Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie od powodzi - ile kosztuje i co obejmuje?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Powódź może bezpowrotnie uszkodzić przedmioty przechowywane w mieszkaniu, ale i całą nieruchomość. Dlatego dobrze jest mieć ubezpieczenie od powodzi, które w takiej sytuacji pokryje szkody.

   Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie od powodzi na terenach zalewowych to wręcz podstawa, bo powodzie pojawiają się najczęściej w wyniku znajdujących się w pobliżu rzek i innych dużych zbiorników wodnych. Od grudnia do stycznia pojawiają się powodzie opadowe, a od października do marca na terenach nadmorskich mają miejsce powodzie sztormowe. Właściwie w ciągu roku nie ma miesiąca, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi byłoby zerowe. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ubezpieczenie od powodzi oraz ile kosztuje.

 

Co oznacza powódź dla ubezpieczyciela?

Warto wiedzieć, co dokładnie oznacza dla ubezpieczycieli termin „powódź”. Definicję powodzi znajdziemy w dokumencie OWU, dołączanym do polisy mieszkaniowej, w każdy towarzystwie ubezpieczeniowym może być ono nieco inne. Najczęściej widnieje tam taka oto definicja:
Powódź – wylanie wód ze zbiorników stojących (jezioro, zalew, staw) lub płynących (rzeka).

Niektórzy ubezpieczyciele określają także w OWU przyczyny powodzi, które wchodzą w zakres ubezpieczenia nieruchomości od powodzi:

 • topnienie śniegu lub lodu,
 • intensywne opady atmosferyczne,
 • spływ wód po zboczach lub stokach,
 • sztorm i podniesienie się morskich wód przybrzeżnych (tzw. cofka),
 • tworzenie się zatorów lodowych.

Ważną informacją jest również fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe rozróżniają dwa odmienne od siebie ryzyka wodne, które mogą spowodować szkody w nieruchomości: powódź oraz zalanie. 

Zalanie w ubezpieczeniu mieszkania dotyczy szkód wyrządzonych przez wodę, parę, ciecz lub inną substancję, na skutek m.in. pęknięcia rury, awarii sprzętu AGD, uszkodzenia urządzeń, w których gromadzona jest woda lub jej nagłego wydostania się z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej albo grzewczej. Ubezpieczenie mieszkania do zalania zwykle obejmuje też zalanie nieruchomości cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu.

Ubezpieczenie mieszkania i domu od zalania zwykle dostępne jest w podstawowej polisie mieszkaniowej, natomiast ubezpieczenie od powodzi najczęściej oferowane jest jako dodatek (rozszerzenie umowy).

 

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od powodzi?

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi dostępne jest niemal w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, lecz zwykle w formie rozszerzenia do podstawowej polisy mieszkaniowej.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i stałe elementy nieruchomości na wypadek ok. 20. różnych szkód, tj. pożar, wybuch, dym i sadza, zalanie, pękanie mrozowe, huragan, upadek drzew i masztów itp. 

Do polisy mieszkaniowej możemy także dobrać różne dodatkowe ryzyka, które dadzą nam jeszcze większą ochronę, m.in. ubezpieczenie od powodzi, ale także ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem czy od przepięcia. 

Jeśli zależy nam na tym, aby prócz ścian, sufitów, podłóg i elementów przytwierdzonych na stałe w nieruchomości, ubezpieczyć także wyposażenie mieszkania, będziemy musieli wykupić rozszerzoną polisę mieszkaniową, która zabezpiecza ruchomości domowe.

 

Co ubezpieczyć w nieruchomości od powodzi?

Na wypadek powodzi warto ubezpieczyć praktycznie wszystko, bo gdy woda wedrze się do wnętrza zniszczona może być cała nieruchomość i każdy przechowywany w niej przedmiot. Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi powinno więc uwzględniać zarówno mury i stałe elementy nieruchomości, jak i wyposażenie.

Nie powinniśmy zapominać także o elementach znajdujących się na posesji, tj. garaż, altana ogrodowa, czy samo ogrodzenie. Niektóre z takich elementów posesji mogą być wyłączone z ochrony ubezpieczenia od powodzi, zależnie od polityki danego TU – warto to sprawdzić w OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od powodzi?

To, ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi zależy od różnych czynników. Przede wszystkim od tego, jak bardzo nasza nieruchomość zagrożoną jest powodzią – im ryzyko jest większe, tym składka na polisę zwykle jest wyższa. Znaczenie ma także wartość nieruchomości oraz tego, co się w niej znajduje – jeśli decydujemy się na ubezpieczenie nieruchomości od powodzi wraz wyposażeniem. 

To, ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi najlepiej sprawdzić online w kalkulatorze polis mieszkaniowych. Kalkulator w kilka chwil pokaże nam oferty nawet kilkunastu różnych TU – wraz z cenami i zakresem ochrony. 

Za pomocą takiego właśnie narzędzia sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej – mury i elementy stałe dla konkretnej nieruchomości.

Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest mieszkanie o wielkości 50 m2, ulokowane we Wrocławiu na terenie, gdzie w ostatnich 20 latach wystąpiła 1 powódź. W tym przypadku ceny za ubezpieczenie nieruchomości od powodzi rozpoczynają się od 150 zł za rok ochrony – oferta Link4. W tej cenie dodatkowo ubezpieczyciel oferuje także ochronę na wypadek dewastacji oraz Home Assistance. Oferta Mtu24.pl– 225 zł za rok oraz oferta Inter Ubezpieczenia – 237 zł za rok – są już droższe, ale dodatki w zakresie ochrony otrzymujemy takie same. Najdroższą ofertę – 501 zł za rok przedstawiło Generali, lecz w tej cenie zyskujemy więcej dodatków, prócz Home Assistance i Dewastacji, także Pakiet Medyczny. 

Poniższa przykładowa kalkulacja dla domu ulokowanego na terenie, gdzie w ostatnich już wystąpiła powódź, wyraźnie pokazuje, że większe ryzyko wpływa znacznie na wysokość składki na polisę mieszkaniową. Za takie ubezpieczenie od powodzi zawsze będziemy musieli zapłacić nieco więcej, lecz mimo wszystko warto zdecydować się na takie ubezpieczenie domu lub mieszkania, bo w razie powodzi straty mogą być znacznie większe niż koszty, które poniesiemy na składki

– wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniaonline.pl.

Koszt ubezpieczenia od powodzi - przykładowe oferty

Ubezpieczyciel

Cena za rok Dodatkowo w zakresie ochrony (w cenie)
Link4 150 zł

Home Assistance, Powódź, Dewastacja

Mtu24.pl 225 zł

Home Assistance, Powódź, Dewastacja

Inter Ubezpieczenia 237 zł

Home Assistance, Powódź, Dewastacja

Wiener 292 zł

Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny

Generali 501 zł Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny, Przedmioty szklane

Tabela 1. Oprac. na podstawie ubezpieczeniaonline.pl dla domu, w którym już wystąpiła powódź.
Stawki na dzień: 27.02.2024 r.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Jak ubezpieczyciel ocenia ryzyko wystąpienia powodzi?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe nieco na innych zasadach ocenia ryzyko wystąpienia powodzi. Sprawdziliśmy, jak robi to Generali oraz Uniqua.
TU Generali klasyfikuje 4 strefy powodziowe: 0, 1, 2 oraz X.

Dla Generali ryzyko powodzi dotyczy przede wszystkim tych nieruchomości, które ulokowane są w strefie 0 lub w strefie 1. W strefie 0 znajdują się wszystkie nieruchomości, które ulokowane są powyżej parteru. Ryzykiem objęte są także nieruchomości znajdujące się w strefie 2, ale pod warunkiem wypłaty pomniejszonego odszkodowania (tzw. franszyza redukcyjna, którą można wykupić jako kolejny dodatek). Z kolei nieruchomości znajdujące się w strefie X nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka powodzi.

TU Uniqa przy ocenie ryzyka wystąpienia powodzi stosuje strefę zagrożenia powodziowego, opracowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, uwzględniających różne stopnie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi:

 • strefa I – znikome zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa II – małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa III – zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa IV – szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi.

Jeśli szukamy ubezpieczenia nieruchomości od powodzi w kalkulatorze polis mieszkaniowych, TU już na tym etapie oceniają ryzyko wystąpienia powodzi w naszej nieruchomości. Podczas wypełniania danych pojawia się bowiem m.in. pytanie o liczbę powodzi na ubezpieczanym obszarze po 1997 roku – w zależności od naszej odpowiedzi wysokość składki może być niższa bądź wyższa.

 

Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej?

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią to:

 • tereny, na których ryzyko jest wysokie i wynosi 10%;
 • tereny, na których ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%;
 • tereny między linią brzegową, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy;
 • wyspy i przymuliska;
 • pasy techniczne.

Samodzielnie możemy sprawdzić, czy nasza nieruchomości znajduje się w strefie zagrożenia i należy ją ubezpieczyć od powodzi. Możemy to zrobić za pomocą rządowej strony: wody.isok.gov.pl, gdzie zamieszczone zostały mapy zagrożenia powodziowego. Możemy także zajrzeć na portal ongeo.pl, gdzie mamy możliwość wygenerowania raportu o terenie, na którym ulokowana jest nasza nieruchomość. 

Możemy też bezpośrednio skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym interesuje nas ubezpieczenie od powodzi i spytać, czy nasza nieruchomość kwalifikuje się do takiej ochrony oraz czy jej lokalizacja ma wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie od powodzi. 

 

Kiedy za powódź nie otrzymamy odszkodowania z polisy?

Jeśli szukamy dobrego ubezpieczenia nieruchomości od powodzi, warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których za powódź – pomimo regularnie opłacanych składek – możemy nie otrzymać odszkodowania. 

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przede wszystkim sprawdźmy dokładnie, czy powódź wpisuje się w zakres ochrony naszej polisy mieszkaniowej – ta informacja powinna być zamieszczona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

W OWU sprawdźmy także wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę sytuacji, za które ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności. Np. wielu ubezpieczycieli w ubezpieczeniach od powodzi jako wyłączenie wpisuje „przenikanie wód z gruntu”, które nie nastąpiło w wyniku powodzi. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym wyłączenia odpowiedzialności mogą być nieco inne.

Powszechną procedurą przy ubezpieczeniach nieruchomości od powodzi jest także stosowanie karencji, czyli czasowego wstrzymania wypłaty odszkodowań za to ryzyko. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy karencji, np. Concordia nie wypłaca środków z polisy mieszkaniowej, jeśli do powodzi doszło w ciągu pierwszych 15 dni od zawarcia umowy, ale w Generali karencja obowiązuje na 30 dni od momentu podpisania umowy na ubezpieczenie od powodzi.

 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed powodzią?

Jeśli nasza nieruchomość znajduję się w obszarze ryzyka powodziowego, oprócz wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od powodzi, warto także zastosować specjalne zabezpieczenia przeciwpowodziowe, poprzez użycie odpowiednich materiałów budowlanych.
Poniżej podpowiadamy, jak zabezpieczyć działkę przed zalaniem oraz jak zabezpieczyć dom przed powodzią. Niektóre z tego rodzaju zabezpieczeń wymagają wdrożenia już na etapie budowania domu.

Aby zabezpieczyć działkę przed powodzią i ochronić dom, warto zastosować m.in.:

 • ciężkie materiały, tj. beton, cegła, pustak, do budowy konstrukcji domu – dzięki temu dom podczas powodzi nie zostanie porwany przez wodę;
 • przegrody ziemne – wały betonowe lub ziemne o wysokości ok. 1 metra, ulokowane wokół domu, uniemożliwiające dotarcie wody do nieruchomości;
 • podniesienie poziomu parteru, a przede wszystkim progów wejściowych;
 • odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń – przemyślany rozkład w nieruchomości, w razie zagrożenia, umożliwi nam szybkie przeniesienie dobytku na wyższe piętra, a fali powodziowej ułatwi przepływ przez parter;
 • rowy i kanały – odpowiednia drożność rowów odwadniających i kanałów przeciwpowodziowych, w razie powodzi, skutecznie odprowadzi wodę z posesji;
 • zabezpieczenie innych budynków – budynki znajdujące się na posesji, tj. garaż czy warsztat dobrze jest ulokować wyżej niż poziom gruntu, podczas powodzi często to one są najbardziej uszkodzone;
 • okna i drzwi piwniczne – osłony na okna i drzwi piwniczne z odpowiednich materiałów (np. specjalnych paneli) ochronią je przed pęknięciem pod naporem wody, dzięki temu woda nie wleje się wnętrza
 • kotłownia na podwyższeniu – ulokowanie kotłowni na wyższej kondygnacji lub chociaż na wyższym podeście może uchronić system grzewczy przed zalaniem;
 • ochrona kanalizacji – odpowiednie zabezpieczenie kanalizacji uchroni dom przed cofaniem się ścieków w czasie powodzi.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania od powodzi?

Kiedy już za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych porównamy ze sobą kilka ofert w różnych TU i wytupujemy najlepsze ubezpieczenie nieruchomości od powodzi, bezpośrednio w kalkulatorze będziemy mogli też dokonać zakupu online.

Wystarczy kliknąć „KUP” i zapłacić za polisę mieszkaniową bezpiecznym przelewem internetowym, a wszystkie dokumenty do ubezpieczenia mieszkania od powodzi otrzymamy na swój adres mailowy – wygodnie i szybko. 


   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowych. W 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

Ubezpieczenie od powodzi - To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi w większości TU dostępne jest jako dodatek do polisy mieszkaniowej – dodatkowo płatny

2. Ubezpieczenie od powodzi na terenach zalewowych, w pobliżu rzeki, jeziora lub innego dużego zbiornika wodnego, może być znacznie droższe 

3. O ubezpieczeniu od powodzi powinni pomyśleć przede wszystkim właściciele domów oraz mieszkań ulokowanych na parterze i pierwszym piętrze

4. Przy ubezpieczeniu nieruchomości od powodzi zwykle obowiązuje karencja, czyli okres, w którym działanie polisy mieszkaniowej jest zatrzymane – zależnie do polityki ubezpieczyciela może ona trwać od 14 do 30 dni od podpisania umowy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od powodzi

 1. Czy ubezpieczę nieruchomość tylko od powodzi?

  Nie, aby ubezpieczyć nieruchomość od powodzi, najpierw należy wykupić podstawową polisę mieszkaniową na wypadek ok. 20. różnych zdarzeń losowych – do niej możemy dobrać ubezpieczenie od powodzi w formie dodatkowo płatnego rozszerzenia.

 2. Czy dokupię ubezpieczenie od powodzi w trakcie trwania polisy?

  Tak, w większości TU można rozszerzyć polisę mieszkaniowa o każde z ryzyk w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że ze względu na karencję taka ochrona nie zacznie działać od razu.

 3. Czy za podtopienie piwnicy w bloku również przysługuje odszkodowanie?

  Jeżeli mamy ubezpieczenie nieruchomości od powodzi, a piwnica traktowana jest przez towarzystwo jako pomieszczenie przynależne (zwykle tak właśnie jest), to przysługuje nam odszkodowanie za zalanie tego pomieszczenia w wyniku powodzi.

 4. Dlaczego przy ubezpieczeniu od powodzi obowiązuje karencja?

  Powódź to ryzyko, którego nadejście można przewidywać, zwykle zapowiadana jest z wyprzedzeniem przez służby monitorujące. Ubezpieczyciele stosują karencję, ponieważ chcą uniknąć sytuacji, w których klienci wykupują ubezpieczenie od powodzi w momencie, w którym są już pewni, że poniosą szkodę.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia