Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Umowa najmu garażu i miejsca garażowego - wzór umowy z omówieniem

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Umowa najmu garażu to prosty dokument, jednak przygotowując ją nie można pominąć niektórych klauzul. Podpowiadamy, jak skonstruować taką umowę, by chroniła interesy obu stron. Przy okazji, doradzamy też, jak ubezpieczyć garaż.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Umowa najmu garażu powinna zawierać także listę rzeczy, które znajdują się na wyposażeniu garażu. Do umowy najmu garażu/miejsca garażowego warto dołączyć ubezpieczenie garażu na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń – dobra polisa na garaż zabezpieczy nas na wypadek strat finansowych.

 

Pobierz darmowy wzór umowy garażu i miejsca garażowego

Pobierz wzór umowy

 

Umowa najmu garażu wzór – od czego zacząć?

Prosta umowa najmu garażu, czy też umowa najmu miejsca postojowego skonstruowana jest mniej więcej na takich samych zasadach, jak inne umowy pisemne. Wzór umowy najmu garażu jest szablonowy i powinien zawierać kilka obowiązkowych informacji.

U góry dokumentu wpisujemy tytuł, datę i miejsce zawarcia umowy najmu miejsca postojowego. Koniecznie należy też zamieścić dokładne dane osobowe obu stron, które zawierają umowę: właściciela garażu oraz najemcy garażu.

Wśród danych osobowych musi się znaleźć:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • numer PESEL;

Jeżeli, któraś ze stron nie jest osoba fizyczną, a przedsiębiorcą i umowa zawierana jest na firmę, w umowie najmu miejsca garażowego musi się znaleźć:

 • imię i nazwisko reprezentanta firmy,
 • adres siedziby firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

W umowie najmu garażu, musimy też ściśle określić, co jest przedmiotem najmu. Można to zrobić w ten sposób:

Przedmiotem umowy najmu jest garaż.

lub

Przedmiotem umowy najmu jest miejsce garażowe.

 

Umowa najmu garażu wzór – termin i cena

W umowie najmu miejsca garażowego/garażu należy także wpisać dokładną lokalizację garażu. Podajmy ulicę, numer budynku oraz nazwę miasta. 

Kolejny ważny krok podczas konstruowania umowy najmu garażu, to określenie dnia, w którym garaż zostaje wynajęty najemcy – podajmy dokładną datę. Jeżeli miejsce garażowe zostaje wynajęte w oparciu o umowę na czas określony, wpiszmy również termin, w którym umowa najmu dobiega końca oraz czas, w którym możliwe będzie jej wypowiedzenie. Taka klauzula w umowie najmu miejsca garażowego może brzmieć następująco: 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, z ………………… terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. (dokładna data), w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca lub od ……. dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po …… dniu miesiąca.

Kolejny bardzo ważny punkt, który powinien zawierać każdy wzór umowy najmu miejsca garażowego, to wysokość miesięcznego czynszu za najem garażu. W dokumencie podajemy dokładną kwotę oraz sposób, w jaki czynsz będzie regulowany. Jeżeli płatność nie będzie dokonywana gotówką, lecz przelewem bankowym, należy podać także numer rachunku bankowego. Jeśli do każdej opłaty za najem garażu wystawiana będzie faktura, zamieścimy również taką informację w tym miejscu w umowie najmu garażu.  

WAŻNE!
Umowa najmu garażu musi być spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji i przez obie strony podpisana.

Jeśli w garażu znajdują się cenne przedmioty, np. elektronarzędzia czy materiały budowlane, zróbmy listę tych rzeczy i dołączmy ją do umowy najmu garażu.

A jeśli chcemy zabezpieczyć swoje mienie przechowywane w garażu na wypadek straty – kradzieży czy zniszczenia – przygotujmy umowę najmu garażu z kaucją. Dokładnie określmy kwotę kaucji zwrotnej i wpiszmy ją do dokumentu. Kaucję najlepiej pobrać od najemcy garażu w tym samym dniu, w którym oddajemy garaż w jego ręce. 

 

Umowa najmu miejsca garażowego – podnajem

Bardzo ważnym aspektem w umowie najmu miejsca garażowego jest ustalenie i wpisanie w dokumencie warunków, na jakich garaż może być użytkowany przez najemcę. Właściciel garażu powinien rozważyć, czy zgadza się na podnajmowanie garażu osobom trzecim. Jeśli nie wyrażamy na to zgody, w umowie należy zamieścić następującą klauzulę.

Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu ani jego części w podnajem. Nie wolno mu także udostępniać przedmiotu najmu osobom trzecim.

Zasady, na podstawie których garaż będzie wynajmowany, powinny dotyczyć zarówno najemcy, jak i właściciela garażu. 

Najemca również powinien zamieścić w umowie najmu garażu podobną klauzulę odnoszącą się do właściciela, aby mieć pewność, że nie będzie on wynajmował garażu jeszcze innym osobom. Klauzula ta może brzmieć następująco:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Na końcu umowy najmu miejsca postojowego dodajmy standardową, ale również bardzo ważną, klauzulę:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Kto może ubezpieczyć garaż i miejsce na parkingu?

Garaż to miejsce, w którym przechowujemy nie tylko samochód, ale także wiele innych wartościowych przedmiotów, tj. narzędzia, elektronarzędzia, rowery itp. Na wypadek kradzieży z włamaniem, a także zdarzeń losowych, tj. pożar, warto ubezpieczyć garaż. O dobre ubezpieczenie garażu powinni szczególnie zadbać ci, którzy swój garaż wynajmują osobom trzecim.

WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu może wykupić tylko właściciel garażu. 

Właściciel garażu powinien nie tylko wykupić ubezpieczenie garażu, ale także zabezpieczyć się na wypadek roszczeń najemcy związanych z uszkodzeniem pojazdu zaparkowanego w garażu czy przechowywanych tam innych wartościowych przedmiotów. Można to zrobić za pomocą odpowiedniego zapisu w umowie.

Klauzula w umowie najmu garażu mówiąca o tym może brzmieć następująco:
Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w pojeździe Najemcy w wyniku ognia, włamania, zalania bądź innych zdarzeń losowych.

 

Jak ubezpieczyć garaż i miejsce na parkingu?

Garaż można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej. Jeśli posiadamy już ubezpieczenie mieszkania, możliwe, że garaż podlega automatycznie ochronie w ramach tej polisy. 

Aby ubezpieczyciel uznał budynek za garaż musi on wpisywać się w następującą definicję:

Garaż – budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Aby garaż podlegał ochronie w ramach ubezpieczenia garażu i abyśmy, w razie szkody, otrzymali odszkodowanie za straty, musi on spełniać jeszcze dwa warunki:

 • posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);
 • wszystkie otwory, tj. brama wjazdowa, okna i drzwi, muszą być zamykane.

WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu nie chroni na wypadek szkód przechowywanego w nim samochodu. Samochód może być chroniony jedynie w ramach polisy OC i AC dla kierowcy.

Garaż możemy ubezpieczyć zarówno jeśli jest połączony z budynkiem mieszkalnym, jak i wówczas, gdy jest obiektem wolnostojącym, postawionym na posesji. Garaż, który jest częścią domu, chroniony jest w polisie mieszkaniowej automatycznie – wraz z nieruchomością. Garaż wolnostojący zwykle trzeba ubezpieczyć dodatkowo – wykupując specjalny dodatek do ubezpieczenia mieszkania.

Aby ubezpieczyć garaż wystarczy wykupić podstawowe ubezpieczenie mieszkania. Taka polisa mieszkaniowa chroni mury i stałe elementy nieruchomości na wypadek kilkunastu zdarzeń losowych, tj. zalanie, pożar, wybuch, dym i sadza, huragan, upadek drzew, silne opady deszczu, śniegu, pękanie mrozowe itp.

Do podstawowej polisy mieszkaniowej możemy też dokupić dodatki, które zwiększą poziom ochrony naszego mienia. Rozszerzone ubezpieczenie mieszkania może chronić nas na wypadek kradzieży z włamaniem, wandalizmu czy też powodzi – taka polisa mieszkaniowa zabezpieczy zarówno dom, jak i garaż.

Garaż warto ubezpieczyć na wypadek kradzieży z włamaniem, przepięcia, aktów wandalizmu, czy stłuczenia szyb, jeśli znajdują się w nim okna. W ramach dodatków warto też wykupić ubezpieczenie drzwi garażowych i napędu bramy. Pamiętajmy jednak, że im większy zakres ochrony polisy mieszkaniowej, tym ubezpieczenie mieszkania z garażem będzie droższe

– doradza Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniaonline.pl.

Na rynku ubezpieczeń dostępnych jest wiele dodatkowych opcji ubezpieczenia mieszkania z garażem. Dobierając w kalkulatorze rozszerzenia do polisy mieszkaniowej, dopasujmy je do swoich potrzeb i charakteru nieruchomości – wybierzmy te, które będą nam naprawdę potrzebne.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

To warto wiedzieć

1. Każdy wzór umowy najmu miejsca garażowego powinien zawierać miejsce na wpisanie dokładnej lokalizacji wynajmowanej nieruchomości: nazwy ulicy, numeru garażu i nazwy miasta

2. Bardzo ważne w umowie najmu garażu jest zawarcie informacji, czy garaż może być ponajmowany osobom trzecim 

3. Jeśli wynajmujemy garaż, w  którym przechowujemy cenne przedmioty, warto do umowy najmu miejsca garażowego dołączyć listę tych rzeczy oraz pobrać kaucję od najemcy 

4. Osoby, które wynajmują swój garaż powinny zadbać także o dobre ubezpieczenie garażu, które, w razie szkód, zabezpieczy finanse i pozwoli uniknąć sporów z najemcą

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie garażu

 1. Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie miejsca garażowego?

  Ubezpieczenie garażu jest obowiązkiem wynajmującego – właściciela garażu lub miejsca w garażu podziemnym.

 2. Czy każdy garaż można ubezpieczyć?

  W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć zarówno garaż wolnostojący, jak i garaż w zabudowie szeregowej oddalonej od posesji. Lecz, aby można było ubezpieczyć garaż musi on być na stałe związany z gruntem – nie można ubezpieczyć garażu blaszanego.

 3. Czy garaż musi posiadać zabezpieczenia, aby mógł zostać ubezpieczony?

  Aby garaż mógł zostać ubezpieczony w ramach polisy mieszkaniowej, musi posiadać jedynie minimalne zabezpieczenia, tj. brama garażowa z odpowiednim zamkiem oraz zamykane wszystkie okna i drzwi.

 4. Co oznacza garaż w polisie mieszkaniowej?

  Dla ubezpieczycieli garaż to budynek, który służy do parkowania pojazdów i nie nadaje się do zamieszkania. Ponadto taki obiekt musi posiadać ściany, a wszelkie otwory, takie jak okna, drzwi, czy brama wjazdowa, muszą być zamykane.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia