Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 22 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

FLEXA ubezpieczenie nieruchomości - na czym polega?

Użytkując mieszkanie narażamy je na szkody, które mogą wystąpić niezależnie od nas. Dlatego warto pomyśleć o konkretnej ochronie naszego mieszkania. I zapoznać się z ubezpieczeniem nieruchomości w rodzaju FLEXA.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2018 roku oddano do użytku o 3,6% mieszkań więcej niż rok wcześniej. A to oznacza, że o blisko 185 tys. wzrosła liczba nieruchomości, które należałoby objąć ubezpieczeniem.Tylko jakim?

 

FLEXA - co kryje nazwa? 


Termin pochodzi z języka angielskiego i powstał z połączenia pierwszych liter określających następujące ryzyka:

 • F – fire (pożar);
 • L – lightning (uderzenie pioruna);
 • EX – explosion (wybuch);
 • A – aircraft crash landing (katastrofa lotnicza).

 
Czyli ryzyka, które możemy zaliczyć do jasno określonych zdarzeń losowych. Innymi słowy: zdarzeń definiowalnych (czyli takich, których nie możemy przewidzieć, lecz możemy je nazwać i określić).


Zdarzenia losowe – gdzie się z nimi spotkamy?

Decydując się na zakup ubezpieczenia FLEXA warto sprawdzić, co się do niego jeszcze zalicza. Które konkretnie wypadki kryją się pod pojęciem „losowe”? Czy tylko te składające się na termin FLEXA?
 
Standardowe szkody żywiołowe, zaliczane do ryzyk podstawowych ujętych w terminie FLEXA, wchodzą zazwyczaj w skład polisy ogniowej, czyli ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
 
Zdarzenia losowe są tutaj precyzyjnie określone. Istnieje jednak możliwość modyfikowania ryzyk zaliczanych do FLEXA – w zależności od potrzeb klienta. A więc poszerzenia zakresu ochrony –  choć znów w oparciu o konkretne, nazwane zjawiska.

 

Czy taka polisa faktycznie chroni? Analiza i przykłady


Biorąc pod uwagę ten rodzaj ubezpieczenia musimy być pewni, że zdarzenia – nieujęte w ubezpieczeniu – po prostu się nie wydarzą. A jeśli już – to przytrafi nam się dokładnie to, co mamy wyszczególnione w umowie. A jakie pozostałe zdarzenia możemy w niej zawrzeć?
 
Do zdarzeń losowych zaliczymy m.in.:
 • trzęsienie ziemi;
 • tąpnięcie;
 • silny wiatr;
 • lawinę śnieżną/ błotną;
 • powódź;
 • grad;
 • uderzenie fali dźwiękowej;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego.
 
Od tych zdarzeń również możemy się ubezpieczyć, rozszerzając wspomniany zakres naszej ochrony i modyfikując ryzyka. Pamiętajmy jednak, aby przed wykupieniem rozszerzeń – wykupić te, które nam się faktycznie przydadzą. W tym wypadku warto pokusić się o analizę potencjalnych zagrożeń i przeprowadzenie kilku symulacji, które ułatwią nam podjęcie decyzji.
 
Co więc należy zrobić przed zakupem ubezpieczenia FLEXA?
 • scharakteryzować nasze mieszkanie i jego położenie (czy na parterze, na jakim terenie – zalewowym bądź nie – w jakiej okolicy, w jakim klimacie);
 • sprawdzić, na jakie rodzaje ryzyk jest narażone nasze mieszkanie (skoro mieszkamy np. na parterze, to czy jesteśmy narażeni na powódź; czy mieszkając w pobliżu zakładów chemicznych bądź wyspiska – istnieje ryzyko skażenia wód);
 • sprawdzić i porównać oferty towarzystw ubezpieczeniowych (czy wyszczególniony zakres zdarzeń losowych  pokrywa się zakresem szkód, na które jesteśmy narażeni);  
 • w przypadku niepokrywania się ryzyk – sprawdzić, czy ubezpieczyciel umożliwia modyfikację zasięgu ochrony;
 • jeśli tak, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od preferowanych przez nas zdarzeń.
 
Wróćmy jednak do podstawowych ryzyk nazwanych i scharakteryzujmy te, od których wziął się termin FLEXA.


Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Przyklad 1. Pożar – kluczowa suma ubezpieczenia

Pożar – zniszczenie przez ogień – może być traktowany jako następstwo pojedynczego zdarzenia lub zdarzenie wynikłe z konkretnych przyczyn.
 
Do przyczyn pożaru zaliczymy:

 • uderzenie pioruna;
 • zwarcie instalacji elektrycznej;
 • zapłon sadzy.

 
To czy uda nam się pokryć z polisy wszystkie straty spowodowane przez pożar – zależy od prawidłowo dobranej sumy ubezpieczenia (górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela). Bowiem zbyt niska suma nie pozwoli nam pokryć kosztów remontu bądź zakupu wyposażenia.
 
Dlatego przy ubezpieczaniu się zwróćmy uwagę na:

 • to jak dane towarzystwo definiuje pożar;
 • prawidłowo dobraną sumę ubezpieczenia;
 • częstotliwość kontroli technicznych.

 

Przykład 2. Uderzenie pioruna – czy za przepięcie też odszkodowanie

Uderzenie pioruna również może wywołać pożar. Takie uderzenie dzielimy na:

 • bezpośrednie (zostawiające trwały ślad na rażonych przedmiotach);
 • pośrednie (inaczej przepięcie, przez które doszło do uszkodzenia instalacji i sprzętu elektronicznego wskutek pojawienia się fal elektromagnetycznych).

 
Jak się więc okazuje: przepięcie jest następstwem uderzenia pioruna, toteż najczęściej nie wchodzi w skład ubezpieczenia. Podobnie jak w przypadku drzewa, które spadło na nasz dom ze względu na uderzenie pioruna. Upadek drzewa jest wyłącznie następstwem. Stąd ubezpieczając się od uderzenia pioruna pamiętajmy, że otrzymamy pieniądze tylko wtedy – gdy uderzy on w naszą nieruchomość bezpośrednio i będzie bezpośrednią przyczyną zaistniałych szkód.
 
W innym wypadku: zmuszeni będziemy rozszerzyć zakres naszego ubezpieczenia i dokładnie zastanowić się nam potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z wyładowań atmosferycznych.
 

Przykład 3. Wybuch – różne definicje i zakres ochrony

Wybuch – gwałtowane wydzielenie się energii – kojarzy się z wybuchem gazu. Mimo że nie jest ono tożsame, ponieważ pod pojęciem wybuchu mogą występować różne zdarzenia losowe.
Do wybuchu zaliczymy więc eksplozję:

 • kotła;
 • pieca;
 • rurociągu;
 • butli:
 • niewypału,

 
jak i implozję. Z tym że eksplozja to odrzut na zewnątrz, a implozja – do wewnątrz. Obie reakcje zaliczają się jednak do wybuchu i są traktowane jako pojedyncze zdarzenie losowe. Dlatego nie ubezpieczymy się wyłącznie od wybuchu gazu, bo na wybuch składają się różne zjawiska.
 
A co, jeśli ubezpieczyliśmy się od wszystkich rodzajów wybuchu, a odmawia nam się wypłaty pieniędzy? Wtedy sprawdźmy, czy nie doszło do niego z naszej winy. Z powodu:

 • trzymania łatwopalnych substancji;
 • używania materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej, wymagającej zachowania szczególnych środków ostrożności.

 

Przykład 4. Katastrofa lotnicza – czy tylko samolot

Co rozumiemy pod pojęciem statku powietrznego, który uległ katastrofie lotniczej?
 
Do statku powietrznego zaliczają się m.in.:

 • samolot;
 • balon;
 • sterowiec;
 • szybowiec;
 • śmigłowiec;

 
Katastrofę lotniczą rozumiemy zaś jako zdarzenie związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem statku powietrznego, w wyniku którego osoba poniosła śmierć lub doznała poważnych obrażeń. A więc katastrofa lotnicza to nie tylko katastrofa samolotu, ale też śmigłowca, czy z udziałem drona.
 
Co ciekawe, ludzie mieszkający w pobliżu lotnisk również mogą domagać się rekompensaty – z powodu generowanego przez samoloty hałasu. Jeśli tylko wokół lotnisk ustanowiono strefę ograniczonego użytkowania, dopuszczającą przekraczanie dziennych norm poziomu hałasu. Wtedy właściciele mają dwa lata na złożenie wniosku o odszkodowanie.

 

FLEXA  a All Risk i inne rozszerzenia


Co powinniśmy ostatecznie wybrać? Podsumujmy.
 
Zalety FLEXA:
 • niska cena;
 • precyzyjnie zdefiniowany zakres polisy;
 • możliwość indywidualnego doboru ryzyk.
 
Wady FLEXA:
 • wąski zakres polisy nawet po rozszerzeniu;
 • własny dobór ryzyk za dodatkową opłatą;
 • konieczność myślenia za ubezpieczyciela.
 
Dlatego nim zdecydujemy się na wariant FLEXA sprawdźmy pozostałe możliwości ubezpieczenia naszego mieszkania. Zaliczymy do nich:
 
Ubezpieczenie „DOM” w LINK 4:
umożliwiające ochronę;
 • nie tylko od podstawowych zdarzeń losowych (do których w LINK 4 wliczają się choćby: huragan, grad, zalanie, uderzenie pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, uderzenie dymu i sadzy), lecz również od stłuczenia, kradzieży z włamaniem (słowem: oferując szerszy zakres podstawowej ochrony);
 • mieszkania lub domu pozostającego w budowie;
 • OC w życiu prywatnym (od zdarzeń wynikłych z użytkowania mieszkania; ochroną objęci są również pozostali domownicy);
w tym pomoc:
 • w ramach pakietu Assistance, który zapewnia wsparcie fachowców (hydraulika, elektryka, ślusarza itd.) w przypadkach nagłych awarii;
w tym branie na siebie kosztów związanych z:
 • akcją ratowniczą;
 • usunięciem przyczyn awarii;
 • uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
 • transportem mienia.
 
Ubezpieczenie All Risk:
umożliwiające ochronę;
 • od większości zdarzeń losowych (nienazwanych wprost, których często nie da się przewidzieć ze względu na niedefiniowalność);
 • w znacznie szerszym zakresie (pomijając przypadki wyszczególnione w podstawowym zakresie ubezpieczenia);
 • przewidzianą automatycznie, niejako z góry (bez konieczności analizy każdego przypadku z osobna).
Tym samym dzięki temu ubezpieczeniu otrzymujemy nie tylko większy zakres ubezpieczenia, co po prostu jesteśmy lepiej chronieni. Jest to zatem ubezpieczenie dla przezornych, chcących mieć temat zagrożeń z głowy. Bez wchodzenia w pojedyncze przypadki, a zatem szczegóły.
 


   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowych. W 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie FLEXA chroni przed jasno określonymi i wybranymi zdarzeniami losowymi

2. Możemy modyfikować listę ryzyk, od których chcemy się ubezpieczyć

3. Chcąc rozszerzyć zakres ubezpieczenia FLEXA – dokonajmy analizy potencjalnych ryzyk

4. Zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie FLEXA – spróbujmy poszukać alternatywnych rozwiązań
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
786893
8
4
2
9
6
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy