Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 8 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Zwrot składek z ubezpieczenia na życie – jak odzyskać pieniądze?

Zwrot składek z ubezpieczenia na życie jest możliwy, ale nie zawsze rozwiązanie to będzie opłacalne. Kiedy warto wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

Jak odzyskać pieniądze z polisy w przypadku trudnej sytuacji życiowej? Podpowiadamy.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Na czym polega zwrot pieniędzy ze składek w polisie na życie?

Zwrot składek powinien być teoretycznie możliwy po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na życie. W praktyce jednak proces rezygnacji wygląda nieco inaczej i w wielu przypadkach jest on nieopłacalny. Wiele zależy od rodzaju polisy i czasu trwania umowy.

Jak odzyskać składki z nowo zakupionej polisy na życie?

Rezygnacja z nowo zakupionej polisy jest możliwa do 30 dni od podpisania umowy. Przyczyną mogą być nie tylko nieprzewidziane problemy finansowe, ale także znalezienie bardziej atrakcyjnej oferty (z lepszym zakresem ochrony i niższą składką). Gotowy wzór wypowiedzenia jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. 

We wniosku należy podać dane, które pozwolą zidentyfikować ubezpieczonego oraz wykupione przez niego świadczenia. Niezbędne będą zatem: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres, a także seria i numer dowodu osobistego, numer posiadanej polisy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz, w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy. Na końcu dokumentu powinna się znaleźć aktualna data oraz czytelny podpis. We wniosku o rezygnację z polisy nie trzeba podawać powodu rezygnacji.

W sytuacji, gdy we wniosku o wypowiedzenie polisy zabraknie któregoś elementu, proces rozwiązywania umowy może się wydłużyć, co będzie wiązało się z koniecznością opłacenia jeszcze jednej składki. Dokument należy dostarczyć jak najszybciej do ubezpieczyciela najlepiej pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail. Wniosek można złożyć również osobiście. Na co uważać? Rezygnacja z umowy ubezpieczenia niekoniecznie musi się wiązać ze zwrotem składek.

Wiele firm zawarło bowiem w umowie adnotację, że w przypadku odstąpienia od świadczeń ubezpieczony musi zapłacić składki za okres, w którym był objęty ochroną. Zasady rezygnacji z polisy są zawsze opisane dokładnie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Jak odzyskać składki z ochronnego ubezpieczenia na życie?

Wycofanie się z polisy ochronnej po 30 dniach od podpisania umowy jest bardziej skomplikowane i wiąże się z pewnymi niekorzystnymi konsekwencjami. Dlatego też, gdy zostanie przekroczony czas na rezygnację, należy przemyśleć, czy to rozwiązanie się opłaca. Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub u agenta – nie ma obowiązku podawania powodu rezygnacji.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie łączy się z utratą ochrony. Ubezpieczony straci zabezpieczenie finansowe dla bliskich, a także pozbawi się ochrony dodatkowej i części wpłaconych składek. Ubezpieczyciel dokładnie określa zasady rezygnacji w OWU – w wielu przypadkach kwota wykupu polisy zależy od czasu trwania umowy oraz jest pomniejszona o określoną w umowie sumę. Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy warto dowiedzieć się, ile wynosi wartość wykupu polisy.

Jak odzyskać składki z mieszanej polisy na życie?

W polisach mieszanych, na przykład ochronno-oszczędnościowych, składka dzieli się na dwie części. Jedna z nich to klasyczna składka na ubezpieczenie, która zapewnia ochronę na wypadek zdarzeń wymienionych w umowie, natomiast druga jest regularnie odkładana na specjalnym koncie oszczędnościowym. Pieniądze zgromadzone na lokacie są wypłacane wraz z końcem trwania umowy.

Rezygnacja z umowy polisy mieszanej jest możliwa w okresie wypowiedzenia. Procent uzbieranej kwoty, który zostanie wypłacony w razie rezygnacji z umowy, a także zasady rezygnacji zostały określone w OWU. Warto dokładnie sprawdzić ten dokument, ponieważ wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może się wiązać z konsekwencjami w postaci potrącenia części uzbieranych środków oraz uiszczenia tzw. opłaty likwidacyjnej.

Jak odzyskać pieniądze z wypłaty odszkodowania?

Kiedy zaistniało zdarzenie, które upoważnia do odbioru odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia. Z reguły przelew jest wysyłany do 30 dni od momentu zgłoszenia lub nawet szybciej. Pierwszy krok do odzyskania pieniędzy z wypłaty odszkodowania to skontaktowanie się z ubezpieczycielem – osobiście, telefonicznie, za pomocą SMS, przez czat wideo, albo pocztą e-mail. Następnie trzeba przedłożyć wniosek o odszkodowanie z polisy wraz z niezbędną dokumentacją medyczną oraz oświadczeniami (np. policji). Jeśli będzie potrzebna dodatkowa dokumentacja, ubezpieczyciel poinformuje o konieczności uzupełnienia załączników. 

Wypłatę z polisy na życie otrzymuje płatnik składek, natomiast gdy doszło do jego śmierci, pieniądze trafiają do uposażonego, czyli osoby wymienionej z imienia i nazwiska w umowie ubezpieczenia. Najczęściej jest to partner życiowy lub małżonek, a otrzymane świadczenie można przeznaczyć na dowolny cel.

Na co uważać? Każda umowa ubezpieczenia wiąże się z pewnymi wyłączeniami odpowiedzialności, czyli sytuacjami, w których odszkodowanie nie przysługuje mimo zaistnienia zdarzenia wymienionego w umowie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy:

 • ubezpieczony nie opłacał składek terminowo,
 • ubezpieczony pozostawał pod wpływem alkoholu w czasie wystąpienia zdarzenia,
 • ubezpieczony prowadził pojazd po spożyciu alkoholu,
 • ubezpieczony brał udział w aktach przemocy, działaniach wojennych lub zamieszkach,
 • ubezpieczony udzielił nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo,
 • ubezpieczony zataił niektóre informacje podczas podpisywania umowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują również karencję — jest to okres po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie przysługuje ochrona i nie należy się odszkodowanie. Przykładowo samobójstwo wiąże się 2-letnią karencją. Jeśli ubezpieczony popełni samobójstwo przed upływem dwóch lat od podpisania umowy, nie przysługuje mu świadczenie z polisy.

Czy zwrot składek to jedyne rozwiązanie?

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie wiąże się z utratą ochrony oraz zabezpieczenia dla bliskich, dlatego warto dobrze przemyśleć swoją decyzję. Należy traktować tę opcję jako ostateczność. W przypadku zaistnienia trudnej sytuacji finansowej, wielu ubezpieczycieli proponuje swoim klientom alternatywy, takie jak tymczasowe zawieszenie opłacania składki. To rozwiązanie dotyczy ubezpieczeń długoterminowych, np. posagowych, które są zawierane na 10, 20, a nawet 30 lat.

Ciekawą opcją jest także przejście ubezpieczenia w tryb bezskładkowy, co umożliwi zachowanie ochrony, jednak spowoduje rozwiązanie umów dodatkowych oraz obniżenie sumy ubezpieczenia z umowy głównej. Wzór wniosku o przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela. Natomiast okres, po którym polisa może ulec modyfikacji, zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle wynosi on powyżej 2 lat od podpisania umowy.

Inne możliwe rozwiązania, to:

 • modyfikacja warunków umowy,
 • rezygnacja, ale tylko z umów dodatkowych,
 • zmiana częstotliwości opłacania składek,

Są one bardzo korzystne, jeśli problemy finansowe mają charakter przejściowy, ponieważ nie skutkują utratą ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy opłaca się odzyskać środki z polisy na życie?

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia nie zawsze jest opłacalnym rozwiązaniem. Najmniej skomplikowane formalności dotyczą wypowiedzenia w okresie 30 dni od podpisania umowy. Każdy ubezpieczony ma bowiem do tego prawo. Natomiast odzyskanie środków z polisy po upływie tego czasu jest bardziej problematyczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować opłatę likwidacyjną, a także zwrócić jedynie część nadpłaconych składek – wiele zależy od zasad wypowiedzenia umowy ubezpieczenia opisanych w OWU.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Podpisując umowę ubezpieczenia na życie, należy dokładnie sprawdzić dokument OWU. To właśnie tam znajdują się zasady rezygnacji z polisy, a także wszystkie inne istotne informacje na temat świadczeń. Podczas zakupu polisy na życie warto zwrócić uwagę na:

 • dodatkowe udogodnienia – np. pakiet Assistance w cenie,
 • karencje,
 • liczbę osób, które można objąć ochroną,
 • limity związane z wiekiem ubezpieczonego,
 • ostateczną cenę ubezpieczenia,
 • sumę ubezpieczenia – od niej zależy wysokość odszkodowania,
 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • zakres ochrony,
 • zasady modyfikacji warunków polisy oraz zasady rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem umowy.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odzyskanie pieniędzy z polisy na życie

Na czym polega wykupienie polisy?

Wykup polisy to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, chcące zrezygnować z polisy oszczędnościowo-ochronnej przed terminem zakończenia umowy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość po określonym czasie od zawarcia umowy, np. po 3 latach. Kwota wykupu jest wypłacana w terminie ustalonym przez ubezpieczyciela, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku złożonego przez ubezpieczającego.

Na jaki okres wykupuje się polisę?

Z chwilą wykupu polisy umowa z towarzystwem wygasa, co wiąże się z utratą ochrony.

Czy umowę ubezpieczenia na życie można modyfikować w trakcie jej trwania?

Teoretycznie raz podpisana umowa nie ulega zmianom, natomiast w praktyce niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zezwalają na dokonywanie drobnych modyfikacji w okresie trwania ochrony. Ubezpieczony może zrezygnować z wybranych umów dodatkowych, zmienić uposażonych lub poprosić o zmianę częstotliwości opłacania składek. Wszystkie zasady związane ze zmianą warunków polisy są zawsze opisane w OWU.

Czy zwrot składek z ubezpieczenia się opłaca?

To zależy od zasad, jakie stosuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W niektórych sytuacjach zwrot składek może zostać pomniejszony o tzw. opłatę likwidacyjną, co nie zawsze będzie korzystne. Warto także pamiętać, że rezygnacja z polisy wiąże się z utratą ochrony dla siebie oraz bliskich.

Jakie mamy rozwiązania zamiast zwrotu składek?

W wielu przypadkach rozwiązaniem korzystniejszym od całkowitej rezygnacji z polisy będzie tymczasowe zawieszenie opłacania składek, zmiana częstotliwości ich uiszczania, wykup polisy lub rezygnacja z umów dodatkowych, które stanowią niepotrzebne obciążenie. Wobec klientów, którzy mają trudną sytuację życiową, ale w przeszłości opłacali składki terminowo, towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować także tzw. ubezpieczenie bezskładkowe. Taka zmiana jest nieodwracalna i wiąże się z zachowaniem ochrony podstawowej, natomiast umowy dodatkowe ulegają rozwiązaniu, a suma ubezpieczenia ulega obniżeniu na poczet bezskładkowego okresu trwania polisy.

Czy w ubezpieczeniu można wskazać kilku uposażonych?

Tak, ubezpieczony może wskazać kilku uposażonych. Wtedy jednak dla każdej osoby należy określić procentowy udział w świadczeniu. Przykładowo: 75% dla uposażonego głównego, np. małżonka lub partnera życiowego, a 25% dla uposażonego zastępczego, np. brata. Warto wiedzieć, że większość towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na zmianę uposażonych w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej.
 

To warto wiedzieć

1. Rezygnacja z nowo zakupionej polisy jest możliwa do 30 dni od podpisania umowy

2. Wniosek o rozwiązaniu umowy i wypłacie składek powinien zawierać dane osobowe, kontaktowe, a także serię i numer dowodu osobistego, numer posiadanej polisy

3. Zamiast rezygnacji z polisy warto rozważyć rezygnację z ochrony dodatkowej lub zawieszenie składek

4. Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
2
6
3
2

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy