Allianz W Podróży Globtroter

Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Allianz W Podróży Globtroter logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Jak kupić?
 • Wyłączenia i limity

Allianz oferuje stadardową polisę turystyczną dla podróżujących za granicę. To ochrona zarównio w obrębie Europy, jak i w bardziej rozszerzonej wersji - na całym świecie. Głównym celem ubezpieczenia podróżnego Allikanz jest zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku kosztów leczenia.

Dodatkowo, w ramach tej polisy, dostępne są opcje związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz aktywności sportowej. Dodatkowe usługi obejmują ochronę bagażu podróżnego i urządzeń elektronicznych, a także ubezpieczenie w przypadku uprawiania sportów rekreacyjnych, w tym opóźnienia lotu.

Ubezpieczenie jest dostępne w trzech różnych wariantach do wyboru:

 1. Wariant BASIC - obejmuje koszty leczenia do kwoty 80 000 zł, koszty akcji ratunkowych do 50 000 zł, wsparcie Assistance przez całą dobę, odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków do 14 000 zł, ubezpieczenie od uprawiania sportów rekreacyjnych oraz odszkodowanie za opóźniony lot.

 2. Wariant MEDIUM - oferuje ochronę obejmującą koszty leczenia do kwoty 200 000 zł, koszty akcji ratunkowych do 50 000 zł, wsparcie Assistanceprzez całą dobę, odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł, ubezpieczenie bagażu na kwotę 1 800 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 50 000 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sporcie do 50 000 zł, ochronę podczas uprawiania sportów rekreacyjnych oraz odszkodowanie za opóźniony lot.

 3. Wariant PREMIUM - gwarantuje najszerszą ochronę obejmującą koszty leczenia do kwoty 500 000 zł, koszty akcji ratunkowych do 50 000 zł, wsparcie Assiatance przez całą dobę, odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków do 40 000 zł, ubezpieczenie bagażu na kwotę 4 000 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 100 000 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sporcie do 100 000 zł, ochronę podczas uprawiania sportów rekreacyjnych oraz odszkodowanie za opóźniony lot.

Zalety ubezpieczenia w Allianz:

 • rozmowa z lekarzem przez telefon w języku polskim,
 • bez ograniczeń kosztowych transport powrotny do kraju,
 • ochrona aż 49 różnych dyscyplin sportowych bez dodatkowych opłat,
 • serwis klienta dostępny także w weekendy,
 • możliwość zgłaszania szkód poprzez internet.

Wady ubezpieczenia w Allianz:

 • brak dodatkowego zabezpieczenia dla osób wykonujących prace wymagające fizycznego wysiłku,
 • brak ochron zdarzeń pod wpływem alkoholu.
 

ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

Basic Medium Premium
1. Koszty leczenia 80 000 zł 200 000 zł 500 000 zł
  Limit na leczenie stomatologiczne 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
  Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej tak, bez limitu
  Ratownictwo 50 000 zł
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  Śmierć w wyniku wypadku 7 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu 14 000 zł 20 000 zł 40 000 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna
  Szkody na osobie - 50 000 zł 100 000 zł
  Szkody na mieniu - 50 000 zł 100 000 zł
4. Bagaż Podróżny - 1 800 zł 4 000 zł
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - 1 800 zł 4 000 zł
  Elektronika - 1 800 zł 4 000 zł
  Sprzęt służbowy - - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem
  Opóźnienie bagażu - 1 000 zł  1 000 zł
  Opóźnienie lub odwołanie lotu

o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł

o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł

o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł

6. Pomoc Telefoniczna
  Informacje turystyczne i medyczne

usługi assistance w ramach kosztów leczenia

usługi assistance w ramach kosztów leczenia

usługi assistance w ramach kosztów leczenia


ZAŁĄCZNIKI

 

Zakup  ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz kalkulatora jest niezwykle prosty. Możesz zakupić polisę w sposób absolutnie bezpieczny, zajmuje to tylko kilka minut. Poniżej udostępniamy przewodnik krok po kroku.

 1. Zacznij, przechodząc do sekcji z kalkulatorem.
 2. Wybierz kontynent, na który planujesz pojechać. Spośród dostępnych państw wybierz docelowy kraj podróży.
 3. Określ charakter swojej wycieczki (jeśli planujesz uprawiać sporty ekstremalne podczas wyjazdu, możesz zaznaczyć to już teraz, aby propozycje ubezpieczenia zawierały odpowiednie klauzule).
 4. Podaj zakres dat planowanego ubezpieczenia, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu.
 5. Wskaż, ilu podróżujących chciałbyś objąć ubezpieczeniem. Oznacz, czy wszyscy uczestnicy podróży obecnie przebywają w Polsce. Dodatkowo, podaj daty urodzenia każdej osoby. Warto zaznaczyć w odpowiednim polu, jeśli którakolwiek z osób ma przewlekłe schorzenia. Dzięki temu propozycje ubezpieczenia zostaną dostosowane do takiej sytuacji.
 6. Podaj swój adres e-mail, by otrzymać obliczenia (to nie jest konieczne). Zaznacz wymagane zgody, klikając odpowiednie pola, a potem naciśnij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Oto widoczne propozycje! Kalkulator pokaże kilka lub więcej różnych ofert. Klikając "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o proponowanym ubezpieczeniu, przejrzysz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz kartę produktu.
 8. Masz już wybraną ofertę? Kliknij "KUP ONLINE", a w kolejnych krokach, prowadzących przez system, wprowadź dane osobowe uczestników podróży i swój adres e-mail. Obowiązkowe zgody również musisz zaznaczyć. Przejdź dalej.
 9. Teraz pozostało tylko uiścić opłatę za polisę – można to wykonać online. Opłacona polisa zostanie przesłana na wskazany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Wystarczy tylko ją wydrukować, podpisać i wziąć ze sobą w podróż. To naprawdę proste!

UWAGA! W trakcie podróży zawsze miej pod ręką numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 • Zdiagnozowanych chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, o których Ubezpieczony wiedział, 
 • kosztów leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego lub Ubezpieczonym,
 • diagnostyki i leczenia niewchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej,
 • zaostrzenie powikłań chorób przewlekłych, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • mandatów oraz kar pieniężnych nałożonych w ramach sankcji, niebędących bezpośrednim odszkodowaniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną, kar umownych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków,
 • pojazdów bez wymaganych uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Szkody powstałe w wyniku umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania przez Ubezpieczonego,
 • szkody spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem przy wykonywaniu pracy fizycznej, przy wykonywaniu pracy fizycznej wysokiego ryzyka, nieszczęśliwym wypadkiem wynikającym z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub sportów zimowych wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub wyczynowego uprawiana sportów, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • szkody będące bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • szkody powstałe w następstwie niepoddania się szczepieniom obowiązkowym lub prewencyjnym, przed podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane lub zalecane przez Światową Organizację Zdrowia WHO,
 • szkody powstałe w następstwie epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • szkody powstałe w wyniku wypadków podczas udziału wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach.

ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia