Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 8 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

TUZ ubezpieczenie mieszkania - co zawiera oferta?

Ubezpieczenie mieszkania TUZ to przykład na to, że ochrona mieszkania jest w stanie wykraczać daleko poza lokum i obejmować sytuacje, które z samym jego użytkowaniem pozornie nie mają za wiele wspólnego.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Według Santander Aviva i SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii 70%nieruchomości w Polsce jest ubezpieczonych. Co 9. ankietowany przyznał, że wykupił polisę mieszkaniową, ponieważ taką posiadali jego rodzice.Dziś jedną z opcji zakupu ubezpieczenia mieszkania jest skorzystanie z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ. Przeanalizujmy ją krok po kroku.
 

Mieszkanie, strych i garaż - co obejmuje polisa TUZ?


Z ubezpieczeniem TUZ możemy chronić:
 • stałe elementy mieszkania (mury, ściany, podłogi itd.);
 • części wspólne w bloku (strych, piwnica, suszarnia, winda);
 • garaż;
 • ruchomości domowe (wyposażenie).
 
To wszystko w podstawie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. huraganu, powodzi, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, uderzenia pojazdu lądowego) bądź od zdarzeń nienazwanych (wariant All Risk). A za dodatkową opłatą również od:
 • kradzieży z włamaniem;
 • dewastacji;
 • przepięcia;
 • stłuczenia;
 • kosztów poszukiwania przyczyny szkody.
 
Jednocześnie możemy skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń, które na nasz wniosek zostaną dodane do podstawowej umowy zawartej z ubezpieczycielem:
 • Home Assistance;
 • mienie podręcznego poza miejscem ubezpieczenia (telefon komórkowy, torebka, gotówka, klucze itp.)
 • NNW;
 • OC w życiu prywatnym (dodatkowo: OC wynajmującego i najemcy);
 • ochronę prawną;
 • nagrobek.


Home Assistance – 4 pakiety pomocy dla ubezpieczonego


Składa się z pakietów:Techniczny, Medyczny, Samochodowy i Infolinia prawna.

TUZ Assistance Techniczny


Rodzaj pomocy
 
Świadczenie* Limit pomocy

interwencja fachowca (w tym RTV/AGD)

450 zł 2 razy w okresie ubezpieczenia

zakwaterowanie zastępcze
 
450 zł wyklucza następnie skorzystanie z pomocy przewozu dobytku

pomoc w transporcie dobytku
 
450 zł wyklucza następnie skorzystanie z pomocy zakwaterowania

dozór miejsca zamieszkania
 
450 zł 2 razy

opieka nad zwierzętami
 
300 zł 2 razy

opieka po pobycie w szpitalu
 
300 zł 2 razy
*na jedno zdarzenie

Oprac. własne.

 
TUZ Assistance Techniczny oferuje pomoc fachowców, jeśli w naszym mieszkaniu doszło do usterki. Pomoc jest limitowana i może wiązać się także z opieką po naszej hospitalizacji lub nad naszymi zwierzętami.
 
Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Assistance Techniczny, gdy:
 • za usterkę odpowiadają inne służby administracyjne;
 • pomoc ma związek z konserwacją sprzętu;
 • usterka nastąpiła przed podpisaniem umowy;
 • konieczny jest zakup części zamiennych (ich koszt pokrywamy sami);
 • pomoc dotyczy przenośnego sprzętu RTV (np. mobilnego głośnika).

TUZ Assistance Medyczny

Rodzaj pomocy

Świadczenie Limit pomocy

wizyta lekarska

do 300 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia

wizyta pielęgniarki
 
do 300 zł 2 razy

dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 
do 300 zł 2 razy

organizacja wizyty u lekarza specjalisty
 
na nasz koszt bez limitu

Opracow. własne.

 
TUZ Assistance Medyczny oferuje pomoc w postaci infolinii medycznej, wizyty lekarskiej, pielęgniarki, dostawy leków i sprzętu reabilitacyjnego oraz organizacji wizyty u lekarza specjalisty na prośbę ubezpieczonego.
 
Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Assistance Medyczny, gdy:
 • pomoc wiąże się z zagrożeniem życia i przyjazdem pogotowia;
 • błędnie zakwalifikowano sytuację jako zagrażającą życiu;
 • wizyta pielęgniarki wiąże się z koniecznością podawania leków, robienia okładów, opatrunków, mycia nas;
 • wizyta pielęniarki wiąże się z wykonywaniem czynności diagnostycznych m.in. pomiarem ciśnienia i tętna.
 
 
TUZ Assistance Samochodowy oferuje pokrycie kosztów i organizację naprawy pojazdu, łącznie z holowaniem do warsztatu (bez pokrycia kosztów zakupu części zamiennych), jeśli doszło do awarii samochodu na drodze lub w garażu.
 
Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Assistance Samochodowy, gdy:
 • awaria pojazdu nastąpiła z naszej winy;
 • jeśli długość holowania wynosi więcej niż 25 km;
 • przez awarię ucierpiał nasz bagaż;
 • awaria nastąpiła poza miejscem ubezpieczenia (wskazanym w polisie; np. ubezpieczenie mamy na Polskę, a do awarii doszło do Niemczech);
 • awaria ma związek ze strajkami, udziałem w bójkach itp.
 
 
TUZ Assistance Infolinia prawna oferuje wzory umów prawnych i akty prawne przesyłane na naszą prośbę, jeśli potrzebujemy uzyskać potrzebny dokument do realizacji czynności prawnych (np. umowę zlecenie, o dzieło, o pracę, testamentu). Do skorzystania z tej formy pomocy mamy prawo dwa razy w okresie ubezpieczenia.
 
Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Assistance Infolinia prawna, gdy:
 • skorzystanie z oferowanych aktów prawnych nam zaszkodziło;
 • pomoc dotyczy spraw związanych z prowadzeniem firmy, naszą pracą zawodową lub zarobkową.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie mienia – dodatki pod pewnymi warunkami


Przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie, które posiadamy na podstawie prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz mieszkanie, które jest użytkowane na innych zasadach (spółdzielcze lokatorskie, kwaterunkowe, służbowe, wynajmowane). Suma ubezpieczenia obu mieszkań jest ustalana na podstawie ich wartości rynkowej.

Zakres ochrony mienia w TUZ


Mieszkanie własnościowe 
Mieszkanie najmowane
 
Potencjalny zakres ochrony
 
 • stałe elementy,
 • ruchomości domowe,
 • garaż,
 • budynki gospodarcze,
 • mała architektura,
 • zewnętrzne elementy anteny satelitarnej,
 • nagrobki,
 • rzeczy podręczne,
 • szyby i elementy szklane,
 • przepięcia,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy,
 • przepięcia, 
 • zewnętrzne elementy anteny satelitarnej,
 • nagrobki cmentarne,
 • rzeczy podręczne,
 • koszty usunięcia przyczyny szkody

Dodatkowe warianty:
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie All Risk

Dostępne rozszerzenia
 
 • powódź,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • dewastacja,
 • graffiti,
 • stałe elementy ogrodzenia od kradzieży,
 • stłuczenie
 • przepięcie,
 • nagrobki cmentarne,
 • zewnętrzne elementy anteny satelitarnej,
 • rzeczy podręczne (pod warunkiem jednoczesnego ubezpieczenia od ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rabunku)

Opracow. własne.

Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenie mienia, gdy:
 • nie posiadamy zezwolenia na zamieszkiwanie lokalu;
 • zaniedbaliśmy przeglądy instalacji, przeglądy techniczne w mieszkaniu;
 • niewystarczająco zabezpieczyliśmy mieszkanie przed kradzieżą z włamaniem;
 • zalanie mieszkania nastąpiło przez nieszczelny dach;
 • nie przestrzegaliśmy przepisów prawa budowlanego.
  

OC w życiu prywatnym – o wysokości sumy polisy decydujemy sami


Ubezpieczenie chroni  ubezpieczonego lub osoby mu bliskie (z którymi mieszka) od szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. sąsiadowi) lub jego właśności. Uszczerbku możemy dokonać m.in.: na ruchomości domowej (wyposażeniu), garażu czy obiektach małej architerktury (huśtawce, ogrodowej rzeźbie, grillu) choćby poprzez zalanie (powstałe na skutek awarii zmywarki, pralki).
 
Szkoda może zostać spowodowana przez nas osobiście, przez pomoc domową, którą zatrudniamy, nasze dzieci, bądź zwierzęta domowe. Jak również przez wszystkich innych domowników, którzy dzielą z nami lokum. W tym wypadku sumę ubezpieczenia na jaką się chronimy ustalamy sami.
 
WAŻNE!
Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego jako wynajmującego: za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone najemcy. Polisa działa również w drugą stronę.

Wyłączenia odpowiedzialności TUZ OC w życiu prywatnym, gdy:
 • zdarzenie powstało z naszej umyślnej winy;
 • szkodę wyrządziliśmy bliskim i osobom, które są z nami ubezpieczone;
 • własność utraciliśmy inaczej niż przez zniszczenie/ uszkodzenie;
 • szkodę wyrządziliśmy pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.
 

Ubezpieczenie ochrony prawnej, czyli prawnik radzi


Oferuje pokrycie kosztów pomocy prawnej, jeśli ubezpieczony naruszył przepisy prawa w życiu prywatnym. W ramach polisy do wyboru mamy Wariant Podstawowy i Wariant Pełny.

TUZ Ochrona prawna


Nazwa wariantu
 
Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Wariant Podstawowy
 
obejmuje koszt porady prawnej z dziedziny prawa pracy,  karnego, opiekuńczego 500 zł

Wariant Pełny
 
obejmuje koszty porady prawnej oraz koszty ochrony prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, w tymkoszty dojazdu na rozprawę 10 000 zł

Opracow. własne.

KOMENTARZ: w dobie darmowych porad prawnych online rozsądniejszym rozwiązaniem będzie zakup wariantu pełnego, który obejmuje już czynności związane z postępowaniem.
 
Wyłączenia odpowiedzialności TUZ Ochrona prawna, gdy:
 
 • dopuściliśmy się czynu umyślnego bądź zabronionego;
 • koszty dotyczą spraw z zakresu prawa prasowego, naruszenia dóbr osobistych, ochrony danych osobowych;
 • koszty dotyczą obsługi prawnej wykonywanej przez nieradców i nieadwokatów;
 • stawienie się na rozprawę jest nieobowiązkowe.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.
To warto wiedzieć
1. Polisa mieszkaniowa TUZ to ochrona dla kilku rodzajów nieruchomości, także w formule All Risk

2. Ubezpieczenie obejmuje m.in. zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz wszelkiego rodzaju baterie słoneczne

3. Pakiet assistance obejmuje 4 rodzaje pomocy udzielanej przez TUZ

4. OC w życiu prywatnym może obejmować zarówno wynajmującego mieszkanie, jak i najemcę
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
786893
8
4
2
9
6
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy