowy - to kolejne rozszerzeniem ubezpieczenia warte rozważenia. Pozwala nam ubezpieczyć sprzęt związany z dyscypliną sportu, którą zamierzamy uprawiać. W przypadku, gdy sprzęt, który zabieramy ze sobą jest kosztowny, warto mieć pewność, że czuwa nad nim ubezpieczenie.

Jakie NNW wybrać w ubezpieczeniu turystycznym?

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków to jeden z ważniejszych elementów ubezpieczenia turystycznego. Ochrona w ramach NNW dotyczy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który został spowodowany przyczyną zewnętrzną.

Główna różnica pomiędzy NNW a ubezpieczeniem kosztów leczenia polega na tym, że ubezpieczenie KL pokrywa wydatki związane z leczeniem, podczas gdy ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie niezależnie od poniesionych kosztów leczenia.

Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, osoba ubezpieczona (lub jej bliscy) otrzyma wypłatę należnych środków. Wysokość odszkodowania zależy od skali uszczerbku oraz sumy ubezpieczenia. Procentowy uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez lekarza, opierając się na specjalnych wykazach przygotowanych przez ubezpieczyciele. Dokumentacja medyczna oraz badania stanowią podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania, które jest iloczynem procentowego uszczerbku i sumy ubezpieczenia.

Jeżeli nieszczęśliwy wypadek prowadzi do śmierci osoby ubezpieczonej, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie umowne najbliższym członkom rodziny lub innym wskazanym beneficjentom. Niektóre polisy NNW oferują również wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pogrzebu.

Jeśli w wyniku wypadku ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. utrata zdolności chodzenia, amputacja kończyny, trwałe naruszenie funkcji narządów), ubezpieczyciel wypłaca określone w umowie świadczenie. Wysokość wypłaty zależy od stopnia uszczerbku oraz sumy gwarantowanej określonej w polisie.

Odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić w wielu sytuacjach, na przykład gdy wypadek spowodowany był działaniem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w wyniku próby samookaleczenia, podczas próby popełnienia przestępstwa, a także w wielu innych okolicznościach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Przy wyborze polisy NNW kluczowe jest więc zwrócenie uwagi na zakres i sumy gwarantowane – im wyższe, tym lepiej chronią interesy ubezpieczonej osoby w razie nieszczęśliwego wypadku. Ważny jest również zakres ubezpieczenia, który powinien obejmować różnorodne scenariusze, również tak poważne jak śmierć. Dobra polisa NNW to taka, która oferuje kompleksową ochronę w sytuacjach kryzysowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Chociaż ubezpieczenie turystyczne na podróże po Polsce zapewnia szeroki zakres pomocy i ochrony, nie zawsze zadziała. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Należą do nich przede wszystkim wyjątki związane z niewłaściwym zachowanie osoby ubezpieczonej. Dokładną listę wyłączeń można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego?

 • Rażące zaniedbanie lub umyślne działanie osoby ubezpieczonej (w tym także zaniechanie działania)

Przykład: Pan Maciej postanowił spędzić ze znajomymi weekend na Mazurach. Już pierwszego dnia mężczyzna, podczas zabawy z przyjaciółmi, wskoczył do hotelowego basenu „na główkę”, pomimo tego, że basen nie był do tego przystosowany, o czym informowały odpowiednie tabliczki zakazu. Niestety, skok był na tyle niefortunny, że Pan Maciej uszkodził odcinek szyjny kręgosłupa, w związku z czym konieczna była prywatna wizyta u lekarza, specjalistyczne badania i prosty zabieg medyczny, wykonane również w prywatnej placówce. Mężczyzna przed wyjazdem wykupił ubezpieczenie turystyczne do Polski, jednak ubezpieczyciel uznał, że jego zachowanie nosiło znamiona rażącego niedbalstwa, w związku z czym odmówił wypłaty świadczenia i Pan Maciej musiał pokryć wszystkie koszty leczenia samodzielnie.

 • Działania wojenne lub stan wojenny, a także stan wyjątkowy i akty terroryzmu
 • Udział ubezpieczonego w protestach, rozruchach, zamieszkach, strajkach itp.

Przykład: Pani Małgorzata, na co dzień mieszkająca w Poznaniu, zdecydowała się spędzić tydzień wakacji u swojej siostry, która mieszka w Gdańsku. Kobiety planowały spędzić ten czas aktywnie, uprawiając sporty ekstremalne, dlatego Pani Małgosia przed wyjazdem wykupiła polisę rozszerzoną o ten rodzaj aktywności. W trakcie pobytu, siostry wybrały się jednak na organizowany w tym czasie strajk studentów, na którym doszło do zamieszek. Pani Małgorzata w ich wyniku doznała kontuzji ręki i resztę wakacji spędzi na kosztownej rehabilitacji. Niestety, w związku z okolicznościami wypadku, nie otrzyma odszkodowania z tego tytułu.

 • Uczestnictwo w wyścigach i zakładach
 • Pozostawanie osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu (oraz jego nadużywanie) lub innych substancji odurzających w chwili zdarzenia, w tym także zażywanie leków niezaleconych przez lekarza lub niezgodnych z jego zaleceniami

Przykład: Pani Marzena spędzając urlop ze swoimi znajomymi nad polskim morzem, wracając z jednej z wieczornych imprez, nieumyślnie spowodowała wypadek, wjeżdżając hulajnogą elektryczną w przechodzącego deptakiem turystę. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał poważnego złamania nogi, które wymagało natychmiastowego i dość kosztownego leczenia, a także późniejszej rehabilitacji. Niestety, kobieta w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu, ponieważ na imprezie wypiła kilka drinków. W związku z tym ubezpieczyciel odmówił Pani Marzenie wypłaty odszkodowania z tytułu NNW i turystka będzie musiała pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem z własnej kieszeni.

 • Wypadki lotnicze (dotyczy tylko linii nielicencjonowanych)
 • Działania niezgodne z prawem, w tym prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnień

Przykład: Pani Agnieszka i jej mąż, jak co roku wyjechali na zimowy urlop w polskie Tatry, gdzie aktywnie spędzają czas, jeżdżąc na nartach i uprawiając inne sporty zimowe, w tym freeride. Oboje wykupili przed podróżą ubezpieczenie turystyczne, na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia na stoku lub poza nim. Przydało się ono szybciej niż sądzili, ponieważ już drugiego dnia mężczyzna złamał nogę podczas zjazdu ze stromego stoku. Niestety, w związku z tym przez resztę urlopu nie mógł prowadzić samochodu. Pani Agnieszka, która nie posiada prawa jazdy, ale potrafi jeździć autem, postanowiła odwieźć męża ze szpitala do hotelu. Spowodowała jednak wypadek, w którym ucierpiał inny kierowca. W związku z brakiem uprawnień do kierowania pojazdem, kobieta nie otrzyma zwrotu kosztów wynikających z likwidacji szkody.

 • Samobójstwo, próby samobójcze i samookaleczenie ubezpieczonego
 • Czynna służba ubezpieczonej osoby w siłach zbrojnych, a także praca fizyczna

Ważne! W przypadku wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego w Polsce, ochrona ubezpieczeniowa istnieje w okresie 7 dni od tego momentu. Podobnie w przypadku wystąpienia działań wojennych. Ubezpieczenie obejmuje skutki takich działań (w tym aktów terroryzmu), z wyjątkiem skutków użycia broni chemicznej i atomowej. Ubezpieczenie nie zadziała, jeśli stan wojenny lub działania wojenne trwały przed zakupem lub w momencie nabycie polisy.

O co można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

 • Sporty amatorskie

Amatorskie sporty letnie i zimowe:

Sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych w wyznaczonych do tego miejscach (na stokach, trasach, akwenach), przez które rozumie się: narciarstwo, snowboarding, surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball).

 • Sporty wysokiego ryzyka

Sporty wysokiego ryzyka:

Sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki wal- ki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, trekking uprawiany na wysokości powyżej 3500 m n.p.m., przebywanie na wysokości powyżej 3500 n n.p.m., uprawianie narciarstwa lub snowboardingu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi.

 • Sporty zawodowe i wyczynowe

Zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu:

Sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w zorganizowanych wyprawach mających na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym.

 • Sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne:

Dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, do których należą: sporty powietrzne (skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing.

 • Pracę fizyczną

Praca fizyczna:

Podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.); pracą fizyczną w rozumieniu OWU jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce; jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że Ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną.

 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Klauzula alkoholowa: Klauzula alkoholowa to rozszerzenie polisy, które ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej nawet w przypadku, gdy zdarzenie było spowodowane pod wpływem alkoholu. Bez takiego rozszerzenia wielu ubezpieczycieli standardowo odmawia wypłaty odszkodowania. Przykładowo, jeśli turysta spowodował uszkodzenie mienia osoby trzeciej, gdy w jego krwi znajdował się alkohol, przy polisie bez rozszerzenia będzie musiał pokryć koszty naprawy szkody z własnej kieszeni. Niektórzy ubezpieczyciele mogą oferować klauzulę alkoholową z pewnymi ograniczeniami, na przykład w sytuacji, gdy poziom alkoholu w organizmie nie przekroczył pewnej ustalonej granicy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zrozumieć, jakie sytuacje są chronione przez klauzulę.
 • Choroby przewlekłe

Skutki chorób nowotworowych, psychicznych i przewlekłych: Rozszerzenie ubezpieczenia o choroby przewlekłe odnosi się do dodatkowej ochrony w ramach polisy, która zapewnia pokrycie kosztów związanych z diagnozowaniem, leczeniem i opieką nad osobami cierpiącymi na choroby przewlekłe. Choroby przewlekłe to schorzenia, które trwają długo (zazwyczaj co najmniej trzy miesiące, według Światowej Organizacji Zdrowia) i zwykle nie goją się samoistnie. Przykłady takich chorób to cukrzyca, choroby serca, astma czy choroby reumatyczne. Rozszerzenie to może pokrywać m.in. koszty leków, wizyt lekarskich, hospitalizacji, terapii oraz innych procedur medycznych.

W poszczególnych towrzystwach klasyfikacje sportów i rozszerzenia mogą się od siebie różnić. U jednego ubezpieczyciela dana dycyplina jest aktywnością wysokiego ryzyka, a u innego jest już traktowana jako ekstremalna. Warto przed zakupem polisy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W razie wątpliwości można skonaktować się z obsługą klineta.

Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Cena zależy od wielu czynników: wybranego pakietu, rozszerzeń, czasu pobytu. Warto jednak dopasować polisę pod kątem swoich potrzeb oraz charakteru wyjazdu. Poniżej prezentujemy przykładowe ceny za dzień ochrony dla jednej dorosłej osoby na podróż po Polsce.

TOWRZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

Uniqua

Proama

Generali

CENA (BEZ DODATKOWYCH AKTYWNOŚCI)

1,20 PLN/dzień

 10 PLN/dzień

10 PLN/dzień

CENA (SPORTY AMATORSKIE)

2 PLN/dzień

13 PLN/dzień

13 PLN/dzień

CENA (SPORTY EKSTREMALNE I WYSOKIEGO RYZYKA)

8 PLN/dzień

12 PLN/dzień

14 PLN/dzień

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Jeśli chcemy kupić najlepsze ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Polski, najlepszym sposobem będzie skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeniowego. Dzięki takiej porównywarce online, nie tylko zyskamy możliwość zestawienia ze sobą  kilku różnych opcji ochrony ubezpieczeniowej o różnym zakresie, a także wyboru najlepszej wersji o odpowiednio dobranych sumach gwarantowanych polisy.

Co więcej, dzięki takiemu narzędziu, szybko i bez wysiłku w kilku dokonamy zakupu polisy online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka prostych kroków:

 1. Pierwszy z nich to odwiedzenie strony internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego. To tam znajdziemy wspomnianą porównywarkę turystycznych ubezpieczeń.
 2. Aby rozpocząć, musimy wybrać parametry i dane dotyczące naszego planowanego wyjazdu. Najważniejsze z nich to:
 • Kierunek podróży, którym w tym przypadku będzie terytorium Polski
 • Określenie aktualnego miejsca pobytu ubezpieczanej osoby
 • Okres Obowiązywania polisy (możliwe jest ubezpieczenie nawet 1-dniowych wyjazdów)
 • Liczba osób objętych ubezpieczeniem, w zależności o wieku (do wyboru mamy trzy przedziały wiekowe: osoby poniżej 25 roku życia, osoby od 25 do 70 lat, a także osoby powyżej 70 roku życia)
 • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej (w przypadku ubezpieczeniu wyjazdu narciarskiego, konieczne będzie zaznaczenie przynajmniej jednej z opcji) - do wyboru mamy: Sporty amatorskie, Sporty wysokiego ryzyka, Sporty zawodowe i wyczynowe, Sporty ekstremalne, Pracę fizyczną, a także Skutki chorób nowotworowych, psychicznych i przewlekłych
 1. Kolejny krok to gotowe zestawienie aż wariantów ubezpieczenia na wyjazd w ramach Polski. Dzięki wygodnej i czytelnej tabeli, możemy porównać ze sobą dokładnie każdą z ofert, wybierając wariant najlepiej dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb.
 2. Po wyborze interesującego nas pakietu, możemy przejść do następnego kroku, jakim jest wypełnienie danych ubezpieczanej osoby. Konieczne będzie między innymi imię, nazwisko, data urodzenia, a także dane do komunikacji, czyli adres e-mail i nr telefonu.
 3. Następnie musimy zaakceptować regulamin i wymagane oświadczenia, by możliwe być dokonanie opłaty za ubezpieczenie. Jak to zrobić? Do wyboru mamy kilka opcji, a wśród nich: szybką płatność BLIK, kartę kredytowa lub płatniczą, a także szybki i wygodny przelew online.
 4. To wszystko! Teraz musimy już tylko zaczekać na polisę, która (wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami) zostanie do nas dostarczona drogą mailową. Dodatkowo numer wykupionego ubezpieczenia otrzymamy w formie wiadomości SMS.

 

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Na podróż po Polsce można zakupić ubezpieczenie turystyczne.
 2. Obejmuje ono NNW, koszty leczenia prywatnego i rehabilitacji oraz OC.
 3. Dodatkowo taką polisę można rozszerzyć o uprawianie sportów.
 4. Ubezpieczenie turystyczne w Polsce dostępne jest od nieco ponad złotówki dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak działa ubezpieczenie na Polskę?

  Ubezpieczenie na urlop w Polsce to dodatkowa ochrona, która wykracza poza opiekę w ramach NFZ (jeśli chodzi o leczenie), a także zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas wyjazdów na terytorium RP, między innymi w postaci NNW i OC.

 2. Czy w ubezpieczeniu turystycznym w Polsce objęte jest uprawianie narciarstwa?

  To zależy od wyboru odpowiedniego rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – w podstawowej wersji uprawianie sportów uznawanych za sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne nie jest objęte ochroną w ramach polisy, jednak jeśli rozszerzymy jej zakres o  Sporty amatorskie, Sporty wysokiego ryzyka, Sporty zawodowe i wyczynowe, Sporty ekstremalne, będziemy mogli czuć się bezpiecznie także spędzając czas aktywnie na polskich stokach.

 3. O co można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne na Polskę?

  Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do podróż po Polsce można rozszerzyć o uprawianie sportów amatorskich, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, uprawianie sportów zawodowych i wyczynowych, uprawianie sportów ekstremalnych, wykonywanie pracy fizycznej oraz skutki chorób nowotworowych, psychicznych i przewlekłych.

 4. Czy polisa NNW na Polskę obejmuje podróż na tereny przygraniczne?

  Tak, choć w niektórych przypadkach wymaga to dodatkowego rozszerzenia o takie strefy.

 5. Czy ubezpieczenie turystyczne działa w Polsce?

  Tak, można wykupić ubezpieczenie wakacyjne na urlop spędzany w Polsce.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

  Wszystko zależy od zakresu i sum gwarantowanych polisy. Podstawowe ubezpieczenie można kupić już od 1,20 PLN za dzień ochrony. W przypadku polisy zawierającej rozszerzenia, np. związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych, cena wzrasta do 8 PLN za dzień.

 7. Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Aby znaleźć optymalne ubezpieczenie turystyczne na podróż do Polski, warto posłużyć się kalkulatorem ubezpieczeń online. Dzięki internetowej porównywarce, możemy nie tylko przejrzeć i porównać kilka propozycji polisy, ale także wyselekcjonować towarzystwo, który oferuje najkorzystniejsze sumy gwarantowane oraz zakres ochrony.

 8. Czy ubezpieczenie turystyczne to potrzeba czy konieczność?

  Wyjeżdżając na urlop, również na terenie Polski, zawsze warto wykupić indywidualną polisę. Dzięki dobrze dobranemu ubezpieczeniu można zyskać ochronę nie tylko w razie choroby, ale także nieszczęśliwych wypadków, nagłych zdarzeń, utraty bagażu, czy innych nieprzewidzianych szkód powstałych w wyniku nieumyślnego działania.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia