Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Oszczędź nawet 50% na polisie.
Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.
Porównaj ceny

Co trzeba wiedzieć o karcie pojazdu?

Każdy samochód zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku musi mieć wydaną kartę pojazdu. Choć nie musimy jej ze sobą wozić, a po 4 września 2022 roku nie będziemy musieli jej mieć, brak karty pojazdu może sprawić nam trochę problemów.

Ustawa deregulacyjna z 2020 wprowadziła zmiany mające na celu ułatwienie kierowcom życia. 4 września 2022 r. karta pojazdu przestanie być obowiązkowa, jednak nie zniknie całkowicie. Średni wiek pojazdu w Polsce to 14 lat. Możemy więc założyć, że karta pojazdu będzie obecna jeszcze przez kilkanaście lat po wejściu pakietu deregulacyjnego w życie. Z tego artykułu dowiesz się:
 
 • Czym jest karta pojazdu,
 • Jakie informacje są w niej zawarte,
 • Kiedy jest potrzebna,
 • Co robić w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty pojazdu.

Porównaj polisy OC/AC

 

Czym jest karta pojazdu i do czego służy?

Karta pojazdu w swoim założeniu przypomina księgę wieczystą nieruchomości, lecz w odniesieniu do samochodu. Oprócz danych z dowodu rejestracyjnego, zawiera również informacje o historii pojazdu. Jej wprowadzenie miało na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk handlarzy, którzy często zatajali ważne informacje na temat sposobu użytkowania pojazdu. 
 
 
Obecnie po wprowadzeniu pakietu deregulacyjnego sens istnienia karty pojazdu został poddany w wątpliwość. Baza CEPiK oraz możliwość zakupienia dokładnego raportu o aucie online sprawiły, że papierowa forma dokumentacji historii samochodu jest zbędna. 
 

Jakie informacje zawiera karta pojazdu?

W karcie pojazdu znajdziemy te same informacje, co w dowodzie rejestracyjnym, a także dane poprzednich właścicieli pojazdu. 
 
1. Dane pojazdu:
 • marka,
 • model,
 • numer VIN,
 • rok produkcji,
 • liczba miejsc,
 • pojemność i moc silnika,
 • DMC i ładowność,
 • rodzaj i przeznaczenie pojazdu,
 • numer świadectwa homologacji.
2. Dane właścicieli:
 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • PESEL.
3. Informacje o pierwszej rejestracji i kolejnych rejestracjach.
4. Informacje o wydaniu duplikatu tablic rejestracyjnych. 
Oprócz tego karta pojazdu powinna mieć wpis na temat tego, w jaki sposób był używany pojazd (np. użytek zarobkowy, przewóz osób, zmiany konstrukcyjne). 
 
Ważne! Wyrobienie nowej karty pojazdu w przypadku zgubienia czy zniszczenia starej nie stanowi problemu. Trzeba jednak pamiętać, że tracimy dostęp do danych poprzednich właścicieli pojazdu.
 
Na podstawie informacji zawartych w karcie pojazdu, możemy nabyć obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

Szukasz taniego OC? Sprawdź nasz ranking OC!
 

Podstawa prawna

Podstawę prawną istnienia karty pojazdu stanowi art. 77 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami), który brzmi:
 
1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.
3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4.
 

Jakie pojazdy nie muszą mieć karty pojazdu?

 
W myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym, są to pojazdy:
 1. Zabytkowe.
 2. Sprowadzone lub zarejestrowane przed 1 lipca 1999 roku. 
 3. Pochodzące z licytacji przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Należące do sił zbrojnych obcego państwa.
 5. Należące do członków korpusu dyplomatycznego obcego państwa. 
 

Jak wygląda karta pojazdu?

Wzorzec karty pojazdu możemy znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
wzorzec karty pojazdu 1
wzorzec karty pojazdu 2
 
Na dole strony widoczny jest numer karty pojazdu. Kolejne strony zawierają dane nt. kolejnych właścicieli:
 • Imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres,
 • PESEL lub REGON. 
To tutaj znajdziemy również zapisy o zmianach w konstrukcji czy przeznaczeniu pojazdu, np. adnotację o instalacji butli LPG lub kratki. Oprócz tego numer karty pojazdu znajdziemy na awersie dowodu rejestracyjnego w polu “Numer karty pojazdu”.
wzorzec dowodu osobistego
 
Jeśli karta pojazdu nie została wydana, w rubryce będzie widnieć adnotacja “Nie wydano”. 

Kiedy dostaniemy kartę pojazdu?

W przypadku nowego pojazdu, karta powinna być wydana przez producenta lub podmiot wprowadzający auto do obrotu handlowego. Dla samochodu sprowadzonego z zagranicy, kartę pojazdu wydaje Wydział Komunikacji stosowny dla miejsca przyszłej rejestracji pojazdu. Jeśli chodzi o auta używane, zbywca przekazuje kartę pojazdu w momencie zawarcia umowy. 
 

Co zrobić w razie utraty karty pojazdu?

Najczęściej właściciel pojazdu zwyczajnie zapomniał, gdzie położył kartę pojazdu. Nie ma obowiązku wożenia jej w aucie, więc większość osób zostawia ją w domu. 
W przypadku, kiedy poprzedni właściciel pojazdu zgubi dokument, to on składa oświadczenie o utracie karty pojazdu i występuje z wnioskiem o wydanie wtórnika. 
Bardzo rzadko zdarza się, że karta pojazdu zostanie nam skradziona, najczęściej razem z samochodem. Wówczas dobrym pomysłem będzie dołączenie potwierdzenia z policji o kradzieży auta. 
 

Wydanie wtórnika

W momencie utraty karty pojazdu lub jej zniszczenia, powinniśmy niezwłocznie udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania pojazdu, by złożyć wniosek o wydanie wtórnika. 
 
Wzór wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu
 
Wraz z wnioskiem składamy oświadczenie o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Na wydanie wtórnika czeka się do 30 dni, ale z reguły następuje to szybciej, już po kilkunastu dniach. 
Opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75,50 zł.
 • 75 zł za wydanie karty lub jej wtórnika,
 • 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. 
 
Jeżeli nie możemy odebrać karty pojazdu osobiście, za wystawienie pełnomocnictwa do jej odbioru zapłacimy dodatkowo 17 zł. W przypadku współwłasności wymagana jest obecność wszystkich właścicieli pojazdu.
Ciekawostka: dawniej opłata za wydanie karty pojazdu wynosiła 500 zł, ale Trybunał Sprawiedliwości UE uznał ją za zbyt wysoką. Osobom, które zapłaciły 500 zł należał się zwrot nadpłaty.
 
 
 

Zniszczona karta pojazdu

Karta pojazdu ma formę książeczki, a, jak wiadomo, papier nie najlepiej znosi upływ czasu. W momencie, gdy wskutek zniszczenia karta pojazdu jest całkowicie nieczytelna, również należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika. Jedyna różnica w stosunku do procedury przy zgubieniu karty jest taka, że musimy zdać stary dokument w Wydziale Komunikacji. 
 

Wzór oświadczenia o utracie karty pojazdu

Oświadczenie o utracie karty pojazdu musi zawierać:
 • Imię i nazwisko właściciela pojazdu.
 • Serię i numer dokumentu tożsamości.
 • PESEL.
 • Adres zameldowania.
 • Dane pojazdu - markę, model, numer rejestracyjny, numer VIN.
 • Datę utraty karty.
 • Okoliczności jej utraty.
 
Oświadczenie możemy napisać odręcznie, ale dla wygody załączamy jego wzór.
 
Wzór oświadczenia o utracie karty pojazdu
 
Oprócz oświadczenia, musimy także okazać dowód osobisty i dowód rejestracyjny. Ponadto urzędnik może nas poprosić o okazanie potwierdzenia zakupu polisy OC, choć zdarza się to dość rzadko. 
Konieczne będzie także podanie miejsca, w którym karta poprzednio została wydana. Urzędnik musi zweryfikować autentyczność podanych przez nas informacji. 
 

Zgubiona karta pojazdu a sprzedaż samochodu

Brak karty pojazdu nie uniemożliwia sprzedaży samochodu. Dla własnej wygody warto jednak zaopatrzyć się we wtórnik karty, ponieważ bez niej będzie nam trudno sprzedać auto. 
 
Uwaga! Karta pojazdu zawiera informacje na temat przeszłości auta oraz dane poprzednich właścicieli. Brak karty pojazdu powinien rodzić podejrzenia. Bardzo często karta “gubi się”, gdy zbywca ma coś do ukrycia.
 
 
Ponadto “gubienie karty pojazdu” jest popularną praktyką nieuczciwych handlarzy, jako że wydanie wtórnika karty pojazdu niejako “resetuje” historię samochodu.
W sytuacji gdy kilkunastoletnie auto posiada nowiutką kartę pojazdu, powinno nam to dać do myślenia. Warto wówczas dokładniej sprawdzić stan techniczny auta.
 

Zgubienie karty pojazdu przed rejestracją samochodu

To chyba najbardziej problematyczna sytuacja z kartą pojazdu, jaką można sobie wyobrazić. Bez karty pojazdu będziemy mieli wielki problem, by zarejestrować samochód na nasze nazwisko. Do wydania wtórnika bowiem potrzebny jest dowód rejestracyjny. 
Gdyby to poprzedni właściciel zgubił kartę, wystarczyłoby, aby napisał oświadczenie o jej zgubieniu i wystąpił z wnioskiem o wydanie wtórnika. Jednak z uwagi na zawartą umowę, to my jesteśmy właścicielem auta Stąd przestrzegamy - podczas urzędowej gonitwy związanej z zakupem samochodu, pilnujcie dokumentów!
 

Zgubienie karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego

To również nieprzyjemna sytuacja, lecz nie tak problematyczna, jak poprzednia. Do wydania duplikatu dowodu rejestracyjnego potrzebna jest karta pojazdu. Podobnie do wydania wtórnika karty pojazdu potrzebny jest dowód rejestracyjny. Gdy utracimy i jedno, i drugie, będziemy potrzebować:
 • polisę OC,
 • tablice rejestracyjne,
 • wyciąg z rejestru badań technicznych,
 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego oraz wniosek o wydanie duplikatu,
 • oświadczenie o utracie karty pojazdu wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika,
 • informacje o instytucji, która wydała poprzednie dokumenty celem weryfikacji. 
 
Konieczne będzie również uiszczenie opłaty zarówno za wtórnik karty pojazdu, jak i duplikat dowodu rejestracyjnego. 
 

Karta pojazdu a złomowanie samochodu

Porównaj polisy OC/AC

Zakład dokonujący demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i kartę pojazdu. Karta jest jednym z dokumentów wskazanych jako potrzebne do zezłomowania pojazdu. Jeżeli ją zgubimy, niektóre stacje mogą nam odmówić przyjęcia pojazdu. Inne każą napisać stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu.
Z zaświadczeniem ze stacji demontażu udajemy się do stosownego Wydziału Komunikacji celem wyrejestrowania pojazdu, gdzie należy zdać kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. W tym momencie należy mieć uregulowane wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem OC. Jeśli zostało nam coś do zapłaty, lepiej to zrobić przed zezłomowaniem auta. 
 

FAQ

Czy posiadanie karty pojazdu jest obowiązkowe? 

Samo posiadanie nie jest obowiązkowe, ale okazanie karty pojazdu jest konieczne w momencie sprzedaży lub złomowania pojazdu. 
 

Czy mogę zezłomować pojazd bez karty pojazdu?

To zależy od stacji demontażu. Jedne się na to nie zgodzą, innym wystarczy spisane pisemne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu. 
 

Czy zapłacę karę za zgubienie karty pojazdu?

Nie, jednak jej utrata może być problematyczna, jeśli zechcemy sprzedać, przerobić lub zezłomować pojazd. 
 
Warto wiedzieć
 • Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku powinien mieć kartę pojazdu. 
 • Karta pojazdu jest dokumentem mającym na celu dokumentowanie historii pojazdu i zapobieganie oszustwom podczas jego sprzedaży.
 • Od 4 września 2022 roku karta pojazdu nie będzie wydawana.
 • Karty pojazdu nie trzeba ze sobą wozić w aucie.
 • Zgubienie lub utrata karty pojazdu nie stanowi dużego problemu. Możemy bez trudu uzyskać wtórnik karty pojazdu po złożeniu stosownego oświadczenia i wniesieniu opłaty. 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Ewelina

2023-05-04 13:50:18

Kupiłam kilka dni temu pojazd, sprzedający poinformował, że karta pojazdu została zatrzymana w Urzędzie Komunikacji przy poprzednim przerejestrowaniu. Czy aby zarejestrować pojazd na siebie, muszę odebrać z tamtego Urzędu kartę pojazdu, czy załatwię sprawę bez niej?

4
1
6
4
4
1

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia