Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako alternatywna forma oszczędzania

Jak oszczędzać? Co wybrać? Gdzie lokować pieniądze? Szereg podobnych pytań pojawia się zapewne u wielu osób chcących pomnożyć swój kapitał.

Na rynku finansowym istnieje zróżnicowana oferta produktów o charakterze inwestycyjnym. Wybór odpowiedniego produktu finansowego uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od kwoty, jaką dysponujemy, wymaganej płynności, od okresu inwestycji, akceptowanego poziomu ryzyka oraz od naszych indywidualnych potrzeb. Wszystkie formy inwestowania mają zarówno swoje dobre, jak i złe strony oraz każda z nich jest przeznaczona dla innej grupy klientów.

Oprocentowanie lokat bankowych co prawda chroni nasze oszczędności przed skutkami inflacji, ale niestety nie należy spodziewać się większego zysku. Jeżeli nawet przyjąć oprocentowanie na poziomie 4% rocznie, to po odliczeniu „podatku Belki” uzyskamy zaledwie 3,2% rocznie. Porównując ten wynik z inflacją, którą należy uwzględnić, faktyczny zysk z lokaty nie daje nam dużej satysfakcji.

Przy długoterminowym inwestowaniu lepszym pomysłem jest nabycie obligacji skarbowych. Są one równie bezpieczne, co lokaty, ale ich posiadacze mogą spodziewać się większych zysków, tj. od 4,5 do 5% w skali roku.

Samodzielna „gra na giełdzie” poza tym, że może przynieść bardzo wysokie zyski w trakcie trwania hossy, wymaga również akceptacji potencjalnej straty w razie spadku kursu posiadanych akcji. Inwestowanie w akcje wiąże się często z koniecznością posiadania fachowej wiedzy, dysponowaniem czasem i to codziennie, a przede wszystkim z tolerowaniem wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W wielkim uproszczeniu wyboru akcji dokonuje się na podstawie oceny zarówno kondycji finansowej i perspektyw samej spółki, jak i panującej koniunktury giełdowej. Przy inwestowaniu w akcje należy także uwzględnić wpływ rynków światowych, kursów walutowych i innych powiązań makroekonomicznych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich tych kwestii, a chcemy korzystnie pomnażać swoje oszczędności, to alternatywą są fundusze inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne

Lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych jest efektywną metodą inwestowania dla osób, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym lub też nie mają czasu na samodzielne pomnażanie kapitału. Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników funduszu. Poprzez indywidualne wpłaty wielu Uczestników, fundusz dysponuje znacznym kapitałem, który umożliwia korzystne inwestowanie. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zatrudnia doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest korzystne i bezpieczne inwestowanie zgromadzonych środków. Wybór jednego lub kilku funduszy oferowanych przez TFI umożliwia stworzenie własnego portfela inwestycyjnego dostosowanego do indywidualnych preferencji.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest nowoczesną formą polisy, która umożliwia alternatywne inwestowanie naszych środków. Jest to umowa, w której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonej umową sumy gwarancyjnej w razie śmierci ubezpieczonego (lub innych zdarzeń losowych, jeżeli umowa zawiera dodatkowe opcje). Z jednej strony, jak normalna polisa na życie, zapewnia wypłatę świadczenia na rzecz uposażonych, czyli osób wskazanych w umowie w przypadku naszej śmierci, z drugiej zaś odkładane pieniądze aktywnie pracują na naszą przyszłość. Należy jednak pamiętać, że wysokość naszego przyszłego kapitału w momencie podpisywania umowy nie jest znana, gdyż zależy od kilku czynników, między innymi od tego, jaka część składki będzie inwestowana, a jaka zostanie przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczający ustalając sumę ubezpieczenia i wysokość składki decyduje się, jaką część składki będzie przeznaczać na oszczędzanie. Im wyższe odszkodowanie jest gwarantowane polisą, tym większa część składki „wędruje" na pokrycie ryzyka. Natomiast druga część składki zostaje przeznaczona na inwestycje. Na indywidualnym rachunku każdego ubezpieczonego ta część składki jest zamieniana  na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Cena jednostek zmienia się zależnie od dokonanych inwestycji i sytuacji na rynku finansowym. Może zarówno rosnąć, jak i maleć.

Ryzyko inwestycyjne spoczywa na ubezpieczającym, który dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii inwestowania i ma możliwość wyboru kilku rodzajów funduszy.
 • Fundusz bezpieczny - nasze pieniądze są zazwyczaj w ok. 90% inwestowane w obligacje Skarbu Państwa i 10% w inne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.
 • Fundusz zrównoważony - nasze pieniądze są inwestowane w ok. 50% w obligacje, a pozostała część w zależności od koniunktury rynkowej w ok. 30% w akcje oraz w ok. 20%  w krótkoterminowe papiery dłużne.
 • Fundusz agresywny - fundusz przeznaczony jest dla osób lubiących ryzyko. Prawie  w całości nasze pieniądze inwestowane są w akcje.
 • Fundusz gwarantowany - gwarantuje otrzymanie minimalnego zysku z zainwestowanych pieniędzy.
 • Fundusz międzynarodowy - nasze pieniądze będą inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe.
 • Fundusz walutowy – zgromadzone środki będą inwestowane w waluty obce.
W czym zatem polisy z ubezpieczeniowymi  funduszami kapitałowymi są korzystniejsze od samodzielnego nabywania jednostek funduszy? Poza tym, że pozwalają na efektywne inwestowanie środków, gwarantują nam ochronę ubezpieczeniową, w zależności od przyjętego przez nasz wariantu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść polis jest pewna korzyść podatkowa. Świadczenia z polis ubezpieczeniowych, wypłacane uposażonym po śmierci ubezpieczonego, są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Nie wchodzą też, w przeciwieństwie do środków na rachunkach inwestycyjnych, w skład masy spadkowej. Dzięki temu uposażeni otrzymują je w ciągu 30 dni od zgłoszenia w towarzystwie, nie musza w tym celu prowadzić długotrwałego postępowania spadkowego. Korzystna jest też pewnego rodzaju ochrona przed podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. „podatku Belki”.

Opodatkowaniu nie podlegają następujące świadczenia:

 1. Wypłata kwoty zdefiniowanej jako ,,suma ubezpieczenia”.
 2. Wypłata kwoty zdefiniowanej jako ,,suma wpłaconych składek”.
 3. Zwrot sumy wpłaconych składek (rezygnacja z umowy w ciągu 30 dni).
 4. Przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.
   
Należy jednak podkreślić, że jeżeli dochodzi do wypłaty tzw. wartości polisy (czyli sumy wpłaconych składek powiększonej o zyski kapitałowe), wypracowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe zysk podlega opodatkowaniu. Ubezpieczenie nie stanowi więc całkowitej ucieczki od „podatku Belki”.

Warto także podkreślić, szczególnie dla osób prowadzących aktywne życie zawodowe, że w przypadku ewentualnych egzekucji sądowych i komorniczych można zająć tylko 25% wartości tych polis (oprócz roszczeń alimentacyjnych) - pozostała część jest bezpieczna.


Autor: Karol Węgrzyniak
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

pasik500

2018-02-27 22:54:42

posiadam Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Czy mogę składkę odliczyć od podatku jak to jest w przypadku IKE czy IKZE

4
0
6
3
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy