Proama

Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce

Proama logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Wyłączenia i limity
 • Jak kupić?

Ubezpieczenie turystyczne w Proama to opcja kierowana do wyjeżdżających za granicą. Swoją ochroną obejmuje Europę, cały świat lub cały świat poza USA. W zakresie podstawowym można liczyć na wsparcie w razie:

 • kosztów leczenia i usług assistance w związku z nagłym zachorowaniem,
 • zaostrzenia choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadkiem,
 • kradzieży mienia w czasie wyjazdu.

Zakres można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kontynuację leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Polski,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu podróżnego i sprzętu sportowego,
 • Moto assistance,
 • udział własny w wynajętym samochodzie.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z:

 • uprawianiem sportów zimowych,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywaniem pracy fizycznej,
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach - Oszczędnym oraz Optymalnym.


ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

OSZCZĘDNY OPTYMALNY
1. Koszty leczenia 100 000 zł 300 000 zł
  Limit na leczenie stomatologiczne 200 euro 200 euro
  Ratownictwo 100 000 zł 300 000 zł
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  Śmierć w wyniku wypadku 20 000 zł

30 000 zł

  Trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 zł

30 000 zł

3. Odpowiedzialność Cywilna
  Szkody na osobie

-

50 000 zł
  Szkody na mieniu

-

50 000 zł
4. Bagaż Podróżny - -
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - -
  Elektronika - -
  Sprzęt służbowy - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem
  Opóźnienie bagażu - -
  Opóźnienie lub odwołanie lotu o 6 h - 100 euro o 6 h - 100 euro
6. Pomoc Telefoniczna
  Informacje turystyczne i medyczne

pakiet assistance standard m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego

pakiet assistance standard m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego


ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Świadczeń przekraczających sumy ubezpieczenia określone w dokumencie ubezpieczenia. 
 • Odpowiedzialności (o ile zakres umowy w podróży zagranicznej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów zimowych, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania pracy fizycznej lub pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
 • Zdarzeń spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (chyba, że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności).
 • Zdarzeń powstałych w wyniku aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty związane z uprawianiem MMA.
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty związane z zawodowym uprawianiem sportu.
 • Odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe podczas uprawiania wszelkich aktywności sportowych na wysokości powyżej 6 000 m n.p.m. lub niższej gdy wyprawa w której uczestniczy Ubezpieczony jest zaplanowana na wysokość przekraczającą 6 000 m n.p.m.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Koszty leczenia i usługi Assistance za granicą, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej. 
 • Koszty leczenia i usługi Assistance za granicą, wynikające z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia.
 • Koszty leczenia i usługi Assistance za granicą, związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia. 
 • Koszty leczenia i usługi Assistance za granicą, NNW , koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich).
 • Odpowiedzialność z tytułu OC za zdarzenia powstałe przy wykonywaniu czynności innych niż czynności życia prywatnego oraz pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie.
 • Odpowiedzialności z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie.
 • Odpowiedzialności za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry video w ramach bagażu podróżnego, w sytuacjach innych niż rabunek w przypadku noszenia ich przy sobie.

ZAŁĄCZNIKI

Zakup ubezpieczenia przez naszą platformę internetową oraz za pomocą kalkulatora jest niezwykle praktyczny. Możesz znaleźć polisę w sposób w pełni bezpieczny, a ten proces jest niezwykle szybki. Poniżej prezentujemy szczegółowy przewodnik krok po kroku.

 1. Rozpoczynamy od wejścia do sekcji zawierającej kalkulator.
 2. Na samym początku wybierz kontynent, do którego planujesz się udać w podróż. Spośród dostępnych państw, wybierz docelowy kraj, do którego się kierujesz.
 3. Następnie określ charakter swojej podróży (jeśli zamierzasz uczestniczyć w aktywnościach sportowych, możesz to zaznaczyć już teraz, aby oferty ubezpieczeniowe uwzględniły odpowiednie zabezpieczenia).
 4. Podaj planowane daty ubezpieczenia, czyli okres, pomiędzy którym odbędzie się Twoja podróż.
 5. Wskaż liczbę osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem. Zaznacz, czy wszyscy uczestnicy podróży obecnie przebywają w Polsce oraz podaj daty urodzenia każdej z osób. Ważne jest: jeśli którakolwiek osoba z uczestników podróży ma przewlekłe schorzenia, zaznacz to w odpowiednim polu. To pozwoli nam dostosować oferty do indywidualnych potrzeb.
 6. Jeśli zdecydujesz się, podaj swój adres e-mail, by otrzymać obliczenia (choć nie jest to obowiązkowe). Zaakceptuj wymagane zgody, zaznaczając odpowiednie pola, a potem kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Przed Tobą zostaną przedstawione różnorodne propozycje! Kalkulator wyświetli kilka lub więcej różnych ofert. Jeśli wybierzesz opcję "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o proponowanym ubezpieczeniu, przeczytasz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz zdobędziesz informacje na temat produktu.
 8. Czy już wybrałeś odpowiednią ofertę? Przejdź do etapu zakupu! Kliknij "KUP ONLINE" i w kolejnych krokach, które poprowadzą Cię przez system, podaj dane osobowe uczestników podróży oraz adres e-mail. Wymagane zgody zostaną również zaznaczone. Kontynuuj proces.
 9. Pozostaje tylko opłacić polisę – oczywiście, jest to możliwe w trybie online. Opłacona polisa zostanie przesłana na podany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. To naprawdę bardzo proste!

PAMIĘTAJ! W trakcie podróży zawsze miej przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia