Daleko od Domu - ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance

AXA Assistance

Daleko od Domu - ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Jak kupić?
 • Zgłoszenie szkody
 • Wyłączenia i limity

Ubezpieczenie AXA Assistance Daleko od Domu

Kompleksowe ubezpieczenie turystyczne dla Ciebie i Twoich bliskich. 
 

Ubezpieczenie turystyczne AXA Assistance można zawrzeć w trzech wariantach: Urlopowicz, Podróżnik i Zdobywca. Niezależnie od tego dokąd się wybierasz, produkt Daleko od Domu zapewni Ci niezbędną ochronę.

 
Zakres działania ubezpieczenia: w zależności od wybranej strefy geograficznej: Europa i/lub świat bez USA i Kanady i/lub wszystkie kraje świata (poza Antarktydą, Arktyką, Polską i krajem stałego zamieszkania).


Ubezpieczenie Daleko od Domu obejmuje:

 • Bardzo wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia (w najwyższym wariancie 40 000 000 zł).
 • Sporty rekreacyjne w cenie polisy.
 • Zwrot realnych kosztów ratownictwa.
 • Ochronę telefonu komórkowego, aparatu, laptopa.
 • Ochronę w 4 godziny od zakupienia polisy.

 

Zakres ochrony można rozszerzyć o sporty wysokiego ryzyka, wykonywanie pracy fizycznej za granicą oraz zaostrzenie chorób przewlekłych.
 
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie zapewnia również:
 
✓ koszty leczenia i assistance,
✓ następstwa nieszczęśliwych wypadków,
✓ bagaż,
✓ odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
✓ ubezpieczenie pozostawionego mienia. 

ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

Urlopowicz Podróżnik Zdobywca
1. Koszty leczenia 200 000 zł 600 000 zł 40 000 000
  Limit na leczenie stomatologiczne 900 zł 1 600 zł 2 000 zł
  Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej tak
  Transport medyczny, Repatriacja do sumy ubezpieczenia
  Ratownictwo
  Transport osoby bliskiej / osoby wezwanej do towarzyszenia
  Zakwaterowanie osoby bliskiej / osoby wezwanej do towarzyszenia 200 zł/noc 450 zł/noc 600 zł/noc
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  Śmierć w wyniku wypadku 10 000 zł 25 000 zł 75 000 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 zł 50 000 zł 150 000 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna
  Szkody na osobie - 250 000 zł 1 500 000 zł
  Szkody na mieniu - 125 000 zł 750 000 zł
4. Bagaż Podróżny - 3 000 zł 6 000 zł
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - 1 500 zł 3 000 zł
  Elektronika, sprzęt sportowy - 1 500 zł 3 000 zł
  Sprzęt służbowy - - 6 000 zł
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem
  Opóźnienie bagażu 200 zł 350 zł  500 zł
  Opóźnienie lub odwołanie lotu 200 zł 350 zł  500 zł
6. Pomoc Telefoniczna
  Informacje turystyczne i medyczne

ZAŁĄCZNIKI

Zakupienie ubezpieczenia online za pomocą naszego serwisu i kalkulatora jest niezwykle łatwe. Możesz nabyć polisę w sposób całkowicie bezpieczny i to zajmuje tylko kilka minut. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

 1. Rozpocznij, przechodząc do sekcji z kalkulatorem.

 2. Wybierz kontynent, na który planujesz podróżować. Z listy dostępnych państw wybierz docelowy kraj podróży.

 3. Określ rodzaj podróży (jeśli masz zamiar uprawiać sporty ekstremalne w trakcie wyjazdu, możesz to zaznaczyć już na tym etapie, aby propozycje ubezpieczenia zawierały odpowiednie klauzule).

 4. Wprowadź oczekiwany okres ubezpieczenia, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia podróży.

 5. Określ liczbę osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem. Zaznacz, czy wszyscy podróżujący obecnie przebywają w Polsce, a także podaj daty urodzenia każdego z nich. Uwaga: jeśli któraś z osób ma schorzenia przewlekłe, zaznacz to przy odpowiednim polu. Dzięki temu propozycje ubezpieczenia zostaną dostosowane do tej sytuacji.

 6. Jeśli chcesz, podaj swój adres e-mail, aby otrzymać obliczenia (to nie jest obowiązkowe). Zaakceptuj wymagane zgody poprzez zaznaczenie odpowiednich pól i kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".

 7. Oto prezentowane propozycje! Kalkulator pokaże kilka lub więcej różnych ofert. Klikając "SZCZEGÓŁY OFERTY", możesz poznać szczegóły proponowanego ubezpieczenia, zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz kartą produktu.

 8. Wybrałeś ofertę? Przejdź do zakupu! Kliknij "KUP ONLINE", a w kolejnych krokach, które przewodzą przez system, wypełnij dane osobowe podróżujących oraz adres e-mail. Wymagane zgody również zostaną oznaczone. Kontynuuj proces.

 9. Teraz pozostaje tylko opłacić polisę - to oczywiście możliwe online. Opłacona polisa zostanie wysłana na wskazany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. Wszystko jest naprawdę proste!

UWAGA! Na wyjeździe zawsze miej przy sobie numer polisy i telefon do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 1. Niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Pomocy Assistance w ciągu 48 godzin od zdarzenia;
 2. Zadzwoń pod numer tel. + 48 22 575 97 28, czynny 24 godziny na dobę przez cały rok;
 3. Stosuj się do wskazówek Centrum Pomocy Assistance.

Ponadto, w miarę możliwości powinieneś zapobiec zwiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje.

Koordynatorzy z Centrum Pomocy Assistance zorganizują niezbędną pomoc i dokładnie poinstruują Cię co masz dalej zrobić.

AXA Assistance zapewnia pomoc nawet w najdalszych zakątkach świata!
Pamiętaj, by przed wyjazdem zapisać numer swojej polisy!

 

 


ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 • Zdarzenia na terenie o wysokości powyżej 6 500 m n.p.m., na Antarktydzie lub Arktyce,
 • jeśli nie wykupiło się dodatkowej ochrony: uprawoanie sportów wysokiego ryzyka i praca fizyczna, choroby przwlekłe (w wariancie Urlopowicz),
 • leczenie planowane oraz przekraczające zakres niezbędny do ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego do tego stopnia, aby był on w stanie kontynuować leczenie w kraju miejsca zamieszkania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Działania wbrew zaleceniom lekarza,
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • działania umyślne ubezpieczonego,
 • podróż rozpoczęta po opublikowaniu przez MSZ komunikatu dotyczącego danego kraju o najwyższym stopniu,
 • zaburzenia psychiczne,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem substancji psychotropow.

ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia