Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Czym jest ubezpieczenie podróżne Alior? Co zapewnia?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Ubezpieczenie podróżne Alior to propozycja dla klientów Alior Banku oraz osób zainteresowanych zakupem polisy na wyjazd poza granice Polski. Ubezpieczenie pomoże w sytuacjach takich jak m.in. choroba lub nieszczęśliwy wypadek w podróży zagranicznej.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie podróżne Alior? Jak kupić polisę na podróż Alior Banku oraz jakie są plusy i minusy tej oferty? Sprawdziliśmy. 

Ubezpieczenie podróżne Alior – co to takiego? 

Ubezpieczenie podróżne oferuje partner Alior Banku, towarzystwo PZU S.A – w ramach oferty PZU Wojażer. Oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów Alior Banku, jak również wszystkich innych osób, które poszukują polisy na wyjazd i chcą ją kupić online.  

Polisa zapewni ubezpieczonemu wsparcie w sytuacjach takich jak m.in. choroba lub nieszczęśliwy wypadek, wyrządzenie szkody innej osobie czy kradzież lub zniszczenie bagażu. Ubezpieczenie od Alion Banku i PZU można zakupić w wybranym przez siebie pakiecie – od wybranego pakietu zależy szczegółowy zakres ochrony.  

Jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie podróżne Alior? 

Ubezpieczenie Alior Banku we współpracy z PZU dostępne jest w trzech pakietach – ich nazwy to po prostu Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3. Różnią się one ceną i zakresem. Co ważne, pakiety można dopasowywać do swoich potrzeb. Możemy wybrać, czy potrzebujemy danego ryzyka w naszym ubezpieczeniu, a jeśli tak – to w jakiej sumie gwarantowanej.  

Pakiet 1 w podstawowej wersji uwzględnia ryzyka takie jak: 

 • Koszty leczenia, w tym w razie zachorowania na COVID-19. Dzięki kosztom leczenia ubezpieczyciel pokryje m.in. koszty pobytu w szpitalu, wizyt u specjalistów, badań, operacji i zabiegów, transportu medycznego i do szpitala. 

 • NNW. Za sprawą NNW ubezpieczony otrzyma pieniądze, jeżeli w trakcie pobytu za granicą padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamie nogę lub rękę). Jeśli ubezpieczony umrze, jego bliscy otrzymają pieniądze z ubezpieczenia. 

 • Assistance (podstawowy). Gwarantuje wsparcie w różnych niemożliwych do przewidzenia sytuacjach w podróży. 

W Pakiecie nr 2 w podstawowej wersji znajdziemy dodatkowo: 

 • OC. Dzięki OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której ubezpieczony lub osoby i zwierzęta, którymi się opiekuje, wyrządzą szkodę. Dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i na należących do niej przedmiotach.  

 • Assistance w wariancie rozszerzonym. Gwarantuje wsparcie w różnych niemożliwych do przewidzenia sytuacjach w podróży – w zakresie szerszym niż w pakiecie podstawowym. 

W Pakiecie nr 3 w podstawowej znajdziemy to samo, co w pakiecie nr 1 i 2, a dodatkowo: 

 • Ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, jeśli turysta straci bagaż na skutek zdarzenia losowego, wypadku czy kradzieży z włamaniem lub zostanie on uszkodzony bądź zniszczony.  

Sumy gwarantowane poszczególnych ryzyk w ubezpieczeniu Alior Banku i PZU różnią się w zależności od kierunku naszej podróży. Inne będą dla krajów: 

 • Europy i Morza Śródziemnego,  

 • inne dla pozostałych krajów (bez USA),  

 • jeszcze inne dla krajów z uwzględnieniem USA.  

W przypadku wyjazdu na teren Europy i do krajów w basenie Morza Śródziemnego, sumy gwarantowane i pakiety wyglądają następująco: 

 

Pakiet 1 

Pakiet 2 

Pakiet 3  

Ubezpieczenie kosztów leczenia 

150 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 250 000 zł, 300 000 zł lub 400 000 zł).  

250 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 300 000 zł lub 400 000 zł lub obniżenia do 150 000 zł).  

400 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 150 000 zł, 250 000 zł lub 300 000 zł) 

Pomoc w podróży (Assistance) 

Podstawowy  
(z możliwością zmiany na Assistance rozszerzony lub Assistance dla rowerzystów*). 

Rozszerzony 
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy i dodania Assistance dla rowerzystów). 

Rozszerzony + rowerzysta 
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy i rezygnacji z Assistance dla rowerzystów). 

NNW 

50 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 100 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

OC 

Brak 
(z możliwością dodania OC o sumie gwarantowanej 50 000 zł lub 100 000 zł). 

250 000 zł  
(z możliwością zwiększenia sumy gwarantowanej na 500 000 zł, obniżenia do 100 000 zł lub rezygnacji). 

500 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 100 000 zł lub 250 000 zł lub rezygnacji). 

Ubezpieczenie bagażu 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 3 000 zł). 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 3 000 zł). 

3 000 zł  
(z możliwością rezygnacji) 

Źródło kalkulacji: https://moje.pzu.pl/pzu/travel/ ; stan na dzień 03.04.2023 r.
* Pakiet Rowerzysta uwzględnia zwrot kosztów w razie uszkodzenia, zniszczenia lub rabunku roweru.  

W przypadku wyjazdu do pozostałych krajów – oprócz USA – sumy gwarantowane i pakiety wyglądają następująco: 

 

Pakiet 1 

Pakiet 2 

Pakiet 3  

Ubezpieczenie kosztów leczenia 

200 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 400 000 zł, 600 000 zł lub 800 000 zł).  

400 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 600 000 zł lub 800 000 zł lub obniżenia do 200 000 zł).  

800 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 200 000 zł, 400 000 zł lub 600 000 zł) 

Pomoc w podróży (Assistance) 

Podstawowy  
(z możliwością zmiany na Assistance rozszerzony) 

Rozszerzony 
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy) 

Rozszerzony  
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy) 
 

NNW 

50 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 100 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

OC 

Brak 
(z możliwością dodania OC o sumie gwarantowanej 100 000 zł, 300 000 zł lub 900 000 zł) 

300 000 zł  
(z możliwością zwiększenia sumy gwarantowanej na 900 000 zł, obniżenia do 100 000 zł lub rezygnacji). 

800 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 200 000 zł lub 400 000 zł lub rezygnacji). 

Ubezpieczenie bagażu 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 5 000 zł). 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 5 000 zł). 

5 000 zł  
(z możliwością rezygnacji) 

Źródło kalkulacji: https://moje.pzu.pl/pzu/travel/ ; stan na dzień 03.04.2023 r.  

W przypadku wyjazdu do pozostałych krajów sumy gwarantowane i pakiety wyglądają następująco: 

 

Pakiet 1 

Pakiet 2 

Pakiet 3  

Ubezpieczenie kosztów leczenia 

300 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 500 000 zł, 650 000 zł lub 800 000 zł).  

500 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 650 000 zł lub 800 000 zł lub obniżenia do 300 000 zł).  

800 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 300 000 zł, 600 000 zł lub 550 000 zł) 

Pomoc w podróży (Assistance) 

Podstawowy  
(z możliwością zmiany na Assistance rozszerzony) 

Rozszerzony 
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy) 

Rozszerzony  
(z możliwością zmiany na Assistance podstawowy) 
 

NNW 

50 000 zł  
(z możliwością zmiany sumy gwarantowanej na 100 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

100 000 zł 
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 50 000 zł lub rezygnacji). 

OC 

Brak 
(z możliwością dodania OC o sumie gwarantowanej 200 000 zł, 400 000 zł lub 800 000 zł) 

400 000 zł  
(z możliwością zwiększenia sumy gwarantowanej na 800 000 zł, obniżenia do 200 000 zł lub rezygnacji). 

900 000 zł  
(z możliwością obniżenia sumy gwarantowanej na 300 000 zł lub 100 000 zł lub rezygnacji). 

Ubezpieczenie bagażu 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 5 000 zł). 

Brak 
(z możliwością dodania ubezpieczenia bagażu o sumie gwarantowanej 5 000 zł). 

5 000 zł  
(z możliwością rezygnacji) 

Źródło kalkulacji: https://moje.pzu.pl/pzu/travel/ ; stan na dzień 03.04.2023 r.  

Wszystkie trzy kalkulacje dotyczą wyjazdu w celu wypoczynku i uprawiania sportów rekreacyjnych. Odrębne kalkulacje można przeprowadzić, gdy cel naszego wypoczynku jest inny – delegacja, nauka, praca biurowa, praca fizyczna, narty i snowboard, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportów, diagnostyka i leczenie.  

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne Alior? 

Polisę turystyczną Alior Banku można kupić na dwa sposoby: 

 1. Klienci banku, którzy mają dostęp do bankowości elektronicznej lub mobilnej Alior Banku, mogą kupić polisę bezpośrednio w Alior Online lub Alior Mobile. Oferty należy poszukiwać w zakładce Oferty/Ubezpieczenia. 

 1. Osoby, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej Alior Banku lub nie są klientami banku, mogą skorzystać ze specjalnego kalkulatora PZU. Link do niego znajduje się na stronie banku.  

Polisę można opłacić online. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej  następnego dnia po zakupie polisy i opłaceniu składki. 

Ubezpieczenie podróżne Alior – wady i zalety 

Ubezpieczenie turystyczne Alior Banku, jak każda oferta, ma plusy i minusy.  

Zalety ubezpieczenia turystycznego od Alior Banku (PZU Wojażer): 

 • Dostępność ubezpieczenia zarówno dla osób będących klientami banku, jak i tych, które nie mają konta w Alior Banku.  

 • Możliwość personalizacji – samodzielnego dostosowywania sum gwarantowanych poszczególnych ryzyk. Służy do tego przejrzyste narzędzie.  

 • Możliwość zakupu ubezpieczenia w całości online.  

 • Wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia w Pakiecie 2 i 3.  

Wady ubezpieczenia turystycznego od Alior Banku (PZU Wojażer): 

 • Stosunkowo wysoka cena polisy. Ubezpieczenie na podróż po Europie i krajach w basenie Morza Śródziemnego w najbardziej podstawowym wariancie (Pakiet nr 1) kosztuje 5,05 zł dziennie – a w pakiet wchodzą zaledwie koszty leczenia na sumę gwarantowaną 150 000 zł, NNW na 50 000 zł oraz podstawowy Assistance. To nie zapewni turyście pełnego bezpieczeństwa. Trzeba więc sięgnąć po Pakiet nr 2 (8,53 zł dziennie) lub po najpełniejszy pakiet nr 3 za 13,29 zł dziennie. Pakiet 2 i 3 zdecydowanie nie należą do najtańszych. W tej cenie można znaleźć oferty zapewniające nie tylko szerszy zakres ubezpieczenia, ale też wyższe sumy gwarantowane. 

 • Brak możliwości szerokiego spersonalizowania oferty. Ubezpieczenia nie można rozszerzyć o praktyczne dodatki, które oferują inne towarzystwa ubezpieczeniowe, np. klauzula alkoholowa. 

Dlaczego warto porównywać różne oferty ubezpieczenia turystycznego? 

Choć zakup ubezpieczenia przy pomocy bankowości elektronicznej bez wątpienia jest szybki i wygodny, to w przypadku ubezpieczenia turystycznego – nie warto ulegać pierwszemu wrażeniu. Zamiast tego lepiej porównać różne dostępne na rynku propozycje.  

Dlaczego warto porównywać oferty ubezpieczenia turystycznego? Przede wszystkim: 

 • Daje to turyście pełny ogląd na propozycje obecne na rynku – bez ograniczania się do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

 • Porównanie ofert pozwala sprawdzić, jak wypada konkretna propozycja na tle innych – jakie są ceny, zakresy i sumy gwarantowane. 

 • Porównanie ofert to w zasadzie jedyny sposób, aby upewnić się, czy oferta, która nas zainteresowała, faktycznie jest najkorzystniejsza ze wszystkich aktualnie dostępnych.  

Przykład: 

Aneta i Julia wspólnie wybrały się na wakacje do Grecji. Niestety już pierwszego dnia wypoczynku padły ofiarami nieszczęśliwego wypadku. Autokar, którym podróżowały, uległ wypadkowi, a turystyki wylądowały w szpitalu. Okazało się, że ubezpieczenie Anety, kupione naprędce na lotnisku w aplikacji bankowej, owszem, zapewnia ochronę, ale ma za niską sumę gwarantowaną kosztów leczenia, aby pokryć skutki poważnego leczenia i trwającej blisko miesiąc rehabilitacji w prywatnej klinice w Grecji. Ubezpieczenie Julii, wybrane z rozsądkiem po porównaniu ofert, pokryło wszystkie koszty. Zapewniło też turystce szereg dodatkowych świadczeń.  

Przy wyborze polisy warto dać sobie chwilę i wybierać rozsądnie – skutki w najgorszym wypadku mogą być naprawdę poważne! Porównanie ofert przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych nic nie kosztuje.

Jednocześnie jest to w zasadzie jedyny sposób, aby upewnić się, czy dokonujemy najlepszego wyrobu pod kątem naszego portfela... i bezpieczeństwa. Co ważne, dzięki porównywarce można też zadbać o personalizację oferty, wybierając taką, która zapewnia dokładnie te dodatki, jakich potrzebujemy – np. ubezpieczenie dla aktywnych, klauzulę alkoholową czy ubezpieczenie bagażu. Porównywanie ofert jest po prostu rozsądne i nie warto z niego rezygnować.  

Magdalena Kajzer, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie ofert popularnych ubezpieczycieli. Dotyczą one najpopularniejszych wśród Polaków wakacyjnych kierunków. Wszystkie w kilka minut można skonfigurować przy pomocy naszego kalkulatora. 

Kraj  

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres ubezpieczenia 

Cena za 1 dzień ochrony 

Włochy 

AXA 

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ratownictwo: 200 000 zł  
NNW: 20 000 zł  
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
Sporty objęte polisą: 114  

4,53 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Hiszpania 

Signal Iduna 

Koszty leczenia: 187 626 zł 
Ratownictwo: 32 834 zł  
NNW: 30 000 zł  
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
Bagaż: 1 000 zł 
Sprzęt sportowy ✓ 
Zdarzenia pod wpływem alkoholu  

5,24 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Turcja 

Nationale Nederlanden 

Koszty leczenia: 150 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 5 / 7 
NNW: 10 000 zł  
OC: 150 000 zł  
OC sportowe: 150 000 zł Ratownictwo: 100 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu ✓ 

6,36 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Grecja 

Allianz 

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 6 / 7 
Bagaż: 1 800 zł 
NNW: 20 000 zł  
OC: 50 000 zł  
OC sportowe: 50 000 zł Ratownictwo: 50 000 zł  

6,42 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Chorwacja 

Europa Ubezpieczenia 

Koszty leczenia: 140 719 zł 
NNW: 14 072 zł  
Ratownictwo: 23 453 zł  
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
Bagaż: 1 407 zł 
Zdarzenia pod wpływem alkoholu ✓ 

5,00 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Jak widać porównywanie ofert po prostu się opłaca. W kilka minut można znaleźć tę najkorzystniejszą – o odpowiadającym nam zakresie, sumach gwarantowanych i w cenie, która nie nadwyręży budżetu. Wybór zawsze należy do turysty, ale... warto go mieć! 

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie turystyczne Alior Banku to propozycja stworzona we współpracy z towarzystwem PZU – w ramach oferty Wojażer.  

 2. Polisę mogą kupić klienci banku, jak również osoby, które nie mają konta w Alior Banku.  

 3. Ubezpieczenie pomoże w sytuacjach takich jak m.in. choroba lub nieszczęśliwy wypadek w podróży zagranicznej. 

 4. Polisa dostępna jest w trzech pakietach. Pierwszy, najtańszy zawiera bardzo jednak podstawowy zakres ochrony, który nie zapewni turyście pełnego bezpieczeństwa. 

 5. Przed wyborem polisy na zagraniczny wyjazd warto porównać oferty – pozwoli to wybrać najkorzystniejszą propozycję pod kątem ceny i zakresu ochrony.  

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie najlepiej ubezpieczyć wyjazd za granicę? 

  Polisy turystyczne oferuje obecnie wielu ubezpieczycieli. Najlepiej porównać oferty przy pomocy internetowej porównywarki i dopiero po porównaniu dokonać zakupu.  

 2.  Jak kupić ubezpieczenie na wyjazd? 

  Polisę turystyczną najwygodniej kupić online. Można to zrobić przy pomocy naszego kalkulatora – szybko, bezpiecznie, całkowicie przez Internet.  

 3. Czy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe? 

  Nie, w zdecydowanej większości krajów ubezpieczeni turystyczne nie jest obowiązkowe. Każdorazowo jednak warto je kupić dla własnego bezpieczeństwa!  

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia