Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Rezygnacja z wycieczki a zwrot zaliczki — jak odzyskać pieniądze od biura podróży?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Twój wyjazd na wakacje z biurem podróży stoi pod znakiem zapytania? Planowałeś egzotyczne wakacje i chcesz wiedzieć, czy możesz liczyć na zwrot zaliczki w razie rezygnacji?

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Przeczytaj ten kompleksowy poradnik, z którego dowiesz się więcej o warunkach odstąpienia od umowy z touroperatorem i kosztach odwołania wycieczki.

W jakich sytuacjach jest konieczna rezygnacja z wycieczki?

Wiele osób termin wyjazdu z biurem podróży rezerwuje z dużym wyprzedzeniem. Podczas opłacania zaliczki mało kto jednak zastanawia się nad czynnikami mogącymi wpłynąć na konieczność odwołania wycieczki. A jest ich całkiem sporo. Do najczęstszych przyczyn rezygnacji należą:

 • nagła choroba lub kontuzja — do zrewidowania planów wakacyjnych często zmusza stan zdrowia. Nasilenie objawów choroby przewlekłej? Ujawnienie się poważnego schorzenia? A może złamanie nogi lub ręki? Takich sytuacji nie da się przewidzieć i to właśnie one w większości przypadków odpowiadają za konieczność odwołania egzotycznego urlopu;
 • problemy w pracy — pogorszenie warunków zatrudnienia lub całkowita utrata posady mogą spowodować, że planowany wyjazd znajdzie się poza Twoim finansowym zasięgiem;
 • zachorowanie lub śmierć w rodzinie — nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub odejście kogoś bliskiego zazwyczaj sprawiają, że wakacyjną podróż trzeba odłożyć na później;
 • spadek poziomu bezpieczeństwa w miejscu docelowym — ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne i epidemie mogą spowodować, że wyjazd do danego kraju stanie się zbyt ryzykowny. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak zrezygnować z podróży i poszukać nowej destynacji.

To tylko kilka przykładowych czynników, które mogą utrudnić Ci spełnienie marzeń o odwiedzeniu najbardziej egzotycznych zakątków świata. Po ich wystąpieniu trzeba zwrócić się do biura podróży i wynegocjować możliwie jak najlepsze warunki odstąpienia od umowy.

Jak przebiega rezygnacja z wycieczki w biurze podróży?

Rezygnacja z wycieczki w biurem podróży to trudna decyzja. Dokładny przebieg całej procedury związanej z odstąpieniem od umowy zmienia się w zależności od wewnętrznych zasad określonych przez touroperatora. Przeważnie odbywa się to według poniższego schematu.

 1. Kontakt z biurem podróży w celu rezygnacji z wycieczki.
 2. Prośba o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
 3. Pobranie przez touroperatora z zaliczki kwoty odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych w związku z organizacją imprezy.
 4. Po zakończeniu imprezy ponowne przeliczenie realnych wydatków w odniesieniu do pobranej zaliczki. W razie wystąpienia różnicy następuje zwrot środków na konto klienta.

W niektórych sytuacjach odzyskanie całej zaliczki okazuje się niemożliwe. W zależności od polityki stosowanej przez touroperatora masz jednak szansę na odzyskanie części wpłaconych pieniędzy.

Jaki jest koszt rezygnacji z podróży?

Koszty rezygnacji z podróży są naliczane z uwzględnieniem wielu czynników. Wpływ na ich wysokość ma realny wydatek poniesiony przez biuro podróży w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją imprezy turystycznej. Szacuje się je indywidualnie dla każdego przypadku, jednak co do zasady nie przekraczają one przyjętych średnich opłat ukształtowanych historycznie. Wykaz kosztów rezygnacji stosowanych w najpopularniejszych biurach podróży przedstawia poniższa tabela.

Koszt rezygnacji z podróży w różnych biurach podróży

Biuro Podróży

Termin rezygnacji (liczba dni przed datą wyjazdu)

Wysokość opłaty za odstąpienie od umowy

Itaka

do 40 dni

stała opłata 350 zł/osoba

od 39 do 31 dni

do 20% ceny

od 30 do 21 dni

do 30% ceny

od 20 do 14 dni

do 50% ceny

od 13 do 8 dni

do 70% ceny

od 7 do 2 dni

do 80% ceny

1 dzień

do 90% ceny

TUI

do 36 dni

25% ceny

od 35 dnia

40% ceny

od 24 dnia

50% ceny

od 17 dnia

60% ceny

od 10 dnia

80% ceny

od 3 dnia

90% ceny

Rainbow

do 45 dni

7% ceny

od 44 do 31 dni

20% ceny

od 30 do 21 dni

30% ceny

od 20 do 15 dni

50% ceny

od 14 do 8 dni

70% ceny

od 7 do 4 dni

80% ceny

3 dni i mniej

95% ceny

Coral Travel

od 45 lub więcej dni

do 10% ceny

od 44 do 31 dni

do 20%

od 30 do 15 dni

do 50%

od 14 do 7 dni

do 70%

od 6 dni do 1 dnia

do 90%

Grecos

do 45 dni

7% ceny

od 30 do 22 dni

20% ceny

od 21 do 14 dni

30% ceny

od 13 do 8 dni

50% ceny

od 7 do 2 dni

 80% ceny

1 dzień

90% ceny

Opracowanie własne na podstawie warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych biur podróży

Przykład:

Pani Krystyna wykupiła wycieczkę na Malediwy w biurze podróży Itaka za 9 tys. zł. Wyjazd planowano na 4 kwietnia 2024 roku. Na początku marca okazało się jednak, że pogorszenie stanu zdrowia kobiety uniemożliwia jej podróż samolotem. Z tego powodu Pani Krystyna musiała zrezygnować z umowy zawartej z touroperatorem. Do odstąpienia doszło w okresie od 39 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, co skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 20% ceny wyjazdu. W rezultacie kobieta poniosła koszty w wysokości ok. 1800 zł.

Czym jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Przy zakupie drogiej wycieczki z dużym wyprzedzeniem najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich finansów jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Zapewnia ono szeroki zakres ochrony i dotyczy różnych zdarzeń. W podstawowej wersji obejmuje umowę zawartą z touroperatorem. Może dotyczyć również rezerwacji noclegu, zakupu biletów, wynajmu auta czy nawet uczestnictwa w rejsie.

Do największych korzyści wynikających z wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży zaliczają się brak udziału własnego, wysokie sumy gwarantowane oraz długa lista przyczyn uprawniających do rezygnacji z wyjazdu. Każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie określa sytuacje, w których zwraca koszt rezygnacji z podróży. Aby zapoznać się z warunkami polisy, warto przeczytać OWU dołączone do umowy.

 

    Sprawdź Cenę Ubezpieczenia Turystycznego

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

Cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w porównaniu do kwoty, którą można stracić w razie odstąpienia od umowy z touroperatorem. Jeśli obawiasz się problemów zdrowotnych lub kłopotów finansowych, zadbaj o wykupienie odpowiedniej polisy. Przykładowe stawki za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży obrazuje poniższa tabela.

Przykładowa kalkulacja ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki wartej 5000 PLN

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Maksymalna suma ubezpieczenia/1 os.

Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży

Składka w % poniesionych kosztów

Cena polisy

Europa Ubezpieczenia

35 000 PLN

Tak

7,2%

7,00 PLN

Uniqa

35 000 PLN

Nie

2,8%

140,00 PLN

Uniqa

35 000 PLN

Tak

3,0%

150,00 PLN

Europa Ubezpieczenia

35 000 PLN

Tak

3,2%

161,00 PLN

Signal Iduna

34 000 PLN

Tak

4,4%

221,25 PLN

Atrakcyjne oferty ubezpieczeń kosztów rezygnacji z wycieczki oferuje wielu różnych ubezpieczycieli. Dobra polisa pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych wydatków i, przy sprzyjających okolicznościach, pozwoli skorzystać z wyjazdu w późniejszym terminie.

Kiedy można kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki różni się od typowej polisy turystycznej tym, że nie da się go wykupić w trakcie trwania podróży. Aby skorzystać z ochrony gwarantowanej przez firmę ubezpieczeniową, trzeba zawrzeć umowę odpowiednio wcześnie. Minimalną liczbę dni pomiędzy opłaceniem składki a chwilą rozpoczęcia podróży zawsze określają ogólne warunki ubezpieczenia.

 

Kiedy można kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

Ubezpieczyciel

Liczba dni pomiędzy zawarciem umowy a datą wyjazdu

Możliwość zakupu polisy

Uniqa

Więcej niż 30 dni

W dowolnym dniu

Równo 30 dni lub mniej, jednak minimum 7 dni

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem

Europa Ubezpieczenia

Więcej niż 30 dni

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem i przez kolejne 10 dni

Od 30 do 8 dni

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem i przez kolejne 3 dni

Od 7 dni do 1 dnia

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem

Signal Iduna

30 dni lub więcej

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem i przez kolejne 14 dni

Mniej niż 30 dni

W dniu zawarcia umowy z touroperatorem lub w dniu opłacenia kosztów podróży (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Kiedy przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia od rezygnacji z podróży?

Każda firma ubezpieczeniowa we własnym zakresie definiuje listę sytuacji, w których zwraca koszty rezygnacji z podróży. Przeważnie na wsparcie ze strony ubezpieczyciela można liczyć w razie konieczności odstąpienia od umowy z touroperatorem z powodu:

 • nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby ubezpieczonego, osoby bliskiej lub towarzysza podróży;
 • problemów zdrowotnych związanych z ciążą ubezpieczonego lub osoby bliskiej;
 • zgonu ubezpieczonego;
 • zgonu osoby bliskiej lub towarzysza podróży;
 • zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, takiego jak np. włamanie, pożar, zalanie, katastrofa budowlana, powódź czy bezpośrednie uderzenie pioruna;
 • udokumentowanej kradzieży dokumentów ubezpieczonego niezbędnych do odbycia podróży, np. paszportu, wizy czy dowodu osobistego;
 • otrzymania wezwania do stawienia się przed sądem w terminie kolidującym z planowaną podróżą;
 • wyznaczenia przez szkołę lub uczelnię terminu daty egzaminu poprawkowego w okresie trwania wycieczki;
 • utraty pracy przez ubezpieczonego.

Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają rozszerzenie podstawowego pakietu o zdarzenia związane z COVID-19. Wówczas zwrot kosztów rezygnacji z podróży może nastąpić również w razie uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa bądź nałożenia na ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji lub kwarantannie.

Warto też podkreślić, że w ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży można liczyć również na odszkodowanie za odstąpienie od umowy w trakcie wycieczki. Wówczas pieniądze z polisy pomagają odzyskać środki za niewykorzystane świadczenie wynikające z wcześniejszego powrotu. Umożliwiają też pokrycie wydatków ubezpieczonego w związku z koniecznością opłacenia biletów za transport powrotny.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od rezygnacji z podróży nie zadziała?

Każda firma ubezpieczeniowa określa tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ma prawo odmówić wypłaty rekompensaty na rzecz ubezpieczonego. W odniesieniu do ubezpieczenia rezygnacji z podróży ochroną nie są zwykle objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

 • działań zbrojnych, aktów terroryzmu, stanu wyjątkowego;
 • udziału ubezpieczonego w strajkach, blokadach dróg i bójkach, rozruchach i zamieszkach;
 • wypadków wywołanych bronią atomową, chemiczną i biologiczną;
 • następstw uzależnienia od alkoholu ubezpieczonego;
 • przebywania ubezpieczonego pod wpływem dużej ilości alkoholu;
 • zażywania narkotyków lub innych środków odurzających;
 • prowadzenia pojazdu bez odpowiednich uprawnień;
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa;
 • pełnienia przez ubezpieczonego służby w siłach zbrojnych;
 • usiłowania popełnienia samobójstwa lub samobójstwa.

Wymienione wyłączenia najczęściej pojawiają się w OWU firm ubezpieczeniowych. Jeśli chcesz poznać wszystkie ograniczenia wybranej polisy, zapoznaj się z warunkami proponowanymi w ramach tej konkretnej oferty.

Źródła:

 • https://www.itaka.pl/
 • https://www.tui.pl/
 • https://r.pl/ 
 • https://www.uniqa.pl/

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 • Do rezygnacji z wycieczki z biurem podróży przyczyniają się najczęściej problemy zdrowotne, kłopoty zawodowe oraz śmierć kogoś bliskiego.

 • Osoba rezygnująca w wycieczki organizowanej przez biuro podróży musi zwykle ponieść pewne koszty.

 • Sposobem na uniknięcie dodatkowych opłat w związku z odstąpieniem od umowy jest wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży pozwala uzyskać wsparcie finansowe ze strony towarzystwa, jeśli do odstąpienia doszło wskutek pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia zdarzeń losowych.

 • Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży nie zadziała, jeśli odstąpienie od umowy nastąpi np. na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można zrezygnować z rezerwacji w firmie Itaka?

  Z rezerwacji w biurze podróży można zrezygnować w dowolnym momencie, ale w niektórych sytuacjach odstąpienie od umowy wymaga poniesienia pewnych kosztów. Kwota pieniędzy potrąconych przez touroperatora zmienia się w zależności od liczby dni pozostałych do realizacji imprezy.

 2. Czy warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji przydaje się zwłaszcza przy kosztownych wycieczkach zagranicznych zaplanowanych na kilka miesięcy w przód. Polisa pozwala uniknąć strat wynikających z konieczności zrezygnowania z wyjazdu, np. z powodu choroby lub utraty pracy.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia