Allianz - Allianz Globtroter

1 miejsce w rankingu ubezpieczeń turystycznych

Allianz

Średnia ocena: 4.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Allianz Globtroter to kompleksowa ochroną dla osób, które mają w planach wyjazd turystyczny. Poza standardowymi wariantami, polisa obejmuje szereg dodatkowych ryzyk, gwarantujących pełną ochronę na cały czas podróży.

Allianz odpowiada za koszty leczenia do wysokości nawet 500 000 zł. Taka ochrona pozwala na bezpieczną podróż niemal do każdego państwa na świecie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Umowa ubezpieczenia Globtroter w podróży zagranicznej obejmuje w szczególności koszty leczenia i wsparcie Assistance. Poza podstawową wersją polisy, istnieje możliwość ubezpieczenia:

 • świadczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w przypadku urazu ciała lub śmierci ,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe,
 • bagażu podróżnego, z opcją rozszerzenia za dodatkową opłata ochrony o sprzęt elektroniczny i sportowy znajdujące się w bagażu podróżnym,
 • urządzeń elektronicznych,
 • uprawiania sportów rekreacyjnych,
 • opóźnienia lotu.

Polisa może zostać rozszerzona o następujące klauzule:

 • Assistance – Kontynuacja leczenia na terytorium RP
 • Business Assistance
 • Assistance Sport
 • Bezpieczna Kieszeń
 • Medical Assistance dla członków rodziny na terytorium RP
 • Home Assistance na terytorium RP.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w zależności od preferencji ubezpieczonego można rozszerzyć również o:

 • wykonywanie pracy fizycznej;
 • wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka;
 • wyczynowe uprawianie sportów;
 • amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka;
 • amatorskie uprawianie sportów zimowych wysokiego ryzyka;
 • amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych;
 • zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych;
 • bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Warianty ubezpieczenia

Polisa może zostać zawarta w formie indywidualnej (na rachunek jednej osoby) lub grupowej, do której należeć będą co najmniej dwie osoby.

Zasięg terytorialny obejmuje 3 strefy: 

strefa A – europejskie terytoria państw europejskich (w tym część europejska Rosji), oraz wszystkich państw położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium Kraju zamieszkania Ubezpieczonego,

strefa B – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Kraju zamieszkania Ubezpieczonego,

strefa P – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz pas terytorium państw bezpośrednio graniczących z RP (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec) o szerokości 30 km od granicy RP.

Wyłączenia i limity

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? Lista przedmiotów, których ubezpieczenie nie obejmuje zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia i opisana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Do najczęstszych wyłączeń możemy zaliczyć:

 • zdiagnozowane choroby, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, o których Ubezpieczony wiedział,
 • koszty leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego lub Ubezpieczonym,
 • diagnostyę i leczenie niewchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej,
 • zaostrzenie powikłań chorób przewlekłych, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • mandaty oraz kary pieniężne nałożone w ramach sankcji, niebędące bezpośrednim odszkodowaniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną, kary umowne, grzywny sądowe, kary administracyjne, podatki,
 • pojazdy bez wymaganych uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Powrót do rankingu
                
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia