Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym umożliwiają zainwestowanie części wpłacanej składki i pomnożenie swoich środków. Jednakże z taką polisą wiąże się pewne ryzyko. O czym warto wiedzieć przed zakupem tego produktu? Czytaj.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Czym jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym z jednej strony chroni życie i zabezpiecza przyszłość bliskich podobnie jak polisa na życie, z drugiej zaś – pozwala zainwestować część opłacanych składek w akcje, obligacje bądź złoto, co wiąże się z ryzykiem, lecz także może przynieść zysk. Umowa w polisie na życie z funduszem kapitałowym jest zwykle długoterminowa – zawiera się ją na okres kilku lat lub nawet więcej.

Jaka jest różnica między polisą na życie z UFK a polisolokatą i lokatą?

Polisa na życie z funduszem kapitałowym zapewnia wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego. W przypadku śmierci płatnika składek towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca uposażonym określoną kwotę odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia. Świadczenia przyznawane są nie tylko z tytułu śmierci naturalnej, ale również w następstwie poważnej choroby, zawału serca, udaru mózgu czy nawet wypadku. Szczegółowy zakres ochrony polisowej jest zawsze podany w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) i można go sprawdzić przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz podatkiem od zysków kapitałowych. To ubezpieczyciel ustala listę funduszy, w których wolno ulokować oszczędności. Produktu tego nie należy mylić z polisolokatą ani lokatą bankową. 

W polisolokacie (ubezpieczeniu na życie i dożycie) pieniądze są wypłacane przez ubezpieczyciela, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego lub kiedy ubezpieczony dożyje do końca okresu ubezpieczenia albo wieku określonego w umowie. Łączy ona w sobie element ochronny z możliwością oszczędzania, z tym że składka zostaje w całości przeznaczona na wypłatę świadczenia, natomiast zysk jest ustalony w umowie. To produkt krótkoterminowy, w dodatku umowę można rozwiązać w dowolnym momencie od jej podpisania. Tymczasem polisa na życie z UFK ma charakter długoterminowy, zysku nie da się oszacować, nie jest też możliwe wycofanie się w dowolnym momencie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga w takim wypadku poniesienia tzw. kosztów likwidacji, które mogą wynieść nawet 100% wartości zgromadzonych środków.

Ubezpieczenia na życie z UFK to alternatywna forma oszczędzania pieniędzy na przyszłość, której nie należy mylić z produktem bankowym – lokatą. Polisa zapewnia ochronę przed różnymi zdarzeniami i gwarantuje wypłatę odszkodowania z tytułu ich wystąpienia, podczas gdy lokata w instytucji finansowej służy wyłącznie do gromadzenia środków. Kapitał jest deponowany na określony czas i następnie można go wypłacić razem z odsetkami, co nie wiąże się z żadnym ryzykiem. W przypadku, kiedy klient chce zrezygnować z umowy przed jej zakończeniem, zwykle banki nie stosują żadnych kar finansowych, a jeśli już, to są one niewielkie i nie dotyczą kapitału, lecz zysku z lokaty. Poniżej prezentujemy porównanie trzech wymienionych wyżej produktów z uwzględnieniem kryteriów takich jak struktura, zysk, czas trwania umowy, ryzyko inwestycyjne, konsekwencje rezygnacji z umowy przed czasem oraz podatek Belki.

Ubezpieczenie na życie z UFK – porównanie z polisolokatą i lokatą bankową

Nazwa produktu Ubezpieczenie na życie z UFK Polisolokata
(ubezpieczenie na życie i dożycie)
 
Lokata bankowa
Struktura produktu

składka jest dzielona na II części – z przeznaczeniem na ochronę i inwestycje

składka jest przeznaczona w całości na wypłatę świadczenia

wpłacona kwota jest przeznaczona w całości na wypłatę środków

Zysk

jest trudny do oszacowania

jest ustalony w umowie jest ustalony w umowie
Czas trwania umowy

jest to produkt długoterminowy – czas trwania umowy wynosi od kilku do kilkunastu lat

 jest to produkt krótkoterminowy – czas trwania umowy wynosi kilkanaście miesięcy

 jest to produkt krótkoterminowy – czas trwania umowy wynosi kilkanaście miesięcy

Możliwość odstąpienia od umowy bez utraty kapitału

brak – rezygnacja jest możliwa dopiero na koniec okresu obowiązywania umowy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty kapitału z umowy można zrezygnować w dowolnym momencie z umowy można zrezygnować w dowolnym momencie

Koszt rezygnacji z produktu przed końcem umowy

istnieje ryzyko utraty nawet do 100% zgromadzonych środków istnieje ryzyko utraty części kwoty umownej, o którą powiększony jest kapitał istnieje ryzyko utraty części lub całości odsetek
Ryzyko inwestycyjne  tak

nie, to bezpieczny sposób lokowania kapitału

       nie, to bezpieczny sposób lokowania kapitału
     Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie, produkty ubezpieczeniowe nie podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

nie, produkty ubezpieczeniowe nie podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

tak, produkty bankowe podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Podatek Belki

opodatkowaniu nie podlegają świadczenia zdefiniowane jako suma ubezpieczenia, suma wpłaconych składek, zwrot sumy wpłaconych składek w przypadku rezygnacji oraz przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia; natomiast wypracowany zysk podlega opodatkowaniu

nie, od zysku z polisolokaty nie trzeba odprowadzać podatku Belki tak, od lokat bankowych trzeba zapłacić podatek Belki (19% zysku kapitałowego)

Tabela 1. Opracowanie własne 


Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia z UFK?

Przed podpisaniem umowy polisy na życie z UFK warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Bardzo istotna okazuje się m.in. ostateczna cena ubezpieczenia, wliczając w to wszystkie koszty związane z umowami dodatkowymi czy też obsługą konta. Produkt ubezpieczeniowy powinien być zgodny z potrzebami, ale jednocześnie opłacanie składki nie może nadmiernie obciążać domowego budżetu.

Przed zakupem ubezpieczenia na życie z UFK warto również dopytać przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego o:

 • limity związane z wiekiem – w przypadku produktów ubezpieczeniowych ochronę może wykupić każdy, kto ma więcej niż 18 lat, natomiast górny przedział wiekowy zależy od warunków umowy; niektóre ubezpieczenia nie są np. dostępne dla seniorów,
 • możliwość samodzielnego wyboru, w jakie instrumenty finansowe będą inwestowane wpłacone środki – sporo towarzystw ubezpieczeniowych przedstawia kilka różnych opcji do wyboru; to korzystne rozwiązanie dla osób, które interesują się inwestycjami i są na bieżąco z branżą,
 • możliwość śledzenia stanu środków zgromadzonych na polisie – towarzystwo ubezpieczeniowe powinno gwarantować dostęp do panelu online lub opcję bezpłatnej rozmowy telefonicznej celem sprawdzenia, ile pieniędzy udało się zdeponować,
 • wysokość sumy ubezpieczenia – każdy produkt ubezpieczeniowy posiada w OWU określoną gwarantowaną kwotą odszkodowania w przypadku, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie. Najlepiej wybierać te polisy, które mają jak najwyższą sumę ubezpieczenia, dzięki temu świadczenie będzie stanowiło duży zastrzyk finansowy i pozwoli na utrzymanie rodziny.

Bardzo ważną rolę odgrywają także zasady modyfikacji warunków umowy – sytuacja finansowa może nagle ulec zmianie, dlatego warto dopytać przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej o to, co się stanie, kiedy zabraknie środków na składkę. Istotnym kryterium wyboru są również zasady i koszty rezygnacji z polisy z UFK przed zakończeniem umowy. Niektóre TU zezwalają na zmiany częstotliwości opłacania składki, obniżenie wysokości składki lub nawet tymczasowe zawieszenie płatności, jednak trzeba to odpowiednio uargumentować oraz przedstawić dowody na nagłe pogorszenie sytuacji życiowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie z funduszem kapitałowym?

Składka w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym jest obliczana indywidualnie, na podstawie takich czynników jak suma ubezpieczenia czy zakres ochrony. Do ceny ostatecznej polisy należy doliczyć również opłaty pobierane przez ubezpieczyciela: administracyjną, dystrybucyjną, transakcyjną za wykup częściowy/całkowity oraz za ochronę ubezpieczeniową i zarządzanie kontem.

Każde TU określa własne koszty polisy z UFK – można je sprawdzić w OWU, a także dopytać o nie przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego podczas spotkania. Przykładowo w PZU należy uiścić następujące opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjna – od 1,49% do 1,69% w skali roku, opłata jest naliczana za każdy dzień kalendarzowy dla każdego funduszu i może ulec podwyższeniu w wyniku indeksacji,
 • roczna opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego – wysokość opłaty jest ustalana w zależności od wieku ubezpieczającego,
 • miesięczna opłata z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – stawka opłaty wynosi 0,10 złotych miesięcznie od 1 000 złotych sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Dla kogo polisa z funduszem kapitałowym to dobry pomysł?

Polisa z UFK jest przeznaczona dla osób, które chcą zbudować swój kapitał na przyszłość oraz zabezpieczyć finansowo bliskich, ale nie boją się ryzyka związanego z ubezpieczeniami inwestycyjnymi. Ze względu na to, że zysku z inwestycji nie da się oszacować, produkt ten poleca się, gdy ubezpieczony dysponuje na tyle wysokim kapitałem, że ewentualna strata nie okaże się dla niego dotkliwa.

W jakich sytuacjach można nie otrzymać odszkodowania z polisy?

Istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczenie na życie z UFK nie zadziała, mimo że doszło do wystąpienia zdarzenia określonego w umowie. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy:

 • ubezpieczony popełnił samobójstwo w okresie karencji,
 • zdarzenie określone w polisie nastąpiło po próbie samobójczej lub w wyniku samookaleczania się,
 • ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach lub działaniach przestępczych,
 • ubezpieczony zmarł lub doznał uszczerbku na zdrowiu podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawa jazdy albo pod wpływem alkoholu,
 • ubezpieczony zmarł w wyniku uczestnictwa w działaniach wojennych lub terrorystycznych.

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności jest zawsze przestawiona do wglądu w dokumencie OWU danej polisy (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jak można zrezygnować z ubezpieczenia z UFK?

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia UFK przed czasem może się wiązać z koniecznością uiszczenia tzw. opłaty likwidacyjnej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe żądają w takiej sytuacji zwrócenia 100% wartości zgromadzonych środków, inne zezwalają na tzw. wykup częściowy, czyli wypłatę części wartości polisy, ale bez rezygnowania z niej. Z tego powodu decyzja o zakupie polisy z funduszem kapitałowym powinna być dobrze przemyślana.

Bez żadnych konsekwencji można odstąpić od umowy w ciągu 30 dni do jej podpisania. Natomiast w przypadku wystąpienia problemów lub gdy płatnik składek czuje się w jakimś stopniu pokrzywdzony, można  złożyć reklamację w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zakupiono polisę z UFK. W tym celu wystarczy wypełnić formularz internetowy (zamieszczony na stronie internetowej TU) i przesłać go do ubezpieczyciela pocztą tradycyjną lub e-mail. Inne możliwe rozwiązania to odwiedzenie oddziału TU osobiście bądź skontaktowanie się drogą telefoniczną. Przed rozmową warto przygotować numer polisy.

Gdzie można kupić dobre ubezpieczenie z funduszem kapitałowym?

Przed zakupem polisy na życie z funduszem kapitałowym warto wypróbować ciekawe narzędzie, jakim jest porównywarka ubezpieczeń na życie. Nie dość, że pozwala ono zaoszczędzić sporo czasu, to jeszcze minimalizuje ryzyko przepłacania za dany produkt ubezpieczeniowy. Kalkulator ubezpieczeń dokonuje selekcji ofert dostępnych na rynku w imieniu zainteresowanego – finalnie zapoznaje się on tylko z kilkoma wybranymi produktami, które spełniają jego potrzeby. Jeśli jakaś propozycja szczególnie przykuwa uwagę, wystarczy pozostawić swoje dane kontaktowe i poczekać na kontakt ze strony przedstawiciela danej firmy ubezpieczeniowej.

Rozmowa telefoniczna, która nastąpi później, nie jest wiążąca i nie obliguje do zakupu ubezpieczenia. Dopiero gdy zainteresowany upewni się co do zakupu, umawia się na spotkanie celem podpisania umowy. Ochrona polisowa zacznie obowiązywać już następnego dnia po opłaceniu pierwszej składki.
   

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - To warto wiedzieć

1. Polisa inwestycyjna oprócz ochrony pozwala pomnażać zyski przez inwestycje

2. O wysokości inwestowanej części składki decyduje sam ubezpieczony

3. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej suma ubezpieczenia wypłacana jest części inwestycyjnej oraz ochronnej

4. Przy zakupie ubezpieczenia z UFK istotne jest porównanie ofert

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

 1. Co to są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

  Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (w skrócie UFK) to fundusze aktywów wydzielane ze składek ubezpieczeniowych, inwestowane w obligacje Skarbu Państwa, akcje giełd, metale szlachetne lub kryptowaluty. W OWU każdej polisy z UFK jest zawsze podana informacja na temat tego, w jakie instrumenty finansowe inwestowane są zgromadzone środki.

 2. Czym różni się indywidualne ubezpieczenie z funduszem kapitałowym od polisy grupowej?

  Umowę ubezpieczenia indywidualnego zawiera się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym, natomiast grupowa polisa z UFK jest nabywana za pośrednictwem banku. W produktach indywidualnych kupujący ma większe możliwości w zakresie elastycznego dostosowania produktu do swoich potrzeb, tymczasem w ubezpieczeniach grupowych zainteresowany otrzymuje kilka gotowych propozycji do wyboru. Warunki polisy zależą od ustaleń pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i pośrednikiem finansowym.

 3. Jaką ochronę może zapewnić ubezpieczenie z funduszem kapitałowym?

  Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym w wersji podstawowej chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jeśli dojdzie do zgonu, ubezpieczyciel gwarantuje wysokie odszkodowanie dla bliskich płatnika składek. Umowę można rozbudować, np. poprzez wykupienie pakietu ze świadczeniem z tytułu utraty zdolności do pracy lub ochrony na wypadek zdiagnozowania poważnego schorzenia. Warunki zależą od oferty zaproponowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

 4. W jakim wieku można przystąpić do polisy z funduszem kapitałowym?

  Polisę na życie z funduszem kapitałowym może wykupić każda pełnoletnia osoba, dodatkowo należy spełnić kryterium górnej granicy wieku określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla seniorów są rzadsze i wiążą się często z mniej korzystnymi warunkami (z uwagi na większe ryzyko ubezpieczyciela).

 5. Czy polisa na życie z funduszem kapitałowym zadziała także wtedy, kiedy dojdzie do śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku?

  To zależy od warunków danego ubezpieczenia z UFK. Jeśli umowa została odpowiednio rozbudowana, polisa chroni również na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
2
5
7
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy