Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Ubezpieczenie lekowe - na czym polega i czy warto je mieć

Dbać o zdrowie możemy poprzez sport, dietę oraz odpowiedni odpoczynek, jednak pewnych zdarzeń nie jesteśmy w stanie uniknąć. By zminimalizować skutki chorób i innych dolegliwości, warto wcześniej się ubezpieczyć przez odpowiednią polisę zdrowotną.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Powodem do wykupienia prywatnej polisy zdrowotnej jest publiczna służba zdrowia w Polsce, która nie jest w najlepszej kondycji. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, podobnie jak terminy operacji ciągną się miesiącami, a koszty leczenia bywają bardzo wysokie. Tutaj z pomocą przychodzi ubezpieczenie lekowe, które może znacznie ułatwić trudności finansowe związane z chorowaniem.
 

Z ubezpieczeniem lekowym zapłacisz mniej za leki

Ubezpieczenie lekowe to opcjonalne rozszerzenie polisy na życie, które charakteryzuje się niskim kosztem i licznymi korzyściami. W przypadku choroby i otrzymania recepty od lekarza można skorzystać z ubezpieczenia w formie zwrotu poniesionych kosztów leków, na podstawie paragonów. Ponadto ubezpieczony może otrzymać atrakcyjne zniżki na zakup medykamentów, co pozwala na obniżenie kosztów terapii farmakologicznej. 

Ubezpieczenie to bywa zawarte zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, np. w miejscu pracy. Umowa z ubezpieczycielem zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy, a po upływie tego czasu można kontynuować ochronę przez przedłużenie umowy. Mają prawo z niej korzystać osoby pełnoletnie, najczęściej do 61. lub 65. roku życia. Szczegóły oraz warunki korzystania ze świadczeń opisane są zawsze w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wybranej oferty.

Ubezpieczenie lekowe można wykupić np. w PZU lub TU zdrowie. Oferta obu ubezpieczycieli zostanie szczegółowo przedstawiona w dalszej części artykułu. Tego typu wsparcie, jednak skierowane wyłącznie do osób chorych na cukrzycę, proponuje również Nationale Nederlanden. W ramach umowy dodatkowej zapewnia pieniądze na leczenie i wsparcie w razie zachorowania na cukrzycę oraz refundację wybranych leków. Ubezpieczeniem na wypadek cukrzycy może zostać objęta osoba, która ma skończone 18 lat, ale nie więcej niż 61. Umowa zawierana jest na 5 lat z możliwością przedłużenia, dopóki ubezpieczony nie ukończy 65. roku życia.

Rozszerzenie podstawowego pakietu ochrony proponuje także Warta, np. w umowie ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku. Umowę można podpisać, mając Indywidualne ubezpieczenie na życie Warta Ochrona. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 lat. 

Ubezpieczenie lekowe to produkt, który ma wiele plusów, np.:

 • obniżenie lub całkowite zniesienie płatności za leki,
 • atrakcyjne zniżki na zakup leków,
 • dostępność na terenie całej Polski,
 • łatwy i szybki sposób rozliczenia,
 • wsparcie w specjalistycznej i drogiej farmakoterapii.

Przed zakupem rozszerzenia zapewniającego świadczenia apteczne warto sprawdzić, jakie korzyści zapewniają inne ubezpieczenia lekowe oferowane przez różne towarzystwa. Osoba zainteresowana powinna porównać zakres dostępnych świadczeń i wybrać produkt najlepiej odpowiadający jej potrzebom. W przypadku posiadania określonych problemów zdrowotnych należy przede wszystkim sprawdzić, czy dana polisa zdrowotna uwzględnia potrzebne leki.

— przypomina Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Zwrot nie za wszystkie leki, czyli kiedy polisa nie zadziała?

Należy pamiętać, że polisa lekowa może nie obowiązywać w przypadku:

 • wojny, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,
 • wad fizycznych lub psychicznych, które zostały ujawnione przed rokiem życia spowodowane chorobami genetycznymi, uszkodzeniem okołoporodowym lub wcześniactwem,
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających bądź uzależniających,
 • leczenia i diagnozowania niepłodności,
 • złego stanu zdrowia, którego objawy wystąpiły lub były leczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zostały zgłoszone albo zostały zgłoszone niezgodnie z prawdą.

Warto też znać wyłączenia ubezpieczenia lekowego związane z lekami, na które towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty ich nabycia, w tym:

 • leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju,
 • leki stosowane w leczeniu uzależnień i upośledzeń,
 • hormony płciowe,
 • testy alergiczne i substancje odczulające,
 • witaminy, odżywki i preparaty zastępujące mleko,
 • materiały opatrunkowe,
 • strzykawki,
 • testy diagnostyczne.

Oprócz tego należy pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć swoje specyficzne wyłączenia, dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie polisy lekowej warto dokładnie zapoznać się z warunkami i wyłączeniami zawartymi w umowie.

W przypadku polisy lekowej często obowiązuje karencja, czyli okres, w którym nie można skorzystać ze świadczeń ubezpieczenia. Najczęściej dotyczy to na przykład okresu 30 lub 60 dni od daty rozpoczęcia ubezpieczenia, podczas którego nie można składać roszczeń.

 

Zniżka na leki czy zwrot pieniędzy? 

Polisa lekowa umożliwia obniżenie lub całkowite zniesienie kosztów ubezpieczonego za przepisane medykamenty. Ubezpieczenie to jest często oferowane jako rozszerzenie polisy zdrowotnej, którą już posiadamy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują rozbudowane oferty, które umożliwiają pokrycie kosztów przepisanych leków, w tym również tych drogich i specjalistycznych. Posiadając polisę lekową, nie musisz martwić się o koszty leków w przypadku poważnych chorób oraz terapii farmakologicznych.

Ubezpieczenie lekowe oferuje wiele korzyści, w tym przede wszystkim wspomniane już atrakcyjne zniżki na zakup leków, co pozwala zaoszczędzić na wydatkach związanych z leczeniem. Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe dba o dostępność do zniżek na leki na terenie całej Polski, co odgrywa szczególnie ważną rolę dla osób podróżujących lub mieszkających w mniejszych miejscowościach. 

Kolejną zaletę ubezpieczenia lekowego stanowi łatwy i szybki sposób rozliczenia poniesionych kosztów związanych z zakupem leków. Ubezpieczony może skorzystać z aplikacji mobilnej, wizyty osobiście w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub z formularza online, co pozwala na wygodne i szybkie załatwienie formalności.

 

Realizacja w ponad 7 tys. aptek na terenie Polski i zniżki na leki z recepty?

Polisę lekową można wykupić m.in. w PZU i TU Zdrowie. Warto zaznaczyć, że ten drugi podmiot to jedyne polskie towarzystwo ubezpieczeń specjalizujące się w zdrowiu. Współpracuje z nim blisko 4000 placówek. 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU oferuje rozszerzenie indywidualnego ubezpieczenia na życie o ubezpieczenie lekowe PZU W Aptece. W ramach polisy można uzyskać 80% dofinansowania leków na receptę, takich jak  antybiotyki oraz leki sezonowe, np. na grypę. Z ubezpieczycielem współpracuje blisko 8000 aptek. 

Aby skorzystać z dofinansowania przy zakupie, należy pokazać Kartę Lekową PZU i receptę. Środki zostaną naliczone od razu podczas zakupu leków. Jeśli chcesz je otrzymać, wystąp o zwrot kosztów. Można to zrobić na cztery sposoby, czyli poprzez:

 • aplikację mobilną,
 • formularz internetowy,
 • list,
 • wizytę w oddziale PZU.

W ramach polisy lekowe w PZU dostępne są dwa zakresy: Antybiotyk oraz Cztery Pory Roku.

Polisy lekowe w PZU

Antybiotyk

Cztery Pory Roku

dofinansowanie leków na receptę — 80%

bezgotówkowa realizacja recepty (dofinansowanie już w momencie zakupu) w sieci blisko 8000 aptek

dofinansowanie na wszystkie antybiotyki (prawie 2700 pozycji lekowych)

dofinansowanie na antybiotyki i leki na choroby sezonowe (ponad 3200 pozycji lekowych)

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty TU PZU.

Różnice między przedstawionymi wariantami dotyczą zakresu leków i wyrobów medycznych. Warto zaznaczyć, że zmiany w zakresie objęcia polisy lekowej następują zazwyczaj w dwóch sytuacjach:
 • gdy leki zostaną usunięte z Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zostaną przekwalifikowane na leki dostępne wyłącznie bez recepty,
 • gdy pojawią się nowe leki w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które będą mogły zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

Polisa lekowa w TU Zdrowie dostępna jest w ramach ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń, określonych w wybranym przez niego wariancie polisy lekowej, opisanych w Katalogu Leków. Świadczenia te obejmują wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości ograniczonej przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO — górny limit). Warto zauważyć, że zwrot kosztów dotyczy jedynie leków przepisanych przez lekarza na poprawnie wystawionej recepcie i wymienionych w Katalogu Leków dla wybranego przez ubezpieczonego wariantu polisy.

Po poniesieniu kosztów leków przepisanych przez lekarza na recepcie ubezpieczony powinien przesłać do TU Zdrowie kopię recepty, oryginał faktury, rachunku lub paragonu oraz wypełniony wniosek o zwrot kosztów. Wniosek o zwrot kosztów jest zawsze dostępny na stronie internetowej TU. Przyznany zwrot kosztów zostanie przesłany na rachunek bankowy ubezpieczonego podany we wniosku o zwrot kosztów. Kopię recepty można również przesłać oddzielnie, jako fotografię lub plik MMS na wskazany numer telefonu albo adres e-mail.

Warto wiedzieć, że jeśli Ubezpieczony poniósł koszty leków przepisanych przez lekarza w Aptece Partnerskiej TU Zdrowie, aby otrzymać świadczenie pieniężne w systemie online, musi podpisać i zaakceptować właściwy druk dostępny w Aptece Partnerskiej. Aby uzyskać świadczenie pieniężne w trybie online, konieczne okazuje się przedstawienie imiennej Karty Ubezpieczenia wystawionej na ubezpieczonego, który jest jednocześnie pacjentem.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Ubezpieczenie zdrowotne daje praktyczną pomoc finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie lekowe w Polsce jest rozszerzeniem do polisy zdrowotnej

2. Posiadanie takiego dodatku pozwala na uzyskanie dużej refundacji za zakupione leki

3. Lista leków objętych refundacją znajduje się w dokumencie OWU ubezpieczyciela

4. Polisa lekowa kosztuje od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie lekowe?

 1. Jakie leki obejmuje polisa?

  Ubezpieczenie lekowe uwzględnia kilka tysięcy różnych pozycji. Dokładną listę leków, które są objęte polisą, można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela lub w warunkach ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie leki podlegają ubezpieczeniu lekowemu i nie każdy lek może być objęty refundacją. W tej grupie znajdują się np. suplementy diety. Warto więc dokładnie zapoznać się z warunkami polisy lekowej, aby wiedzieć, czy dany produkt ubezpieczeniowy spełnia oczekiwania.

 2. Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie lekowe?

  Ubezpieczenie lekowe jest zazwyczaj oferowane jako rozszerzenie posiadanej już ochrony zdrowotnej. To znaczy, że aby nabyć taką polisę, musisz mieć podstawowe ubezpieczenie na życie. W praktyce oznacza to, że polisa lekowa stanowi dodatkową ochronę i daje dostęp do refundacji kosztów leków na receptę, niezależnie od posiadanej już polisy zdrowotnej.

 3. Jaki jest koszt polisy lekowej?

  Koszt polisy lekowej zależy od ubezpieczyciela oraz oferty, którą wybierzemy. W przypadku PZU możemy poznać cenę polisy lekowej przy spotkaniu z agentem, który przedstawi nam ofertę ubezpieczenia. PZU oferuje dwa warianty polisy lekowej: z mniejszym i większym zakresem usług. Ostateczna cena polisy zależy od wybranej opcji, wieku i stanu zdrowia ubezpieczonej osoby oraz innych indywidualnych czynników. W ogólnym zakresie koszt polisy lekowej waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, jednak cena może być wyższa, jeśli wybierzemy opcję z pełnym pokryciem kosztów leków refundowanych. W każdym przypadku warto jednak dokładnie przeanalizować oferty różnych ubezpieczycieli, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

 4. Dla kogo ubezpieczenie lekowe będzie dobrym pomysłem?

  Ubezpieczenie lekowe stanowi dobre rozwiązanie w przypadku osób, które regularnie używają leków na receptę i chcą zminimalizować koszty ich zakupu. Szczególnie warto rozważyć polisę lekową dla osób starszych lub cierpiących na choroby przewlekłe, które wymagają długotrwałego leczenia.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
5
4
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia