Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj
Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448
użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Warta Dom Komfort Plus - dla kogo polisa?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Spośród kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku, niewiele jest Towarzystw, które łączą szeroką ofertę produktów z długą tradycją działalności w swoim sektorze usług. Takim wyjątkiem jest TU Warta.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie głównie polisy na życie i majątkowe. Te ostatnie to w sumie 3 opcje dostosowane do indywidualnych preferencji ubezpieczonego:

 • Warta Dom,
 • Warta Dom Komfort,
 • Warta Dom Komfort Plus.

Wszystkie z wymienionych ubezpieczeń nieruchomości mają jednolitą konstrukcję, tj. składają się z umowy podstawowej oraz rozszerzeń, które można dokupić do podstawy i tym samym powiększyć zakres posiadanej ochrony. Te i inne informacje znajdują się w dokumencie owu warta dom czy owu warta dom komfort, w łatwych do pobrania plikach znajdujących się na stronie ubezpieczyciela.

Wyjątkiem na tle konkurencyjnych Towarzystw jest możliwość wykupienia w Warcie opcji OC w życiu prywatnym bez umowy podstawowej. A właściwie umowy podstawowej z OC w zakresie. Dzięki temu ubezpieczony jest chroniony finansowo na wypadek wielu przykrych zdarzeń, których skutkiem są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez lokatorów, jak i zwierzęta domowe zamieszkujące ubezpieczoną nieruchomość.
 

Dom Komfort Plus - zakres ochrony


Produkt TU Warta jest przeznaczony dla osób, którym zależy na kompleksowej ochronie mienia – murów, wyposażenia czy innych budynków znajdujących się na terenie posesji. Dlatego też umowa Warta Dom Komfort Plus obejmuje m.in.:

 • dom letniskowy,
 • dom jednorodzinny,
 • inne budynki,
 • obiekty małej architektury,
 • garaż,
 • altanę,
 • basen,
 • ogrodzenie,
 • siłowniki do bram,
 • domofon.

Wszystkie przedmioty ubezpieczenia znajdują się w dokumencie owu warta dom komfort plus. Można tam znaleźć również informację o dołączanym pakiecie assistance, który obejmuje wiele przydatnych w życiu usług, z których skorzystanie będzie finansowe z polisy, w tym:

 • naprawa sprzętu RTV/AGD/PC,
 • pomoc interwencyjna 7 specjalistów np. hydraulika czy ślusarza,
 • pomoc lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie kraju,
 • dostęp do infolinii medycznej w postaci możliwości konsultacji z lekarzami dyżurującymi w centrum alarmowym.


Assistance i zdarzenia losowe (pożar, zalanie, wybuch i inne) znajdują się w ofercie umowy podstawowej. Do niej można dokupić dodatki, jak ubezpieczenie bagażu, nagrobku, rzeczy osobistych czy NNW.

Warto pamiętać, że każde rozszerzenie dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym, czyli dzieci, rodziców czy teściów.
Należy również wspomnieć o zakresie ryzyk, które zostały uwzględnione w polisie podstawowej. Ryzyka ubezpieczeniowe to sytuacje, w których polisa zadziała. Umowa podstawowa obejmuje wyłącznie ryzyka nazwane i są to wszystkie ryzyka z wyjątkiem:

 • kradzieży z włamaniem;
 • rabunku i dewastacji;
 • kradzieży zwykłej.

Zawarcie informacji, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka oznacza, że umowa działa w razie wszystkich wymienionych w dokumencie w słowniczku zdarzeń (pożar, zalanie, huragan itp.).
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Warta Dom Komfort Plus - umowy dodatkowe


Na uwagę zasługuje szeroki pakiet umów dodatkowych, który pozwala na objęcie ochroną dodatkowo ruchomości domowych czy domu w budowie, jak również na dodanie do ubezpieczenia ryzyk dodatkowych.

W ramach przedmiotowego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej można dodatkowo wykupić ubezpieczenie:

 • assistance (katastroficzny, domowy, rodzinny, medyczny);
 • OC w życiu prywatnym;
 • NNW;
 • ochronę ruchomości domowych;
 • bagaż podróżny;
 • pakiet torebka;
 • nagrobki;
 • roślinność grodową.

Ponieważ wszystkie ryzyka, poza kradzieżą, dostępne są w wersji podstawowej, w związku z tym, rozszerzenie w zakresie ryzyk dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 
 

Warta Dom Komfort Plus - wyłączenia odpowiedzialności


Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. To sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, nawet jeżeli dojdzie do zniszczeń. Jakie to sytuacje? Ogólne Warunki Ubezpieczenia wymieniają następujące sytuacje (poza wspomnianymi kradzieżami):

 • umyślne działanie ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego;
 • niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 • działania zwierząt należących do ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez:

a) niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory,
b) dach, obróbki blacharskie, zanieczyszczone rynny/rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do ubezpieczonego, a został przez niego zaniedbany;

 • przenikania wód z gruntu do budynku, chyba, że było ono wynikiem powodzi lub opadów atmosferycznych o współczynniku wydajności co najmniej 2 (co oznacza, że w ciągu 1 minuty napadało 2 litry wody na m² powierzchni);
 • zawilgocenia, chyba że było ono wynikiem zalania lub powodzi;
 • przemarzania ścian;
 • zamarznięcia wody w domu letniskowym, garażu, innym budynku na działce rekreacyjnej, nieogrzewanym lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, garażu, innym budynku;
 •  utraty przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, defraudacji, ucieczki zwierząt domowych;
 • konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa;
 • błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiałowych, projektowych;
 • nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów,
 • naturalnego osiadania budynku, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych;
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów.

Jak widać, lista jest bardzo długa, dlatego też bardzo ważne jest jej szczegółowe przestudiowanie, przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

Warta Dom Komfort Plus - limity


W ramach dwóch oferowanych przez towarzystwo umów dodatkowych funkcjonują pewne limity, które nieco ograniczają możliwość skorzystania z udostępnionego ubezpieczenia. Limity dotyczą umów: OC w życiu prywatnymm oraz pakietu assistance.
 

Warta OC W ŻYCIU PRYWATNYM - ograniczenia 

50%
sumy ubezpieczenia 
 • rozszerzenie odpowiedzialności na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady;
20% 
sumy ubezpieczenia
 • rozszerzenie ochrony na użytkowanie sprzętu pływającego na własne potrzeby;
 • rozszerzenie ochrony w związku z korzystaniem z koni w celach rekreacyjnych;
 • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody spowodowane użytkowaniem lub posiadaniem broni palnej, gazowej, pneumatycznej.
10% 
sumy ubezpieczenia
 • OC najemcy szkody w ruchomościach i 50% SG za pozostałe szkody;
 • rozszerzenie odpowiedzialności na użytkowanie mienia powierzonego;

Opracow. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.


Warta ASSISTANCE - ograniczenia 

katastroficzne domowe medyczne rodzinne
 • dozór mienia do 5 dni;
 • transport ubezpieczonego 3 razy;
 • zakwaterowanie w hotelu do 90 dni;
 • przegląd instalacji gazowej i elektrycznej 2 razy;
 • ślusarz lub specjalista instalacji alarmowej 3 razy.
 • dozór mienia do 5 dni;
 • transport ubezpieczonego 3 razy;
 • zakwaterowanie w hotelu do 90 dni;
 • przegląd instalacji gazowej i elektrycznej 2 razy;
 • ślusarz lub specjalista instalacji alarmowej 3 razy.
 • pomoc interwencyjna specjalistów 3 razy;
 • naprawa sprzętu RTV AGD 3 razy.
 • opieka nad dziećmi do lat 16 lub osobami niesamodzielnym do 5 dni;
 • transport dzieci lub osoby niesamodzielnej 3 razy;
 • opieka nad zwierzętami domowymi do 5 dni;
 • transport zwierząt 3 razy.

Opracow. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.


Warta Dom Komfort Plus - ile kosztuje polisa?


Ubezpieczenie nieruchomości jest rozwiązaniem tanim, jeśli uwzględnić okres ochrony, który wynosi 12 miesięcy. Roczny koszt polisy jest uzależniony od przynajmniej kilku czynników, w tym przedmiotu nieruchomości (lokalizacja, wartość rynkowa, powierzchnia, rok budowy) oraz ubezpieczonego (historia szkód, liczba nieletnich zamieszkujących nieruchomość). Dużo też zależy od liczby wybranych rozszerzeń, dlatego jedni zapłacą za minimalną ochronę w przedziale 150-200 zł, ale będą też osoby gotowe wydać ponad 500 zł, co w skali miesiąca wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Dla tych, którzy chcieliby lepiej chronić posiadane mienie, a nie preferują opłaty całej składki z góry, Warta udostępnia możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach. Dobrze jest pamiętać o okresowych promocjach, przy czym tego typu oferty są najczęściej dostępne dla wykupujących polisę jedną transakcją.
 

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie nieruchomości w Warta Dom Komfort Plus można zawrzeć w wersji podstawowej i rozszerzonej
 
2. Dodatkowa ochrona dotyczy OC w życiu prywatnym, NNW oraz assistance
 
3. Warta Dom Komfort Plus zawiera w OWU pełną listę wyłączeń, z którymi należy się zapoznać
 
4. Umowa jest zawierana na rok, z możliwością opłacania składki w ratach
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia