Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj
Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448
użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego można wykupić już od 30 złotych miesięcznie. Czy taką polisę da się dopasować do charakteru pracy? Jakie ryzyko powinno uwzględniać tego typu ubezpieczenie? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty? Odpow

Ubezpieczenie na życie powinno zapewnić jak najlepszą ochronę każdemu, bez względu na wykonywaną profesję. Istnieją zawody, w których ryzyko wypadków i uszczerbku na zdrowiu mogą być większe niż w przypadku innych stanowisk. Sprawdzamy, jaką możliwość ochrony mają kierowcy zawodowi.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Jak często zdarzają się wypadki samochodowe? 

Według statystyk policyjnych w 2021 roku w Polsce miało miejsce 22 816 wypadków drogowych, które przyczyniły się do śmierci 2 245 osób, natomiast liczba rannych w wyniku wypadków na drodze wynosiła 26 415. Rekordzistami, jeśli chodzi o liczbę wypadków, były województwa: wielkopolskie, łódzkie, małopolskie, śląskie oraz mazowieckie. 

Przyczyny wypadków drogowych są bardzo różnorodne — dochodzi do nich z powodu zbyt szybkiej jazdy w niekorzystnych warunkach pogodowych, niestosowania się do przepisów kodeksu drogowego bądź też nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, takich jak np. nietypowe zachowanie pieszego czy pojawienie się na drodze dzikiego zwierzęcia. Najczęściej jednak do wypadku na drodze dochodzi z winy osoby kierującej pojazd. Główne przyczyny wypadków w 2021 były bowiem następujące:

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, 
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Na wypadki drogowe w dużym stopniu narażeni są kierowcy zawodowi, na szczęście jednak uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku może stanowić podstawę do otrzymania odszkodowania z polisy na życie. 

 

Kim jest kierowca zawodowy? 

Kierowca zawodowy to osoba, która jest upoważniona do prowadzenia pojazdów samochodowych. Profesję tę wolno wykonywać pod warunkiem posiadania: 

 • świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz prawa jazdy odpowiedniej kategorii (np. B lub C), 
 • dodatkowych uprawnień (np. ADR, czyli zaświadczenia umożliwiającego pracę w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i za granicą),
 • doświadczenia zawodowego,
 • komunikatywnej znajomości języka obcego (dotyczy kierowców poruszających się po drogach międzynarodowych).  

Czas pracy kierowców zawodowych reguluje polskie prawo — nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracodawcom grożą kary określone w ustawie. Natomiast jeśli chodzi o obowiązki zawodowe, różnią się one w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kierowcą ciężarówki, który spędza w trasie kilka, a nawet kilkanaście dni, kierowcą autobusu, który jeździ po mieście, czy np. kierowcą samochodu osobowego typu taxi. 

 

Jakiej ochrony potrzebuje osoba na stanowisku kierowcy? 

Polisa na życie dla kierowcy zawodowego powinna zapewniać ochronę dla bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci w wyniku wypadku drogowego. Dodatkowo warto, aby chroniła ona kierowcę również przed konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, a także gwarantowała świadczenie z tytułu niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu. W przypadku kierowców poruszających się po trasach międzynarodowych równie istotne jest, aby ochrona działała poza terytorium Polski. Czy da się znaleźć produkt ubezpieczeniowy, który spełni te wszystkie kryteria, a jednocześnie będzie w dobrej cenie, zgodnej z możliwościami finansowymi? Okazuje się, że tak. 

 

Co może dać kierowcom zawodowym indywidualne ubezpieczenie na życie?  

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego wykupuje się bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. W wersji podstawowej chroni ona na wypadek śmierci, natomiast w wersji rozszerzonej może gwarantować bezpieczeństwo również w wyniku innych nieprzewidzianych sytuacji, takich jak np. zgon w wyniku wypadku drogowego, uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku, hospitalizacja czy też niezdolność do pracy albo utrata pracy. 

Ochrona dla bliskich na wypadek śmierci 

Polisa na życie dla kierowcy zawodowego w wersji podstawowej chroni jego życie. W przypadku zaistnienia zdarzenia w postaci zgonu ubezpieczonego jego bliscy (tzw. uposażeni) otrzymują wysokie odszkodowanie. Podczas podpisania umowy ustalana jest suma ubezpieczenia — jeśli dojdzie do wystąpienia sytuacji opisanej w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci 100% tej kwoty. 

Ochrona od wypadków komunikacyjnych 

Po rozszerzeniu ochrony podstawowej ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego może zabezpieczać także na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wtedy zamiast 100% sumy ubezpieczenia rodzina ubezpieczonego może otrzymać 200% lub nawet 300% SU. 

Ochrona na wypadek uszczerbku na zdrowiu

Zawodowy kierowca ma też możliwość rozszerzenia zakresu ochrony w polisie na życie o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym również spowodowanego wypadkiem. Wtedy pieniądze z odszkodowania trafiają bezpośrednio na jego konto. 

Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu

Ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego może chronić także wtedy, gdy zajdzie konieczność hospitalizacji. Po rozszerzeniu zakresu polisy ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu pieniądze za każdy dzień spędzony w szpitalu. 

Ochrona na wypadek niezdolności do pracy

Zakres ochrony w polisie dla kierowcy zawodowego da się też rozbudować o odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy, stanowiącej konsekwencję wypadku samochodowego. Dzięki temu ubezpieczony — mimo trudnej sytuacji — jest w stanie zachować płynność finansową. 

Ochrona od utraty pracy 

Kierowca zawodowy może rozszerzyć ochronę w polisie na życie także na wypadek utraty pracy. Tego typu ubezpieczenie zapewnia regularne świadczenie, które wolno przeznaczyć na spłacenie kredytu lub pokrycie bieżących wydatków. Jest ono wypłacane przez kilka-kilkanaście miesięcy, dzięki czemu ubezpieczony zyskuje czas na znalezienie nowej pracy. 

 

Jaką ochronę kierowcom zawodowym oferuje polisa grupowa? 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego wykupuje się za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przystąpienie do tzw. grupy otwartej. Zaletą tego rozwiązania jest niewysoka cena (wynika ona z faktu, iż do polisy przystępuje większa liczba osób) oraz minimum formalności (składka może być pobierana przez pracodawcę z wynagrodzenia). Natomiast jego wady to: 

 • brak elastyczności w zakresie dopasowania produktu ubezpieczonego do własnych potrzeb, 
 • niska suma ubezpieczenia. 

 

Ile kosztuje polisa dla kierowcy zawodowego? 

Cena polisy na życie dla kierowcy zawodowego zależy od takich czynników jak:

 • czas trwania umowy – zwykle najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się ochrona długoterminowa (wtedy ubezpieczyciel może zaproponować atrakcyjny rabat), 
 • liczba umów dodatkowych – składka za polisę będzie wyższa, jeśli rozszerzy się zakres jej ochrony, 
 • stan zdrowia — przed podpisaniem umowy ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie krótkiej ankiety medycznej i zaproponować warunki polisy na jej podstawie, 
 • wiek, w jakim dana osoba przystępuje do ubezpieczenia — im młodszy jest zainteresowany, tym lepsze warunki otrzyma (wynika to z niższego ryzyka dla ubezpieczyciela),
 • wysokość sumy ubezpieczenia – niedrogie ubezpieczenia zwykle wiążą się z niską sumą ubezpieczenia. 

Ile może kosztować ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego? Przykładowe ceny polis przedstawiamy w tabeli poniżej. 

 

Cena ubezpieczenia dla kierowcy zawodowego na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TU

Polisa

Wysokość składki miesięcznej
Allianz

ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie

od 50 zł
Warta

ubezpieczenie na życie dla Ciebie

od 35 zł
Warta

ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Rodziny

od 59 zł
ERGO Hestia

Otwarta grupa, pomoc finansowa w razie wypadku

od 30 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 28.07.2022 r.

 

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego?

Podczas zakupu ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę polisy, lecz także inne kryteria takie jak:

 • liczba osób, które da się objąć ochroną — polisa może dotyczyć nie tylko płatnika składek, ale również jego dziecka lub małżonka,
 • sposób zgłaszania roszczeń — warto wybierać takie towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi kontakt jest bezproblemowy, a procedury maksymalnie uproszczone,
 • suma ubezpieczenia — wysokość odszkodowania powinna być dostosowana zarówno do potrzeb, jak i możliwości finansowych,
 • zakres ochrony  — ubezpieczenie może chronić jedynie na wypadek śmierci lub (jeśli jego zakres zostanie rozszerzony) także na wypadek innych sytuacji, o czym piszemy powyżej.

 

Kiedy polisa dla kierowcy zawodowego może nie zadziałać? 

Podczas zakupu dowolnego ubezpieczenia, w tym również polisy dla kierowcy zawodowego, warto zwrócić szczególną uwagę na dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Tam można znaleźć informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Oto przykładowe z nich:

 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnień, 
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie pojazdu na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne, 
 • śmierć podczas wypadku samochodowego, spowodowanego prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu,
 • udzielenie nieprawdziwych odpowiedzi w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • zatajenie istotnych informacji na temat stanu zdrowia,
 • zgon w następstwie zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami bądź gazami trującymi,
 • zgon w wyniku spożycia alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza.

Przed zakupem polisy na życie warto sprawdzić informacje na temat karencji. To czas po podpisaniu umowy, kiedy ochrona jeszcze nie obowiązuje (a wraz z nią także odszkodowanie). Bardzo istotne są również limity świadczeń określone w umowie. Ubezpieczyciel zwykle precyzuje, ile konkretnych zdarzeń w ciągu roku jest branych pod uwagę. Jeżeli liczba ta zostanie przekroczona, to nawet jeśli doszło do wystąpienia urazu lub jest konieczna hospitalizacja, odszkodowanie może nie zostać przyznane.

— mówi ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl, Ewelina Ratajczak.

 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Dobre ubezpieczenie na życie można znaleźć samodzielnie, przeszukując oferty dostępne w Internecie i umawiając się na spotkania z doradcami ubezpieczeniowymi celem uzyskania więcej informacji na ich temat. O wiele wygodniejszym rozwiązaniem okazuje się jednak skorzystanie ze sprytnego narzędzia, jakim jest kalkulator polis.

Porównywarka ubezpieczeń zbierze informacje na temat preferencji, a następnie automatycznie przeprowadzi selekcję ofert dostępnych na rynku w imieniu zainteresowanego. Finalnie do przeanalizowania ma się jedynie kilka ofert, które są w największym stopniu zgodne z indywidualnymi wymaganiami. Można zatem umówić się na niezobowiązujące spotkanie jedynie z tymi agentami, którzy reprezentują firmy ubezpieczeniowe oferujące korzystne w przypadku konkretnej osoby warunki. 
 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

To warto wiedzieć

1. W 2021 roku w Polsce miało miejsce 22 816 wypadków drogowych, które przyczyniły się do śmierci 2 245 osób

2. Polisa na życie dla kierowcy może chronić w sytuacji wystąpienia różnych konsekwencji wypadku drogowego

3. Dobre ubezpieczenie powinno uwzględniać indywidualne potrzeby kierowcy oraz jego możliwości finansowe

4. Porównanie ofert pomaga w podjęciu decyzji, jakie ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego kupić
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego

 1. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego?

  Ceny polis na życie dla kierowców zawodowych zaczynają się już od 30 złotych miesięcznie. Tyle kosztuje przystąpienie do otwartej grupy w ERGO Hestia, celem zapewnienia ochrony w sytuacji wystąpienia wypadku. Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Allianz to wydatek rzędu od 50 złotych miesięcznie, natomiast w Warta dostępne są różne warianty — Dla Ciebie kosztuje od 35 złotych, tymczasem Dla Ciebie i dla Rodziny — od 59 złotych.

 2. Czy kierowca zawodowy zapłaci więcej za ubezpieczenie na życie niż ktoś, kto wykonuje inną pracę?

  W niektórych przypadkach cena ubezpieczenia zależy od wykonywanego zawodu i — jeżeli profesja wiąże się z większym ryzykiem — może być wyższa. Na ostateczny koszt polisy mają wpływ również inne czynniki, takie jak wiek, stan zdrowia, liczba osób objętych umową lub wybrana suma ubezpieczenia.

 3. Czego dotyczy ochrona w polisie dla kierowcy zawodowego?

  To zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. W wersji podstawowej polisa chroni finansowo bliskich ubezpieczonego, gdy dojdzie do jego śmierci. Natomiast po rozszerzeniu zakresu może ona zabezpieczać również na wypadek wystąpienia innych trudnych sytuacji, np. nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź niezdolności do pracy.

 4. Kto może otrzymać odszkodowanie z polisy na życie dla kierowcy zawodowego?

  W sytuacji, gdy miała miejsce śmierć ubezpieczonego, pieniądze trafiają do uposażonych, czyli osób wskazanych przez płatnika składek podczas podpisywania umowy. Zwykle są to najbliżsi — małżonek oraz dzieci. Natomiast kiedy konsekwencją wypadku drogowego jest pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy albo trwały uszczerbek na zdrowiu, pieniądze otrzymuje ubezpieczony.

 5. Czy badania lekarskie są konieczne, by kupić polisę na życie dla kierowcy zawodowego?

  To zależy od danej firmy ubezpieczeniowej. Większość towarzystw wymaga wypełnienia prostej ankiety medycznej, ponieważ na jej podstawie ustala się ryzyko ubezpieczeniowe. Natomiast gdy suma ubezpieczenia jest bardzo wysoka lub zainteresowany to osoba starsza, mogą być dodatkowo wymagane także badania lekarskie.

 6. Czy kierowca zawodowy może wykupić dwie polisy na życie?

  Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić dwie lub nawet więcej polis na życie. Kierowca zawodowy może przystąpić do polisy grupowej w miejscu pracy oraz dodatkowo wykupić indywidualne ubezpieczenie, aby mieć zagwarantowany szerszy zakres ochrony. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością odprowadzania podwójnych składek, ale za to gwarantuje podwójne odszkodowanie z tytułu wystąpienia zdarzenia określonego w umowie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
9
6
3
8

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy