Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie w podróży zagranicznej?

Ubezpieczenie turystyczne to ważny element każdego zagranicznego wyjazdu. To właśnie dzięki ubezpieczeniu turysta, który za granicą padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku, nie będzie musiał z własnej kieszeni ponosić kosztów leczenia i hospitalizacji.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Jak wybrać polisę turystyczną? Czym sugerować się przy wyborze, a w końcu – ile kosztuje dobre ubezpieczenie? Sprawdziliśmy.  

Czym jest ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie turystyczne to rodzaj polisy, której zadaniem jest zapewnienie podróżnikowi bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu – w szczególności wyjazdu zagranicznego. Zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz chroni na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Ubezpieczenie turystyczne można rozbudowywać o dodatkowe elementy, aby było maksymalnie dopasowane do potrzeb podróżnika i zapewniało mu bezpieczeństwo w jak najszerszym zakresie. 

Zadaniem ubezpieczenia turystycznego jest ochrona przed nieprzewidzianymi wydatkami. W zależności od wybranej oferty zapewni m.in.: 

 • pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji,  

 • refundację powrotu ubezpieczonego do kraju, 

 • wypłatę odszkodowania, gdy podróżnik padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku, 

 • wypłatę odszkodowania na wypadek kradzieży lub zgubienia bagażu. 

Oferty ubezpieczenia podróżnego różnią się między sobą zakresem. Bardzo ważne jest więc, aby przed wyborem polisy, zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie w podroży zagranicznej? 

Zakup ubezpieczenia turystycznego to najrozsądniejsze, co może zrobić każdy turysta planujący podróż zagraniczną. Zalety ubezpieczenia turystycznego to przede wszystkim:  

 • Możliwość refundacji wszystkich kosztów leczenia poza granicami Polski – także w klinikach i placówkach prywatnych. 

 • Zakres działania na terenie Europy i całego świata.  

 • Pokrycie także kosztów transportu medycznego do kraju oraz kosztów ratownictwa.  

 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy tak, aby idealnie pasowała do potrzeb konkretnego turysty (m.in. o OC w życiu prywatnym, klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, ubezpieczenie bagażu, czy klauzulę alkoholową).  

Ubezpieczenie podróżne to przede wszystkim gwarancja poczucia bezpieczeństwa na wypadek niemal wszystkich trudnych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas zagranicznych wyjazdów. W razie braku polisy turystycznej, wszystkie koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami w podróży – leczenia, hospitalizacji, ratownictwa, rehabilitacji, kradzieży wartościowych przedmiotów, czy nawet wyrządzenia szkody osobie trzeciej – turysta musi ponieść z własnej kieszeni. Poza granicami Polski koszty te mogą być naprawdę wysokie (nawet kilkukrotnie wyższe) niż w naszym kraju. Polisa turystyczna to prosty sposób, aby za kilka lub kilkanaście złotych wydanych na ubezpieczenie, zapewnić sobie bezpieczeństwo na wypadek znacznie większych kosztów.  

Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Dlaczego EKUZ nie wystarczy na podróż zagraniczną? 

Wielu podróżników zastanawia się, czy mając kartę EKUZ, na pewno muszą wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Przecież karta powinna wystarczyć! Niestety – nie jest to takie proste. Owszem, karta zapewnia pokrycie kosztów pomocy medycznej, ale tylko w niezbędnych przypadkach i tylko w placówkach, które podpisały umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ.

O tym, czy dany przypadek jest faktycznie niezbędny, decyduje lekarz, który przyjmuje pacjenta za granicą. Warto też wiedzieć, że EKUZ nie pokryje: 

 • Kosztów leczenia w klinikach prywatnych. To bardzo poważna niedogodność związana z kartą EKUZ. Często w turystycznych miejscowościach zwyczajnie nie ma dostępu do publicznej służby zdrowia i nie ma możliwości skorzystania z takich usług.  

 • Kosztów transportu medycznego do Polski. Turysta, który za granicą padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku, może nie być w stanie wrócić do kraju standardowymi środkami transportu. Karta EKUZ nie zapewnia pomocy w tym zakresie, a koszty takiego transportu – mogą wynosić nawet kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach – kilkaset tysięcy złotych.  

 • Kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczych. Polska jest jednym z niewielu krajów, w których pomoc np. GOPR jest bezpłatna. Poza granicami naszego kraju turysta, który nie wykupi ubezpieczenia, musi takie koszty pokryć z własnej kieszeni. Ponownie, koszty te mogą być ogromne, szczególnie gdy wiążą się z wykorzystaniem np. śmigłowca. 

Dodatkowo trzeba pamiętać, że EKUZ – to karta europejska. Działa tylko na terenie krajów UE i EFTY. W przypadku bardziej egzotycznych kierunków podróży nie zapewni turyście żadnego wsparcia.  

Co powinno zawierać ubezpieczenie w podróży zagranicznej? 

Zakres polisy turystycznej będzie się różnić w zależności od wybranej oferty. Istnieje jednak kilka podstawowych elementów, które pojawią się w każdym ubezpieczeniu podróżnym. Są to najczęściej:  

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). To właśnie za sprawą tego ryzyka ubezpieczyciel poniesie koszty niezbędnych wizyt lekarskich, hospitalizacji, lekarstw czy badań ubezpieczonego – również w placówkach i klinikach prywatnych. Dzięki kosztom leczenia turysta może też liczyć na pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski. W przypadku wyjazdów na terytorium Europy suma gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 Euro, w przypadku egzotycznych kierunków – warto, aby suma gwarantowana wynosiła przynajmniej 40 000 Euro. Istnieją jednak również kraje jak np. USA, gdzie koszty leczenia są horrendalnie wręcz wysokie – wówczas suma gwarantowana powinna być jeszcze wyższa. Warto więc każdorazowo dobierać sumę gwarantowaną KL do miejsca wyjazdu.  

 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR). Za sprawą kosztów ratownictwa ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty ewentualnych akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Zrefunduje także koszty udzielenia pomocy medycznej w miejscu zdarzenia i opłaty z tytułu transportu poszkodowanego do szpitala. Suma gwarantowana kosztów ratownictwa nie powinna być niższa niż 5 000 Euro.  

 • Ubezpieczenie NNW. Dzięki NNW turysta, który podczas zagranicznego wyjazdu dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie mógł liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania wyliczana jest jako iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia. Warto więc, wybierając polisę dla siebie, zwrócić uwagę, aby suma gwarantowana NNW była możliwie wysoka.  

 • Assistance. Assistance w podróży może zapewniać bardzo szerokie wsparcie, w zależności od wybranej oferty. Pomoc może polegać m.in. na udzieleniu pomocy telefonicznej, organizacji pomocy tłumacza lub prawnika, ale też np. pokryciu kosztów transportu osób ubezpieczonych do Polski, czy organizacji i pokryciu kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej.  

O co można rozszerzyć ubezpieczenie w podróży zagranicznej? 

Ubezpieczenie turystyczne już w podstawowej wersji, bez dodatków, zapewnia bardzo szeroką pomoc. Zdarzają się jednak sytuacje, w których – aby skorzystać z ochrony – trzeba dokupić odpowiednie dodatki (klauzula chorób przewlekłych, klauzula sportów ekstremalnych/wysokiego ryzyka).

Na część dodatków warto też zdecydować się dla własnego komfortu – np. ubezpieczenie bagażu, OC, klauzula alkoholowa, czy ubezpieczenie od aktów terroryzmu.  

 • Klauzula chorób przewlekłych. To bardzo ważne rozszerzenie dla wszystkich osób cierpiących na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, astma, nowotwory). Dzięki niej towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje również koszty leczenia powstałe poza granicami kraju, na skutek pogorszenia zdrowia ubezpieczonego związanego z chorobą przewlekłą.  

 • Klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Niezbędne rozszerzenie dla wszystkich osób, które za granicą planują uprawiać ekstremalne aktywności. O tym, jakie sporty uznawane są za ekstremalne lub wysokiego ryzyka, decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Listę takich sportów bez trudu można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranej oferty. Polisa rozszerzona o klauzulę sportową jest oczywiście droższa niż standardowa, jednak zdecydowanie warto dopłacić tę różnicę i nie ryzykować. Koszty np. akcji poszukiwawczych mogących mieć miejsce na skutek nieszczęśliwych wypadków w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych, mogą za granicą wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych – podobnie koszty leczenia. To kwoty, które mogą przerosnąć niejednego podróżnika.  

 • OC w życiu prywatnym. Bardzo przydatny element polisy turystycznej. Ma zastosowanie, gdy turysta nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub jej mieniu. Straty finansowe, w przypadku posiadacza polisy z OC w życiu prywatnym, pokryje ubezpieczyciel. Przykład? Przypadkowe wybicie szyby w hotelowym pokoju przez turystę. W takich przypadkach warto móc liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.  

 • OC sportowe. Działa na zasadach takich jak OC w życiu prywatnym, jednak w sytuacjach związanych z uprawianiem sportu. Zadziała, gdy turysta np. na stoku wjedzie w innego narciarza i wyrządzi mu krzywdę lub nieumyślnie zniszczy rower innego rowerzysty. W takich przypadkach, dzięki OC sportowemu, rekompensatą finansową zajmie się ubezpieczyciel.  

 • Ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego. Jeśli w podróż zabieramy cenne przedmioty, zdecydowanie warto ubezpieczyć też bagaż. Ubezpieczenie zadziała na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Jeśli zabieramy ze sobą własny sprzęt sportowy, warto ubezpieczyć również i ten sprzęt.  

 • Klauzula alkoholowa. Choć co do zasady ubezpieczyciele nie odpowiadają za skutki wypadków, do których doszło po spożyciu przez poszkodowanego turystę alkoholu, klauzula alkoholowa stanowi tu pewnego rodzaju wyjątek. Dokupując ją, podróżnik może uzyskać pokrycie kosztów leczenia i odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, także jeśli w momencie nieszczęśliwego wypadku był pod wpływem alkoholu.  

 • Ubezpieczenie od aktu terroryzmu. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle wyłączają ochronę w sytuacjach związanych z aktami terroryzmu. Dokupując rozszerzenie, można jednak zapewnić sobie pomoc ubezpieczyciela polegającą na organizacji pomocy medycznej i powrotu do kraju – w ciągu 7 dni od ataku. Warto rozważyć zakup tego rozszerzenia, szczególnie jeśli wybieramy się do kraju, w którym zagrożenie jest duże.  

Ile kosztuje ubezpieczenie w podróży zagranicznej? 

Dobre ubezpieczenie turystyczne z pewnością nie zrujnuje kieszeni podróżnika. Zwykle stanowi jedynie niewielki procent całkowitej kwoty przeznaczonej na wyjazd. Ofert jest obecnie tak wiele, że każdy podróżnik bez trudu znajdzie tę odpowiadającą swoim możliwościom finansowym.

Przy pomocy narzędzi takich jak nasz kalkulator z łatwością można dopasować polisę do swoich potrzeb – dobrać odpowiednie sumy gwarantowane i ewentualne rozszerzenia ochrony.  

Poniżej kilka propozycji. 

 • 7-dniowy wyjazd na narty do Włoch 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres 

Cena/7 dni  

Wiener

Koszty leczenia: 93 803 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
Bagaż: 1 000 zł 
NNW: 10 000 zł  
OC: 117 254 zł  
OC sportowe: 117 254 zł Ratownictwo: 37 521 zł  

50,00 zł 

Nationale Nederlanden 

Koszty leczenia: 150 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 5 / 7 
NNW: 10 000 zł  
OC: 150 000 zł  
OC sportowe: 150 000 zł  
Sporty objęte polisą: 71 Ratownictwo: 100 000 zł 

57,89 zł  

AXA Partners

Koszty leczenia: 600 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 7 / 7 
Bagaż: 3 000 zł 
NNW: 50 000 zł  
OC: 250 000 zł  
OC sportowe: 250 000 zł  
Sporty objęte polisą: 114  
Ratownictwo: 600 000 zł  

59,29 zł  

 • 3-dniowy city-break w Londynie (zwiedzanie, wypoczynek) 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres 

Cena / 3 dni  

Signal Iduna 

Koszty leczenia: 93 803 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
NNW: 15 000 zł  
Sporty objęte polisą: 83 Ratownictwo: 32 831 zł  

11,83 zł  

AXA Partners

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
NNW: 20 000 zł  
Sporty objęte polisą: 114 Ratownictwo: 200 000 zł  

12,93 zł 

Europa Ubezpieczenia 

Koszty leczenia: 140 705 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
Bagaż: 1 407 zł 
NNW: 14 070 zł  
Sporty objęte polisą: 10 Ratownictwo: 23 451 zł  

14,00 zł 

 • 10-dniowy wypoczynek w Tajlandii (zwiedzanie, wypoczynek, nurkowanie) 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres 

Cena / 10 dni  

Allianz 

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 6 / 7 
Bagaż: 1 800 zł 
NNW: 20 000 zł  
OC: 50 000 zł  
OC sportowe: 50 000 zł  
Sporty objęte polisą: 49 Ratownictwo: 50 000 zł 

128,00 zł 

AXA Partners

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 3 / 7 
NNW: 20 000 zł  
Sporty objęte polisą: 181 Ratownictwo: 200 000 zł  

172,20 zł  

Europa Ubezpieczenia 

Koszty leczenia: 1 407 048 zł 
Ochrona COVID-19: zakres 7 / 7 
Bagaż: 4 690 zł 
NNW: 46 902 zł  
OC: 469 016 zł  
OC sportowe: 469 016 zł  
Sporty objęte polisą: 27  
Ubezpieczenie sprzętu sportowego: tak  
Ratownictwo: 46 902 zł 

197,00 zł 

Taką ochronę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Wystarczy tylko wypełnić krótki formularz dotyczący wyjazdu i porównać przedstawione oferty. Wybraną polisę zakupić się online, szybko i wygodnie.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Można to zrobić za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Wystarczy tylko wpisać informacje dotyczące swojej podróży i porównać przygotowane oferty. Po wyborze najlepszej dla siebie wystarczy opłacić składkę online. Polisa zostanie wysłana mailem. Ubezpieczenie turystyczne to ochrona dla wyjeżdżających za granicę przed niespodziewanymi wydatkami.
 2. Polisa tego typu zapewnia pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa.
 3. W razie nieszczęśliwego wypadku można liczyć na odszkodowanie.
 4. Ubezpieczenie zapewni też rekompensatę za skradzione rzeczy.
 5. Polisę turystyczną można zakupić za kilka złotych za dzień ochronę.

Najczęściej zadawane pytania

 1.  Kto powinien ubezpieczyć się na podróż za granicę? 

  Każdy podróżnik – w tym również posiadacze karty EKUZ. W wielu przypadkach może okazać się, że karta zapewnia ochronę, ale w zbyt wąskim zakresie. Każdy więc, planując podróż za granicę, powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i wykupić ubezpieczenie turystyczne.  

 2. Czy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe za granicą? 

  Zasadniczo nie. Na całym świecie istnieje tylko stosunkowo niewielka grupa krajów, w których polisa turystyczna jest obowiązkowa. Zdecydowanie jednak przed każdą podróżą warto zakupić ubezpieczenie. Pozwoli to czuć się pewnie i bezpiecznie, a także uniknąć konieczności pokrywania kosztów ewentualnego leczenia z własnej kieszeni. 

 3. Gdzie można kupić polisę na podróż za granicę?

  Polisę na wyjazd najłatwiej i najszybciej kupić online – przy pomocy kalkulatora Rankomat.pl. Wystarczy podać niezbędne dane, a ubezpieczenie, gotowe do zabrania w podróż, zostanie wysłane na skrzynkę mailową. To proste i zajmuje zaledwie kilka minut!

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
5
4
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia