Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Ubezpieczenie sprzętu sportowego to jeden z tych elementów przygotowań do podróży, o który zdecydowanie warto zadbać. Jeśli zabieramy ze sobą własny sprzęt sportowy, tylko dobra polisa uchroni nas przed koniecznością pokrywania strat.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ochroną możemy objąć niemal każdy sprzęt, bez względu na uprawianą dyscyplinę – zarówno narty, deski surfingowe, rowery, jak i szereg innych akcesoriów. Przed zakupem warto jednak zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania względem polisy. Podpowiadamy dziś, jak wybrać ubezpieczenie, co powinno zapewniać i ile może kosztować.  

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – jak je wybrać i co zapewnia?  

Ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia ochronę sprzętu sportowego na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, wypadków, zaginięć, awarii i innych zdarzeń losowych. Obejmuje najczęściej sytuacje, w których do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi, gdy: 

 • sprzęt znajduje się pod bezpośrednią opieką turysty,  

 • sprzęt pozostawiono w przechowalni, 

 • sprzęt pozostawiono w hotelu, motelu itp.,  

 • sprzęt zamknięto w bagażniku auta, autokaru, czy luku bagażowym.  

Obecnie, dostępne na rynku polisy gwarantują naprawdę szeroką, kompleksową ochronę. Pierwszym krokiem do wyboru najlepszej oferty jest analiza swoich potrzeb i oczekiwań wobec ubezpieczenia. Warto zastanowić się, w jakich warunkach zamierzamy użytkować nasz sprzęt w podróży i jakie potencjalne ryzyka to rodzi.  

Czym jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?  

Ubezpieczenie sprzętu sportowego to nic innego jak umowa ubezpieczeniowa, na mocy której towarzystwo ubezpieczeniowej zobowiązuje się objąć ochroną sprzęt sportowy na czas podróży – krajowych lub międzynarodowych. Jest to ochrona o charakterze finansowym.  

W praktyce najczęściej ubezpieczenie sprzętu sportowego jest elementem szerszego ubezpieczenia turystycznego, dodatkiem do niego. Niektóre towarzystwa oferują polisy na sprzęt sportowy osobno, jednak na tę chwilę jest ich na rynku znacznie mniej.  

Jaki sprzęt sportowy można objąć ochroną?  

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie definiuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czym jest sprzęt sportowy. Niektórzy ubezpieczyciele opisują to pojęcie bardzo ogólnie, inni – podają wprost konkretne rodzaje sprzętów. Poniżej przykładowe definicje z OWU najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych.  

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

Definicja 

Sprzęty, które klasyfikują się jako sprzęt sportowy 

Allianz 

Deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej, wraz z osprzętem i ekwipunkiem. 

AXA Partners

Sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu. 

Europa Ubezpieczenia 

Sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej i amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych. 

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

 

 

 

Przedmioty, nie będące elementem odzieży, przeznaczone do uprawiania wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych. 

 

Np. rower, deska surfingowa, kije golfowe) łącznie z akcesoriami; w tym także sprzęt narciarski. 

 

Wienner

Sprzęt przeznaczony do uprawiania sportów wraz z osprzętem niezbędnym, aby dany sprzęt prawidłowo funkcjonował. 

M.in.: rower, narty biegowe, zjazdowe, wodne, kije trekkingowe, kije do nordic walking, łyżwy, rolki, deskorolki, hulajnoga, kask, deska surfingowa, windsurfingowa, snowboardowa, czekan itp.  

Signal Iduna 

Wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, a także osprzęt z nim związany, wykorzystywany przez Ubezpieczonego podczas uprawiania sportu. 

 

 

Nationale Nederlanden 

Sprzęt sportowy – sprzęt sportowy wraz z osprzętem, który zabierasz ze sobą w Podróż zagraniczną lub Podróż krajową. 

 

Co zapewnia ubezpieczenie sprzętu sportowego? 

Ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia ochronę sprzętu na wypadek licznych zdarzeń losowych. To element bardzo przydatny wszystkim osobom, które na zagraniczny wyjazd zabierają własny sprzęt, zamiast wypożyczać go z wypożyczalni. Wszyscy sportowcy wiedzą przecież, że najczęściej wszelkie akcesoria sportowe są po prostu bardzo drogie, a ich utrata czy zniszczenie – byłyby niezwykle dotkliwe dla portfela.  

Zwykle standardowy zakres ochrony w ubezpieczeniach sprzętu sportowego obejmuje trzy sytuacje: 

 • Zniszczenie sprzętu sportowego (całkowite). W takim przypadku ubezpieczyciel najczęściej wypłata odszkodowanie odpowiadające wartości sprzętu, który uległ zniszczeniu.  

 • Uszkodzenie sprzętu. W takiej sytuacji właściciel sprzętu również może liczyć na odszkodowanie. O jego wysokości decyduje skala uszkodzeń i przyczyna, dla której do nich doszło.  

 • Kradzież sprzętu sportowego. W razie kradzieży, po zgłoszeniu jej na policję i dopełnieniu niezbędnych, wymaganych przez ubezpieczyciela formalności, odszkodowanie może wynieść 100% wartości sprzętu. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie określa, do jakiej sumy gwarantowanej ubezpiecza dany sprzęt sportowy. Suma gwarantowana określa maksymalną wysokość odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poniżej przykładowe sumy gwarantowane z OWU towarzystw dostępnych w naszym kalkulatorze. Towarzystwa te oferują dobór do polisy ubezpieczenia sprzętu sportowego w formie dodatku.  

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

Suma gwarantowana ochrony sprzętu sportowego – w  zależności od wybranej oferty i szczegółów kalkulacji  

Allianz 

4 000 zł  

AXA Partners

1 500 zł lub 3 000 zł  

Europa Ubezpieczenia 

1 332 zł lub 2 219 zł lub 4 439 zł  

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

 

 

 

4 000 zł  

Wienner

5 000 zł lub 10 000 zł  

 

Signal Iduna 

1 000 zł lub 2 000 zł  

 

* Kalkulacje na dzień 14.08.2023 r. 

Jak wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego?   

Jak wybrać polisę na sprzęt sportowy? Do tego zadania trzeba podejść tak jak do wyboru każdej innej polisy – pierwszym krokiem zawsze powinna być analiza naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Szerszej ochrony będzie potrzebował przecież rowerzysta, który w trakcie zagranicznego wyjazdu będzie zjeżdżać z górskich szlaków, a innej rowerzysta, który planuje wyłącznie relaksacyjne trasy brzegiem nadmorskiej promenady. Podobnie będzie w przypadku np. narciarzy uprawiających freeride i tych szusujących wyłącznie po szlakach. W każdym z tych przypadków ubezpieczenie sprzętu sportowego będzie jednak przydatne.  

Po analizie swoich potrzeb – trzeba zastanowić się, jakiej sumy gwarantowanej oczekujemy. Suma gwarantowana to nic innego jak maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci w razie wystąpienia szkody. Jeśli nasz sprzęt kosztował np. 10 000 zł, suma gwarantowana na poziomie 500 zł prawdopodobnie nie będzie dla nas satysfakcjonująca. Trzeba jednak dodać, że co do zasady, czym wyższa suma gwarantowana, tym wyższa cena polisy. Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają sumę gwarantowaną ubezpieczenia sprzętu sportowego w ramach sumy gwarantowanej ubezpieczenia bagażu – warto sprawdzić taką możliwość w OWU.  

Inną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest sposób obliczania odszkodowania. Odszkodowanie może być obliczane na podstawie wartości rzeczywistej sprzętu (wartości na dzień szkody) lub wartości odtworzeniowej (oryginalnej kwoty zakupu).  

Należy zwrócić uwagę również na kwestię franszyzy, która bywa stosowana w ubezpieczeniach sprzętu sportowego. Franszyza nic innego jak kwota, którą podróżnik musi uiścić z własnej kieszeni, przed uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Zasadniczo im wyższa franszyza, tym niższa składka ubezpieczeniowa.  

Kiedy ubezpieczenie sprzętu sportowego nie zadziała?  

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie sprzętu sportowego nie zadziała, a turysta – nie otrzyma wypłaty odszkodowania. Będzie tak m.in., gdy: 

 • użytkownik sprzętu spowoduje szkodę, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków,  

 • użytkownik sprzętu będzie korzystał z niego niezgodnie z przeznaczeniem lub zniszczy go celowo,  

 • do uszkodzenia sprzętu dojdzie na skutek aktywnego udziału w zamieszkach, 

 • do powstania szkody dojdzie na skutek pozostawienia sprzętu w warunkach, które nie gwarantowały odpowiedniego bezpieczeństwa, 

 • sportowiec wybrał niewłaściwą polisę – z OWU wynikało, że dany sprzęt nie podlega ochronie.  

Dla turysty ubiegającego się o odszkodowanie z ubezpieczenia sprzętu sportowego kluczowe jest jednak zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i dopełnienie formalności. Jeśli dojdzie do kradzieży – najważniejszą z nich będzie zgłoszenie szkody miejscowej policji i oszacowanie jej wartości.

Policja powinna wystawić właścicielowi sprzętu pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – ubezpieczyciel bez wątpienia będzie go wymagał. Jeśli natomiast do kradzieży dojdzie np. w przechowalni, właściciel sprzętu powinien dysponować potwierdzenia pozostawienia sprzętu w przechowalni. Analogicznie – gdy do szkody dojdzie w transporcie, wymagany będzie dokument przewozowy.  

Warto też pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie wezmą odpowiedzialności za szkody, które polegają wyłącznie na utracie walorów estetycznych sprzętu, a tym samym – nie mają wpływu na możliwość korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Porysowanie roweru, drogiej deski do snowboardu, czy designerskiego kasku, nie będzie więc stanowiło podstawy do wypłaty odszkodowania.  

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?  

Cena ubezpieczenia turystycznego zawierającego w sobie również ubezpieczenie sprzętu sportowego zwykle będzie zaledwie o kilka-kilkanaście procent wyższa niż oferta, która nie uwzględnia takiej ochrony. Nie warto więc ryzykować – za naprawdę niewielką kwotę możemy oszczędzić sobie strat finansowych i sporego stresu.  

Poniżej przygotowaliśmy propozycje ubezpieczeń turystycznych wraz z ubezpieczeniem sprzętu sportowego. Uwzględniliśmy najpopularniejsze kierunki turystyczne Polaków. Rozpiętość cenowa jak widać – jest bardzo duża. Każdy podróżnik bez trudu znajdzie ofertę dopasowaną do swoich potrzeb i swojego portfela. Kalkulacje pochodzą z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.  

Kierunek 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres ubezpieczenia 

Cena za 1 dzień ochrony 

Grecja 

AXA Partners

Koszty leczenia: 600 000 zł 
Ratownictwo: 600 000 zł  
NNW: 50 000 zł  
OC: 250 000 zł 
Bagaż: 3 000 zł 
OC sportowe: 250 000 zł  
Sporty objęte polisą: 114 Zdarzenia pod wpływem alkoholu: ✓ 
Sprzęt sportowy: 1 500 zł Zachorowanie COVID-19: ✓  

8,89 zł  
1 dzień / 1 osoba  

Włochy 

Europa Ubezpieczenia 

Koszty leczenia: 133 162 zł 
Bagaż: 1 332 zł 
NNW: 13 316 zł  
Sporty objęte polisą: 10 Ratownictwo: 22 194 zł  
Zdarzenia pod wpływem alkoholu: ✓ 
Sprzęt sportowy: 1 332 zł Zachorowanie COVID-19: ✓  

4,00 zł  
1 dzień / 1 osoba  

Chorwacja 

Ergo Ubezpieczenia Podróży 

Koszty leczenia: 177 549 zł 
Ratownictwo: 22 194 zł  
NNW: 30 000 zł  
OC: 221 936 zł 
Bagaż: 1 200 zł 
OC sportowe: 177 549 zł  
Sporty objęte polisą: 25  
Sprzęt sportowy: 4 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu: ✓  

52,00 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Hiszpania 

Wienner

Koszty leczenia: 443 872 zł 
OC: 443 872 zł 
Bagaż: 1 000 zł 
NNW: 30 000 zł  
OC sportowe: 443 872 zł  
Sporty objęte polisą: 17 Ratownictwo: 443 872 zł  
Sprzęt sportowy: 5 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu: ✓  
Zachorowanie COVID-19: ✓ 

14,00 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Albania 

Allianz 

Koszty leczenia: 500 000 zł 
OC: 100 000 zł 
Bagaż: 4 000 zł 
NNW: 40 000 zł  
OC sportowe: 100 000 zł  
Sporty objęte polisą: 126 Ratownictwo: 50 000 zł  
Sprzęt sportowy: 4 000 zł Zachorowanie COVID-19: ✓ 

27,26 zł 
1 dzień / 1 osoba  

Ubezpieczenie sprzętu sportowego uwalnia podróżników od stresu o zniszczenie lub kradzież sprzętu. W trakcie wymarzonej podróży warto sobie odejmować zmartwień... i cieszyć się chwilą. Zdecydowanie warto więc dodać ubezpieczenie sprzętu sportowego do swojej polisy turystycznej!  

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. W ramach ubezpieczenia turystycznego można objąć ochroną sprzęt sportowy.
 2. Każe towrzystwo określa, co uznaje za takie wyposażenie konieczne do uprawania sportów.
 3. Zwykle są to narty, deski, piłki, rowery czy sprzęt do nurkowania.
 4. Sprzęt sportowy będzie ubezpieczony na wypadek kradzieży czy zniszczenia.
 5. W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co zalicza się do sprzętu sportowego? 

  Ubezpieczyciele różnie definiują sprzęt sportowy. Zwykle jednak do tej kategorii zaliczamy najpowszechniej wykorzystywane sprzęty, jak np. rower, deska surfingowa, kije golfowe, narty i akcesoria narciarskie.  

 2.  Jakie ubezpieczenie dla sportowca wybrać? 

  Ubezpieczenie dla sportowca powinno zawierać m.in. klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, OC sportowe i ubezpieczenie sprzętu sportowego. Wszystkie te elementy możemy zakupić jako dodatki do standardowego ubezpieczenia turystycznego.

 3.  Czy rower jest sprzętem sportowym? 

  Tak, co do sprzętu sportowego takiego jak rower, większość najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych nie wykazuje żadnych wątpliwości. Jeśli jednak chcemy mieć absolutną pewność, że nasz rower uzyska ochronę, warto sprawdzić, co na ten temat napisane jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 4. Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie sprzętu sportowego? 

  Ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia kompleksową ochronę sprzętu sportowego. Chroni na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, wypadków, zaginięć, awarii i innych zdarzeń losowych.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia