Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej - co obejmuje?

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej można dokupić do polisy zdrowotnej, na życie lub NNW. W jakich towarzystwach ubezpieczeniowych dostępna jest operacja jako rozszerzenie polisy? Ile kosztuje? Sprawdzamy w artykule.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Nigdy nie wiadomo, kiedy przydarzy nam się uraz wymagający operacji chirurgicznej. Interwencja lekarska może na jakiś czas wykluczyć możliwość powrotu do pracy. W takiej sytuacji warto wykupić polisę na wypadek operacji chirurgicznej.

 

Co oznacza operacja chirurgiczna w ubezpieczeniu na życie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują słowo „operacja” jako zabieg przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, wymagający nacięcia skóry lub innych tkanek, wykonywany w szpitalu i w obecności anestezjologa. W OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wielu polis można przeczytać także, że operacja ma na celu zmniejszenie objawów choroby/urazu lub wyleczenie pacjenta.

W kontekście ubezpieczeń operacją nie jest zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych. Niektóre firmy ubezpieczeniowe jeszcze bardziej zawężają definicję, według nich operacja to procedura medyczna wskazana w Tabeli operacji załączonej do OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

W przypadku operacji chirurgicznej możesz potrzebować nie tylko wsparcia finansowego, ale i określonych usług, które mogą zagwarantować inne umowy dodatkowe. Na wypadek operacji, czy to planowanej czy nagłej, możesz nie mieć z kim zostawić dzieci lub zwierząt domowych, po odbyciu hospitalizacji możesz nie czuć się na siły, by wybrać się do apteki lub mieć pytania, które wymagać będą konsultacji telefonicznej. Oprócz wypłaty świadczenia na wypadek poddania się operacji, możesz liczyć na inne formy pomocy od ubezpieczyciela.  

Pamiętaj, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować nieco inne rozwiązanie. Część ofert może chronić w przypadku operacji chirurgicznej według konkretnej klasy, część będzie obejmować również mniejsze zabiegi, gdzie operowane są tkanki miękkie czy całkowite wycięcie tkanki. Z tego właśnie powodu warto porównać dostępne ubezpieczenia i wybrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do naszych potrzeb. Jeśli posiadamy określone problemy zdrowotne i wiemy, że może nas czekać w przyszłości całkowite usunięcie narządu lub np. dużo ćwiczymy, w efekcie czego w przyszłości może być konieczna operacja przepukliny pępkowej to sprawdźmy, czy takie ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji uwzględnia nasze potrzeby.

 

Jakie operacje stanowią podstawę do odszkodowania?

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej może zapewniać wysokie odszkodowanie, jeśli zaszła konieczność wykonania operacji w obrębie

 • narządów zmysłów – np. przeszczep rogówki, rekonstrukcja kosteczek słuchowych lub operacja naprawcza błony bębenkowej,
 • układu oddechowego – np. wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa, wycięcie nosa,
 • układu nerwowego – np. drenaż krwiaka śródmózgowego, wycięcie guza móżdżku, rekonstrukcja opon mózgowych,
 • układu endokrynologicznego – np. wycięcie tarczycy, operacja szyszynki,
 • układu pokarmowego – np. zamknięcie przetoki ślinowej lub operacja przetoki żołądkowej,
 • serca i układu krążenia – np. wszczepienie zastawki aortalnej,
 • układu moczowego – np. operacja zwężenia cewki moczowej,
 • układu płciowego — np. operacja zaburzeń statyki narządów płciowych,
 • układu ruchu — np. leczenie operacyjne złamań kości, amputacja,
 • skóry — np. leczenie nowotworów skóry metodą chirurgii mikrograficznej.

Pełny wykaz operacji, które upoważniają do skorzystania ze świadczenia, znajduje się zawsze w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

 

Jakie są limity świadczeń za operację chirurgiczną?

Ubezpieczenie na wypadek operacji wiąże się z pewnymi limitami. Mogą one dotyczyć kwoty odszkodowania, a także liczby zabiegów, hospitalizacji oraz rehabilitacji, które przysługują w danym roku polisowym. Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe stosują także ograniczenia zależne od rodzaju zabiegu, najczęściej zgodnie z poniższą klasyfikacją:

 • jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np. przeszczep narządu), przysługuje mu 100% sumy ubezpieczenia (SU),
 • gdy konieczna jest operacja II klasy (np. wycięcie zmiany w tkankach), przysługuje 50% sumy ubezpieczenia,
 • jeśli był wykonywany zabieg chirurgiczny III klasy (np. częściowe wycięcie pęcherza moczowego), należy się 30% sumy ubezpieczenia,
 • mniej poważne zabiegi (np. nastawienie złamania kości) wiążą się z odszkodowaniem rzędu 5-10% sumy ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się dokładnie z jej treścią. W przypadku ochrony na wypadek zabiegu w dokumencie OWU znaleźć można informacje m.in. o kwotach jakie przysługują z tytułu operacji chirurgicznej III klasy czy operacji chirurgicznej II klasy. Zabieg chirurgiczny to pojęcie bardzo szeroko rozumiane i nie musi oznaczać wyłącznie poważnych sytuacji, jak przeszczep organów czy amputacje kończyn, ale również drobny zabieg, którego celem jest usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku.

 

Ile kosztuje polisa z ochroną na wypadek operacji?

Polisa na wypadek operacji jest dokupywana do ubezpieczenia zdrowotnego lub na życie, może stanowić również element ubezpieczenia NNW. Jej cena wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu złotych, w zależności od takich czynników, jak:

 • czas trwania głównej umowy ubezpieczeniowej,
 • historia chorób płatnika składek,
 • oferta danej firmy ubezpieczeniowej,
 • wiek ubezpieczonego,
 • suma ubezpieczenia,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Przykładowo, w Warta można kupić ubezpieczenie na życie dla całej rodziny w cenie od 59 złotych miesięcznie. Polisa zapewnia odszkodowanie zarówno z tytułu przebytej operacji, jak i pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy też chorób nowotworowych. Pełna lista zdarzeń i okoliczności, na wypadek których chroni ubezpieczenie, została załączona do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dodatkowo do polisy można dokupić różne rozszerzenia, przedstawione poniżej.
 

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny Warta, razem z ochroną na wypadek operacji – możliwości rozszerzenia zakresu ochrony

Nazwa Pakietu

Szczegóły

 

 

Zdrowie Plus

 

 dodatkowe środki finansowe w razie wystąpienia poważnego zachorowania, pomoc finansowa po udarze mózgu, a także, jeśli doszło do zawału serca

 

 

Pakiet Onkologiczny

 

 

 pomoc finansowa w razie zdiagnozowania nowotworu inwazyjnego oraz przedinwazyjnego, wsparcie w zakresie między innymi konsultacji lekarskich, badań genetycznych i specjalistycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej

 

 

Pakiet Kardiologiczny

 

 

dodatkowe środki finansowe po zawale serca, wsparcie w zakresie rehabilitacji

 

 

 

Wypadek

 

 

wyższe odszkodowanie dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego w wypadku, wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 

 

 

Aktywni

 

 dodatkowe wsparcie finansowe po wypadku, więcej usług medycznych po wypadku, usługi rehabilitacyjne po wypadku

 

 

 

Dziecko

 

wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, pomoc finansowa w razie poważnego zachorowania, leczenia specjalistycznego, operacji, powikłań po operacji, wsparcie w zakresie m.in. rehabilitacji po zachorowaniu na cukrzycę

 

 

COVID-19

 

 dodatkowe środki finansowe w razie pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19

 

 

Druga Opinia Medyczna

dostęp do najlepszej klasy lekarzy ze światowych klinik,

możliwość profesjonalnej konsultacji lekarza prowadzącego z lekarzem z kliniki zagranicznej

 

Renta

wypłata świadczenia osobie wskazanej przez ubezpieczonego w postaci miesięcznej renty

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Warta z 18.04.2024 r.

 

Co zrobić, żeby dostać odszkodowanie za operację?

Aby otrzymać odszkodowanie za operację, trzeba złożyć w firmie ubezpieczeniowej wniosek o wypłatę świadczenia razem z wymaganymi dokumentami (kopia dowodu osobistego lub paszportu, dokumentacja medyczna potwierdzająca przebyte leczenie operacyjne). Roszczenie można zgłosić osobiście lub zdalnie, np. przez Internet. Po przesłaniu kompletu dokumentów należy oczekiwać na decyzję ze strony firmy ubezpieczeniowej, świadczenie jest wypłacane zwykle do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Kiedy nie należy się świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej?

W każdym ubezpieczeniu stosowane są tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli wykaz sytuacji, których zaistnienie może poskutkować odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku polisy z ochroną na wypadek operacji wyłączenia odpowiedzialności to:

 • brak wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia,
 • brak terminowości w opłacaniu składek określonych w umowie głównej,
 • czynne uczestnictwo w zamieszkach społecznych,
 • leczenie eksperymentalne i niepotwierdzone badaniami,
 • przekroczenie limitu świadczeń określonego w umowie ubezpieczenia,
 • samobójstwo lub próba samobójcza,
 • samookaleczanie się,
 • uprawienie ryzykownych sportów,
 • wypadek komunikacyjny wynikający z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub bez wymaganych do tego uprawnień
 • wystąpienie zdarzenia wymienionego w umowie ubezpieczenia podczas popełniania lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • zatrucie alkoholem lub innymi środkami odurzającymi,
 • zdiagnozowanie chorób przewlekłych, genetycznych lub psychicznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

 

W OWU niektórych polis istnieje wykaz konkretnych przypadków medycznych, które nie upoważniają do odbioru odszkodowania. Przykładowo, świadczenie może nie przysługiwać, jeśli zabieg był wykonywany w celu kosmetycznym lub estetycznym, a nie po to, aby uratować pacjenta. Odszkodowania może nie dostać także osoba, która wykonywała operację stomatologiczną lub mającą na celu wyłącznie diagnostykę.

— mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl. 

 

Co oprócz ochrony może zaoferować polisa na wypadek operacji?

Polisa zdrowotna, do której najczęściej dokupywane jest świadczenie operacyjne, może zapewniać również dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej bez dodatkowych kosztów, a także organizację oraz pokrycie kosztów badań profilaktycznych i diagnostycznych. W zależności od warunków umowy, ubezpieczenie gwarantuje także opiekę ginekologiczną dla kobiety wraz z prowadzeniem ciąży, telekonsultacje medyczne oraz wystawianie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień.

Jeśli rozszerzenie na wypadek operacji jest dokupione do polisy na życie, w ramach umowy głównej ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe dla bliskich w sytuacji, gdy go zabraknie. Istnieje również opcja podpisania umów dodatkowych, np. zapewniających ochronę z tytułu poważnego zachorowania czy też niezdolności do pracy w okresie rekonwalescencji.

Jeśli więc posiadasz maksymalną ochronę dodatkową i wybierasz się np. na częściowe wycięcie tarczycy, a Twój pobyt w szpitalu będzie wynosił 7 dni - możesz otrzymać świadczenie operacyjne, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz wsparcie w ramach pakietu assistance (np. dowóz leków do miejsca zamieszkania). Oprócz otrzymania świadczenia możesz liczyć również na pokrycie całości wydatków poniesionych w związku z leczeniem, jeśli Twoja polisa przewiduje takie rozwiązanie.

 

Gdzie dostępna jest operacja jako rozszerzenie polisy?

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jest dostępne między innymi w:

 • Allianz — w ramach polisy zapewnione są między innymi świadczenia z tytułu śmierci w wyniku wypadku, uszczerbku na zdrowiu, wstrząśnienia mózgu, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem oraz poważnego zachorowania. Allianz gwarantuje również liczne świadczenia assistance, np. organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych czy też badań specjalistycznych,
 • PZU – towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia dokupienie dodatkowej umowy do polisy na życie i zdrowie. W ramach wsparcia po operacji chirurgicznej ubezpieczony może liczyć na świadczenie w wysokości zależnej od sumy ubezpieczenia oraz rodzaju (klasy) operacji, dostępne jest również dodatkowe indywidualne ubezpieczenie Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dziecka,
 • PRU — do polisy na życie i zdrowie można dokupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji. Zapewnia ono wsparcie finansowe w przypadku konieczności wykonania operacji wskazanych w OWU (ponad 200 procedur), niezależnie od długości pobytu w szpitalu. Operacje zostały podzielone przez ubezpieczyciela na 5 klas, którym odpowiada wysokość świadczenia od 10% do 100% sumy ubezpieczenia,
 • Nationale-Nederlanden – ubezpieczyciel umożliwia dokupienie umów dodatkowych do polisy na życie, wśród nich znalazło się także ubezpieczenie obejmujące pobyt w szpitalu, zapewniające świadczenia: dzienne szpitalne, lekowe, rehabilitacyjne oraz za operacje. Ochrona nie obejmuje operacji wynikających z wad wrodzonych lub schorzeń będących ich skutkiem,
 • Warta – towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ubezpieczenie na życie dla całej rodziny, zapewniające wsparcie finansowe w różnych sytuacjach, w tym także z tytułu operacji lub powikłań po operacji. Do polisy można dokupić różne rozszerzenia, np. pakiet onkologiczny lub kardiologiczny.

 Ubezpieczenie na wypadek operacji – przegląd ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TU

Nazwa polisy

Zakres ochrony

 

 

 

 

Allianz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne ubezpieczenie NNW

 

 

 

 

3 pakiety NNW do wyboru

 

świadczenia z tytułu: śmierci w wyniku wypadku, uszczerbku na zdrowiu, wstrząśnienia mózgu, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem oraz poważnego zachorowania

 

świadczenia assistance

PZU

 

 

 

 

Ubezpieczenia dodatkowe do grupowych ubezpieczeń na życie

Wsparcie po operacji chirurgicznej

 

 

świadczenie z tytułu konieczności przebycia jednej z operacji chirurgicznych wskazanych w Wykazie Operacji Chirurgicznych w OWU

 

wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia oraz klasy operacji

 

 

 

PZU

 

 

 

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dziecka

świadczenie z tytułu konieczności przebycia operacji objętej zakresem ubezpieczenia (400 rodzajów operacji chirurgicznych)

 

wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia oraz klasy operacji

PRU

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatkowa umowa Pobyt w szpitalu

 

ochroną objęte są pobyt w szpitalu lub operacja

 

świadczenie w wysokości zależnej od sumy ubezpieczenia oraz rodzaju (klasy) operacji

 

w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 21 dni przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 10% SU

Nationale-Nederlanden

 

Umowa dodatkowa do ubezpieczenia na życie

 

świadczenia: dzienne szpitalne, lekowe, rehabilitacyjne oraz za operacje

Warta

 

 

 

 

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny

 

wsparcie finansowe w różnych sytuacjach, w tym także z tytułu operacji lub powikłań po operacji

 

do polisy można dokupić różne rozszerzenia

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 18.04.2024 r.


 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!  

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Może zdarzyć się, że zachorujemy na schorzenie wymagające interwencji chirurgicznej. W tym przypadku warto dokupić do ubezpieczenia na życie dodatkową polisę, ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej. Aby dochodzenie do zdrowia było szybsze i łatwiejsze, pakiet ochronny można wzbogacić również o prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które pozwoli zaoszczędzić czas spędzony w kolejkach i skorzystać z usług lekarzy specjalistów. Aby uniknąć przepłacania za oba produkty i mieć pewność najlepszej ochrony, warto użyć narzędzia, które porównuje oferty różnych towarzystw.
Ubezpieczenie na wypadek operacji - To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie od operacji chirurgicznej zawiera szereg ograniczeń i wyłączeń, dlatego warto wczytać się w OWU

2. Każda polisa zawiera podział na klasy operacji, w zależności od stopnia ich ingerencji

3. Ubezpieczenie od operacji można znaleźć również w ubezpieczeniach grupowych, ale ze względu na niższą składkę wypłacane są niższe świadczenia

4. Polisę od operacji chirurgicznej warto uzupełnić ubezpieczeniem zdrowotnym, które gwarantuje pakiet wizyt u lekarzy specjalistów i szeroką ofertę badań

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej

 1. Co to jest świadczenie za operację chirurgiczną?

  Świadczenie za operację chirurgiczną to inaczej odszkodowanie z tytułu przebytej operacji. Wysokość kwoty zależy od oferty danej firmy ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, a także grupy, do której została zakwalifikowana dana operacja.

 2. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek operacji?

  Rozszerzenie ochrony o świadczenie z tytułu operacji wiąże się z dopłatą w wysokości od kilku do kilkudziesięciu złotych, w zależności od czasu trwania głównej umowy polisy, wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

 3. Czy można nabyć wyłącznie ubezpieczenie na wypadek operacji?

  Ubezpieczenie na wypadek operacji nie jest dostępne samodzielnie, dokupuje się je do umowy głównej polisy na życie, zdrowotnej lub NNW.

 4. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze za operację chirurgiczną?

  Pieniądze są wypłacane dopiero po przekazaniu do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedniego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Po zaakceptowaniu zgłoszenia wypłata świadczenia ma miejsce w ciągu 30 dni.

 5. Ile wynosi karencja w polisie na wypadek operacji?

  Karencja w polisie na wypadek operacji trwa zwykle kilka miesięcy, w zależności od warunków określonych w OWU. Ma to na celu uchronić firmę ubezpieczeniową przed próbami wyłudzeń ze strony klientów.

 6. Co oprócz zabiegu chirurgicznego może stanowić podstawę do odszkodowania?

  To zależy od rodzaju wykupionej polisy. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego ochrona obejmuje także inne trudne sytuacje, jak np. poważne zachorowanie, czy też hospitalizacja, dodatkowo płatnik składek może liczyć na dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, organizację i pokrycie kosztów badań profilaktycznych oraz diagnostycznych. Jeśli polisa na wypadek operacji wchodzi w skład ubezpieczenia na życie, zabezpiecza na wypadek śmierci, a także — po rozszerzeniu zakresu ochrony — poważnego zachorowania czy też niezdolności do pracy. Tymczasem w produktach NNW przysługują liczne świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku — od uszczerbku na zdrowiu, przez pobyt w szpitalu, operacje i rehabilitacje, po śmierć.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia