mtu24.pl

Mtu24.pl

mtu24.pl logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Wyłączenia i limity
 • Jak kupić?

Ubezpieczenie turystyczne od mtu24.pl zapewnia szeroką ochroną na czas podróży po całym świecie (za wyjątkiem USA, Kanady, Chin i Japonii). Polisę można zakupić w dwóch wariantach:

 • Minimalnym
 • Optymalnym.

Zakres ochrony obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance Ubezpieczenie.
 • ratownictwo w górach i na morzu,
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie Assistance dla nieruchomości,
 • ubezpieczenie Assisance pojazdu.

Polsię za opłatą dodatkowej składki, można rozszerzyć o dodatkową ochronę, w ramach której można liczyć na wsparcie w razie:

 • wypadków doznanych podczas wyczynowego uprawiania sportów,
 • uprawiania sportów ryzykownych,
 • wykonywania pracy wysokiego ryzyka,
 • choroby przewlekłej.

Suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczającego i jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest odrębna dla każdego z ubezpieczonych


ZAŁĄCZNIKI

 

    Zakres ubezpieczenia

MINIMALNY OPTYMALNY
1. Koszty leczenia 80 000 zł 150 000 zł
  Limit na leczenie stomatologiczne 2 000 zł 2 000 zł
  Ratownictwo 50 000 zł 50 000 zł
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  Śmierć w wyniku wypadku - 40 000 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna
  Szkody na osobie

50 000 zł

50 000 zł
  Szkody na mieniu

50 000 zł

50 000 zł
4. Bagaż Podróżny - -
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - -
  Elektronika - -
  Sprzęt służbowy - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem
  Opóźnienie bagażu - -
  Opóźnienie lub odwołanie lotu

o 5h – 1 000 zł

o 5h – 1 000 zł

6. Pomoc Telefoniczna
  Informacje turystyczne i medyczne pakiet assistance m.in. pobyt Ubezpieczonego w hotelu z wyżywieniem, jeżeli transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia pakiet assistance m.in. pobyt Ubezpieczonego w hotelu z wyżywieniem, jeżeli transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia

ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczeń kosztów leczenia nie obejmuje:

 • uprawiania sportu w celach zarobkowych,
 • uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach pojazdów mechanicznych,
 • choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV,
 • podróży, która miała na celu leczenie bądź jest kontynuacją leczenia rozpoczętego przed podróżą,

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie obejmuje zdarzeń:

 • powodujących uszkodzenia dysków międzykręgowych śmierci,
 • uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie błędu medycznego albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, za wyjątkiem leczenia lub zabiegów, które były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje odpowiedzialności:

 • wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania zawodu związanej z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów mechanicznych,
 • w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych w wartościach pieniężnych, gotówce, dokumentach, rękopisach, planach, antykach, działach sztuki, kolekcjach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych.

Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje:

 • wartości pieniężnych i gotówki,
 • antyków, dzieł sztuki, kolekcji, biżuterii,
 • lekarstw,
 • mienia nabytego w celu dalszej odsprzedaży,
 • mienia służącego działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
 • towarów i przedmiotów, których ilość lub asortyment wskazują na przeznaczenie handlowe
 • mienia, w którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku przestępstwa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego nie obejmuje zdarzeń:

 • spowodowanych używaniem sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wskazanym w instrukcji obsługi tego sprzętu wydanej przez producenta polegających na utracie wartości sprzętu sportowego lub jego walorów estetycznych,
 • które nie powodują braku możliwości dalszego używania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazanym w instrukcji obsługi tego sprzętu wydanej przez producenta dotyczących wynajętego,
 • pożyczonego lub powierzonym ubezpieczonemu sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie Assistance dla nieruchomości nie obejmuje zdarzeń dotyczących:

 • kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania usług,
 • naprawy szkód spowodowanych koniecznością uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługą bieżącą i okresową, dostawą i montażem akcesoriów,
 • brakiem środków niezbędnych do obsługi urządzenia.

Ubezpieczenie Assisance pojazdu nie obejmuje:

 • kosztów zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do usunięcia awarii lub uszkodzeń pojazdu,
 • kosztów paliwa, ubezpieczenia i opłat dodatkowych, w tym kaucji pobieranej przez wypożyczalnie,
 • udziału własnego w szkodzie w pojeździe zastępczym,
 • skutków awarii, unieruchomień pojazdu wynikających z nieusunięcia ich przyczyny przez Ubezpieczonego po uprzednim skorzystaniu z usługi z nią związanej, zorganizowanej przez Ubezpieczyciela.

 


ZAŁĄCZNIKI

Zakup ubezpieczenia poprzez za pomocą kalkulatora jest wyjątkowo dogodny. Możesz nabyć polisę w sposób całkowicie bezpieczny, a ten proces trwa zaledwie przez krótką chwilę. Poniżej przedstawiamy wnikliwy przewodnik krok po kroku.

 1. Zaczynamy od przejścia do sekcji z kalkulatorem.
 2. Najpierw wybierz kontynent, do którego zamierzasz udać się w podróż. Spośród dostępnych państw, wybierz kraj docelowy Twojego wyjazdu.
 3. Następnie sprecyzuj charakter Twojej podróży (jeśli planujesz aktywności sportowe, możesz to zaznaczyć już teraz, aby oferty ubezpieczeniowe uwzględniały odpowiednie zabezpieczenia).
 4. Podaj planowane daty ubezpieczenia, czyli okres, między którym odbędzie się Twoja podróż.
 5. Wskaż liczbę osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem. Zaznacz, czy wszyscy uczestnicy podróży obecnie przebywają w Polsce oraz podaj daty urodzenia każdej osoby. Istotna uwaga: jeżeli ktoś z uczestników podróży cierpi na przewlekłe schorzenia, zaznacz to w odpowiednim polu. Dzięki temu dostosujemy oferty do indywidualnych potrzeb.
 6. Jeśli zechcesz, podaj swój adres e-mail, aby otrzymać obliczenia (choć nie jest to obowiązkowe). Zaakceptuj wymagane zgody, zaznaczając odpowiednie pola, a następnie kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Przed Tobą zostaną przedstawione różne propozycje! Kalkulator wyświetli kilka lub więcej różnych ofert. Klikając na "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o sugerowanym ubezpieczeniu, przeczytasz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz zdobędziesz informacje o produkcie.
 8. Wybrałeś odpowiednią ofertę? Przejdź do etapu zakupu! Kliknij "KUP ONLINE" i w kolejnych krokach, które poprowadzą Cię przez system, wprowadź dane osobowe uczestników podróży oraz adres e-mail. Konieczne zgody zostaną także zaznaczone. Kontynuuj proces.
 9. Pozostaje tylko opłacić polisę – naturalnie, to możesz zrobić online. Opłacona polisa zostanie wysłana na podany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. To naprawdę proste!

PAMIĘTAJ! Podczas podróży zawsze zachowuj przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia