Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca?

W Polsce mieszka wielu obcokrajowców, coraz częściej osoby z innych państw mają tutaj bliskich czy znajomych. Bywa więc tak, że to właśnie z naszego kraju planują podróż. W takiej sytuacji nieodzowna jest polisa zapewniająca bezpieczeństwo.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy dla obcokrajowców? Co wchodzi w ich zakres i ile kosztuje ubezpieczenie dla cudzoziemca? Sprawdziliśmy.  

 Czy obcokrajowiec może kupić ubezpieczenie w Polsce? 

Obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski z różnych stron świata. Oczywiście mogą, a czasami muszą kupić ubezpieczenie w Polsce. Towrzystwa ubezpieczeniowe jednak jasno określają, na jakich zasadach można to zrobić. Czasami taka opcja jest dostępna tylko dla cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce na stałe, w innych firmach mogą ubezpieczyć się nawet te osoby, które są w kraju tymczasowo.

W jakich towarzystwach może ubezpieczyć się obcokrajowiec? 

Większość popularnych towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia cudzoziemcom możliwość ubezpieczenia. Poniżej zwięzłe informacje na temat poszczególnych towarzystw – szczegółowe znajdują się w OWU opisanych ofert.  

 • Allianz. Z ubezpieczenia „W podróży Globtroter” może skorzystać obcokrajowiec, który zamieszkuje na terenie Polski, jednak nie jest to jego kraj ojczysty. Przedmiot ubezpieczenia zależy od zakresu polisy, na który zdecyduje się ubezpieczający. W zakres ubezpieczenia mogą wchodzić m.in. ryzyka takie jak koszty leczenia, assistance, business assistance, świadczenia z NNW i wiele innych. Górną granicę odpowiedzialności towarzystwa (sumę ubezpieczenia) ustala się indywidualnie, zgodnie z deklaracją złożoną przy zawieraniu umowy – w granicach limitów. Umowę można zawrzeć również online, na okres nie dłuższy niż rok.  

 • Axa Partners. Axa proponuje cudzoziemcom ofertę „Daleko od domu”. Skierowana jest do obcokrajowców niebędących obywatelami UE. Działa na obszarze Polski i w państwach strefy Schengen. Oferta skierowana jest do cudzoziemców, którzy planują przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy, starając się o wizę krótkookresową oraz od 3 do 36 miesięcy, starając się o wizę długookresową, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie. W zakres polisy wchodzi m.in. pokrycie kosztów niezbędnej pomocy lekarskiej, badań, pobytu w szpitalu, transportu medycznego. Polisę można rozszerzyć m.in. o assistance, ubezpieczenie bagażu i OC w życiu prywatnym. 

 • Ergo Ubezpieczenia Podróży. Towarzystwo oferuje obcokrajowcom możliwość ubezpieczenia się w ramach produktu „Foreign Visitors”. Zapewni ono cudzoziemcom ochronę w Polsce i krajach UE. Ubezpieczenie dostępne jest w wersjach Standard i Optimum, które różnią się miedzy sobą zakresem i sumami gwarantowanymi. W zakres polisy mogą wchodzić ryzyka takie jak m.in. koszty leczenia i transport medyczny, OC w życiu prywatnym, asisstance medyczny i szereg innych ryzyk – w zależności od wybranego wariantu. Polisę dodatkowo rozszerzyć można m.in. o sporty wysokiego ryzyka, bagaż, prace fizyczne, czy koszty leczenia i transport związany z chorobą zakaźną. 

 • Europa Ubezpieczenia. Towarzystwo przygotowało dla obcokrajowców ofertę ubezpieczenia „Go safe”. Propozycja skierowana jest do cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach, a co ciekawe, także do Polaków mieszkających na stałe poza Polską. Polisa działa na terenie Polski oraz do 30 kilometrów od jej granic (lub od granic innego państwa, będącego kierunkiem podróży). W zakres ubezpieczenia może wchodzić szereg ryzyk, w tym m.in. koszty leczenia, ratownictwa i transportu, NNW, ubezpieczenie bagażu, car assistance i wiele innych. Szczegółowy zakres zależy od wybranego pakietu (Mini, Standard, Standard Plus, Optimum).  

 • Generali. Towarzystwo Generali proponuje obcokrajowcom ofertę „Generali, z myślą o podróżach”. Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz do 50 kilometrów od jej granic (lub od granic innego wybranego państwa). Ważne: warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest osiadanie polskiego numeru PESEL oraz adresu zamieszkania na terenie RP. Pakiet ubezpieczeniowy „Generali, z myślą o podróżach” zapewnia m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu, NNW, OC w życiu prywatnym i szereg innych ryzyk – w zależności od wybranej oferty i rozszerzeń polisy.  

 • Nationale Nederlanden. Ubezpieczyciel oferuje obcokrajowcom możliwość skorzystania z polisy „Dbamy bez granic”. Alternatywnie proponuje obcokrajowcom zakup standardowego ubezpieczenia turystycznego, jednak na czas maksymalnie 6 miesięcy. Warunkiem skorzystania z polisy „Dbamy bez granic” jest posiadanie polskiego adresu i wiek poniżej 66 lat (oferta dostępna dla osób w wieku 18-66 lat). W zakres ubezpieczenia mogą wchodzić m.in. koszty leczenia i Pomoc Assistance, NNW, OC w życiu prywatnym (OC), ochrona bagażu i szereg innych ryzyk – w zależności od wybranej oferty i rozszerzeń polisy.  

 • PZU. PZU proponuje cudzoziemcom zakup ubezpieczenia „Wojażer”. Ważne: w przypadku cudzoziemców oraz Polaków, którzy na stałe zamieszkują w innym kraju, ubezpieczane są jedynie wyjazdy do Polski. Ubezpieczenie Wojażer może zapewniać ochronę w zakresie m.in. kosztów leczenia, transportu medycznego, pomocy tłumacza, kosztów poszukiwania i ratownictwa, a także szeregu rozszerzeń – m.in. OC w życiu prywatnym, koszty rezygnacji, czy ubezpieczenie bagażu. Szczegóły dotyczące zakresu zależą od wybranych rozszerzeń. Ubezpieczyciel oferuje też pakiety assistance w kilku wariantach.  

 • Signal Iduna. Towarzystwo oferuje obcokrajowcom możliwość ubezpieczenia się w ramach ubezpieczenia turystycznego – w pakiecie „Bezpieczne Podróże”. Dotyczy ono cudzoziemców przebywających na terenie Polski. W zależności od wybranego przez obcokrajowca pakietu i sumy ubezpieczenia, polisa może zapewniać ochronę w zakresie kosztów leczenia i ratownictwa, NNW, assitance, OC w życiu prywatnym, ochrony bagażu oraz szeregu innych ryzyk, zależnych od wybranych rozszerzeń.  

 • Wiener. Obcokrajowcy mogą skorzystać z pakietu PODRÓŻ (wariant II). Skierowany jest on m.in. do cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce czasowo lub starają się o  wizę, osób pracujących w Polsce, czy też studentów zza granicy. Zapewnia ochronę w zakresie kosztów leczenia (nieszczęśliwe wypadki, niespodziewane zachorowania, zaostrzenia choroby przewlekłej), NNW i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dostępne są też rozszerzenia, m.in. o pracę fizyczną, sporty wyczynowe czy sporty wysokiego ryzyka.  

Jakie wymogi musi spełnić obcokrajowiec, aby kupić ubezpieczenie turystyczne w Polsce? 

Szczegółowe warunki, jakie musi spełnić obcokrajowiec, aby kupić ubezpieczenie turystyczne w Polsce, zależą od wymogów konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zasadniczo nie są one jednak przesadnie szerokie czy trudne do spełnienia. Niezbędne są: 

 • Ważny paszport lub dowód osobisty. Chodzi oczywiście o dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo. 

 • Możliwy do wskazania adres pobytu w Polsce. Nie musi to być koniecznie wynajęte mieszkanie – może to być też np. pokój w hotelu czy u rodziny. Wymóg zameldowania na terenie Polski przedstawiają wyłącznie nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe, jednak również jest to możliwe. 

 • Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie i podpisanie umowy ubezpieczenia. Obcokrajowcowi może oczywiście towarzyszyć tłumacz. 

 • Środki pieniężne niezbędne do opłacenia polisy.  

Czy Polak może kupić ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca? 

Polak może kupić ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca. Musi jednak posiadać upoważnienie od osoby, która ma być ubezpieczona. Upoważnienie powinno zawierać m.in. dane cudzoziemca i upoważnionego, wskazanie, w jakim celu je wystawiono oraz podpisy stron. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć własne wymogi formalne dotyczące takiego upoważnienia. Warto o tym pamiętać.  

Czasem takie upoważnienie to dobre rozwiązanie. Może tak być np. gdy obcokrajowiec nie może samodzielnie dopełnić formalności ze względu na brak znajomości języka polskiego, czy konieczność zapłaty za polisę z polskiego rachunku bankowego, którego nie posiada.

Mimo to, ze względu na dość duży stopień sformalizowania tej procedury, w praktyce znacznie częściej spotkamy sytuacje, w których Polacy pomagają kupić ubezpieczenia obcokrajowcom, np. poszukując dla nich najlepszych ofert, czy tłumacząc dokumenty. 

Ile kosztuje ubezpieczenie dla obcokrajowca? 

Cena ubezpieczenia dla obcokrajowca zależy od wielu czynników. Te czynniki to m.in. zakres ubezpieczenia, sumy gwarantowane, wybrane rozszerzenia, czy w końcu czynniki takie jak wiek ubezpieczonego, czy okres pobytu w Polsce (czym dłuższy, tym oczywiście cena ubezpieczenia wyższa).

Zasadniczo jednak koszt polisy dla cudzoziemca oscyluje w granicach kilkuset złotych za kilka miesięcy ubezpieczenia. Możliwe jest znalezienie dobrej oferty za mniej niż 200 zł, jak i za ok. 500 zł.  

Poniżej propozycja towarzystwa Axa Assistance. Dotyczy osoby pełnoletniej, która przyjechała do Polski w celach zarobkowych, na okres 3 miesięcy.  

Wersja ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia  

Cena polisy  

BASIC (podstawowa) 

Koszty leczenia: 60 000 Euro 
Leczenie stomatologiczne: 200 Euro 
Transport do kraju stałego zamieszkania: do wysokości sumy ubezpieczenia 
Assistance: tak 

312,00 zł  

EXTENTED (rozszerzona) 

Koszty leczenia: 150 000 Euro 
Leczenie stomatologiczne: 400 Euro 
Transport do kraju stałego zamieszkania: do wysokości sumy ubezpieczenia 
Ubezpieczenie bagażu: 500 Euro 
OC w życiu prywatnym: 80 000 Euro 
Assistance: tak  

 

 

594,00 zł 

Kalkulacja wykonana przy pomocy kalkulatora na stronie Axa Assistance, stan na dzień 14.02.2023 r.
 

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Obcokrajowcy mieszkający lub przebywający w Polsce mogą kupić ubezpieczenie turystyczne.
 2. Taką możliwość daje większość towarzystw ubezpieczeniowych.
 3. Konieczny może być jednak paszport, dowód lub tymczasowy adres zamieszkania.
 4. Ceny takich polis są takie same jak w przypadku ubezpieczeń standardowych.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy obcokrajowiec może ubezpieczyć się na podróż w Polsce? 

  Tak, obcokrajowiec może ubezpieczyć się na podróż w Polsce. Większość renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych oferuje obcokrajowcom taką możliwość. 

 2. Czy do ubezpieczenia turystycznego konieczny jest PESEL? 

  Zasadniczo PESEL nie jest konieczny do zakupu ubezpieczenia turystycznego. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zidentyfikować klienta również w inny sposób, np. m.in. poprzez numer paszportu czy dowodu osobistego.  

 3. Czy obcokrajowiec mieszkający w Polsce może korzystać z EKUZ? 

  Tak. Obywatele UE, którzy wyrobili kartę EKUZ i zamieszkują w Polsce, mogą na terenie naszego kraju korzystać z karty EKUZ. Warto jednak pamiętać, że karta zapewni węższy zakres ochrony niż ubezpieczenie zakupione indywidualnie.  

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

2023-10-04 21:35:43

2023-10-06 10:01:35

4
1
6
5
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia