Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 8 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

O czym należy pamiętać ubezpieczając swoje mieszkanie?

Decyzja o ubezpieczeniu mieszkania to dobry wybór, ale ważne jest, by polisa była odpowiednio dopasowana do potrzeb, a więc zapewni pełną ochronę i zadziała w razie zdarzenia ubezpieczeniowego. Sprawdzamy, na co zwracać uwagę przez zawarciem umowy.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Na początek należy zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób skonstruowana jest polisa mieszkaniowa. Składa się ona z ubezpieczenia podstawowego i rozszerzeń. Bez zawarcia umowy podstawowej nie można wykupić ochrony dodatkowej, która zawarta jest w rozszerzeniach.
 
Umowa podstawowa dotyczy ochrony murów i stałych elementów. Ryzyka zawarte w tej umowie to zazwyczaj pożar i zalanie. Niekiedy do tego dochodzi przepięcie. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych liczba ryzyk w umowie podstawowej sięga nawet ponad 20. Im większa ochrona oferowana jest w podstawie, tym mniej trzeba będzie dokupować rozszerzeń.
 
W gronie najbardziej popularnych rozszerzeń znajdują się ubezpieczenia:

 • ruchomości domowych;
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego i domowników;
 • assistance domowy - organizacja i pomoc po zalaniu czy pożarze;
 • od pożaru i innych zdarzeń losowych;
 • od kradzieży z włamaniem lub rabunku;
 • od dewastacji;
 • od stłuczenia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności – za co nie będzie odszkodowania?

Przyjrzyjmy się najpierw wyłączeniom w ubezpieczeniach nieruchomości, które można spotkać w większości ogólnych warunków ubezpieczeń. W niektórych przypadkach polisa ubezpieczeniowa może nie zadziałać. Dzieje się to w określonych sytuacjach, które w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia noszą nazwę „wyłączeń odpowiedzialności”.
 
Ubezpieczyciele zabezpieczają się w ten sposób przed próbami nadużyć. Zazwyczaj na liście wyłączeń znajdują się zdarzenia, do których doszło z winy ubezpieczonego lub są działaniami umyślnymi.
 
Zarówno umowa główna jak i umowy dodatkowe mają własne wyłączenia. Wśród wyłączeń dotyczących umowy głównej można znaleźć:

 • podpalenie;
 • zaprószenie ognia z powodu nieostrożności ubezpieczonego;
 • spowodowanie szkody, gdy ubezpieczony jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • gdy to ubezpieczony wjedzie pojazdem w swoją nieruchomość celowo;

Szkody bez odszkodowania – przykłady z OWU

Pożar
i inne zdarzenia losowe
 • zawilgocenie lub zalanie wywołanego niewłaściwym stanem dachu lub rynien, nienależyte zabezpieczenie lub niewłaściwe zamknięcie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów w miejscu ubezpieczenia (np. inne otwory zewnętrzne);
 • przesiąkanie wód gruntowych i opadowych w sytuacji, gdy szkody te nie były bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu nawalnego;
 • nieszczelności instalacji lub urządzeń;
 • gwałtowne zmiany wilgotności powietrza, gnicie, utrata wagi, skurczenia, wyparowania, zmiany w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu,
 • zagrzybienie, zapleśnienie, zawilgocenie, przemarzanie ścian;
 • w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
 • w związku z budową, przebudową, rozbudową, montażem, remontem lub rozbiórką miejsca ubezpieczenia, z wyjątkiem drobnych prac remontowych nie naruszających instalacji, konstrukcji nośnej, dachu lub jego elementów.

Kradzież z włamaniem
lub rabunek

 • w elementach systemów anten satelitarnych, telefonicznych, CB, radiowych i telewizyjnych umieszczonych na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • w aktach, dokumentach, planach i rysunkach technicznych, przedmiotach o charakterze unikatowym, rękopisach, danych komputerowych;
 • w wyniku kradzieży bez znamion włamania oraz polegające na zaginięciu przedmiotu ubezpieczenia w niewyjaśnionych okolicznościach.
Stłuczenie
 • wymiana, demontaż, transport oraz montaż szyb;
 • poplamienie, zmiany barwy lub zadrapania, porysowania lub odpryśnięcia kawałków powierzchni szyb;
 • niewłaściwa technologia wykonawstwa lub wada produkcyjna szyb;
 • powstałe w ramie lub oprawie, w której znajduje się szyba;
 • zużycia, brak należytej konserwacji szyb.

OC w życiu prywatnym

 • wyrządzone ubezpieczonemu, domownikom lub osobom bliskim;
 • związane z odpowiedzialnością za części wspólne lub zdarzenia powstałe w częściach wspólnych domów wielorodzinnych lub bloków mieszkalnych;
 • wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób, także przez zwierzęta;
 • powstałe w związku z udziałem ubezpieczonego lub domowników w bójkach lub innych aktach przemocy.

Opracowanie własne.

 To oczywiście jedynie niektóre, wybrane wyłączenia zawarte w wybranych umowach dodatkowych ubezpieczenia. Prezentacja ma pokazać przykładowe zdarzenia, które nie mieszczą się w ochronie ubezpieczeniowej. 


   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!Limity odpowiedzialności – hydraulik pomoże, ale nie zawsze bezpłatnie


Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia nieruchomości są również limity. Dotyczą one ubezpieczenia assistance, które jest umową dodatkową dołączaną na wyraźne życzenie ubezpieczonego.
 
Assistance to ubezpieczenie usługowe. Oznacza to, że poszkodowany nie otrzyma pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale konkretne wsparcie w określonej wartości (finansowej lub innej).
 
Umowa ubezpieczenia assistance składa się z różnorodnych rodzajów wsparcia. W niektórych przypadkach wskazane są właśnie wspomniane limity. Poniżej zaprezentowano kilka z nich, by przybliżyć ten element ubezpieczenia.
 
 • pożar spowoduje, że dotychczasowe miejsce zamieszkania nie nadaje się już do użytku
  Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przetransportowania ubezpieczonego i jego podręcznego bagażu do najbliższego hotelu. Nie podejmuje się jednak transportu dalszego niż ponad 100 km. Koszt nie może przekroczyć 200 zł, a czas pobytu nie może przekroczyć czterech dób.
 • mienie nie zostało zniszczone, ale wymaga zabezpieczenia
  Towarzystwo zapewni jego ochronę na okres nie dłuższy niż 48 godzin.
 • ocalałe mienie należy przetransportować do miejsca jego przechowywania, a później sprowadzić
  TU zapewni ten transport, ale w kwocie nie przekraczającej 1000 zł. Podobnie rzecz wygląda z przechowywaniem mienia we wskazanym przez ubezpieczonego miejscu. Koszt przechowywania nie może przekroczyć 1000zł.
 • interwencja specjalisty w ubezpieczonym mieszkaniu
  Firma ubezpieczeniowa zapewnia taką interwencję w kwocie nie większej niż 500zł za jedną wizytę. Towarzystwo zapewnia 3 takie wizyty w jednym roku polisowym.
 
Oczywiście wskazane limity to wyłącznie przykłady. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala je zgodnie z własną polityką ubezpieczeniową. Szczegóły limitów można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. 


Suma ubezpieczenia – dobrze wylicz wartość nieruchomości


Nie bez znaczenia przy wybieraniu ubezpieczenia mieszkania, jest suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to kwota, która zostanie wypłacona w razie szkody całkowitej. Jeżeli dochodzi do szkody częściowej, suma ubezpieczenia stanowi podstawę do wyliczenia należnej kwoty. Rzeczoznawca ubezpieczyciela szacuje, jaki procent mieszkania został zniszczony. Taki sam procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony.
 
Właśnie dlatego bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie wysokości sumy ubezpieczenia to zabezpieczanej nieruchomości. Jeżeli kwota ta będzie zbyt niska, mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem.
 
Przykład: W razie zdarzenia, ubezpieczony otrzyma zbyt mało pieniędzy, by wyremontować swoje mieszkanie w standardzie, w jakim było przed szkodą. Może też otrzymać zbyt mało pieniędzy, by odkupić sobie takie sprzęty, jakie zostały skradzione lub zniszczone.
 
Sumę ubezpieczenia można również przeszacować. Wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem nadubezpieczenia. To sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa wartość chronionej nieruchomości. Przy czym, w razie zdarzenia, firma ubezpieczeniowa i tak wypłaci maksymalnie taką kwotę, jaka jest potrzebna do zaspokojenia roszczeń (ale nie większą). Zawyżanie sumy ubezpieczenia nie poskutkuje więc wyższą wypłatą, a jedynie wyższą składką. Przy czym można powiedzieć, że w ten sposób klient niepotrzebnie przepłaci, bo z nadwyżki w sumie ubezpieczenia, nie skorzysta.
 
Jaka więc powinna być suma ubezpieczenia dla murów i stałych elementów? Najlepiej, by była po prostu równa wartości mieszkania lub domu. Jeżeli dom oszacowano na 400 000, to na taką kwotę powinien zostać ubezpieczony. Można również odnieść SU do kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na kupno lub budowę domu i na taką kwotę zawrzeć ubezpieczenie. 


Składka ubezpieczeniowa nie bierze się znikąd


Zakres ochrony ubezpieczeniowej decyduje o składce w taki sposób, że im szerszy, tym wyższa składka. To dość zrozumiałe. Im większą odpowiedzialność firma ubezpieczeniowa na siebie bierze, tym więcej trzeba za to zapłacić.
 
Suma ubezpieczenia to kolejny czynnik. Oczywiście, im wyższa, tym wyższa składka. To również dość naturalne działanie firm. Jeżeli odpowiadają większą kwotą za mieszkanie, to zabezpieczają się większą składką za ochronę.
 
Metraż mieszkania ma znaczenie o tyle, o ile wpływa na wartość samego mieszkania, a ta natomiast wpływa na wybieraną sumę ubezpieczenia. Podobnie wygląda kwestia wyceny jednego metra kwadratowego. Koszt metra w połączeniu z metrażem wpływają na ogólną wartość mieszkania, a ta określa wysokość sumy ubezpieczenia. 

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. Przed wybraniem ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na zakres oferowanej ochrony

2. Bardzo ważne są też te sytuacje, w których firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody

3. Zawierając dodatkowe ubezpieczenie assistance, należy sprawdzić, czego dotyczą limity i jak zostały ustalone

4. Suma ubezpieczenia powinna być starannie dobrana; uwaga na zjawisko nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
4
6
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia