Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie bagażu lotniczego?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Zagraniczne podróże, szczególnie te dalsze i dłuższe wymagają odpowiedniego przygotowania, w tym odpowiedniego zaplanowania bagażu. Jeśli jednak zabieramy ze sobą w podróż sprzęt sportowy lub elektroniczny, dodatkowa ochrona będzie konieczna.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na wakacje, w odwiedziny do najbliższych, czy w celach służbowych, ubezpieczenie bagażu to bardzo istotny element polisy turystycznej. Dzięki niemu unikniemy nie tylko niespodziewanych kosztów w razie opóźnienia bagażu, ale także zabezpieczymy się na wypadek zagubienia lub uszkodzenia przewożonych przez nas rzeczy. 

Jak ubezpieczyciele definiują bagaż?

Trudno wskazać jedną, niezmienną definicje pojęcia jakim jest bagaż. Choć oczywiście – w najprostszych słowach – określamy tym mianem po prostu wszystkie zabierane ze sobą w podróż rzeczy, towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają pewne różnice, jeśli chodzi o zakres przedmiotów, które w jego ramach mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Aby uniknąć nieprzyjemnych rozczarowań i – co równie ważne – straty pieniędzy w razie zagubienia lub zniszczenia cennych rzeczy w trakcie wyjazdu, warto jeszcze przed ostatecznym wyborem polisy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których zawarta będzie dokładna lista podlegających pod ubezpieczenie przedmiotów. Poniżej prezentuje przykłady definicji bagażu u kilku ubezpieczycieli: 

UBEZPIECZYCIEL 

DEFINICJA BAGAŻU ZAWARTA W OWU 

Axa 

„Bagaż – rzeczy osobiste użytkowane zwykle podczas Podróży, będące własnością Ubezpieczonego i które Ubezpieczony zabrał ze sobą w Podróż oraz rzeczy, które zostały przez niego nabyte w udokumentowany sposób w trakcie Podróży, w tym Elektronika. W zależności od Pakietu ubezpieczenie może obejmować Sprzęt służbowy i Sprzęt sportowy.” (Art. 2 pkt 6) 

Allianz 

„BAGAŻ PODRÓŻNY – przedmioty należące do UBEZPIECZONEGO, zabierane przez UBEZPIECZONEGO w PODRÓŻ z MIEJSCA ZAMIESZKANIA oraz przenoszone lub przewożone podczas PODRÓŻY UBEZPIECZONEGO to jest: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Jeżeli odpowiedzialność ALLIANZ została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki – w skład BAGAŻU PODRÓŻNEGO wchodzi: 

1. SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

i/lub 

2. SPRZĘT SPORTOWY.” (Rozdz. 7.1, pkt 4) 

Europa Ubezpieczenia 

„Ubezpieczamy następujące elementy bagażu: 

1) walizkę, 

2) odzież, 

3) obuwie, 

4) drobne urządzenia elektryczne: suszarkę, żelazko, lokówkę, prostownicę, golarkę, depilator, szczoteczkę do zębów, 5) przybory toaletowe i kosmetyki, 

6) wózki dziecięce i inwalidzkie, 

7) namioty i śpiwory, 

8) sprzęt sportowy, 

9) przenośny sprzęt elektroniczny, który znajduje się pod Twoją bezpośrednią opieką.” (pkt 2, §26) 

Nationale Nederlanden 

„Bagaż – rzeczy, które zabierasz ze sobą w Podróż zagraniczną lub Podróż krajową.” (Rozdział 5.1, pkt 1); Zgodnie w OWU, ochroną objęte są więc takie przedmioty jak: „(…) walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki, odzież, rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, kosmetyki, suszarka, golarka), instrumenty muzyczne, wózki dziecięce i inwalidzkie (do sumy ubezpieczenia Bagażu wskazanej w Polisie), a także telefony, sprzęt fotograficzny, kamery wideo, sprzęt komputerowy, sprzęt, który służy do odtwarzania i nagrywania dźwięku (do 50% sumy ubezpieczenia Bagażu wskazanej w Polisie)” (Tabela nr 5) 

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

„Za bagaż podróżny uważa się: 

1. Przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), książki, okulary, namioty, śpiwory, wózki dziecięce, prezenty, pamiątki itp., a także wózki inwalidzkie, protezy, kule, laski, przyrząd do mierzenia ciśnienia itp., jeżeli są niezbędne Ubezpieczonemu w trakcie podróży w związku z jego stanem zdrowia, 

2. Przedmioty wartościowe – biżuteria i zegarki, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, 

3. Przenośny sprzęt elektroniczny – komputer, telefon, nośniki dźwięku i obrazu, sprzęt fotograficzny i audio-video łącznie z jego wyposażeniem, pod warunkiem, iż stanowią bagaż podręczny, znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego.” (§48) 

Signal Iduna 

„Bagaż – rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż: ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), przedmioty niezbędne Ubezpieczonemu w podróży w związku z jego stanem zdrowia, okulary przeciwsłoneczne, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki, pamiątki, a także telefon, sprzęt fotograficzny, komputerowy i audio-video, drony o wadze do 1 kg, Sprzęt Sportowy oraz namioty, wiatrochrony, śpiwory i karimaty.” (pkt 4, §2) 

Czym jest ubezpieczenie bagażu?

W rzeczywistości ubezpieczenie bagażu podręcznego polega więc na ochronie przewożonych przez ubezpieczonego rzeczy, np. podczas podróży samolotem, jeśli te ujęte zostały przez ubezpieczyciela w OWU. W zależności od zakresu wybranej polisy, bagaż będzie chroniony na wypadek zgubienia, zniszczenia, bądź opóźnienia w jego transporcie. 

Nie można jednak zapominać, że aby wypłata odszkodowania za szkody była możliwa, wina za zaistniałą sytuacji musi leżeć po stronie przewoźnika odpowiedzialnego za transport bagażu. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że turysta niedostatecznie zadbał o zabezpieczenie przewożonych rzeczy, może odmówić wypłaty środków. 

Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu zapewni wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy: 

 • Bagaż zostanie uszkodzony.

 • Dojdzie do zniszczenia bagażu.

 • Bagaż zaginie.

 • Bagaż z winy przewoźnika dotrze na miejsce z opóźnieniem.

Czego nie zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Jak każde ubezpieczenie, również to dotyczące zabieranego w podróż bagażu objęte jest szeregiem wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Choć każde TU podaje dokładna listę takich sytuacji w swoim OWU, można wyróżnić kilka, które powtarzają się najczęściej.

Kiedy ochrona nie zadziała? 

 • Gdy bagaż został uszkodzony umyślnie przez osobę ubezpieczoną, lub w wyniku jej zaniedbania 

 • Jeśli powodem uszkodzenia lub utraty bagażu będzie działanie organów celnych, np. konfiskata.

 • Gdy bagaż został zniszczony w wyniku stanu wojennego lub wyjątkowego, działań wojennych, stanu wojennego, ataków terrorystycznych, czy udziału ubezpieczonego w różnego rodzaju zamieszkach, strajkach, protestach itd. 

 • Jeżeli przewożone w bagażu rzeczy i sprzęt posiadały już wcześniej wady, np. fabryczne lub gdy ich uszkodzenie jest wynikiem dotychczasowej eksploatacji.

 • Jeśli za zniszczenie/uszkodzenie przewożonych rzeczy odpowiedzialna jest osoba ubezpieczona lub jej bliski.

 • Jeżeli uszkodzenie jest wynikiem klęsk żywiołowych.

Jak otrzymać odszkodowanie za bagaż?

O tym warto pamiętać: 

 • Niezwłocznie zgłoś zaginięcie lub uszkodzenie bagażu przewoźnikowi oraz policji.

 • Od razu powiadom o zaistniałej sytuacji swojego ubezpieczyciela, najlepiej kontaktując się z centrum alarmowym.

 • Zachowaj wszystkie dokumenty potwierdzające zgłoszenie sytuacji.

 • Zachowaj dowody zapłaty (np. paragony, faktury) za rzeczy pierwszej potrzeby, które byłeś zmuszony zakupić w związku z opóźnieniem bagażu.

Czym jest ubezpieczenie od zagubienia bagażu przez linie lotnicze?

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002 oraz Konwencja Montrealska nakładają na przewoźników lotniczych obowiązek zadośćuczynienia turystom, których bagaż w trakcie lotu zostanie zniszczony, zagubione, lub dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność przewoźnika jest nieograniczona – przede wszystkim, aby otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych, konieczne będzie spełnienie kilku warunków formalnych (jak zgłoszenie szkody na lotnisku), a także udowodnić, że przed podróżą przewożone przez nas rzeczy zostały odpowiednio zabezpieczone.

Co więcej, maksymalna kwota odszkodowania również jest odgórnie regulowana i nie może przekroczyć 8010,72 PLN. 

Jak ubezpieczyć bagaż na podróż samochodem?

Można zrobić w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku podróży każdym innym środkiem transportu. Niezależnie od tego, czy podróżować zamierzamy samolotem, statkiem, autokarem, czy pociągiem – w każdej z tych sytuacji ubezpieczenie bagażu zadziała na takiej samej zasadzie. 

Sumy gwarantowane ubezpieczenia bagażu – na jaką kwotę można się ubezpieczyć?

Jeśli chodzi o dokładny zakres i sumy gwarantowane, mogą one różnić się w zależności od wybranego ubezpieczyciela oraz oczywiści całkowitej ceny polisy. 

Warto przy tym pamiętać, że nie każde ubezpieczenie bagażu jest tak samo kompleksowe – w niektórych przypadkach ochrona ogranicza się bowiem do podstawowej zawartości walizki, jak ubrania, środki higieniczne, czy inne przedmioty pierwszej potrzeby. 

Inne TU w ramach ochrony bagażu ubezpieczają również sprzęt sportowy (np. narty, deskę snowboardową, kask lub gogle narciarskie) sprzęt elektroniczny (np. laptop, sprzęt fotograficzny), a nawet rzeczy o wysokiej wartości, takie jak choćby biżuteria, czy zegarki.

Oto kilka przykładów ofert ubezpieczeniowych, o różnym zakresie i sumach gwarantowanych: 

ZAKRES OCHRONY 

Europa Ubezpieczenia 

Signal Iduna 

Allianz 

Generali 

CENA POLISY 

4 PLN/dzień 

4,78 PLN/dzień 

11,00 PLN/dzień 

11 PLN/dzień 

OCHRONA BAGAŻU 

300 euro 

1 000 PLN 

2 000 PLN 

1 000 PLN 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

300 euro 

500 PLN 

2 000 PLN 

1000 zł (tylko w przypadku rabunku) 

OPÓŹNIENIE BAGAŻU 

1 000 PLN 

120 euro 

SPRZĘT SPORTOWY (w ramach ubezpieczenia dla aktywnych) 

300 euro (w ramach ubezpieczenia bagażu) 

1 000 PLN 

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu podróżnego?

Ostateczna cena, jaką trzeba zapłacić za ochronę przewożonego podczas podróży bagażu, będzie uzależniona od wspomnianych już czynników, takich jak choćby sumy gwarantowane poszczególnych elementów. 

Nie bez znaczenie pozostaje choćby kierunek podróży czy ewentualne rozszerzenia podstawowej polisy turystycznej. Całościowa cena tej ostatniej może bowiem wzrosnąć, gdy zamierzamy odwiedzić kraje spoza Europy. Jeśli natomiast chodzi o rozszerzenia, największą różnicę cenową zaobserwować możemy poszerzając zakres ubezpieczenia o choroby przewlekłe oraz sporty ekstremalne. 

Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Pamiętaj! Najtańszą polisę turystyczną na zagraniczny wyjazd można kupić już za około 4 złotych dziennie – to niewiele w porównaniu z kosztami, jakie wiążą się ze zniszczonym lub zagubionym bagażem, szczególnie drogim sprzętem sportowym lub elektronicznym. 

Przykładowe ceny ofert polis turystycznych na zagraniczny wyjazd od jednego z krajów europejskich, od kilku towarzystw ubezpieczeniowych, o różnym zakresie oraz o zróżnicowanych cenach ochrony, zawierających ochronę bagażu: 

Ubezpieczyciel 

Europa Ubezpieczenia 

Allianz 

Axa 

Nationale Nederlanden 

Cena 

4 PLN/dzień 

11 PLN/dzień 

9,16 PLN/dzień 

9,18 PLN/dzień 

COVID-19 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Koszty leczenia i assistance 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

30 000 euro 

400 000 PLN 

600 000 PLN 

300 000 PLN 

Ratownictwo 

5 000 euro 

100 000 PLN 

600 000 PLN 

100 000 PLN 

Koszty hospitalizacji 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Transport medyczny do kraju 

TAK 

TAK 

TAK 

Bez limitu 

Stomatolog 

300 euro 

1 000 PLN 

1 600 PLN 

1000 PLN 

Assistance 

W ramach kosztów leczenia 

Usługi assistance m.in. Pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów

W ramach kosztów leczenia 

W ramach kosztów leczenia 

OC 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

1 000 000 PLN 

250 000 PLM 

150 000 PLN 

Szkody osobowe 

1 000 000 PLN 

250 000 PLM 

150 000 PLN 

Szkody w mieniu 

1 000 000 PLN 

125 000 PLM 

150 000 PLN 

NNW 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

3 000 euro 

25 000 PLN 

50 000 PLN 

10 000 PLN 

Uszczerbek na zdrowiu 

3 000 euro 

25 000 PLN 

50 000 PLN 

10 000 PLN 

Śmierć 

1 800 euro 

25 000 PLN 

25 000 PLN 

10 000 PLN 

Ubezpieczenie bagażu 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

300  euro 

2 000 PLN 

3 000 PLN 

1 000 PLN 

Sprzęt elektroniczny 

300 euro 

2 000 PLN 

1 500 PLN 

500 PLN 

Opóźnienie bagażu 

1 000 PLN

1 500 PLN 

2 000 PLN 

Zdarzenia pod wpływem alkoholu 

TAK 

TAK 

TAK

 

TAK 

Przykład: Pani Karolina wyjeżdża w celach służbowych do Szwecji. W związku z tym, że kobiet pracuje w branż IT, do bagażu rejestrowanego pakuje sprzęt elektroniczny o sporej wartości. Podczas odbioru bagażu już na lotnisku docelowym, okazuje się, że walizka turystki zaginęła. Niestety, Pani Karolina podczas zakupu polisy turystycznej nie zwróciła uwagi na to, by pakiet ubezpieczenia obejmował ochroną zagubienie sprzętu elektronicznego. W związku z tym kobieta nie otrzyma od TU odszkodowania z tego tytułu.

Przykładowe ceny ofert polis turystycznych na zagraniczny poza Europę wyjazd od kilku towarzystw ubezpieczeniowych, o różnym zakresie oraz o zróżnicowanych cenach ochrony, zawierających ochronę bagażu: 

Ubezpieczyciel 

Europa Ubezpieczenia 

Generali 

Axa 

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

Cena 

4 PLN/dzień 

11 PLN/dzień 

11,36 PLN/dzień 

12,00 PLN/dzień 

COVID-19 

TAK 

TAK 

TAK 

Koszty leczenia i assistance 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

30 000 euro 

500 000 PLN 

800 000 PLN 

20 000 euro 

Ratownictwo 

5 000 euro 

500 000 PLN 

800 000 PLN 

Koszty hospitalizacji 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Transport medyczny do kraju 

TAK 

TAK 

TAK 

Bez limitu 

Stomatolog 

300 euro 

200 euro 

1 600 PLN 

250 euro 

Assistance 

W ramach kosztów leczenia 

Pakiet assistance standard m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego 

W ramach kosztów leczenia 

Assistance podstawowy 

OC 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

200 000 PLN 

250 000 PLM 

Szkody osobowe 

200 000 PLN 

250 000 PLM 

Szkody w mieniu 

200 000 PLN 

125 000 PLM 

NNW 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

3 000 euro 

50 000 PLN 

50 000 PLN 

20 000 PLN 

Uszczerbek na zdrowiu 

3 000 euro 

50 000 PLN 

50 000 PLN 

20 000 PLN 

Śmierć 

1 800 euro 

50 000 PLN 

25 000 PLN 

10 000 PLN 

Ubezpieczenie bagażu 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

300  euro 

1 000 PLN 

3 000 PLN 

800 PLN 

Sprzęt elektroniczny 

300 euro 

1 000 PLN – tylko w przypadku rabunku 

1 500 PLN 

400 PLN 

Opóźnienie bagażu 

120 euro 

1 500 PLN 

Zdarzenia pod wpływem alkoholu 

TAK 

TAK 

TAK

 

TAK 

Przykład: Pan Emil co roku w okresie wakacyjnym spędza kilka miesięcy u swojej córki i jej rodziny, mieszkającej w Gruzji. Podczas każdej podróży, turysta zabiera ze sobą kilka cennych rzeczy,w tym kosztowny sprzęt sportowy zakupiony w Polce, który ma być prezentem urodzinowy dla wnuczki. W trakcie podróży sprzęt ulega jednak poważnemu uszkodzeniu. Na szczęście Pan Emil przezornie zadbał o ubezpieczenie bagażu , w związku z czym otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie za zniszczoną własność. 

Takie ubezpieczenie jak opisane powyżej można zakupić za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Składkę wyliczy się w parę minut. Po wyborze najlepszej dla siebie oferty można już zakupić i opłacić online. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na maila.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Ubezpieczenie bagażu lotniczego - Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczeniem bagażu można objąć rzeczy osobiste zabierane w podróż.
 2. Często towrzystwa pozwalają także na objęcie ochroną sprzętu sportowego lub elektronicznego.
 3. Ubezpieczyć nie można za to gotówki, biżuterii, papierów wartościowych oraz innych dóbr lukusuowych.
 4. Polisę z ubezpieczeniem bagażu można znaleźć od 4 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie bagażu lotniczego

 1. Jaki bagaż można objąć ochroną?

  Ochroną można objąć bagaż podstawowy, czyli te rzeczy, które będą niezbędne w podróży. W wielu wariantach ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt elektroniczny, a nawet sportowy.

 2. Czy można ubezpieczyć cenne rzeczy, np. biżuterię i gotówkę?

  Niektóre towarzystwa nie oferują takiej możliwość, ale nie stanowi to reguły. Np. TU Ergo Ubezpieczenia Podróży w swoim OWU zaznacza, że biżuteria może zostać potraktowana jako element bagażu, przy spełnieniu pewnych warunków dotyczących jej przewożenia. Przewóz cennych przedmiotów wymaga bowiem specjalnego zezwolenia celnego.

 3. Czy można ubezpieczyć sprzęt sportowy?

  Tak, choć najczęściej ubezpieczenie tego typu wpisane jest bezpośrednio w ochronę bagażu. Przed zakupem polisy warto więc dokładnie sprawdzić, czy polisa oferująca odszkodowanie za bagaż, uwzględnia przewożony w nim sprzęt sportowy. Ubezpieczenie sprzętu sportowego często bywa również zawarte w ramach sumy gwarantowanej bagażu.

 4. Czy można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

  Tak, ale - podobnie jak w przypadku sprzętu sportowego – jest to najczęściej element ochrony zawarty w ubezpieczeniu bagażu jako całości. Warto jednak przed zakupem polisy upewnić się, że gwarantowana suma ubezpieczeni sprzętu elektronicznego odpowiada wartości zabieranych w podróż sprzętów.

 5. Ile sztuk bagażu można jednocześnie objąć ochroną?

  W tym aspekcie – co istotne dla wielu podróżnych – na szczęście nie występują ograniczenia. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty dowolny bagaż zabierany w podróż.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia