Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 20 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Uniqa ubezpieczenie mieszkania przy czynszu - dla kogo?

Dzięki wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym można jednym ubezpieczeniem objąć znaczną część lokatorów. Sprawdzamy, czy oferowane przez Uniqa ubezpieczenie mieszkania przy czynszu jest rzeczywiście korzystniejsze od ubezpieczenia indywidualnego.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Jak możemy przeczytać na stronie Uniqa – towarzystwo ubezpiecza 65 tysięcy budynków wspólnot mieszkaniowych w całej w Polsce. Jednocześnie wspólnot korzystających z usług firmy jest już blisko 50 tysięcy. Spółdzielni zaś – ponad 1600. 
 
 

Ubezpieczenie mieszkania przy czynszu – wszyscy na tej samej polisie


Jest to ubezpieczenie grupowe przeznaczone dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, które w imieniu mieszkańca i na jego rzecz zawierają z ubezpieczycielem stosowną umowę, dzięki której cała spółdzielnia lub wspólnota jest chroniona na jednej polisie.
 
Uniqa oferuje klientom grupowym, czyli w tej sytuacji grupie lokatorów, dwa warianty ochrony do wyboru.

2 warianty ubezpieczenia nieruchomości Uniqa

wariant zakres ochrony
 Uniqa

BEZPIECZNY
 
 • stałe elementy lokalu lub domu mieszkalnego (mury, ściany, podłogi),
 • elementy ruchome (wyposażenie, sprzęt) od pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym kradzieży z włamaniem, rabunku i aktów wandalizmu,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • pokrycie dodatkowych kosztów związanych m.in. z kradzieżą z włamaniem (wymiana zabezpieczeń, wymiana kluczy) lub postępowaniem sądowym (OC).

Uniqa

BEZPIECZNY PLUS

 
 • mieszkanie – mury, stałe elementy i wyposażenie
 • stałe elementy działkiod tych samych zdarzeń losowych
 • usługi Assistance  (pomoc fachowców domowych w przypadku nagłych awarii, w tym sprzętu AGD, RTV, PC lub Teleopiekę i pomoc na infolinii: prawną, budowlaną, medyczną), wraz z pokryciem kosztów m.in. instalacji alarmu w budynku spółdzielni/wspólnoty, bądź też zakupu nowych ozdobnych krzewów.

Oprac. własne.

 
O ile Uniqa preferuje, byśmy opłacili całą składkę już w momencie podpisania umowy, tak istnieje również możliwość rozłożenia jej na raty i dostosowania terminu rat do terminu płatności czynszu. Jej wysokość zależna jest od wybranej sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu.


Chcesz przystąpić do ubezpieczenia? Poinformuj o tym zarządcę budynku


Decydując się na ubezpieczenie grupowe najpierw wypełniamy wniosek z ulotki Uniqa, w którym określamy wysokość sumy ubezpieczenia i deklarujemy wysokość uiszczanej przez siebie miesięcznej składki, a następnie przekazujemy go zarządcybudynku, który zgłasza nas i nasze mieszkanie do ubezpieczenia. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie przez nas tytułu prawnego do lokalu bądź umowy najmu albo dzierżawy.
 
WAŻNE!
Możliwość skorzystania z oferty Uniqa dla spółdzielni i wspólnot jest jednak ograniczona. Nie będzie to możliwe  w sytuacji, gdy w obrębie danej wspólnoty/spółdzielni oferta towarzystwa nie występuje. Pozostaje nam wówczas ubezpieczyć się we własnym zakresie – korzystając z oferty Uniqa Twój Dom Plus.


Twój Dom Plus, czyliwersja indywidualna Uniqa 


Jest to oferta ubezpieczenia mieszkania skierowana do klientów indywidualnych, składająca się z 4wariantów: MINI, MAXI, MEGA oraz TWÓJ, różniących się między sobą zakresem ochrony i możliwościami rozszerzeń.
 
Ze względu na fakt, iż jest to ubezpieczenie pakietowe może składać się z kilku rodzajów ubezpieczeń, łączonych w zależności od preferencji klienta.Pakiet pozwala naochronę wielu rodzajów i elementów nieruchomości, m.in.mieszkania pod wynajem, wyposażenia mieszkania, domu letniskowego, budynku gospodarczego, garażu (w tym roweru, sprzętu turystycznego, części zamiennych do samochodu), mienia w budowie.  
 
PAMIĘTAJ!
W pakiecie Twój Dom Plus ochronie podlegają również rzeczy należące do elementów wyposażenia mieszkania, które są przechowywane w innych pomieszczeniach np. gospodarczych bądź w garażu. Wtedy obowiązuje limit sumy ubezpieczenia na ruchomości domowe w wysokości 15%. Czyli np. jeśli ubezpieczyliśmy wyposażenie mieszkania przechowywane w mieszkaniu na 40000 zł – te same przedmioty trzymane w garażu są ubezpieczone na sumę 6000 zł.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Różnice między wariantami to kwestia szczegółów


Na polisę indywidualnąUniqaTwój Dom Plusskładają się 4warianty orazdodatkowe ubezpieczenia do wyboru.Warianty różnią się między sobą zakresem ochrony i możliwością dokupienia poszczególnych rozszerzeń.
 

Polisa mieszkaniowa Uniqa – różnice między wariantami

MINI MAXI MEGA TWÓJ

Zdarzenia losowe OGIEŃ:

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • dym i sadza
OGIEŃ, POWIETRZE All Risk All Risk

Zdarzenia losowe POWIETRZE:

 • huragan
 • upadek statku powietrznego
 • huk ponaddźwiękowy

Zdarzenia losowe ZIEMIA:

 • trzęsienie ziemi
 • osuwanie się ziemi
 • lawina
Kradzież gotówki z konta bankowego Lub
Ryzyka wybrane – 3 warianty w 1

Dostępne rozszerzenia:

 • powódź
 • zalanie
 • przepięcie
 • upadek przedmiotów

Zdarzenia losowe WODA:

 • zalanie
 • grad i śnieg
Przypadkowe uszkodzenie przedmiotów  
 

Dostępne rozszerzenia:

 • wandalizm
 • katastrofa budowlana
 • zamach terrorystyczny

Dostępne rozszerzenia:

 • pęknięcia zewnętrznych instalacji na skutek mrozu
 

Oprac. własne.

 
Niezależnie od wariantu, Uniqa oferuje również pokrycie dodatkowych kosztów związanych z m.in.:
 • akcją ratowniczą – 100% kosztów;
 • rozbiórką i uprzątnięciem pozostałości po szkodzie – 10%;
 • z usunięciem przyczyn szkody – 10%.


Kiedy Uniqa nie zapłaci? Praktyczne sytuacje


Ubezpieczeniem mieszkania nie będą objęte obiekty wynajmowane w celach innych niż mieszkaniowe, niezamieszkane przez co najmniej 90 dni, jak również przeznaczone do rozbiórki i wybudowane bez zezwolenia.
 
Jednocześnie Uniqa nie wypłaci nam odszkodowania za szkody wyrządzone naszej własności, jeśli:
 • szkodę wyrządziliśmy umyślnie;
 • odpowiada za nią osoba pracująca w naszym mieszkaniu bądź na posesji tj. opiekunka domowa, sprzątaczka, ogrodnik itp;
 • naszą własność użytkowaliśmy niezgodnie z przeznaczeniem;
 • szkoda miała związek z wykonywaną przez nas pracą, prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • uszczerbek powstał na skutek zwykłego zużycia się sprzętu;
 • nie zadbaliśmy o okresową kontrolę, przegląd techniczny;
 • zalanie nastąpiło ze względu na przeciekający dach, niezamknięte okna;
 • szkoda była efektem próby samobójczej;
 • powstała wskutek katastrofy budowlanej, zmian w środowisku naturalnym;
 • została wyrządzona pod wpływem alkoholu, narkotyków (dotyczy ubezpieczenia NWW).

Rozwiązanie umowy - wystarczy poczekać miesiąc


Jeśli zamierzamy rozwiązać umowę zawartą na dłużej niż 6 miesięcy (dostępne warianty: na rok lub 3 lata) możemy to zrobić już w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Krótszy czas obowiązuje natomiast w sytuacji, gdy jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy firmę – wówczas odstąpić od umowy możemy już po 7 dniach od złożenia na niej podpisu.
 
Trochę inaczej wygląda to w sytuacji, gdy decydujemy się anulować umowę podpisaną na 3 lata – wtedy obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia.
 
Tymczasem ubezpieczyciel ma prawo zerwać z nami umowę ze skutkiem natychmiastowym m.in. w sytuacji gdy podaliśmy nieprawdziwe dane do umowy, wykazaliśmy się rażącym niedbalstwem w kontekście zabezpieczenia własności, bądź utraciliśmy prawo do użytkowania lokalu.


Ubezpieczenie indywidualne lepsze od grupowego 


Jak wszystkie polisy również i te mają swoje plusy i minusy. Jeśli zależy nam jednak nad tym, aby mieć pełną kontrolę i wiedzę na temat tego, co tak naprawdę ubezpieczamy – powinniśmy wybrać indywidualną polisę, ze względu na brak konieczności występowania pośrednika w ewentualnych sporach z ubezpieczycielem (tj. wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni).
 

Jaki rodzaj ubezpieczenia od Uniqa - wady i zalety


Ubezpieczenie grupowe
Uniqa mieszkanie przy czynszu
 
Ubezpieczenie indywidualne
Uniqa Twój Dom Plus

MOCNE PUNKTY
 
 • mieszkańcy są chronieni w ramach 1polisy
 • lokator samodzielnie wybiera rozszerzenia do podstawy
 • z polisy mogą skorzystać także najemcy
 • ochrona także dladomuletniskowego
 • ubezpieczeniu podlegają stałe elementy działki (chodnik, podjazd, ogrodzenie, brama, furtka)
 • ochrona dlanieruchomości w budowie oraz materiałów budowlanych
 • możliwe pokrycie kosztów procesu sądowego
 • zakup polisyniezależnie od wspólnoty/spółdzielni
 • składkę opłacana razem z czynszem
 • wybór częstotliwości opłacania składki

SŁABE PUNKTY
 
 • brak dostępności, jeśli wspólnota/spółdzielnia nie jest objęta ubezpieczeniem Uniqa
 • warianty niewiele różnią się między sobą
 • wspólnota/spółdzielnia w porozumieniu z Uniqa decyduje o zakresie ochrony
 • długa lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • przy zawieraniu umowy konieczne jest skorzystanie z pośrednika (zarządcy budynku)
 • franszyza integralna

Oprac.własne.

 
KOMENTARZ: Najważniejszą różnicą między ubezpieczeniem mieszkania przy czynszu a ubezpieczeniem indywidualnym jest kwestia zasięgu danej polisy, a także występowania lub niewystępowania pośrednika (zarządcy/wspólnoty/spółdzielni) w kontaktach z ubezpieczycielem.
 
Jednocześnie w ramach polisy indywidualnej mamy bardziej rozbudowaną usługę Assistance i możliwość stworzenia własnego wariantu ubezpieczenia, a co za tym idzie: dzięki indywidualnemu doborowi zakresu ochrony mamy nad nią pełną kontrolę i możemy ją swobodnie modyfikować – bez oglądania się na potrzeby sąsiadów w kwestii bezpieczeństwa.
 
Dodatkowo dzięki ofercie indywidualnej jesteśmy w stanie objąć ubezpieczeniem nie tylko nasze mieszkanie, lecz także dom letniskowy – niepodlegający pod spółdzielnię/wspólnotę. 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.
To warto wiedzieć
1. Do ubezpieczenia Uniqa możemy przystąpić w ramach grupowej polisy, bądź indywidualnie

2. Polisa indywidualna to polisa bez pośredników i bez konieczności ew. zgody innych lokatorów na zmiany w ubezpieczeniu

3 .Zanim zechcemy przyłączyć się do ubezpieczenia grupowego – sprawdźmy czy nasza wspólnota/spółdzielnia jest objęta ofertą

4. Uważajmy na długą listę wyłączeń odpowiedzialności w polisie indywidualnej
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
8
2
3
5
4

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy