Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wygląda zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego? Krok po kroku uzyskaj odszkodowanie

Badania przeprowadzone przez Havas Media Group (lipiec 2019 r.) niemal 30% ankietowanych inwestuje w polisę na każdy wyjazd zagraniczny, a 24% - tylko na wybrane wycieczki.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Jednak sam zakup to jedno, ale równie istotne jest umiejętne zgłoszenie szkody na wyjeździe. Pokazujemy jak to zrobić krok po kroku. 

Dowiedz się, jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela oraz jakie dokumenty musisz zgromadzić, aby możliwie ułatwić i przyśpieszyć procedurę. Musisz też pamiętać o włączeniach, czyli sytuacjach, w których – mimo poprawnie zgłoszonej szkody – ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.  

Zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela – krok po kroku

Samo posiadanie polisy podróżnej na wyjazd jest bardzo rozsądnym posunięciem. Jednak, aby sprawnie i szybko otrzymać odszkodowanie lub pokrycie kosztów leczenia, należy dokonać właściwego i niezwłocznego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. 

 1. Powiadom telefonicznie lub mailowo centrum alarmowe ubezpieczyciela. Numer znajduje się na polisie podróżnej oraz innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy z ubezpieczycielem. Wszelkie dane kontaktowe do zgłoszenia szkody znajdują się również na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli. 
 2. Przygotuj niezbędne dokumenty. Konsultant przez telefon podpowie, skany jakich dokumentów i potwierdzeń będą konieczne – jest to uzależnione od rodzaju szkody.
 3. W przypadku zgłoszenia przez formularz na stronie ubezpieczyciela, wszystkie formalności odbędą się drogą elektroniczną.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami konsultanta lub wskazówkami na stronie internetowej. 

PAMIĘTAJ! Kluczowe jest jak najszybsze zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Im szybciej centrum alarmowe zostanie powiadomione, tym sprawniejszy będzie proces wypłaty środków i pokrycie kosztów. Dobrym posunięciem jest zapisanie numeru alarmowego do ubezpieczyciela w telefonie.

Jeśli tylko jest taka możliwość, a sytuacja zdrowotna na to pozwala, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do ubezpieczyciela, gdyż to on wskaże placówkę, w której możliwe będzie leczenie bezgotówkowe. W przeciwnym razie, może się okazać, że podróżny będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia i hospitalizacji z własnych środków, a ubezpieczyciel zwróci pieniądze po fakcie. 

Niezbędne dokumenty podczas zgłaszania szkody

Przedstawienie ubezpieczycielowi kompletu dokumentów znacząco przyśpieszy całą procedurę. Dlatego warto pilnować każdego kwitu, zaświadczenia, rachunku itp. – ogółem każdego dokumentu, który potwierdzi szkodę i ewentualne leczenie/hospitalizację.

Dokumenty, które najczęściej są potrzebne to: 

 • skan dowodu osobistego lub paszportu,

 • skan ubezpieczenia turystycznego,

 • formularz zgłoszenia szkody,

 • dokładny i rzetelny opis zdarzenia, w wyniku którego doszło do szkody,

 • notka policyjna, jeśli miał miejsce wypadek, do którego zostali wezwani funkcjonariusze,

 • dokumentacja ze szpitala i rachunek, jeśli zaszła konieczność hospitalizacji,

 • rachunek od lekarza-specjalisty,

 • rachunek za leki,

 • potwierdzenie pobytu ubezpieczonego w danym hotelu/pensjonacie.

Powyższe dokumenty są standardem w przypadku niemal każdego zgłoszenia szkody. Dodatkowo – w zależności od sytuacji – potrzebne są także inne dokumenty. Oto kilka najczęściej spotykanych zdarzeń i lista dokumentów dodatkowych:

 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży lub rezygnacji z biletu podróżnego: powyższe dokumenty oraz dodatkowo wydruk kosztów rezygnacji z podróży i dokument potwierdzający konieczność rezygnacji z podróży. W zależności od ubezpieczyciela, najczęstszymi honorowanymi powodami rezygnacji mogą być: 

- zgon ubezpieczonego, najbliższego krewnego, współuczestnika podróży – niezbędny będzie dokument potwierdzający pokrewieństwo/fakt bycia współuczestnikiem wycieczki/potwierdzenie zgonu + kopie raportu policyjnego, jeśli doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

- nagłe zachorowanie ubezpieczonego, najbliższego krewnego, współuczestnika podróży – konieczne będzie dostarczenie formularza medycznego, wypełnionego przez lekarza, który będzie opisywał szczegółowo sytuację zdrowotną.

- szkoda w mieniu ubezpieczonego lub współtowarzysza podróży – wymagany jest raport policji z opisem okoliczności zajścia, ewentualnie inny dokument od służb ratunkowych (np. raport straży pożarnej).

- zwolnienie z pracy lub przyjęcie nowej pracy – należy dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub nową umowę o pracę.

 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego: jeśli doszło do zgubienia lub uszkodzenia bagażu przez linie lotnicze lub podczas przechowywania, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt właściwym służbom oraz uzyskać protokół, który potwierdzi zaistniałą sytuację. Koniecznie należy dołączyć dokładny opis utraconych przedmiotów wraz z określeniem ich wartości, a także wartość samej walizki lub torby. Gdy bagaż został skradziony, dodatkowo należy dołączyć protokół policyjny.

Podobnie należy postąpić, jeśli uszkodzony/zgubiony został sprzęt sportowy: protokół + oszacowanie kosztu sprzętu. 

 • Zgłoszenie szkody OC: jeśli doszło do niegroźnej kolizji, w wyniku której nikt nie ucierpiał, nie ma konieczności wyzywania policji. Wystarczy spisanie z kierowcą drugiego auta oświadczenia, które potwierdzi, jak doszło do kolizji i kto był sprawcą. Często zdarza się, że żaden z kierowców nie czuje się odpowiedzialnym za kolizję – wtedy jedynym rozwiązaniem jest wezwanie radiowozu, a funkcjonariusze rozstrzygną winę. Jednak jeśli ktokolwiek ucierpiał w wyniku wypadku, prawo obliguje do wezwania policji i pogotowia. Do zgłoszenia szkody należy więc dołączyć oświadczenie sprawcy kolizji lub notkę policyjną, dane uczestników zdarzenia, skan dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, ewentualną dokumentacje medyczną, jeśli konieczne było udzielenie pomocy. 

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zgłoszenie szkody do centrum alarmowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji to najważniejsze kroki, które przybliżają do likwidacji szkody. Następnie konsultant nadaje sprawie numer, który umożliwi śledzenie statusu zdarzenia. Można to robić na wiele sposobów: na stronie internetowej, poprzez kontakt telefoniczny lub sms-owy (wtedy konsultant oddzwania). 

Jeśli nie ma wątpliwości, że poszkodowany może otrzymać pomoc w ramach ubezpieczenia podróżnego (patrz: wyłączenia), to następuje proces likwidacji szkody. Ważne, aby już na etapie zgłoszenia szkody, uzyskać od konsultanta informacje, w której placówce medycznej możliwe jest leczenie bezgotówkowe. 

Rozliczenie z placówką medyczną

Wypadek czy choroba na wyjeździe wakacyjnym to zawsze duży stres. Jeśli tylko sytuacja na to pozwala, pierwszym krokiem niech będzie telefon do ubezpieczyciela, a nie udanie się do szpitala lub lekarza specjalisty. 

Dlaczego to takie ważne? 

Nie wszystkie placówki mają podpisaną umowę z ubezpieczycielem o bezgotówkowe świadczenie usług medycznych dla poszkodowanych turystów. Może się okazać, że konieczne będzie uiszczeni rachunku na miejscu, a ubezpieczyciel odda poniesione koszty. Jest to o tyle problematyczne, że nie każdy turysta dysponuje takimi środkami, aby pokryć zobowiązania. Leczenie za granicą to zwykle dużo większy wydatek niż w Polsce – nie każdy ma możliwość zapłacenia nawet np. 5-10 tys. zł podczas podróży wakacyjnej. Nie wspominając o sytuacji, gdy wypadek był poważny, a hospitalizacji długa, co może zakończyć się rachunkiem opiewającym nawet na 50-100 tys. zł. 

Wyłączenia w ubezpieczeniu podróżnym

Najważniejszym krokiem przy zakupie ubezpieczenia podróżnego musi być dokładne przestudiowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel określa konkretne wyłączenia z ubezpieczenia, które sprawią, że świadczenia nie zostaną wypłacone, mimo poprawnie zgłoszonej szkody. 

PAMIĘTAJ! Różnice w włączeniach różnią się w zależności od konkretnego ubezpieczyciela. Sprawdź OWU przed wylotem na wakacje!

Najczęstsze wyłączenia to:

 • stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem alkoholu,

 • stan po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, lekarstw osłabiających świadomość,

 • popełnienie przestępstwa lub próba popełnienia,

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,

 • działania wojenne (stan wojenny, rozruchy, zamieszki, ataki terrorystyczne),

 • napromieniowanie radioaktywne, eksplozja atomowa, 

 • umyślne samookaleczanie się, próba samobójcza,

 • niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu (w przypadku kradzieży),

 • pozostawienie bagażu/sprzętu sportowego bez opieki,

 • leczenie związane z chorobami przewlekłymi, które nie zostały zgłoszone ubezpieczycielowi i nie obejmuje ich ubezpieczenie,

 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza.

Specyficzna sytuacja ma miejsce, gdy ubezpieczenie wykupuje kobieta w ciąży (najczęściej po 26-30 tygodniu ciąży jako czas, w którym może zajść konieczność korzystania z pomocy medycznej). Niektórzy ubezpieczyciele traktują ciążę jako wyłączenie lub chorobę przewlekłą, która wymaga zakupu dodatkowego rozszerzenia. Warto też pamiętać, że leczenie lub hospitalizacja związana z ciążą zazwyczaj jest określona osobną, znacznie mniejszą, sumą gwarantowanych kosztów leczenia.

UWAGA! Sprawdź w OWU czy ubezpieczenie bagażu obejmuje także sprzęt sportowy. Często są rozróżniane i o ile ubezpieczenie bagażu raczej jest w standardzie, to ubezpieczenie sprzętu może, ale nie musi, być uwzględniono osobno.

Przed zakupem polisy dobrze jest porównać poszczególne kwoty ubezpieczeń, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, a następnie wybrać najbardziej korzystne według własnych potrzeb.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Jak najszybciej zgłoś szkodę ubezpieczycielowi. Zadzwoń do centrum alarmowego lub wypełnij formularz zgłoszenia szkody na stronie internetowej ubezpieczyciela.
 2. Konsultant wskaże, które placówki medyczne mają podpisaną umowę z ubezpieczycielem o bezgotówkowej pomocy. Dzięki temu nie poniesiesz żadnych kosztów na miejscu.
 3. Zbierz wszystkie możliwe dokumenty, które potwierdzą zaistnienie szkody.
 4. Przed zakupem ubezpieczenia, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Tam znajdziesz m.in. wyłączenia, które nie uprawniają do otrzymania odszkodowania i pokrycia kosztów leczenia.
 5. Zwróć uwagę na poszczególne sumy gwarantowane w zakresie konkretnego ubezpieczenia. Suma kosztów gwarantowanych leczenia na kwotę 100 tys. nie oznacza, że w sytuacji skorzystania np. z usługi dentysty, całość rachunku zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Suma gwarantowanych kosztów na leczenie stomatologiczne może wynosić np. 1000 zł. 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
9
4
6
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy