Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Warta – jakie produkty oferuje towarzystwo?


Towarzystwo Ubezpieczeń Warta oferuje szeroki zakres usług ubezpieczeniowych, w tym: 

 

 • ubezpieczenia majątkowe (m.in. ubezpieczenia mienia, domu, mieszkania, samochodu, środków transportu, maszyn i urządzeń, wyposażenia sklepów, przedsiębiorstw, odpowiedzialności cywilnej),
 • ubezpieczenia zdrowotne (m.in. ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla dorosłych, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty zdrowia),
 • ubezpieczenia turystyczne (m.in. ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu),
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez działalność gospodarczą),
 • ubezpieczenia dla firm (m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez działalność gospodarczą, ubezpieczenie mienia i maszyn, ubezpieczenie od utraty zysków),
 • ubezpieczenia komunikacyjne (m.in. ubezpieczenia komunikacyjne dla samochodów osobowych, ubezpieczenia komunikacyjne dla samochodów ciężarowych, ubezpieczenia komunikacyjne dla motocykli),
 • ubezpieczenia wypadkowe (m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od utraty zdrowia, ubezpieczenie od utraty zarobków).

 

Różnorodność ubezpieczeń pozwala wybierać między pakietami w zależności od potrzeb oraz zdolności finansowej. Umowę polisy w Warcie można zawrzeć przez Internet lub zdalnie przez telefon albo udać się osobiście do ubezpieczalni.


 

Porównaj ceny
 

 

Warta Ubezpieczenie dla Ciebie i całej rodziny – co oferuje?

 

Warta Ubezpieczenie dla Ciebie i całej rodziny oferuje ubezpieczenie dla osób od 18. do 80. roku życia.

 

Obejmuje ono:

 

 • wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach – np. w razie pobytu w szpitalu, operacji, trwałego uszczerbku na zdrowiu, zachorowania na nowotwór czy narodzin dziecka,
 • ochronę dla ubezpieczonego i jego rodziny – w zależności od wybranego wariantu ochroną objęte jest życie opłacającego składki, jego rodziców, teściów, małżonka lub partnera oraz dzieci.
 • assistance medyczny i inne usługi w nagłych sytuacjach – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia Warta organizuje i opłaca usługi potrzebne po wypadku bądź w razie nagłej choroby, tj. wizyta lekarska, rehabilitacja czy naprawa zniszczonego roweru,
 • narodziny dziecka lub wnuka – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczony może liczyć na wypłatę po narodzinach.

 

Istnieje również opcja rozszerzenia ochrony o dodatkowy zakres, czyli tzw. pakiet dodatkowy, np. zdrowie plus, onkologiczny, kardiologiczny, wypadkowy, dziecko, Covid-19, renta, druga opinia medyczna czy też pakiet dla aktywnych fizycznie.

 

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny nie obejmuje np. codziennego dostępu do usług prywatnych sieci medycznych, ponieważ wybrane usługi medyczne dostępne są po wypadku lub w razie nagłego zachorowania. Do wyłączeń należy także pakiet związany z oszczędzaniem i inwestowaniem. 

 

"Aby poznać pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia."

— przypomina Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.


Co oferuje Warta Ochrona?

 

Warta Ochrona stanowi wsparcie finansowe dla ubezpieczonego i jego bliskich na wypadek śmierci, a także pomoc finansowa w razie problemów ze zdrowiem. To produkt odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, również tych w podeszłym wieku. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-70 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1. roku życia do 18. roku życia. Pakiet Warta Ochrona to wysokie sumy ubezpieczenia — nawet 600 000 zł w razie poważnej choroby (np. nowotwór, zawał, udar mózgu, cukrzyca typu I) i 1 mln zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

 

Ubezpieczenie obejmuje takie sytuacje jak:

 

 • śmierć opłacającego składki lub partnera,
 • poważne zachorowanie na jednostki takie jak: nowotwór, cukrzyca typu I, zawał, sepsa lub udar,
 • niezdolność do pracy – gdy ubezpieczony utraci zdolność lub będzie niezdolny do samodzielnej egzystencji,
 • wypadki i urazy – zaszłe w życiu codziennym lub podczas wyczynowego uprawiania sportu,
 • pobyt w szpitalu – jeśli w wyniku choroby albo wypadku ubezpieczony trafi do szpitala, będzie potrzebować operacji lub leczenia specjalistycznego,
 • zachorowania i wypadki u dzieci – jeżeli objęte pakietem dziecko ulegnie wypadkowi lub ciężko zachoruje.

 

Polisę Warta Ochrona warto rozszerzyć o zabezpieczenie zobowiązań finansowych. Przykładowo, jeśli choroba lub niezdolność do samodzielnej egzystencji uniemożliwią spłatę kredytu, zajmie się tym towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń warto dodatkowo sprawdzić polisę na życie pod zabezpieczenie kredytu.

 

Ubezpieczenie Warta Ochrona nie obejmuje oszczędzania i inwestowania oraz wypłaty pieniędzy po narodzinach dziecka — ta jest dostępna w ramach gotowych pakietów ubezpieczeniowych na życie.

 

Co ma do zaoferowania Warta Ubezpieczenie NNW indywidualne?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Warta są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie trwania ochrony.  Ochroną objęto zdarzenia mające miejsce w Polsce i za granicą, zaistniałe w życiu prywatnym, podczas podróży i podczas wykonywania pracy, 24 h/dobę. Pakiet  jest skierowany przede wszystkim do osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących terytorium RP.  

 

Warta Ubezpieczenie NNW występuje w trzech rodzajach:

 

 • pakiet dla Ciebie, 
 • pakiet dla Turysty (RP),
 • pakiet dla Ucznia – skierowany dla osób w wieku do 26 lat pobierających naukę, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych. 

 

Warta Ubezpieczenie NNW indywidualne obejmuje m.in. zdarzenia zaistniałe w okresie ochrony, takie jak: stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć osoby ubezpieczonej, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz przeszkolenie zawodowe inwalidów i zwrot kosztów dostosowania mieszkania po wypadku. Pakiet można rozszerzyć przykładowo o dodatkowe ryzyka, tj.: zawał serca, udar mózgu, wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku, uprawianie sportów wysokiego ryzyka czy działania wojenne.

 

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW pakiet dla Ciebie nie obejmuje m.in.:

 

 • kosztów leczenia szpitalnego oraz organizacji pomocy poza Polską,
 • pomocy assistance po chorobie,
 • wypadków związanych ze spożyciem alkoholu,
 • zdarzeń spowodowanych leczeniem lub zabiegami medycznymi.

 

Warta Bezpieczna przyszłość – co oferuje?

 

Warta Bezpieczna przyszłość oferuje ochronę  życia i zdrowia ubezpieczonego na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych oraz zabezpieczenie finansowe dla jego  bliskich, a także – w przypadku dożycia do końca okresu umowy – gwarancję wypłaty ustalonej kwoty.

 

Ubezpieczenie obejmuje takie sytuacje jak:

 

 • śmierć ubezpieczonego,
 • wypłata kapitału z umowy podstawowej,
 • wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach, np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Pakiet nie obejmuje jednak następujących zdarzeń:

 

 • wizyty lekarskie u stomatologa, jeśli nie dotyczą skutków wypadku,
 • świadczeń i usług powstałych w wyniku:
 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa,
 • leczenia wynikającego lub będącego konsekwencją: wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, aktów terroru, powstania, strajków,
 • świadczeń i usług poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Aby zapewnić szerszy zakres ochrony, warto rozważyć m.in. zakup szerszej ochrony obejmującej małżonka i dzieci lub polisę Warta Posag, która zapewni comiesięczną rentę dla dziecka w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

Które indywidualne ubezpieczenie w Warta najlepiej wybrać?

Wybór indywidualnego ubezpieczenia zależy od kilku czynników, takich jak wiek, występujące w rodzinie choroby, wykonywany zawód czy posiadanie dzieci. Na wstępie należy określić swoje potrzeby i porównać je z wybraną ofertą ubezpieczenia. Warta zapewnia konsultacje z profesjonalnym doradcą, który pomoże w wyborze najlepszego ubezpieczenia i wyjaśni wszystkie szczegóły. Przed podpisaniem umowy na indywidualną polisę konieczne jest sprawdzenie, jakie warunki ubezpieczenia oferuje towarzystwo, np. jakie są limity sum ubezpieczenia i jaki zakres objęty jest ochroną. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, ile wynosi składka ubezpieczenia i jak wyglądają zapisy dotyczące zmiany składki w przyszłości. Przy wyborze ubezpieczenia warto też sprawdzić, jakie są warunki wypłaty świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

Ubezpieczenie indywidualne sprawdzi się najlepiej w przypadku osób, które nie planują założenia rodziny lub mają już wykupioną inną ochronę dla swoich bliskich. Z kolei NNW okazuje się dobrym wyborem, jeśli wśród domowników są dzieci — niezależnie od wieku.

 

Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem polisy Warta?

Przed zawarciem umowy zakupu ubezpieczenia trzeba dokładnie przeczytać warunki polisy, aby upewnić się, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kilka elementów, wśród których za najważniejsze uważa się:

 

 • wyłączenia odpowiedzialności – są to pewne szczególne sytuacje i ryzyka, w których polisa nie zapewnia ochrony. Ich lista zawsze znajduje się w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),
 • karencja – to okres przed wystąpieniem szkody, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci żadnych kosztów. Należy sprawdzić, czy wybrana polisa zawiera okres karencji, a jeśli tak – ile on wynosi. Terminy te wskazane są w OWU i nie podlegają zmianom po złożeniu podpisu w dokumentach,
 • limity – trzeba sprawdzić, jaki jest dokładny limit ochrony dla polisy Warta. 
 • suma Ubezpieczenia (SU) – warto sprawdzić, jaki jest dokładny limit sumy ubezpieczenia dla wybranej polisy,
 • zakres ochrony – należy upewnić się, jakie ryzyka są objęte ochroną polisy i czy zakres ubezpieczenia jest zgodny z potrzebami oraz oczekiwaniami. Zakres ochrony decyduje m.in. o tym, w jakiej wysokości zostanie wypłacone świadczenie, a także czy w zaistniałej sytuacji zostanie udzielona opieka medyczna.

 

Na koniec warto zwrócić uwagę na procedury zgłaszania rekompensaty z ubezpieczenia.

 

 

Porównaj ceny

 

 

Gdzie można znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

 

Ubezpieczenie na życie to pakiet, którego możliwości mogą okazać się nieocenionym wsparciem w wielu sytuacjach. Ważna jest nie tylko wysokość opłacanej stawki, lecz także jego zakres. Z tego powodu przed zakupem warto porównać dostępne na rynku oferty.

 

Bardzo pomocne narzędzie, przydatne podczas poszukiwania dobrego ubezpieczenia na życie, stanowi porównywarka ubezpieczeń. W jednym miejscu można porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać tę, która najlepiej odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom. Wystarczy wypełnić krótki formularz i zaznaczyć preferencje względem szukanej polisy. W odpowiedzi wyświetlą się najlepiej dopasowane oferty. Kalkulator polis zaoszczędzić sporo cennego czasu i dotrzeć do spełniających oczekiwania ofert.
 

Zgłoszenie szkody Warta


Możliwości kontaktu z ubezpieczycielem w razie wystąpienia szkody:

 • telefon: 502 308 308

(poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-16) 

 • SMS: 661 001 581, treść SZKODA
 • e-mail: lifeinfo@Warta.pl
   

 


Kontakt z Warta


TUnŻ Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
 

WARTA infolinia: 801 308 308

Więcej ofert

Ubezpieczenie na życie Aviva

Wypadki zdarzają się każdego dnia nie tylko tym, którzy narażają swoje zdrowie i życie, ale...

więcej

Ubezpieczenie na życie AXA

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA należy do najbardziej rozpoznawalnych marek polisowych na polskim...

więcej

Ubezpieczenie na życie Uniqa

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa słynie z szerokiej oferty produktów ochronnych na życie. Ubezpieczony...

więcej

Ubezpieczenie na życie Nationale-Nederlanden

Chcesz finansowo zabezpieczyć bliskich, utrzymać sytuację materialną rodziny na stałym poziomie...

więcej

Ubezpieczenie na życie Pru

Polisy na życie Prudential stanowią ofertę, z której będą mogli skorzystać wszyscy klienci...

więcej

Ubezpieczenie na życie Generali

Podstawą oferty ubezpieczeń na życie są rozwiązania terminowe na okres od roku do 5 lat. Klient...

więcej
4
1
6
4
6
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia