Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie do pracy za granicą?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Wyjazd do pracy za granicę to świetna okazja, aby w krótkim czasie zarobić i odłożyć trochę pieniędzy. Wykonywanie obowiązków służbowych, niezależnie od miejsca, często wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem wypadku.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Co roku wielu naszych rodaków decyduje się na zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych. Z reguły są to prace sezonowe, najczęściej o charakterze fizycznym, innym razem obowiązki ograniczają się do aktywności intelektualnej. Niezależnie od tego, czym zajmujemy się w trakcie podróży, każdy taki wyjazd pociąga za sobą pewne ryzyko. Dlatego warto mieć ze sobą ubezpieczenie do pracy za granicą.

Wypadki, choroby, czy inne nieszczęścia mogą przytrafić się każdemu, a koszty likwidacji powstałych w ich wyniku szkód bywają naprawdę bardzo wysokie. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie ubezpieczenie wybrać, planując zagraniczną podróż na zarobek oraz o czym pamiętać przed wyjazdem, by podczas wykonywania obowiązków zawodowych czuć się spokojnie i bezpiecznie.

Gdzie Polacy pracują za granicą?

Jeśli chodzi o pracę za granicą, Polacy od wielu lat chętnie wybierają te same kierunki, do których zaliczyć można między innymi Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię, czy Irlandię. Dużą popularnością cieszą się także kraje skandynawskie, jak choćby Norwegia, czy Szwecja. Na wybór destynacji wpływ mają przede wszystkim takie czynniki jak wykształcenie, wykonywany zawód, potrzeby finansowe, a nawet pora roku. Czym innym będzie bowiem kilkumiesięczny wyjazd w celach zarobkowych, a czym innym służbowa delegacja.

Ofert jest wiele. Bardzo często dotyczą one pracy o charakterze fizycznym, np. na budowach, przy produkcji, pakowaniu, w magazynach, czy w usługach sprzątających. W takich przypadkach wielu naszych rodaków wybiera np. Anglię, Irlandię, Belgię, czy Holandię. Praktycznie w każdym kraju na terenie UE (choć nie tylko), zagraniczni pracodawcy poszukują pracowników z wykształceniem zawodowym lub technicznym, np. budowlańców, hydraulików, spawaczy, czy mechaników.

Jeśli chodzi o kobiety, często wybierają one zawód pielęgniarki, czy opiekunki, np. do dzieci, lub osób starszych. Wtedy głównym kierunkiem zarobkowego wyjazdu są Niemcy, Holandia i Szwecja. Mężczyźni z kolei chętnie wyjeżdżają do pracy jako kierowcy, np. autobusów, samochodów ciężarowych, czy TIR-ów. Wiele dobrze płatnych ofert w tym zawodzie znaleźć można między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, czy Szwecji.

Od wielu lat dużym zainteresowaniem - nie tylko wśród młodych ludzi - cieszy się praca sezonowa. W okresie wakacyjnym popularne są takie kierunki jak Francja, Anglia, Włochy, Holandia, czy Grecja. Te miejsca oferują wiele ofert pracy przy zbiorach (np. kwiatów, owoców, czy warzyw). Te kraje wybierają także osoby, szukające sezonowego zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Jeśli chodzi o delegacje, tutaj kierunków również jest wiele. Wiele zależy oczywiście od branży i lokalizacji zagranicznych oddziałów firmy, z której pracownik zostaje delegowany, jednak w czołówce są zdecydowanie kraje skandynawskie, Niemcy, Anglia, czy nawet Czechy. W przypadku delegacji, częściej niż podczas podróży organizowanych na własną rękę, popularnymi kierunkami są także kraje poza Europą.

Czy ubezpieczenie do pracy za granicą jest obowiązkowe?

Aby wyjechać do pracy za granicę, teoretycznie nie trzeba mieć wykupionego ubezpieczenia turystycznego. Nie jest to bowiem wymagane w sensie formalnym – ani przy wyjeździe z kraju, ani przy zawieraniu umowy z przyszłym pracodawcą już na miejscu. W praktyce jednak, odpowiednio dopasowana do potrzeb podróży polisa, może okazać się niezbędna.

Bez ochrony, jaką zapewnia ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, rozszerzone o wykonywanie pracy fizycznej, wszelkie koszty powstałe w wyniku ewentualnych wypadków czy chorób, jakie mogą przytrafić nam się w trakcie zarobkowego pobytu za granicą, nieubezpieczony pracownik będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Wypadek przy pracy może natomiast kosztować niemało, zwłaszcza jeśli jego skutki są poważne, długotrwałe lub dotyczą osób trzecich czy ich mienia. A co tak naprawdę kryje się pod pojęciem wypadku przy pracy?

Jak możemy przeczytać w art. 3. 1. ustawy wypadkowej:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • W czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Dlatego też, mimo braku formalnego przymusu, każda osoba planująca zagraniczny wyjazd – szczególnie zarobkowy – powinna zaopatrzyć się w kompleksowe i dopasowane do charakteru wykonywanych obowiązków ubezpieczenie do pracy za granicą. Pozwoli to uniknąć zarówno stresu związanego z brakiem ochrony, jak i przykrych konsekwencji finansowych w razie wypadku czy innego nieszczęśliwego zdarzenia przy pracy.

Przykład: Pani Agata postanowiła na pół roku wyjechać do pracy do Niemiec, aby odłożyć trochę pieniędzy na swój ślub i wesele. Kobieta wyjechała jednak „w ciemno”, licząc na znalezienie interesującej oferty pracy już na miejscu. Szybko okazało się jednak, że wybrana przez Panią Agatę praca przy zbiorach, posiada minus w postaci braku legalnej umowy. W związku z obiecującymi zarobkami, kobieta mimo wszystko zdecydowała się jednak taką pracę podjąć. Niestety, po upływie niecałych trzech miesięcy, Pani Agata doznała poważnego wypadku podczas wykonywania swoich obowiązków. Konieczna była nagła interwencja medyczna, pobyt w prywatnej klinice i specjalistyczne leczenie, które nawet po powrocie do Polski będzie wymagało kontynuacji. Kobieta przed wyjazdem nie wykupiła jednak polisy na zagraniczny wyjazd, w związku z czym wszelkie koszty stanowiące konsekwencję wypadku, musi pokryć z własnej kieszeni. Te natomiast okazały się na tyle wysokie, że Pani Agata nie tylko nie zaoszczędziła zarobionej dzięki pracy gotówki, ale także musiała sporo dołożyć ze swoich dotychczasowych oszczędności.

Czy EKUZ na wyjazd do pracy za granicę wystarczy?

Z ochrony jaką gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), mogą skorzystać między innymi pracownicy wyjeżdżający za granicę do pracy sezonowej, pracownicy oddelegowani do pracy poza krajem przez polskiego pracodawcę, czy osoby wykonujące poza Polską pracę umysłową.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet posiadając EKUZ podczas pracy za granicą, ochrona gwarantowana przez tego typu ubezpieczenie nie jest kompleksowa i w większości przypadków nie pokryje wielu kosztów medycznych.

Jak bowiem czytamy na nfz.gov.pl:

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • Niezbędnego i nieplanowanego,

 • W ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,

 • Na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Jak przestrzega dalej Narodowy Fundusz Zdrowia:

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • Kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne,

 • Kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Jeśli więc podczas wykonywania pracy (i nie tylko) poza granicami kraju, przytrafi nam się wypadek, choroba, lub inne nieszczęśliwe zdarzenie, które będzie wymagało interwencji medycznej, niektóre wynikające z tego koszty będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Czego nie obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 • Leczenie w placówkach prywatnych

 • Koszty transportu medycznego

 • Transport poszkodowanej osoby z powrotem do kraju

 • Akcje ratownictwa

 • Leczenie stomatologiczne

Co więcej, EKUZ – w przeciwieństwie do polisy turystycznej – w żadnym stopniu nie pokrywa innych niż zdrowotne konsekwencji chorób, czy wypadków. Oznacza to, że posiadacze  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w ramach jej działania nie otrzymają wsparcia w zakresie OC, NNW, czy assistance.

Przykład: Pan Dominik w trakcie wakacji wyjechał na dwa miesiące do Holandii, by przed rozpoczęciem studiów zarobić trochę pieniędzy jako pracownik budowlany. Nie wykupił na tę okoliczność polisy turystycznej z odpowiednim rozszerzeniem, licząc na podstawowe ubezpieczenie, jakie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Niestety,  po kilku dniach młody mężczyzna przez własną nieuwagę spadł z wysokiego rusztowania, w wyniku czego doznał poważnego urazu, wymagającego nagłej pomocy medycznej. Co więcej, w wyniku spowodowanego przez Pana Dominika wypadku, ucierpiało również dwóch innych pracowników. Okazało się, że EKUZ pokryje jedynie część kosztów związanych z leczeniem mężczyzny. Za pozostałe mężczyzna zapłaci samodzielnie. Z własnej kieszeni będzie musiał pokryć również koszty odszkodowania dla pozostałych uczestników wypadku.

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce 

Osoby zamieszkujące i pracujące poza granicami Polski z reguły opłacają składki na system zdrowotny i ubezpieczenie społeczne w swoim kraju pobytu. W konsekwencji, w polskiej służbie zdrowia są one traktowane jak cudzoziemcy.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku pracy tymczasowej lub sezonowej za granicą – ubezpieczenie zdrowotne w danym kraju obowiązuje od pierwszego dnia legalnego zatrudnienia, niezależnie od długości trwania pracy. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że pracodawca opłaci ubezpieczenie zdrowotne na okres pobytu zagranicą.

Jeśli jednak wyjeżdżamy w delegację, w ramach wolontariatu lub nie mamy jeszcze umowy, wtedy warto zainwestować w ubezpieczenie zdrowotne oferowane w ramach polisy turystycznej jako ubezpieczenie kosztów leczenia.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie do pracy za granicą?

Polisa dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę to podstawa. Dzięki ochronie, jaką zapewnia dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne, zwłaszcza rozszerzone o pracę fizyczną, w razie wypadku to ubezpieczyciel pokryje szkody będące konsekwencją nieszczęśliwych zdarzeń.

Z polisą nie będziemy musieli ponosić wysokich kosztów związanych z leczeniem w obcym kraju, transportem medycznym i transportem do Polski, a także dalszymi konsekwencjami chorób czy wypadków. Takie ubezpieczenie zdrowotne pokryje ewentualne koszty leczenia.

Co więcej, ubezpieczenie pokryje szkody wyrządzone nieumyślnie innym osobom, a także ich mieniu. To istotne, ponieważ odszkodowanie za wypadek, zwłaszcza jeśli poszkodowany dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Przykład 1: Pani Ewelina co roku wyjeżdża służbowo na miesiąc do Anglii, gdzie wykonuje pracę fizyczną. Nauczona wieloletnim doświadczeniem kobieta przed każdą podróżą na własną rękę wykupuje ubezpieczenie zdrowotne w ramach polisy turystycznej o szerokim zakresie, wysokich sumach gwarantowanych i z rozszerzeniem o wykonywanie pracy fizycznej. Dzięki temu wielokrotnie uniknęła konieczności ponoszenia wysokich kosztów, związanych między innymi z prywatnym leczeniem po wypadku, jaki przytrafił jej się podczas wykonywaniu obowiązków zawodowych, powrotem do Polski po takim zdarzeniu, a także – w innej sytuacji – z utratą bagażu, w którym przewoziła drogi sprzęt elektroniczny.

Przykład 2: Pan Mateusz zdecydował się wyjechać na kilka miesięcy za granicę, w celu zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Jako cel podróży wybrał Hiszpanię, a podczas całego pobytu podejmował się różnych zadań – od legalnej, typowo fizycznej pracy, przez – również zarobkową – pracę na czarno, aż po różnego rodzaju staże i wolontariaty. To właśnie podczas wykonywania pracy fizycznej, mężczyzna uległ wypadkowi, który – dzięki prywatnej opiece medycznej i specjalistycznym zabiegom – na szczęście nie spowodował trwałego uszczerbku na jego zdrowiu. Podczas odbywania stażu wydarzy się jednak kolejny wypadek – tym razem wymagający długotrwałego leczenia i rehabilitacji po powrocie do Polski. Kompleksowe ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o pracę fizyczną, które Pan Mateusz wykupił przed podróżą pokryło wszelkie związane z obydwoma zdarzeniami.

Czy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracownika wyjeżdżającego w podróż służbową?

Pracodawca wysyłający swojego pracownika na wyjazd służbowy za granicę najczęściej sam wykupuje dla niego dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Chociaż nie jest to obowiązkowe, większość pracodawców woli zdecydować się na zakup takiej polisy, ponieważ jej koszty nie są wysokie, szczególnie w porównaniu ze stratami, jakie firma może ponieść w razie konieczności zapłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do wypadku przebywającego poza granicami Polski pracownika.

Co zapewnia ubezpieczenie do pracy za granicą?

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia - najważniejszy element ubezpieczenia na każdy - w tym także służbowy - wyjazd zagraniczny. Zagwarantuje ono pokrycie kosztów medycznych, jeśli w trakcie podróży ubezpieczony będzie musiał skorzystać z leczenia lub spędzić czas w szpitalu. W ramach polisy KL pokryte mogą zostać np. koszty wizyt w publicznych, ale i prywatnych placówkach medycznych, hospitalizacja, badania (również te specjalistyczne), a także koszty zabiegów, niezbędnych operacji, a nawet leków, czy środków opatrunkowych. Ubezpieczenie KL pokryje również koszty związane z leczeniem COVID-19. Warto zadbać także o to, by polisa zapewniała zwrot kosztów za leczenie stomatologiczne. Ważne, by sumy gwarantowane ubezpieczenia kosztów leczenia były odpowiednio wysokie i dostosowane do kierunku i charakteru wyjazdu. W przypadku pracy na terenie Europy, suma KL nie powinna być niższa niż 100 000 PLN. Jeśli planujemy pracować poza Europą, kwota powinna wzrosnąć adekwatnie do poziomu i cen usług medycznych w kraju wyjazdu.

 • Assistance - pakiet assistance to nic innego jak wsparcie i pomoc w nagłych wypadkach sytuacjach. Pakiet assistance do pracy za granicą powinien zapewniać między innymi pokrycie kosztów podróży dla pracownika zastępczego za osobę poszkodowaną, kontakt z pracodawcą w przypadku braku możliwości dalszej pracy pracownika, czy zwrot środków za podróż powrotną, jeżeli stan zdrowia poszkodowanego pracownika nie poprawi się. W przypadku kierowca zawodowych, bardzo przydatna może okazać się także usługa kierowcy zastępczego, którego pomoc będzie niezbędna, jeśli nikt poza ubezpieczonym nie posiada odpowiednich uprawnień do kierowania służbowym autem.

 • NNW - czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to kolejny kluczowy element polisy na służbowy wyjazd. Wykonywanie pracy, zwłaszcza fizycznej, niezależnie od miejsca i kraju pociąga za sobą zwiększone ryzyko nieszczęśliwego wypadku, w tym poważnych kontuzji i urazów. Dzięki NNW ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanej osobie odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku takiego zdarzenia, w tym np. za uszczerbek na zdrowiu, powypadkowe leczenie, czy dalszą rehabilitację.

 • OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to z kolei ochrona dla osób trzecich (np. współpracowników), jeśli oni sami lub ich mienie doznają szkody w wyniku naszego nieumyślnego działania. Bez odpowiedniej polisy, nieubezpieczona osoba takie koszty będzie musiała pokryć z własnej kieszeni.

 • Ubezpieczenie bagażu - podczas wyjazdów do pracy za granicą w celach służbowych może okazać się naprawdę ważne, szczególnie jeśli w podróż zabieramy ze sobą drogi sprzęt elektroniczny, niezbędny do pracy (np. laptop,  sprzęt fotograficzny, czy specjalistyczne narzędzia).

 • Praca fizyczna - to tak naprawdę dodatkowa opcja polisy, stanowiąca rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. To element niezbędny dla osób, które podczas wyjazdu do pracy za granicą będą wykonywały pracę fizyczną. Bez takiego rozszerzenia, ubezpieczyciel może odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli podczas wypadku poszkodowana osoba np. wykonywała obowiązki związane z pracą fizyczną.

Ważne! Rozszerzenie ochrony o pracę fizyczną - zgodnie ze swoją nazwą - dotyczy tylko osób, które właśnie taki charakter aktywności zawodowej zamierzają podjąć na wyjeździe. Pracownicy umysłowi nie muszą korzystać z dodatkowego zabezpieczenia w takiej formie.

Czy praca fizyczna wymaga dodatkowego rozszerzenia ochrony?

W związku z tym, że praca fizyczna uznawana jest przez ubezpieczycieli za bardziej ryzykowną niż praca umysłowa, a jej wykonywanie stwarza większe prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku, większość TU obejmuje ten rodzaj obowiązków zawodowych dodatkową ochroną, która wiąże się z koniecznością opłaty zwyżek podczas zakupu polisy. Związane jest to z wykupieniem ubezpieczenia rozszerzonego o wykonywanie pracy fizycznej.

Jak ubezpieczyciele definiują pracę fizyczną?

Axa

Praca fizyczna – wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym (np. praktyki, wolontariat, szkolenia) lub zarobkowym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), które opierają się głównie na sile mięśni oraz umiejętnościach manualnych lub praktycznych (np. czynności wykonywane z użyciem niebezpiecznych narzędzi, praca na wysokościach, remontowo-budowalna, praca pod ziemią, prace przy rozładunku w transporcie).

Generali

Praca fizyczna – wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej następujących czynności:

1) prac remontowo – budowlanych, na wysokościach powyżej 1,5 m, w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, przy

materiałach wybuchowych, w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym;

2) z użyciem substancji chemicznych tj. farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących

olejów technicznych lub płynów technicznych;

3) z użyciem niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki,

dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;

4) praktyk zawodowych związanych z wykonywaniem prac wymienionych w ppkt 1-3.

Proama

Praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową

i pracą o wysokim stopniu ryzyka,

[…] Praca o wysokim stopniu ryzyka – wykonywanie przez Ubezpieczonego

za granicą prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów.

Europa Ubezpieczenia

Wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – działania i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania oraz działalność niezarobkowa, w których:

1) są używane niebezpieczne narzędzia, takie jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,

2) są używane farby, lakiery, paliwa płynne i rozpuszczalniki, gazy techniczne oraz spalinowe, gorące oleje techniczne lub płyny techniczne,

3) czynności odbywają się na wysokościach,

4) czynności odbywają się pod ziemią,

5) czynności odbywają się pod wodą.

PZU

Praca fizyczna – wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podróży następujących czynności:

a) prace budowlane, remontowo-budowlane, stolarskie, w transporcie (w tym kierowcy), w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle energetycznym przy urządzeniach  wysokiego napięcia, w przemyśle naftowym, w ochronie  mienia, przy materiałach wybuchowych, w górskich służbach ratowniczych, w rolnictwie, w gastronomii,

b) praktyki zawodowe w warsztacie, fabryce, gastronomii, na budowach,

c) prace pielęgniarskie i pielęgnacyjne,

d) prace na wysokościach,

e) prace z użyciem następujących niebezpiecznych narzędzi: pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, pilarek i szlifierek mechanicznych, obrabiarek, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych, dźwigów lub maszyn roboczych, maszyn drogowych,

f) prace z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych,

g) prace na jednostkach pływających lub latających, w tym również w czasie szkoleń zawodowych lub praktyk,

h) kaskadera, akrobaty, instruktora fitness, nie uważa się za pracę fizyczną wyżej wymienionych prac wykonywanych przez ubezpieczonego na własną rzecz.

Pamiętaj! Wykonywanie pracy fizycznej, zwłaszcza jeśli wymaga wykorzystania narzędzi niebezpiecznych, lub odbywa się w niesprzyjających zdrowiu warunkach (np. praca na wysokościach, praca z ciężką chemią, praca przy niebezpiecznych substancjach), w opinii ubezpieczycieli wiąże się ze zwiększonym ryzykiem urazu lub choroby, dlatego wymaga dodatkowego rozszerzenia ochrony.

Czy można ubezpieczyć pracę „na czarno”?

Jeśli chodzi o indywidualne ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o wykonywanie pracy fizycznej, status ani rodzaj zatrudnienia nie będzie miał dla ubezpieczyciela większego znaczenia. Oznacza to, że ochroną objęte będą zarówno osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, jak i te, które wykonują swoje obowiązki zawodowe „na czarno”.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie wymagało od poszkodowanej osoby poświadczenia o zatrudnieniu ani sposobie zarobkowania. To szczególnie istotna informacja dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości legalnego zatrudnienia podczas przebywania poza Polską, podczas gdy charakter ich pracy uznawany jest za pracę fizyczną. Właściwe ubezpieczenie z rozszerzeniem ochrony pomoże nawet w takiej sytuacji, gdy nie mamy umowy o pracę.

Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Pamiętaj! Posiadając odpowiednie ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd, będziemy objęci ochroną także podczas innych form aktywności zawodowej, takich jak choćby staże, praktyki, a nawet wolontariat.

Ile kosztuje ubezpieczenie do pracy za granicą?

Oto przykładowe oferty ubezpieczenia dla osoby dorosłej wyjeżdżającej za granicę (na teren Europy) w celach zarobkowych, rozszerzone o pracę fizyczną:

Ubezpieczyciel

Axa Partners

Proama

Generali

Europa Ubezpieczenia

Cena

7,47 PLN/dzień

11 PLN/dzień

13 PLN/dzień

14 PLN/dzień

Koszty leczenia i assistance

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

200 000 PLN

300 000 PLN

500 000 PLN

100 000 euro

Ratownictwo

200 000 PLN

300 000 PLN

500 000 PLN

7 000 euro

Assistance

W ramach kosztów leczenia

Pakiet assistance standard

Pakiet assistance premium

Ubezpieczenie pomocy w podróży – wariant VIP

Praca fizyczna

TAK

TAK

TAK

TAK

Ubezpieczenie bagażu

-

-

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

-

-

1 500 PLN

1 000  euro

Sprzęt elektroniczny

-

-

1 500 PLN (tylko w przypadku rabunku)

1 000 euro

OC

-

TAK

TAK

TAK

NNW

TAK

TAK

TAK

TAK

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

TAK

 

TAK

TAK

TAK

Takie ubezpieczenie do pracy za granicą można zakupić w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Wystarczy tylko podać najważniejsze informacje dotyczące wyjazu i zapoznać się z przestawionymi ofertami. Ubezpieczenie można dopasować do swoich potrzeb i charakteru podróży.

Po jego wybraniu składkę opłaci się online, a dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na maila. Wystarczy go wydrukować lub zapisać w pamięci urządzenia.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie do pracy za granicą nie jest obowiazkowe, ale warto je mieć ze względu na to że EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony.
 2. Taka polisa powinna zapewniać pokrcie kosztów leczenia, NNW, OC oraz ochronę bagażu.
 3. Wyjeżdżający do pracy fizycznej muszą dokupić stosowne rozszerzenie ochrony.
 4. Tego typu polisę można mieć od około 7 zł dziennie. 
 5. Zakupisz ją za pomocą naszego kalkulatora.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie się ubezpieczyć pracując za granicą?

  Ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych najlepiej wykupić korzystając ze specjalnej porównywarki online. Taki kalkulator pozwoli nam zestawić ze sobą kilka opcji od różnych ubezpieczycieli, a także – już po wyborze tej najlepiej dopasowanej do naszych potrzeb – w kilku prostych krokach i bez wychodzenia z domu kupić odpowiednią polisę przez Internet.

 2. Czy ubezpieczenie na wyjazd do pracy za granicę jest obowiązkowe?

  Zakup polisy, także tej rozszerzonej o pracę fizyczną, nie jest obowiązkowy. Osoby bez indywidualnego ubezpieczenia turystycznego będą mogły podjąć pracę poza Polską. Wykupienie kompleksowej ochrony jest jednak bardzo istotne, ponieważ bez niej narażamy się na ponoszenie (często bardzo wysokich) kosztów w razie wypadku lub zachorowania w trakcie wyjazdu. Prywatne ubezpieczenie pokryje koszty leczenia, NNW oraz zapewni szereg dodatkowych opcji.

 3. Ile kosztuje ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy?

  Ubezpieczenie podróżne do pracy za granicą można mieć już od kilku złotych za dzień. Ostateczna cena zależy jednak od tego, jaki pakiet wybierzemy, na jakie rozszerzenia się zdecydujemy (każde ubezpieczenie do pracy za granicą można rozbudować np. o choroby przewlekłe, klauzulę alkoholową czy o pracę fizyczną) i na jak długo wyjeżdżamy. Każdy może sam sprawdzić w naszym kalkulatorze, ile kosztować go będzie polisa do pracy za granicą.

 4. Czy ZUS widzi że pracuje za granicą?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce nie ma automatycznego wglądu w to, czy ktoś pracuje za granicą. Informacje o pracy za granicą trafiają do ZUS zazwyczaj wtedy, gdy osoba pracująca za granicą zgłasza to samodzielnie lub gdy jest to wynik współpracy międzynarodowej w ramach unijnych regulacji ubezpieczeniowych. Osoby pracujące za granicą są zwykle objęte systemem ubezpieczeń społecznych kraju, w którym pracują, a nie przez ZUS. Tam też są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

 5. Czy ubezpieczenie ZUS działa za granicą?

  Ubezpieczenie w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nie obejmuje ochrony zdrowotnej za granicą. Polacy pracujący za granicą zwykle podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych kraju, w którym pracują. Jeśli jednak masz aktywny status ubezpieczonego w ZUS i wyjeżdżasz na krótki czas, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydana przez NFZ może zapewnić dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że EKUZ to nie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które może być potrzebne w przypadku szerszego zakresu opieki medycznej. Taką ochronę można mieć w ramach ubezpieczenia turystycznego, które pokryje koszty leczenia. Tego rodzaju prywatne ubezpieczenie zdrowotne w przypadku fizycznej pracy za granicą należy rozszerzyć. Szczegóły na ten temat można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia