Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Kiedy jest wymagana wiza do Anglii?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Odkąd Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, wjazd bez paszportu nie jest możliwy. Swobodny przepływ osób został zatrzymany, zatem aby przyjechać do UK na dłużej, na przykład do pracy potrzebna jest wiza. Dowiedz się, jak dostać wizę do Anglii?

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Odkąd Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej, niemożliwe jest już przekroczenie granicy bez właściwego paszportu. Swobodny przepływ osób został powstrzymany, dlatego też, aby zaplanować dłuższy pobyt w Zjednoczonym Królestwie - na przykład w celach zawodowych - konieczne staje się uzyskanie odpowiedniej wizy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podróż odbywa się w celach turystycznych lub wizyta u znajomych. W celu zdobycia głębszej wiedzy na temat procesu aplikacji o wizę do Anglii, związanych z tym kosztów oraz uprawnionych do składania wniosków, warto zgłębić dostępne źródła informacji.

Kiedy potrzebna jest wiza do Wielkiej Brytanii?

Wiza do Anglii jest potrzebna w kilku przypadkach:

 • jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii,

 • jeśli planujesz założyć firmę w Wielkiej Brytanii,

 • jeśli wyjeżdżasz służbowo, a wyjazd będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy,

 • jeśli zamierzasz w Anglii studiować.

Kiedy nie musisz starać się o wizę do Anglii?

 • Gdy przyjeżdżasz do UK w celach turystycznych i nie planujesz zostać tu dłużej niż 6 miesięcy.

 • Gdy przyjeżdżasz w odwiedziny do rodziny/znajomych, a twój pobyt nie będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy.

 • Gdy jedziesz do Anglii w celach służbowych, ale wyjazd nie przekroczy 6 miesięcy.

Wiza do Anglii do pracy – Skilled Worker Visa

Nowe wizy pracownicze (Skilled Worker Visa), które obcokrajowcy muszą otrzymać, chcąc pracować w UK, mają powstrzymać napływ niewykwalifikowanej siły roboczej na Wyspy. Władze Wielkiej Brytanii zapowiadają, że dużo chętniej i bez problemów będą wydawać je specjalistom i inżynierom. Osobom wykształconym i z kwalifikacjami jest zatem po prostu łatwiej znaleźć w Anglii pracę. Nie jest za to ważne pochodzenie – zarówno Europejczycy, jak i osoby spoza Europy są traktowane jednakowo.

Inne wizy dla osób, chcących pracować w UK

Najpopularniejszą wizą, o którą starają się imigranci, chcący pracować w UK jest wiza pracownicza Skilled Worker Visa. Poza nią, są jeszcze dwa rodzaje wiz: wiza dla pracowników służby medycznych oraz wiza Global Talent.

Wiza dla pracowników służby zdrowia obejmuje osoby, które są lekarzami, pielęgniarkami, laborantami, fizjoterapeutami. Muszą one otrzymać ofertę pracy od NHS (Narodowej Służby Zdrowia w UK) lub podmiotu świadczącego usługi na jej rzecz, ewentualnie z sektora opieki społecznej oraz spełniać warunki wymienione wyżej w związku z wizą Skilled Worker. Trzeba również dostarczyć odpowiednie dokumenty:

 • potwierdzenie posiadania wystarczających oszczędności, które umożliwią utrzymanie się w Wielkiej Brytanii,

 • informację o relacjach rodzinnych z partnerem i dziećmi (jeżeli wniosek dotyczy także ich),

 • negatywny wyniku testu na gruźlicę,

 • zaświadczenie o niekaralności (nie dotyczy to biologów i biochemików - nr zawodu 2112, a także fizyków - nr 2113),

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania zawodu (brytyjskie świadectwo wydane przez General Medical Council lub numer referencyjny Ecctis).

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub walijski przez tłumacza przysięgłego. Procedura wydaje się być bardzo skomplikowana – nawet bardziej niż w przypadku standardowej wizy pracowniczej. Warto jednak wiedzieć, że osoba, który złoży poprawnie dokumenty zostanie obsłużona w trybie przyspieszonym i może liczyć na zwolnienie z części opłat i wsparcie w aplikowaniu o wizę.

Wiza Global Talent przeznaczona jest dla uznanych, ewentualnie przyszłych autorytetów w dziedzinach nauk ścisłych, inżynierskich, humanistycznych, sztuki (zalicza się do nich film, projektowanie mody, architekturę) lub nowych technologii cyfrowych. Dzięki niej, szczególnie utalentowani pracownicy mogą wjechać na teren UK bez potwierdzonej oferty pracy. Co oznacza stwierdzenie „szczególnie utalentowani?” Osoby otrzymujące tę wizę powinny wykazywać ponadprzeciętne zdolności, które wzbogacą wiedzę, ekonomię, kulturę i społeczeństwo Wielkiej Brytanii.

Wiza do Anglii - wymagania

Otrzymanie wizy pracowniczej do UK wymaga spełnienia szeregu wymagań.

 • Należy mieć zagwarantowane zatrudnienie w zawodzie kwalifikującym do otrzymania wizy. Jak sprawdzić, czy się kwalifikujesz? Aby dowiedzieć się, czy dana profesja uprawnia do otrzymania wizy pracowniczej, należy zweryfikować specjalny czterocyfrowy kod wydawany przez pracodawcę. Można to zrobić tutaj.

 • Należy otrzymać Certificate of Sponsorship, czyli certyfikat potwierdzający, że pracodawca z terenu Wielkiej Brytanii chce cię zatrudnić. Dokument ten mogą wystawić jedynie firmy zatwierdzone przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 • Trzeba wnieść opłatę wizową.

 • Należy udowodnić znajomość języka angielskiego. Jeśli chcesz pracować na terenie Wielkiej Brytanii, musisz potwierdzić, że umiesz się porozumieć po angielsku. Do otrzymania wizy wymagany jest poziom B1, umożliwiający swobodną komunikację. Umiejętności konieczne dla tego poziomu określa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

 • Należy osiągać odpowiedni pułap wynagrodzenia. Minimalna kwota uprawniająca do uzyskania wizy pracowniczej to 25 600 funtów rocznie. Jest to wartość uśredniona, która różni się w zależności od sektora. Można otrzymać pozwolenie również wtedy, gdy przewidywane zarobki są niższe – nie mogą być jednak mniejsze niż 20 048 funtów.

 • Należy przedłożyć paszport biomedyczny lub z miejscem na wizę.

 • Należy załączyć zaświadczenie o niekaralności.

 • Należy potwierdzić posiadanie funduszy na wynajęcie mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Wiza pracownicza UK - jak dostać?

Żeby dostać wizę pracowniczą do Wielkiej Brytanii, trzeba uzyskać odpowiednią ilość punktów w punktowym systemie imigracyjnym. Liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 70: 50 z puli obowiązkowych i 20 z puli dodatkowych. Jeśli nie uzyskasz 50 punktów obowiązkowych, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Żeby je otrzymać, musisz spełnić następujące kryteria:

 • otrzymać zaświadczenie od pracodawcy o chęci zatrudnienia, które daje 20 punktów,

 • podjąć zatrudnienie w branży poszukiwanej przez rząd brytyjski, co daje kolejne 20 punktów,

 • wykazać, że znasz język angielski na poziomie komunikatywnym, co daje ostatnie 10 punktów.

Punkty dodatkowe otrzymuje się za:

 • wynagrodzenie w wysokości minimum 25 600 funtów rocznie,

 • zatrudnienie w sektorze zawodów deficytowych,

 • doktorat w zakresie nauk ścisłych: technologii, inżynierii, matematyki.

Wiza do Anglii - cena

Koszt wizy pracowniczej wynosi od 625 funtów (za wizę na pobyt nie dłuższy niż 3 lata) do 1423 funtów (za wizę na pobyt dłuższy niż 3 lata). Obywatele Unii Europejskiej mogą liczyć na zniżkę w wysokości 55 funtów. Przedstawiciele zawodów deficytowych są częściowo zwolnieni z kosztów.

Żeby uzyskać wizę, należy również uiścić koszt procedury urzędowej w wysokości 18 funtów. Jest on stały i niezależny od rodzaju wizy. Dodatkową, dosyć wysoką opłatę stanowi opłata imigracyjna na cele opieki zdrowotnej (Immigration Health Surcharge), której koszt to 624 funty. Uprawnia ona do korzystania z publicznej służby zdrowia. Zwolnieni są z niej jedynie pracownicy służb medycznych.

Wiza do Anglii dla Polaków - jakie dokumenty należy złożyć?

Przed złożeniem wniosku o brytyjską wizę pracowniczą należy zgromadzić następujące dokumenty:

 • numer referencyjny od pracodawcy (sponsora),

 • imię i nazwisko pracodawcy oraz numer licencji sponsora (znajdziesz go na certyfikacie sponsoringu),

 • tytuł zawodowy oraz informacje o rocznym wynagrodzeniu,

 • kod zawodu,

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego

Do złożenia wniosku o brytyjską wizę należy przygotować następujące dokumenty: 

 • wniosek o wizę,

 • paszport lub dowód osobisty,

 • 2-3 zdjęcia paszportowe o wymiarach 45x35 mm,

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje),

 • dowód posiadania wystarczających środków pieniężnych na wynajęcie mieszkania w Wielkiej Brytanii (np. w postaci wyciągów bankowych),

 • zaświadczenie o niekaralności (dotyczy wybranych zawodów).

Gdzie złożyć wniosek o wizę do UK?

Wniosek o wizę należy złożyć (wraz z zezwoleniem od pracodawcy oraz certyfikatem językowym) na stronie brytyjskiego rządu: gov.uk. Rozpatrzenie powinno trwać maksymalnie 3 tygodnie. Jeśli przejdziesz procedurę pomyślnie, możesz otrzymać wizę uprawniającą do pracy w UK nawet na 5 lat. Ważne: wniosek należy złożyć przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii!

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy do UK

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacasz przy składaniu wniosku o wizę. Jeśli jednak chcesz dokupić dodatkowe ubezpieczenie albo rozszerzyć zakres tego, które masz w ramach opłaconej polisy – jest taka opcja. W zależności od tego, czego potrzebujesz, możesz wybrać odpowiadający Ci wariant ubezpieczenia podróżnego. Wygodnie porównasz je, wykorzystując nasz kalkulator ubezpieczeń turystycznych.

Bibliografia:

Strona rządowa Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.pl

Strona rządowa Polski: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/wizy-informacje-ogolne

Serwis rekrutacyjny pomagający w znalezieniu pracy: pl.indeed.com

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Wiza do Wielkiej Brytanii - To warto wiedzieć:
 • Zasady przyznawania wizy do UK zmieniły się wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

 • Aby zatrzymać napływ niewykwalifikowanej siły roboczej, wprowadzono w UK specjalny rodzaj wizy: Skilled Worker Visa. Mogą ją otrzymać wykwalifikowani pracownicy i specjaliści.

 • Żeby otrzymać wizę, trzeba spełnić szereg kryteriów, między innymi: otrzymać zaświadczenie od pracodawcy o chęci zatrudnienia, podjąć zatrudnienie w branży poszukiwanej przez rząd brytyjski, wykazać, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 • Koszt wizy pracowniczej wynosi od 625 funtów (pobyt krótszy niż 3 lata) do 1423 funtów (pobyt dłuższy niż 3 lata). Obywatele UE mogą liczyć na zniżkę w wysokości 55 funtów.

 • Wniosek o wizę wraz z potrzebnymi dokumentami składa się na stronie brytyjskiego rządu: gov.uk.

 • Na rozpatrzenie wniosku wizowego czeka się około 3 tygodni.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o wizę do UK:

 1. Czy każda osoba ubiegająca się o wizę pracowniczą może ją otrzymać?

  Teoretycznie każda osoba, która złoży wniosek i spełni warunki ma szansę na otrzymanie wizy pracowniczej. System wizowy Wielkiej Brytanii nieco się jednak zmienił i obecnie większe szanse na otrzymanie wizy pracowniczej mają osoby wykwalifikowane.

 2. Dlaczego potrzebna jest wiza do Wielkiej Brytanii?

  Zmiany w systemie imigracyjnym Wielkiej Brytanii wynikają z Brexitu, czyli wyjścia UK z Unii Europejskiej. Od 1 października 2021 roku do wjazdu do UK potrzebny jest paszport. Do wjazdu nie upoważnia już dowód osobisty. Zmiany zaszły również w zatrudnianiu obcokrajowców na terenie Wielkiej Brytanii.

 3. Jakie zawody są profesjami deficytowymi, które ułatwiają otrzymanie wizy?

  Łatwiej otrzymają wizę osoby, które mają wykształcenie techniczne, są inżynierami, managerami wyższego stopnia i specjalistami w różnych dziedzinach. W przyspieszonym trybie rozpatruje się również wniosku przedstawicieli służby zdrowia i osób, które ubiegają się o wizę Global Talent.

 4. Ile kosztuje wiza do Anglii?

  Na łączny koszt uzyskania wizy składa się kilka elementów. Łącznie trzeba być przygotowanym na koszt rzędu kilkuset funtów do nawet ponad tysiąca w zależności od okoliczności. Zmiana systemu imigracyjnego i wprowadzenie wiz znacznie utrudniło wjazd do Wielkiej Brytanii i poszukiwanie tam pracy. Coraz trudniej będzie wyjechać do pracy fizycznej, na przykład w charakterze pracownika budowy. Żeby uzyskać wizę trzeba między innymi wcześniej zdobyć pracę (wymagane jest poświadczenie od pracodawcy) i wykazać znajomość języka angielskiego.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia