Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Pobyt w szpitalu może wiązać się z wieloma kosztami i trudnościami zarówno dla pacjenta, jak i dla jego rodziny. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji.

W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, jak działa odszkodowanie za pobyt w szpitalu, jakie są zasady ubiegania się o takie odszkodowanie oraz jakie dokumenty mogą być wymagane w celu uzyskania odpowiedniej rekompensaty.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Sprawdź, co dla ubezpieczyciela oznacza hospitalizacja

Hospitalizacja to czas, gdy ubezpieczony przebywa w szpitalu w celu leczenia. Definicja tego terminu może różnić się w zależności od umowy danego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU). Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, aby zrozumieć, jak dany ubezpieczyciel definiuje pobyt w szpitalu oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby móc skorzystać z ochrony w przypadku takiego pobytu.

Przykładowo, w Nationale-Nederlanden wyróżnia się pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze, czyli nieprzerwanie co najmniej 14 dni, lub dzień pobytu (za pierwszy dzień hospitalizacji uważa się czas od przyjęcia do szpitala do końca dnia, czyli do godz. 24.00).

Natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe PZU pobyt w szpitalu określa jako całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terenie kraju w celu leczenia, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni.

Zazwyczaj ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji jest oferowane jako dodatek do podstawowej umowy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że trzeba dokupić odpowiednie rozszerzenie, które zapewni odszkodowanie w przypadku pobytu w szpitalu w przyszłości. Istnieje jednak wyjątek od tej sytuacji w postaci polisy grupowej, która może zapewnić kompleksową ochronę w ramach jednej umowy. Niemniej to także nie stanowi reguły, ponieważ niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą pozwolić na rozszerzenie ochrony w przypadku polis grupowych według własnych potrzeb i preferencji.

 

Co zrobić, aby zabezpieczyć się na wypadek pobytu w szpitalu?

Aby zabezpieczyć się na wypadek hospitalizacji, można regularnie odkładać pieniądze na oszczędności, które będą stanowić dla Ciebie podszukę finansową w trudnych chwilach. Takie środki finansowe zostaną wówczas wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia, nieprzewidzianych procedur medycznych lub dodatkowych opłat. Jednak oszczędności nie zawsze są wystarczające, by pokryć wszystkie wydatki związane z hospitalizacją bądź powrotem do zdrowia po wyjściu ze szpitala.

Dlatego rozsądne jest rozszerzenie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej poprzez umowę dodatkową, która obejmuje ochronę na wypadek pobytu w szpitalu. Taki dodatek ubezpieczeniowy zapewnia wsparcie finansowe oraz pokrycie kosztów związanych z hospitalizacją, co daje większe poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenie na przyszłość. Ochrona może dotyczyć także bliskich osób. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu możesz wykorzystać w dowolny sposób. Możesz pokryć z niego koszty leczenia, opłacić konieczną rehabilitację lub wykorzystać jako środki do życia.

Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego wykupisz m.in. w PZU. Taką umowę zawiera się na 5 lat, a warunkiem do jej przystąpienia, oprócz posiadania ochrony podstawowej, jest wiek między 18. a 65. rokiem życia. W momencie zakończenia umowy wiek ubezpieczonego nie może przekraczać 70. roku życia. Polisa na wypadek hospitalizacji w PZU zapewnia ochronę całodobową na całym świecie. Suma ubezpieczenia wynosi od 15 000 zł do 100 000 zł i jest dostępna w czterech różnych wariantach. Jeśli pobyt w szpitalu będzie trwał co najmniej 14 dni, ubezpieczyciel wypłaci dodatkową rekompensatę w wysokości 5% SU.

 

Ile możesz dostać za leczenie w szpitalu?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, jest zależne od wielu czynników, w tym od rodzaju ubezpieczenia, jego zakresu oraz indywidualnych warunków umowy. Ubezpieczyciel może pokryć część lub całość kosztów leczenia w szpitalu, w zależności od ustaleń umownych. Odszkodowanie natomiast obejmuje np. koszty hospitalizacji, procedury medyczne, leki, badania diagnostyczne oraz inne związane z leczeniem wydatki.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane oferty TU takich jak PZU, Uniqa, Nationale-Nederlanden, Generali oraz Ergo Hestia.

ILE MOŻNA DOSTAĆ ZA LECZENIE W SZPITALU?

TU, oferta

Suma ubezpieczenia

Ile można dostać za pobyt w szpitalu?

PZU, Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

od 15 000 zł do 100 000 zł

 • pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu,
 • pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 0,5% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu

 

Uniqa, ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

ustalana indywidualnie

 • 1% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Nationale-Nederlanden, Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

od 5 000 do 40 000 zł

 • do 600 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, jeżeli trwał dłużej niż 3 dni,
 • dodatkowo do 2 000 zł, jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 14 dni

Generali

od 5 000 zł do 50 000 zł w przypadku umowy dodatkowej na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego oraz na wypadek Pobytu w szpitalu

 • świadczenie w wysokości 100 zł albo 150 zł, albo 200 zł za każdy dzień hospitalizacji (w przypadku leczenia ubezpieczonego chemioterapią lub radioterapią – dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości pięciokrotności dziennego świadczenia),
 • z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: świadczenie w wysokości dwukrotności świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

ERGO Hestia, ERGO 4 wariant rozszerzony

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Global Doctors

do 2 000 000 euro

 • 100 EUR za dzień (maksymalnie 60 dni dla każdej hospitalizacji podczas leczenia Ubezpieczonego lub Dziecka za granicą Polski)

Tabela 1. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu u wybranych TU.

Przed podpisaniem umowy ważne jest zapoznanie się z warunkami polisy i porozumieniem ubezpieczeniowym, aby dokładnie zrozumieć, jakie świadczenia są objęte ochroną oraz w jakiej wysokości mogą być refundowane. Wiele z tych informacji każde towarzystwo ubezpieczeniowe zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Jak możesz ubiegać się o odszkodowanie? 

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie, powiadom swojego ubezpieczyciela o hospitalizacji i zgłoś zdarzenie. Pamiętaj, że odszkodowanie przysługuje dopiero po zakończonym leczeniu szpitalnym. Do otrzymania świadczenia potrzebne będą również różnego rodzaju dokumenty. Skontaktuj się z działem obsługi klienta albo użyj dostępnych kanałów komunikacji w celu uzyskania informacji na temat procesu zgłaszania roszczeń. Najczęściej można to zrobić za pomocą formularza internetowego. Co dokładnie powinieneś zamieścić w swoim wniosku?

Skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty medyczne dotyczące hospitalizacji, takie jak wypis ze szpitala, wyniki badań, recepty itp. Upewnij się, że masz kopie wszystkich ważnych dokumentów. Następnie w formularzu wprowadź szczegóły dotyczące hospitalizacji, leczenia, daty zdarzenia, a także wszelkie inne wymagane informacje. Informacje o potrzebnych załącznikach możesz znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na stronie internetowej ubezpieczyciela.

— radzi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.

Jak jeszcze możesz zabezpieczyć się na wypadek problemów zdrowotnych?

Oprócz ubezpieczenia, które zapewni Ci odszkodowanie za pobyt w szpitalu istnieją inne umowy dodatkowe i pakiety, które mogą pomóc w zabezpieczeniu się na wypadek problemów zdrowotnych.

ochrona zdrowia

Jedną z najczęściej wybieranych form dodatkowego wsparcia stanowi Pakiet assistance. To kompleksowy pakiet usług, który może obejmować dostęp do usług medycznych, poradnictwo medyczne przez telefon, organizację transportu medycznego, koordynację opieki zdrowotnej i inne usługi. Przydaje się szczególnie w sytuacjach awaryjnych lub podczas podróży zagranicznych, gdzie dostęp do lokalnych usług medycznych bywa utrudniony.

Innym rodzajem wsparcia na wypadek problemów zdrowotnych jest dodatkowa umowa obejmująca leczenie za granicą. Ubezpieczony w ramach polisy ma prawo konsultować się z innymi lekarzami i wybrać ośrodek, w którym chce być leczony. Ubezpieczyciel może mieć umowy z określonymi szpitalami, klinikami i specjalistami, aby zapewnić łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej. Należy też zwrócić uwagę na charakter umowy, ponieważ leczenie może obejmować hospitalizację w Polsce (i wtedy ubezpieczony zostanie przetransportowany do kraju) bądź dotyczyć hospitalizacji i leczenia w obcym państwie.

Pamiętaj, by sprawdzić to przed podpisaniem umowy!

Przed podpisaniem umowy ważne jest, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki, ograniczenia oraz zakres ochrony oferowanej przez dany produkt ubezpieczeniowy. Należy pamiętać też o karencji, czyli okresie, w którym nawet jeśli dojdzie do zdarzenia polisowego, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Kolejną istotną kwestią są wyłączenia odpowiedzialności, czyli na przykład działania ubezpieczonego, które doprowadziły do zdarzenia, a także czynniki zewnętrzne, na które ubezpieczony nie ma wpływu, np. wojna lub atak terrorystyczny. Warto podkreślić, że każda umowa ma określone limity, czyli wyszczególnione w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) kwoty maksymalne, które mogą zostać wypłacone w razie wystąpienia zdarzenia, albo to, ile razy i na jakich warunkach można otrzymać odszkodowanie z tytułu jednego zdarzenia.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Warto zastanowić się nad tym, jak rozszerzyć ochronę, by zyskać w przyszłości jak najwięcej. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu - To warto wiedzieć:

1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu stanowi ważne zabezpieczenie finansowe, które chroni przed kosztami leczenia i opieki medycznej podczas pobytu w szpitalu

2. Aby zawrzeć dodatkową umowę na wypadek hospitalizacji, należy mieć podpisaną umowę podstawową

3. Umowy ubezpieczeniowe na wypadek hospitalizacji różnią się między sobą pod względem zakresu, limitów świadczeń oraz warunków zgłaszania roszczeń, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami polisy

4. Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji może mieć różne opcje dostosowane do indywidualnych potrzeb, co pozwala na wybór planu ochrony, który najlepiej odpowiada danym potrzebom i budżetowi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za pobyt w szpitalu:

 1. Ile dni w szpitalu, żeby dostać odszkodowanie?

  Liczba wymaganych dni za pobyt w szpitalu, aby otrzymać odszkodowanie, zależy od warunków umowy ubezpieczeniowej. Przykładowo, niektóre polisy mogą wymagać nieprzerwanego pobytu w szpitalu przez co najmniej 3 dni, podczas gdy w przypadku innych ustalony minimalny czas hospitalizacji wynosi 24 godziny.

 2. Czy należy mi się odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

  Prawo do odszkodowania za pobyt w szpitalu zależy od warunków polisy ubezpieczeniowej. Warto dokładnie przeczytać warunki umowy, aby zrozumieć, jakie warunki muszą być spełnione, aby ubiegać się o odszkodowanie.

 3. Czy pobyt w sanatorium również zapewni odszkodowanie?

  Pobyt w sanatorium zazwyczaj nie jest objęty odszkodowaniem w ramach ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie to zwykle obejmuje leczenie w szpitalach na każdym poziomie i nie obejmuje pobytu w placówkach sanatoryjnych.

 4. Jakie dokumenty potrzebne do odszkodowania?

  Dokumenty, które mogą być potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu, obejmują m.in.: wypis ze szpitala, rachunki medyczne, dokumenty związane z procedurami medycznymi oraz wyniki badań diagnostycznych. Dokładne wymagania dokumentacyjne niekiedy różnią się w zależności od polisy i ubezpieczyciela, dlatego ważne jest skonsultowanie się z nimi w celu uzyskania precyzyjnych informacji.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia