Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 11 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Warta Dom Komfort Plus - dla kogo polisa?

Spośród kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku, niewiele jest Towarzystw, które łączą szeroką ofertę produktów z długą tradycją działalności w swoim sektorze usług. Takim wyjątkiem jest TU Warta.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie głównie polisy na życie i majątkowe. Te ostatnie to w sumie 3 opcje dostosowane do indywidualnych preferencji ubezpieczonego:

 • Warta Dom,
 • Warta Dom Komfort,
 • Warta Dom Komfort Plus.

Wszystkie z wymienionych ubezpieczeń nieruchomości mają jednolitą konstrukcję, tj. składają się z umowy podstawowej oraz rozszerzeń, które można dokupić do podstawy i tym samym powiększyć zakres posiadanej ochrony. Te i inne informacje znajdują się w dokumencie owu warta dom czy owu warta dom komfort, w łatwych do pobrania plikach znajdujących się na stronie ubezpieczyciela.

Wyjątkiem na tle konkurencyjnych Towarzystw jest możliwość wykupienia w Warcie opcji OC w życiu prywatnym bez umowy podstawowej. A właściwie umowy podstawowej z OC w zakresie. Dzięki temu ubezpieczony jest chroniony finansowo na wypadek wielu przykrych zdarzeń, których skutkiem są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez lokatorów, jak i zwierzęta domowe zamieszkujące ubezpieczoną nieruchomość.
 

Dom Komfort Plus - zakres ochrony


Produkt TU Warta jest przeznaczony dla osób, którym zależy na kompleksowej ochronie mienia – murów, wyposażenia czy innych budynków znajdujących się na terenie posesji. Dlatego też umowa Warta Dom Komfort Plus obejmuje m.in.:

 • dom letniskowy,
 • dom jednorodzinny,
 • inne budynki,
 • obiekty małej architektury,
 • garaż,
 • altanę,
 • basen,
 • ogrodzenie,
 • siłowniki do bram,
 • domofon.

Wszystkie przedmioty ubezpieczenia znajdują się w dokumencie owu warta dom komfort plus. Można tam znaleźć również informację o dołączanym pakiecie assistance, który obejmuje wiele przydatnych w życiu usług, z których skorzystanie będzie finansowe z polisy, w tym:

 • naprawa sprzętu RTV/AGD/PC,
 • pomoc interwencyjna 7 specjalistów np. hydraulika czy ślusarza,
 • pomoc lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie kraju,
 • dostęp do infolinii medycznej w postaci możliwości konsultacji z lekarzami dyżurującymi w centrum alarmowym.


Assistance i zdarzenia losowe (pożar, zalanie, wybuch i inne) znajdują się w ofercie umowy podstawowej. Do niej można dokupić dodatki, jak ubezpieczenie bagażu, nagrobku, rzeczy osobistych czy NNW.

Warto pamiętać, że każde rozszerzenie dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym, czyli dzieci, rodziców czy teściów.
Należy również wspomnieć o zakresie ryzyk, które zostały uwzględnione w polisie podstawowej. Ryzyka ubezpieczeniowe to sytuacje, w których polisa zadziała. Umowa podstawowa obejmuje wyłącznie ryzyka nazwane i są to wszystkie ryzyka z wyjątkiem:

 • kradzieży z włamaniem;
 • rabunku i dewastacji;
 • kradzieży zwykłej.

Zawarcie informacji, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka oznacza, że umowa działa w razie wszystkich wymienionych w dokumencie w słowniczku zdarzeń (pożar, zalanie, huragan itp.).
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Warta Dom Komfort Plus - umowy dodatkowe


Na uwagę zasługuje szeroki pakiet umów dodatkowych, który pozwala na objęcie ochroną dodatkowo ruchomości domowych czy domu w budowie, jak również na dodanie do ubezpieczenia ryzyk dodatkowych.

W ramach przedmiotowego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej można dodatkowo wykupić ubezpieczenie:

 • assistance (katastroficzny, domowy, rodzinny, medyczny);
 • OC w życiu prywatnym;
 • NNW;
 • ochronę ruchomości domowych;
 • bagaż podróżny;
 • pakiet torebka;
 • nagrobki;
 • roślinność grodową.

Ponieważ wszystkie ryzyka, poza kradzieżą, dostępne są w wersji podstawowej, w związku z tym, rozszerzenie w zakresie ryzyk dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 
 

Warta Dom Komfort Plus - wyłączenia odpowiedzialności


Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. To sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, nawet jeżeli dojdzie do zniszczeń. Jakie to sytuacje? Ogólne Warunki Ubezpieczenia wymieniają następujące sytuacje (poza wspomnianymi kradzieżami):

 • umyślne działanie ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego;
 • niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 • działania zwierząt należących do ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez:

a) niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory,
b) dach, obróbki blacharskie, zanieczyszczone rynny/rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do ubezpieczonego, a został przez niego zaniedbany;

 • przenikania wód z gruntu do budynku, chyba, że było ono wynikiem powodzi lub opadów atmosferycznych o współczynniku wydajności co najmniej 2 (co oznacza, że w ciągu 1 minuty napadało 2 litry wody na m² powierzchni);
 • zawilgocenia, chyba że było ono wynikiem zalania lub powodzi;
 • przemarzania ścian;
 • zamarznięcia wody w domu letniskowym, garażu, innym budynku na działce rekreacyjnej, nieogrzewanym lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, garażu, innym budynku;
 •  utraty przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, defraudacji, ucieczki zwierząt domowych;
 • konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa;
 • błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiałowych, projektowych;
 • nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów,
 • naturalnego osiadania budynku, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych;
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów.

Jak widać, lista jest bardzo długa, dlatego też bardzo ważne jest jej szczegółowe przestudiowanie, przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

Warta Dom Komfort Plus - limity


W ramach dwóch oferowanych przez towarzystwo umów dodatkowych funkcjonują pewne limity, które nieco ograniczają możliwość skorzystania z udostępnionego ubezpieczenia. Limity dotyczą umów: OC w życiu prywatnymm oraz pakietu assistance.
 

Warta OC W ŻYCIU PRYWATNYM - ograniczenia 

50%
sumy ubezpieczenia 
 • rozszerzenie odpowiedzialności na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady;
20% 
sumy ubezpieczenia
 • rozszerzenie ochrony na użytkowanie sprzętu pływającego na własne potrzeby;
 • rozszerzenie ochrony w związku z korzystaniem z koni w celach rekreacyjnych;
 • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody spowodowane użytkowaniem lub posiadaniem broni palnej, gazowej, pneumatycznej.
10% 
sumy ubezpieczenia
 • OC najemcy szkody w ruchomościach i 50% SG za pozostałe szkody;
 • rozszerzenie odpowiedzialności na użytkowanie mienia powierzonego;

Opracow. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.


Warta ASSISTANCE - ograniczenia 

katastroficzne domowe medyczne rodzinne
 • dozór mienia do 5 dni;
 • transport ubezpieczonego 3 razy;
 • zakwaterowanie w hotelu do 90 dni;
 • przegląd instalacji gazowej i elektrycznej 2 razy;
 • ślusarz lub specjalista instalacji alarmowej 3 razy.
 • dozór mienia do 5 dni;
 • transport ubezpieczonego 3 razy;
 • zakwaterowanie w hotelu do 90 dni;
 • przegląd instalacji gazowej i elektrycznej 2 razy;
 • ślusarz lub specjalista instalacji alarmowej 3 razy.
 • pomoc interwencyjna specjalistów 3 razy;
 • naprawa sprzętu RTV AGD 3 razy.
 • opieka nad dziećmi do lat 16 lub osobami niesamodzielnym do 5 dni;
 • transport dzieci lub osoby niesamodzielnej 3 razy;
 • opieka nad zwierzętami domowymi do 5 dni;
 • transport zwierząt 3 razy.

Opracow. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.


Warta Dom Komfort Plus - ile kosztuje polisa?


Ubezpieczenie nieruchomości jest rozwiązaniem tanim, jeśli uwzględnić okres ochrony, który wynosi 12 miesięcy. Roczny koszt polisy jest uzależniony od przynajmniej kilku czynników, w tym przedmiotu nieruchomości (lokalizacja, wartość rynkowa, powierzchnia, rok budowy) oraz ubezpieczonego (historia szkód, liczba nieletnich zamieszkujących nieruchomość). Dużo też zależy od liczby wybranych rozszerzeń, dlatego jedni zapłacą za minimalną ochronę w przedziale 150-200 zł, ale będą też osoby gotowe wydać ponad 500 zł, co w skali miesiąca wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Dla tych, którzy chcieliby lepiej chronić posiadane mienie, a nie preferują opłaty całej składki z góry, Warta udostępnia możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach. Dobrze jest pamiętać o okresowych promocjach, przy czym tego typu oferty są najczęściej dostępne dla wykupujących polisę jedną transakcją.
 

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie nieruchomości w Warta Dom Komfort Plus można zawrzeć w wersji podstawowej i rozszerzonej
 
2. Dodatkowa ochrona dotyczy OC w życiu prywatnym, NNW oraz assistance
 
3. Warta Dom Komfort Plus zawiera w OWU pełną listę wyłączeń, z którymi należy się zapoznać
 
4. Umowa jest zawierana na rok, z możliwością opłacania składki w ratach
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
786893
8
4
2
9
6
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy