Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie opóźnienia lotu? Co zapewnia?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Loty samolotem dla współczesnych podróżników stały się powszechnym sposobem podróżowania. Są szybkie, bezpieczne, umożliwiają zwiedzenie niemal całego świata, a dodatkowo – nadal można trafić na korzystne ceny biletów.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Niestety brak punktualności nie jest wyłącznie cechą charakterystyczną autobusów i pociągów. Opóźnienia lotów nie są wcale rzadkością.  

Przed najgorszymi konsekwencjami opóźnień w ruchu powietrznym można się na szczęście uchronić. Pomoże w tym ubezpieczenie opóźnienia lotu, czyli dodatkowa ochrona na wypadek odwołanego lub opóźnionego lotu. Jak działa i jakie korzyści zapewnia podróżnikom? Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu i jak można je otrzymać? Podpowiadamy.  

Przyczyny opóźnień i anulacji lotów  

Powodów, dla których samolot się spóźnia lub – co gorsza – w ogóle nie wyrusza w trasę, jest wiele. W praktyce większość ma związek z niedopatrzeniami lub problemami po stronie przewoźnika. Zwykle do opóźnień lub anulacji dochodzi z przyczyn takich jak: 

 • problemy techniczne,  
 • oczekiwanie na załogę, 
 • oczekiwanie na niezbędną dokumentację, bez której samolot nie może rozpocząć rejsu, 
 • braki kadrowe. 

Szczególną sytuację stanowi opóźnienie lub odwołanie lotu z powodu strajków pracowników linii lotniczych. Z masowymi strajkami mieliśmy do czynienia w 2022 r., gdy na przełomie maja i czerwca linie British Airways oraz easyJet odwołały ponad 300 lotów do i z Wielkiej Brytanii. Również w 2022 r. lotnisko Charles de Gauelle w Paryżu odwołało 10% swoich lotów. Tego typu wyzwania również mogą stanąć na drodze podróżników, a planując podróż – warto się z nimi liczyć.    

Zdarzają się oczywiście również przypadki, w których opóźnienia zdarzają się bez związku z organizacją rejsu przez przewoźnika oraz bez związku ze strajkami. Takie okoliczności to m.in.: 

 • złe warunki pogodowe, 
 • klęski żywiołowe, 
 • stan wojny lub destabilizacji politycznej, 
 • zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych, 
 • ograniczenia związane z kontrolą ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego, 
 • ukryte wady samolotu. 

Jakie prawa ma pasażer w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?   

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu pasażer ma prawo oczekiwać od linii lotniczych szeregu świadczeń.  

 • W przypadku opóźnienia lotu: gdy opóźnienie wynosi więcej niż 5 godzin,  pasażer ma prawo otrzymać zwrot kosztów biletu, jeśli zrezygnuje z lotu. Dodatkowo linie lotnicze w takich sytuacjach mają obowiązek zapewnić opiekę pasażerom, którzy zdecydowali się czekać na opóźniony lot. Muszą zagwarantować m.in. wyżywienie i napoje na czas oczekiwania na samolot, możliwość skorzystania ze środków komunikacji (telefon, mail) oraz opcję skorzystania z innego połączenia lotniczego, które zapewni możliwe szybkie dotarcie do celu podróży. Jeśli lot opóźniony lub alternatywny odbędzie się innego dnia, linie lotnicze muszą też zapewnić pasażerom miejsce noclegowe wraz z dojazdem z lotniska do hotelu i z powrotem. Gdyby linia lotnicza nie zapewniła takiej opieki i turyści byliby zmuszeni do pokrycia takich kosztów z własnej kieszeni, mogą wnioskować do przewoźnika o zwrot kosztów (koniecznie trzeba zachować wszystkie rachunki!).  

 • W przypadku odwołania lotu: gdy lot został odwołany, pasażer może wybierać spośród dwóch opcji. Może zażądać zamiany lotu na następny możliwy lot lub na inny termin, który uzgodni z linią lotniczą. Może też zrezygnować z lotu, otrzymując pełen zwrot kosztów biletu. Ma również prawo do uzyskania od linii lotniczej pomocy takiej jak w przypadku lotów opóźnionych – posiłków, napojów, organizacji form kontaktu i  noclegów.  

Pasażer nie może jednak domagać się powyższych świadczeń jeśli do opóźnienia lotu doszło z przyczyn, które można określić jako nadzwyczajne okoliczności. Do takich okoliczności zaliczamy m.in. katastrofy naturalne, stany wyjątkowe, wojnę, zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizację polityczną, strajki, zamknięcie przestrzeni powietrznej, czy inne zdarzenia mające związek z działaniem tzw. siły wyższej.  

Czym jest ubezpieczenie od opóźnienia lotu?  

Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot to element polisy turystycznej. To dodatek do podstawowych elementów ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu od opóźnienia lotu, o ile opóźnienie samolotu przekroczy określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia liczbę godzin, ubezpieczyciel zwróci podróżnikowi wydatki, jakie poniósł m.in. na: 

 • zakup produktów spożywczych, 
 • zakup koniecznych przyborów toaletowych, 
 • zakup niezbędnej odzieży, 
 • rezerwację noclegu, który okazał się niezbędny w związku z opóźnieniem, 
 • koszt przejazdu z lotniska i na lotnisko.

Czy ubezpieczenie od opóźnienia lotu zadziała w każdym przypadku? Nie – każdy ubezpieczyciel sam określa, ile musi wynosić opóźnienie, aby podróżnik otrzymał świadczenia. Podobnie – ubezpieczyciele samodzielnie określają, jaką kwotę wypłacą podróżnikowi w związku z zawartą polisą. Poniżej tabela wraz z informacjami o regulacjach popularnych towarzystw ubezpieczeniowych.   

Towarzystwu Ubezpieczeniowe 

Opóźnienie lotu  

Wysokość odszkodowania 

Allianz 

6 h 

600 zł 

Europa Ubezpieczenia 

5 h 

250 euro 

AXA 

6 h 

200 zł 

Nationale Nederlanden 

6 h  

2000 zł 

Signal Iduna 

5 h  

250 euro  

Viener Insurance Group 

4 h 

150 euro 

Proama 

6 h  

100 euro 

Generali 

6 h  

100 euro 

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

o 5 h  

200 euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU towrzystw

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu?   

Nie każde opóźnienie samolotu będzie automatycznie dawało pasażerowi prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu. Jeśli chodzi o odszkodowanie wypłacalne przez ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami zawartej polisy ubezpieczeniowej, wymagany czas opóźnienia wskazano w tabeli powyżej.

Ubezpieczyciel zwykle rozpatruje roszczenie podróżnika w ciągu 30 dni roboczych. Podróżnik musi jednak pamiętać, aby starając się o odszkodowanie, załączyć wszystkie niezbędne dokumenty lub faktury potwierdzające opóźnienie lotu i wydatki poniesione w związku z nim. Są one niezbędne, aby towarzystwo uznało roszczenie.  

Na marginesie warto wspomnieć, że osobną kwestią jest możliwość ubiegania się o  odszkodowanie na mocy Rozporządzenia (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. Można to zrobić niezależnie od faktu posiadania lub posiadania ubezpieczenia od opóźnienia lotu. Wysokość takiego odszkodowania może wynieść od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy. Podstawowym warunkiem jest tu, aby opóźnienie lotu wynosiło co najmniej 3 godziny.  

Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku o odszkodowanie można ubiegać się tylko, jeśli przyczyna opóźnienia leży w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej. 

Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot?   

Ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przewidują sytuacje, w których odszkodowanie za opóźniony lot nie będzie podróżnikowi wypłacone. Zwykle turysta nie otrzyma odszkodowania za opóźniony lot, jeśli:  

 • opóźnienie będzie krótsze niż minimalna granica odpowiedzialności wskazana przez towarzystwo,  

 • podróżnik nie przedstawi ubezpieczycielowi koniecznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty,  

 • kwota wydatków poniesionych przez podróżnika w związku z opóźnieniem okazała się wyższa niż suma gwarantowana wskazana w dokumentach ubezpieczeniowych, 

 • do opóźnienia lub anulacji lotu doszło z powodów będących w zakresie generalnych wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego – chodzi o powody takie jak m.in. ataki terrorystyczne, wojny, katastrofy naturalne, zamieszki, czy strajki, 

 • opóźnienie lub anulowanie lotu dotyczą lotów czarterowanych (np. przez biura podróży). 

Zdarzają się również dodatkowe wyłączenia, jak np. opóźnienia lotów wewnątrzkrajowych. Każdorazowo warto więc zapoznać się z OWU wybranej oferty.  

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?  

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot od ubezpieczyciela, pierwszym krokiem powinien być kontakt z centrum alarmowym lub informacyjnym. Numer do takiego centrum znajduje się na polisie, bez trudu można go znaleźć również w Internecie.  

O kolejnych krokach, które musimy podjąć, poinformuje nas konsultant na infolinii. Procedury mogą się nieznacznie różnić między sobą w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – zasadniczo w przypadku odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu nie są one jednak skomplikowane. Konieczne okaże się najpewniej złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej, z którą zawarliśmy umowę. Wniosek taki należy złożyć jak najszybciej, zwykle w ciągu 7 dni od daty lotu. Do wniosku trzeba załączyć bilet lotniczy praz wszystkie dokumenty, które potwierdzają opóźnienie lub anulowanie lotu.  

Następnie nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie na rozpatrzenie przez ubezpieczyciela naszego wniosku. Trzeba liczyć się z tym, że w toku tej procedury ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje w celu weryfikacji opóźnienia lub anulowania lotu. Na wszystkie tego typu prośby warto odpowiadać możliwie szybko, aby nie przedłużać czasu oczekiwania na odszkodowanie.  

Jeśli ubezpieczyciela uzna nasze roszczenie – wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami zawartej polisy. Najczęściej na wypłatę odszkodowania najczęściej nie czeka się dłużej niż 30 dni roboczych.  

Co jeszcze powinna zapewniać polisa turystyczna?  

Polisa turystyczna to dokument, który zawiera szereg praktycznych elementów zapewniających turyście bezpieczeństwo w podróży – ubezpieczenie opóźnienia lotu to tylko jeden z nich. Przede wszystkim każda dobra polisa na podróż zawiera:  

 • Koszty leczenia. To najważniejszy element każdej polisy turystycznej. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty związane z leczeniem turysty poza granicami Polski – koszty badań, wizyt lekarskich, hospitalizacji, transportu medycznego z powrotem do Polski oraz wszelkich innych świadczeń medycznych.  
 • Koszty ratownictwa. Za sprawą kosztów ratownictwa towarzystwo ubezpieczeniowe przejmie wszystkie koszty związane z akcjami ratowniczymi i poszukiwawczymi prowadzonymi za granicą.  
 • Ubezpieczenie NNW. Dzięki NNW podróżnik może otrzymać odszkodowanie, jeśli podczas podróży zagranicznej dozna uszczerbku na zdrowiu. 
 • OC w życiu prywatnym. Bardzo praktyczny element polisy, który jest niezastąpiony, gdy w podróży wyrządzimy krzywdę osobie trzeciej lub szkodę na jej mieniu. Mając OC w życiu prywatnym, to ubezpieczyciel przejmie skutki finansowe takiego nieszczęśliwego zdarzenia.  
 • Assistance. Zapewnia praktyczne wsparcie w trudnych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce poza granicami Polski. W zależności od wybranej oferty może gwarantować m.in. wsparcie logistyczno-organizacyjne, a także pomoc prawnika czy tłumacza. 

Do ubezpieczenia na podróż można dodać także szereg dodatków. Do najchętniej wybieranych należą te skierowane do osób aktywnych fizycznie – klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, OC sportowe i ubezpieczenie sprzętu sportowego. Warto, aby polisa uwzględniała również ubezpieczenie bagażu – nietrudno przecież o zgubienie, zniszczenie, czy kradzież torby lub walizki. Ubezpieczenie pomoże w takich właśnie przypadkach.

Ciekawym dodatkiem do polisy jest też klauzula alkoholowa. Dzięki niej ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i wypłaci odszkodowanie z NNW, jeśli turysta, po spożyciu alkoholu, padnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku. 

Poniżej przygotowaliśmy kilka kompleksowych propozycji ubezpieczeń turystycznych. Dotyczą one popularnych wśród Polaków kierunków wakacyjnych. Zawierają wszystkie niezbędne elementy oraz ubezpieczenie opóźnienia lotu.  

Kraj  

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres ubezpieczenia 

Cena za 1 dzień ochrony 

Grecja 

AXA 

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Ratownictwo: 200 000 zł  
NNW: 20 000 zł  
Zachorowanie COVID-19: ✓  
Sporty objęte polisą: 114  
Opóźnienie lotu: o 6h – 200 zł 

4,53 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Turcja 

Signal Iduna 

Koszty leczenia: 177 827 zł 
Ratownictwo: 31 120 zł  
NNW: 30 000 zł  
Zachorowanie COVID-19: ✓  
Bagaż: 1 000 zł 
Sprzęt sportowy ✓  
Zdarzenia pod wpływem alkoholu ✓  
Opóźnienie lotu: o 5 h – 250 euro 

5,00 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Dominikana 

Generali 

Koszty leczenia: 500 000 zł 
Ratownictwo: 500 000 zł  
NNW: 50 000 zł  
OC: 200 000 zł 
Bagaż: 1 000 zł 
Zdarzenia pod wpływem alkoholu ✓  
Zachorowanie COVID-19: ✓  
Opóźnienie lotu: o 6 h – 100 euro 

11,00 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Jak widać – ceny kompleksowego ubezpieczenia na zagraniczną podróż rozpoczynają się już od ok. 4,50 zł za jeden dzień ochrony. Jak kupić taką polisę? To proste – można zrobić to online, w nie więcej niż kilka minut. Wystarczy:  

 1. Wejść na stronę naszego kalkualtora ubezpieczeń turystycznych.

 1. Wybrać kontynent i kraj, do którego się wybieramy, wybrać z listy cel podróży, okres ubezpieczenia (pierwszy i ostatni dzień wyjazdu) oraz podać liczbę osób, które ma objąć polisa – wraz z datami urodzenia. W tym miejscu musimy też podać informację o tym, czy aktualnie wszystkie osoby, które wybierają się w podróż, przebywają w Polsce. Jeśli ktoś z podróżników cierpi na chorobę przewlekłą, już w tym miejscu musimy zaznaczyć znajdujący się obok checkbox.  

3. Następnie opcjonalnie wpisujemy adres e-mail, na który możemy otrzymać wyliczenia ubezpieczeniowe. Zaznaczamy checkboxy z niezbędnymi zgodami i klikamy przycisk  PORÓWNAJ OFERTY.  

4. Już prawie gotowe. Teraz kalkulator wyświetla kilkanaście propozycji polis ubezpieczeniowych. Możemy zapoznać się z detalami tych propozycji, klikając SZCZEGÓŁY OFERTY. Czas na wybór! 

5.  Po wyborze oferty, która pasuje do naszych potrzeb i budżetu, jaki możemy przeznaczyć na ubezpieczenie, wystarczy kliknąć przycisk KUP ONLINE. Kolejno system przeprowadzi nas przez prosty i krótki proces zakupu. Zakończy się on płatnością online za polisę. Gotowe! Dokumenty przychodzą na podany przez nas adres e-mail. Wystarczy je wydrukować, podpisać i zabrać na wyjazd. 

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Do najczęstszych przyczyn opóźnień samolotów zaliczamy problemy techniczne, oczekiwanie na załogę, oczekiwanie na niezbędną dokumentację, bez której samolot nie może rozpocząć rejsu, braki kadrowe oraz strajki. 
 2. Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot to element polisy turystycznej.  
 3. Każdy ubezpieczyciel samodzielnie określa, ile musi wynosić opóźnienie samolotu, aby podróżnik mógł ubiegać się o odszkodowanie – określa też kwotę odszkodowania. 
 4. Podróżnik, który chce uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, musi pamiętać, aby zachować wszystkie dokumenty lub faktury potwierdzające opóźnienie lotu i wydatki poniesione w związku z nim.  
 5. Ceny polisy uwzględniającej ubezpieczenie od opóźnienia lotu rozpoczynają się już od ok. 4,50 zł za jeden dzień ochrony.  

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile musi wynieść opóźnienie lotu, aby otrzymać odszkodowanie?  

  Każdy ubezpieczyciel samodzielnie określa, jak długie musi być opóźnienie lotu, aby podróżnik mógł otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia. Najczęściej jest to czas od 4 do 6 godzin. Szczegóły znajdują się w OWU wybranej oferty.  

 2. Czy można dostać odszkodowanie, jeśli zrezygnowało się z lotu? 

  To zależy. Jeśli jako odszkodowanie rozumiemy zwrot pieniędzy za bilet, to turysta może uzyskać je w wielu przypadkach. Jeśli jednak chodzi o odszkodowanie, to pasażer otrzyma je tylko, gdy lot odwołano z przyczyn leżących po stronie linii lotniczych.

 3. Czy odszkodowanie od opóźnienia lotu zapewnia pomoc w razie zagubienia bagażu? 

  Pomoc w razie zgubienia bagażu zapewnia dobra polisa turystyczna, uzupełniona o ubezpieczenie bagażu. Odszkodowanie od opóźnienia lotu, podobnie jak ubezpieczenie bagażu, jest jednym z jej elementów.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie od opóźnienia lotu? 

  Ceny polisy uwzględniającej ubezpieczenie od opóźnienia lotu rozpoczynają się już od ok. 4,50 zł za jeden dzień ochrony (w przypadku większości kierunków europejskich).

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia