Generali

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Wyłączenia i limity
 • Jak kupić?

Generali to ubezpieczenie na czas podróży zagranicznej do Europy oraz krajów świata. Jest to ochrona kompleksowa, dostępna w trzech wariantach:

 • Oszczędnym,
 • Optymalnym
 • Elastycznym.

W ramach ubezpieczenia ochroną są objęte:

 • koszty leczenia i usług assistance w związku z nagłym zachorowaniem, zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, kontynuacji leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiedzialność cywilna  w życiu prywatnym,
 • bagaż podróżny,
 • sprzęt sportowy.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z:

 • uprawianiem sportów zimowych,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywaniem pracy fizycznej,
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, ustalonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU. 


ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

OSZCZĘDNY OPTYMALNY ELASTYCZNY
1. Koszty leczenia 200 000 zł 500 000 zł 800 000 zł
  Limit na leczenie stomatologiczne 200 euro 200 euro 200 euro
  Ratownictwo 200 000 zł 500 000 zł 800 000 zł
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  Śmierć w wyniku wypadku 30 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu 30 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna
  Szkody na osobie

50 000 zł

200 000 zł 300 000 zł
  Szkody na mieniu

50 000 zł

200 000 zł 300 000 zł
4. Bagaż Podróżny - 1 000 zł 4 000 zł
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - 1 000 zł 4 000 zł
  Elektronika - 1 000 zł - tylko w przypadku rabunku 4 000 zł - tylko w przypadku rabunku
  Sprzęt służbowy - - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem
  Opóźnienie bagażu - 120 euro 120 euro
  Opóźnienie lub odwołanie lotu o 6h - 100 euro o 6h - 100 euro o 6h - 100 euro
6. Pomoc Telefoniczna
  Informacje turystyczne i medyczne pakiet assistance standard m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego pakiet assistance premium m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego  pakiet assistance premium m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego 

ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Świadczeń przekraczających sumy ubezpieczenia określone w dokumencie ubezpieczenia. 
 • Odpowiedzialności (o ile zakres umowy w podróży zagranicznej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów zimowych, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania pracy fizycznej lub pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
 • Odpowiedzialności (o ile zakres umowy w podróży krajowej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów zimowych lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
 • Zdarzeń spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (chyba że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności).
 • Zdarzeń powstałych w wyniku aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty związane z uprawianiem MMA.
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty związane z zawodowym uprawianiem sportu. 
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe podczas uprawiania wszelkich aktywności sportowych na wysokości powyżej 6 000 m n.p.m., lub niższej gdy wyprawa w której uczestniczy Ubezpieczony jest zaplanowana na wysokość przekraczającą 6 000 m n.p.m.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • koszty leczenia i usługi assistance za granicą, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej,
 •  koszty leczenia i usługi assistance za granicą wynikające z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • koszty leczenia i usługi assistance za granicą związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • koszty leczenia i usługi assistance za granicą, NNW, koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich),
 • odpowiedzialność tytułu OC za zdarzenia powstałe przy wykonywaniu czynności innych niż czynności życia prywatnego oraz pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie,
 • ochrona bagażu podróżnego, sprzętu sportowego za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie,
 • odpowiedzialność za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry video w ramach bagażu podróżnego w sytuacjach innych niż rabunek oraz w przypadku noszenia ich przy sobie.

ZAŁĄCZNIKI

Dokonywanie zakupu ubezpieczenia online poprzez naszą platformę oraz kalkulator jest niezwykle wygodne. Możesz nabyć polisę w sposób całkowicie bezpieczny, a ten proces zajmuje tylko krótką chwilę. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik krok po kroku.

 1. Zaczynamy od wejścia do sekcji z kalkulatorem.
 2. Na początek wybierz kontynent, do którego planujesz podróżować. Z listy dostępnych państw, wybierz kraj docelowy podróży.
 3. Następnie określ rodzaj swojego wyjazdu (jeśli przewidujesz aktywności sportowe, możesz to zaznaczyć już teraz, by oferty ubezpieczeniowe zawierały odpowiednie zabezpieczenia).
 4. Podaj planowany okres ubezpieczenia, czyli daty, pomiędzy którymi odbędzie się Twoja podróż.
 5. Wskaż liczbę osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem. Oznacz, czy wszyscy podróżujący obecnie znajdują się w Polsce i podaj daty urodzenia każdej osoby. Ważna uwaga: jeśli ktoś z uczestników podróży ma przewlekłe schorzenia, możesz to zaznaczyć w odpowiednim polu. Dzięki temu dostosujemy oferty do indywidualnych potrzeb.
 6. Jeśli masz taką potrzebę, możesz podać swój adres e-mail, aby otrzymać obliczenia (choć nie jest to obowiązkowe). Zaakceptuj wymagane zgody, zaznaczając odpowiednie pola, a potem kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Przed Tobą prezentowane propozycje! Kalkulator pokaże kilka lub nawet więcej różnych ofert. Jeśli klikniesz "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o proponowanym ubezpieczeniu, przeczytasz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz uzyskasz informacje o produkcie.
 8. Wybrałeś odpowiednią ofertę? Przejdź do etapu zakupu! Kliknij "KUP ONLINE" i w następnych krokach, które poprowadzą Cię przez system, podaj dane osobowe uczestników podróży oraz adres e-mail. Wymagane zgody zostaną również oznaczone. Kontynuuj proces.
 9. Pozostaje teraz tylko opłacić polisę – oczywiście, to możliwe online. Opłacona polisa zostanie przesłana na podany adres e-mail w przeciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. To naprawdę proste!

UWAGA! W trakcie podróży zawsze pamiętaj o mieć przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia