Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 25 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Warta – jakie produkty oferuje towarzystwo?


Towarzystwo Ubezpieczeń Warta oferuje szeroki zakres usług ubezpieczeniowych, w tym: 

 

 • ubezpieczenia majątkowe (m.in. ubezpieczenia mienia, domu, mieszkania, samochodu, środków transportu, maszyn i urządzeń, wyposażenia sklepów, przedsiębiorstw, odpowiedzialności cywilnej),
 • ubezpieczenia zdrowotne (m.in. ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla dorosłych, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty zdrowia),
 • ubezpieczenia turystyczne (m.in. ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu),
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez działalność gospodarczą),
 • ubezpieczenia dla firm (m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez działalność gospodarczą, ubezpieczenie mienia i maszyn, ubezpieczenie od utraty zysków),
 • ubezpieczenia komunikacyjne (m.in. ubezpieczenia komunikacyjne dla samochodów osobowych, ubezpieczenia komunikacyjne dla samochodów ciężarowych, ubezpieczenia komunikacyjne dla motocykli),
 • ubezpieczenia wypadkowe (m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od utraty zdrowia, ubezpieczenie od utraty zarobków).

 

Różnorodność ubezpieczeń pozwala wybierać między pakietami w zależności od potrzeb oraz zdolności finansowej. Umowę polisy w Warcie można zawrzeć przez Internet lub zdalnie przez telefon albo udać się osobiście do ubezpieczalni.


 

Porównaj ceny
 

 

Warta Ubezpieczenie dla Ciebie i całej rodziny – co oferuje?

 

Warta Ubezpieczenie dla Ciebie i całej rodziny oferuje ubezpieczenie dla osób od 18. do 80. roku życia.

 

Obejmuje ono:

 

 • wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach – np. w razie pobytu w szpitalu, operacji, trwałego uszczerbku na zdrowiu, zachorowania na nowotwór czy narodzin dziecka,
 • ochronę dla ubezpieczonego i jego rodziny – w zależności od wybranego wariantu ochroną objęte jest życie opłacającego składki, jego rodziców, teściów, małżonka lub partnera oraz dzieci.
 • assistance medyczny i inne usługi w nagłych sytuacjach – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia Warta organizuje i opłaca usługi potrzebne po wypadku bądź w razie nagłej choroby, tj. wizyta lekarska, rehabilitacja czy naprawa zniszczonego roweru,
 • narodziny dziecka lub wnuka – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczony może liczyć na wypłatę po narodzinach.

 

Istnieje również opcja rozszerzenia ochrony o dodatkowy zakres, czyli tzw. pakiet dodatkowy, np. zdrowie plus, onkologiczny, kardiologiczny, wypadkowy, dziecko, Covid-19, renta, druga opinia medyczna czy też pakiet dla aktywnych fizycznie.

 

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny nie obejmuje np. codziennego dostępu do usług prywatnych sieci medycznych, ponieważ wybrane usługi medyczne dostępne są po wypadku lub w razie nagłego zachorowania. Do wyłączeń należy także pakiet związany z oszczędzaniem i inwestowaniem. 

 

"Aby poznać pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia."

— przypomina Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.


Co oferuje Warta Ochrona?

 

Warta Ochrona stanowi wsparcie finansowe dla ubezpieczonego i jego bliskich na wypadek śmierci, a także pomoc finansowa w razie problemów ze zdrowiem. To produkt odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, również tych w podeszłym wieku. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-70 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1. roku życia do 18. roku życia. Pakiet Warta Ochrona to wysokie sumy ubezpieczenia — nawet 600 000 zł w razie poważnej choroby (np. nowotwór, zawał, udar mózgu, cukrzyca typu I) i 1 mln zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

 

Ubezpieczenie obejmuje takie sytuacje jak:

 

 • śmierć opłacającego składki lub partnera,
 • poważne zachorowanie na jednostki takie jak: nowotwór, cukrzyca typu I, zawał, sepsa lub udar,
 • niezdolność do pracy – gdy ubezpieczony utraci zdolność lub będzie niezdolny do samodzielnej egzystencji,
 • wypadki i urazy – zaszłe w życiu codziennym lub podczas wyczynowego uprawiania sportu,
 • pobyt w szpitalu – jeśli w wyniku choroby albo wypadku ubezpieczony trafi do szpitala, będzie potrzebować operacji lub leczenia specjalistycznego,
 • zachorowania i wypadki u dzieci – jeżeli objęte pakietem dziecko ulegnie wypadkowi lub ciężko zachoruje.

 

Polisę Warta Ochrona warto rozszerzyć o zabezpieczenie zobowiązań finansowych. Przykładowo, jeśli choroba lub niezdolność do samodzielnej egzystencji uniemożliwią spłatę kredytu, zajmie się tym towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń warto dodatkowo sprawdzić polisę na życie pod zabezpieczenie kredytu.

 

Ubezpieczenie Warta Ochrona nie obejmuje oszczędzania i inwestowania oraz wypłaty pieniędzy po narodzinach dziecka — ta jest dostępna w ramach gotowych pakietów ubezpieczeniowych na życie.

 

Co ma do zaoferowania Warta Ubezpieczenie NNW indywidualne?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Warta są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie trwania ochrony.  Ochroną objęto zdarzenia mające miejsce w Polsce i za granicą, zaistniałe w życiu prywatnym, podczas podróży i podczas wykonywania pracy, 24 h/dobę. Pakiet  jest skierowany przede wszystkim do osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących terytorium RP.  

 

Warta Ubezpieczenie NNW występuje w trzech rodzajach:

 

 • pakiet dla Ciebie, 
 • pakiet dla Turysty (RP),
 • pakiet dla Ucznia – skierowany dla osób w wieku do 26 lat pobierających naukę, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych. 

 

Warta Ubezpieczenie NNW indywidualne obejmuje m.in. zdarzenia zaistniałe w okresie ochrony, takie jak: stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć osoby ubezpieczonej, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz przeszkolenie zawodowe inwalidów i zwrot kosztów dostosowania mieszkania po wypadku. Pakiet można rozszerzyć przykładowo o dodatkowe ryzyka, tj.: zawał serca, udar mózgu, wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku, uprawianie sportów wysokiego ryzyka czy działania wojenne.

 

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW pakiet dla Ciebie nie obejmuje m.in.:

 

 • kosztów leczenia szpitalnego oraz organizacji pomocy poza Polską,
 • pomocy assistance po chorobie,
 • wypadków związanych ze spożyciem alkoholu,
 • zdarzeń spowodowanych leczeniem lub zabiegami medycznymi.

 

Warta Bezpieczna przyszłość – co oferuje?

 

Warta Bezpieczna przyszłość oferuje ochronę  życia i zdrowia ubezpieczonego na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych oraz zabezpieczenie finansowe dla jego  bliskich, a także – w przypadku dożycia do końca okresu umowy – gwarancję wypłaty ustalonej kwoty.

 

Ubezpieczenie obejmuje takie sytuacje jak:

 

 • śmierć ubezpieczonego,
 • wypłata kapitału z umowy podstawowej,
 • wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach, np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Pakiet nie obejmuje jednak następujących zdarzeń:

 

 • wizyty lekarskie u stomatologa, jeśli nie dotyczą skutków wypadku,
 • świadczeń i usług powstałych w wyniku:
 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa,
 • leczenia wynikającego lub będącego konsekwencją: wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, aktów terroru, powstania, strajków,
 • świadczeń i usług poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Aby zapewnić szerszy zakres ochrony, warto rozważyć m.in. zakup szerszej ochrony obejmującej małżonka i dzieci lub polisę Warta Posag, która zapewni comiesięczną rentę dla dziecka w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

Które indywidualne ubezpieczenie w Warta najlepiej wybrać?

Wybór indywidualnego ubezpieczenia zależy od kilku czynników, takich jak wiek, występujące w rodzinie choroby, wykonywany zawód czy posiadanie dzieci. Na wstępie należy określić swoje potrzeby i porównać je z wybraną ofertą ubezpieczenia. Warta zapewnia konsultacje z profesjonalnym doradcą, który pomoże w wyborze najlepszego ubezpieczenia i wyjaśni wszystkie szczegóły. Przed podpisaniem umowy na indywidualną polisę konieczne jest sprawdzenie, jakie warunki ubezpieczenia oferuje towarzystwo, np. jakie są limity sum ubezpieczenia i jaki zakres objęty jest ochroną. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, ile wynosi składka ubezpieczenia i jak wyglądają zapisy dotyczące zmiany składki w przyszłości. Przy wyborze ubezpieczenia warto też sprawdzić, jakie są warunki wypłaty świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

Ubezpieczenie indywidualne sprawdzi się najlepiej w przypadku osób, które nie planują założenia rodziny lub mają już wykupioną inną ochronę dla swoich bliskich. Z kolei NNW okazuje się dobrym wyborem, jeśli wśród domowników są dzieci — niezależnie od wieku.

 

Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem polisy Warta?

Przed zawarciem umowy zakupu ubezpieczenia trzeba dokładnie przeczytać warunki polisy, aby upewnić się, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kilka elementów, wśród których za najważniejsze uważa się:

 

 • wyłączenia odpowiedzialności – są to pewne szczególne sytuacje i ryzyka, w których polisa nie zapewnia ochrony. Ich lista zawsze znajduje się w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),
 • karencja – to okres przed wystąpieniem szkody, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci żadnych kosztów. Należy sprawdzić, czy wybrana polisa zawiera okres karencji, a jeśli tak – ile on wynosi. Terminy te wskazane są w OWU i nie podlegają zmianom po złożeniu podpisu w dokumentach,
 • limity – trzeba sprawdzić, jaki jest dokładny limit ochrony dla polisy Warta. 
 • suma Ubezpieczenia (SU) – warto sprawdzić, jaki jest dokładny limit sumy ubezpieczenia dla wybranej polisy,
 • zakres ochrony – należy upewnić się, jakie ryzyka są objęte ochroną polisy i czy zakres ubezpieczenia jest zgodny z potrzebami oraz oczekiwaniami. Zakres ochrony decyduje m.in. o tym, w jakiej wysokości zostanie wypłacone świadczenie, a także czy w zaistniałej sytuacji zostanie udzielona opieka medyczna.

 

Na koniec warto zwrócić uwagę na procedury zgłaszania rekompensaty z ubezpieczenia.

 

 

Porównaj ceny

 

 

Gdzie można znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

 

Ubezpieczenie na życie to pakiet, którego możliwości mogą okazać się nieocenionym wsparciem w wielu sytuacjach. Ważna jest nie tylko wysokość opłacanej stawki, lecz także jego zakres. Z tego powodu przed zakupem warto porównać dostępne na rynku oferty.

 

Bardzo pomocne narzędzie, przydatne podczas poszukiwania dobrego ubezpieczenia na życie, stanowi porównywarka ubezpieczeń. W jednym miejscu można porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać tę, która najlepiej odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom. Wystarczy wypełnić krótki formularz i zaznaczyć preferencje względem szukanej polisy. W odpowiedzi wyświetlą się najlepiej dopasowane oferty. Kalkulator polis zaoszczędzić sporo cennego czasu i dotrzeć do spełniających oczekiwania ofert.
 

Zgłoszenie szkody Warta


Możliwości kontaktu z ubezpieczycielem w razie wystąpienia szkody:

 • telefon: 502 308 308

(poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-16) 

 • SMS: 661 001 581, treść SZKODA
 • e-mail: lifeinfo@Warta.pl
   

 


Kontakt z Warta


TUnŻ Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
 

WARTA infolinia: 801 308 308

Więcej ofert

Ubezpieczenie na życie Uniqa

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa słynie z szerokiej oferty produktów ochronnych na życie. Ubezpieczony...

więcej

Ubezpieczenie na życie PZU

PZU jest w Polsce jedną z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych i cieszy się dużym zainteresowaniem...

więcej

Ubezpieczenie na życie AXA

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA należy do najbardziej rozpoznawalnych marek polisowych na polskim...

więcej

Ubezpieczenie na życie Macif

Oferta ubezpieczeń na życie TU Macif to 5 produktów dopasowanych do oczekiwań każdego klienta....

więcej

Ubezpieczenie na życie Pru

Polisy na życie Prudential stanowią ofertę, z której będą mogli skorzystać wszyscy klienci...

więcej

Ubezpieczenie na życie Aviva

Wypadki zdarzają się każdego dnia nie tylko tym, którzy narażają swoje zdrowie i życie, ale...

więcej
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia