Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Oszczędź nawet 50% na polisie.
Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.
Porównaj ceny

Jak wysłać zgłoszenie sprzedaży samochodu i w jakim terminie?

Spadek? Sprzedaż? Darowizna? Samochód to nie tylko środek lokomocji. Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu w jak najkrótszym terminie. W przeciwnym razie czeka cię kara i mnóstwo innych, urzędniczych nieprzyjemności!

Każde zbycie lub nabycie pojazdu to czynność o znamiennych skutkach prawnych. Posiadanie pojazdu mechanicznego nakłada na właściciela szereg obowiązków, takich jak zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych, dbanie o aktualność  badań technicznych, czy zakup ubezpieczenia OC. Jako dotychczasowy właściciel auta, sprzedając je, chcesz je zbyć wraz ze wszystkimi obowiązkami, jakie się z tym wiążą.

Aby pozbyć się obowiązków, musisz poinformować te instytucje, które owe obowiązki mogą chcieć egzekwować. Od czasu utworzenia bazy CEPIK, wystarczy zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji i do ubezpieczyciela. 

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży samochodu jest ważne?

Obowiązek poinformowania o zbyciu lub nabyciu pojazdu wynika wprost z ustawy, a za jego niedopełnienie grozi kara finansowa od 200 do 1000 zł, ale to nie wszystko. Jeśli zaniedbamy ten ustawowy obowiązek, możemy mieć wiele innych nieprzyjemności. 

Odpowiedzialność karna

Spowodowanie wypadku drogowego lub udział samochodu w przestępstwie to poważna rzecz. Służby przy pomocy danych z bazy CEPiK ustalą posiadacza auta na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. Wówczas to właściciel musi się tłumaczyć z faktu obecności należącego do niego pojazdu na miejscu zdarzenia. Policji nie będzie interesowało to, że kierował nim ktoś inny. 

Odpowiedzialność majątkowa

Gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej i musimy sprzedać auto, by zdobyć trochę dodatkowej gotówki, również trzeba wysłać zawiadomienie o zbyciu pojazdu do Wydziału Komunikacji. W przeciwnym razie czekają nas nieprzyjemności związane z egzekucją komorniczą. Dodatkowo, gdy komornik przyjdzie po samochód i odkryje, że już go nie mamy, zgłosi ten fakt władzom i przyjdzie nam zapłacić karę za brak zgłoszenia zbycia. 

Uwaga! Sprzedaż samochodu “na szybko”, żeby komornik go nie zajął może nie być dobrym pomysłem. W określonych przypadkach wierzyciel może wystąpić ze skargą pauliańską. 

Kwestie podatkowe

Kupiliście samochód wart 100 tysięcy złotych za gotówkę? Gratulacje! A skąd mieliście na to pieniądze?  To samo pytanie zada właściwy urząd skarbowy. Zgodnie z polską ordynacją podatkową, osoby fizyczne i prawne powinny rozliczać się z dochodu z fiskusem. Dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym to np.:

 • renty,
 • świadczenia socjalne (zasiłki, Rodzina 500+, zapomogi z MOPS czy GOPS itd.),
 • stypendia,
 • dodatki kombatanckie,
 • alimenty i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Pełna lista źródeł dochodu niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest dostępna na stronach Urzędów Miast.

Jeżeli osiągacie dochód z innych źródeł, musicie się z niego rozliczyć. Ma to przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i szarej strefie. Po zgłoszeniu nabycia pojazdu, urząd skarbowy przeanalizuje wasze dochody i stwierdzi, czy było was stać na ten zakup, czy nie. Jeśli wartość pojazdu wzbudzi podejrzenia w odniesieniu do waszych dochodów, możecie zostać poproszeni o złożenie stosownych wyjaśnień. 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela

Opłacenie składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC jest powinnością właściciela pojazdu. W momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży zbywca przestaje być właścicielem, ale Towarzystwo Ubezpieczeniowe czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo o tym nie wiedzieć. Zgodnie z prawem obowiązkiem zbywcy jest poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od zmiany własności (nie ma konieczności osobnego informowania UFG).

Porównaj polisy OC/AC


W szczególności ma to znaczenie w sytuacji, gdy płatność za polisę OC była rozłożona na raty. Dwie najpowszechniejsze sytuacje to:

 • zbywca nie opłacił rat sprzed dnia sprzedaży,
 • nabywca nie opłaca rat po dacie sprzedaży.

Co gdy sprzedający nie zapłacił rat OC za pojazd?

Przy zakupie samochodu możemy spokojnie sprawdzić, czy pojazd posiada ważną polisę OC. Możemy też skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, opisać krótko sytuację i spytać, czy raty są opłacane na bieżąco. Jeśli kupimy auto, gdzie raty nie zostały opłacone, jesteśmy współodpowiedzialni za to zobowiązanie. 

W teorii zbywca powinien opłacić pozostałe raty. Możemy opłacić zaległe raty i domagać się zwrotu od zbywcy. Praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze udaje się to wyegzekwować. Warto zatem upewnić się przed zakupem, czy wszystkie raty zostały opłacone. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi udzielić takiej informacji. Jeśli nie wszystkie raty zostały opłacone, polecamy poszukać innego pojazdu. 

Co gdy nabywca nie płaci rat za samochód, który ode mnie kupił?

Jesteśmy odpowiedzialni za zobowiązania ubezpieczeniowe naszego samochodu do dnia sprzedaży. Tak jak wspominaliśmy, nie możemy liczyć na to, że nabywca zachowa się właściwie i zgłosi nabycie pojazdu. Wielu klientów zakładów ubezpieczeniowych otrzymuje wezwanie do zapłaty zaległej raty już po sprzedaży pojazdu. 

Jedyne, co nam pozostaje, to dopilnować zgłoszenia zbycia. 

Kto musi zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest obowiązkiem dotychczasowego właściciela. Jeśli właścicieli jest kilku, na zgłoszeniu musi podpisać się każdy z nich. Obowiązek wynika z art. 78 Ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

Dokumentem niezbędnym do zgłoszenia zbycia pojazdu jest dokument potwierdzający przeniesienie własności. W polskim prawie może to być:

 • umowa kupna-sprzedaży, 
 • umowa darowizny, 
 • faktura VAT, 
 • faktura VAT-marża. 

Pełna lista dokumentów potrzebnych do zgłoszenia sprzedaży samochodu to:

 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności pojazdu,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
 • dla cudzoziemców - karta pobytu.

Jeśli zgłaszasz sprzedaż samochodu przez Internet za pomocą Profilu Zaufanego, wystarczy Ci kopia dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu. 

Zawiadomienie o zgłoszeniu zbycia pojazdu - wzór

Zawiadomienie do wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu ma określony ustawowo wzór. Złożenie zawiadomienia na wzorze odbiegającym od ustawowego może zaskutkować tym, że Twoje zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane. 

Pobierz oficjalny wzór zawiadomienia, klikając przycisk poniżej. 

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Jak zgłosić zbycie pojazdu w Wydziale Komunikacji?

W celu zgłoszenia zbycia pojazdu należy udać się do Wydziału Komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Może to być:

 • urząd miasta dla miast na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
 • starostwo powiatowe w każdym innym przypadku. 

W urzędzie należy okazać dokument tożsamości oraz dokument, który potwierdza zbycie, czyli umowę kupna-sprzedaży lub umowę darowizny. 

Ważne! Umowa komisowa nie jest dokumentem poświadczającym zbycie pojazdu! Dopiero w chwili, gdy komis sprzeda nasz pojazd, możemy zgłosić jego zbycie.

Zgłoszenia możesz dokonać także poprzez wysłanie wszystkich dokumentów pocztą na adres właściwego wydziału komunikacji, jednak jest to długa i nieprzyjemna droga. 

Jakie dane musi zawierać zgłoszenie sprzedaży samochodu?

W zgłoszeniu sprzedaży pojazdu musisz zawrzeć informacje na temat tego:

 • kto sprzedaje - dane dotychczasowego właściciela, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
 • co sprzedaje - dane pojazdu, czyli marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz numer VIN,
 • komu sprzedaje - dane nowego właściciela, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

W przypadku, gdy którąś ze stron jest firma, zgłoszenie powinno zawierać jej nazwę, adres siedziby oraz NIP/REGON.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu online

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele instytucji do przejścia na tryb w 100% zdalny. Wydziały Komunikacji w całej Polsce nie stanowiły wyjątku. W 2020 roku z usługi zgłoszenia zbycia pojazdu online skorzystało ponad 600 tysięcy osób

Zawiadomienia o zbyciu przez Internet możemy dokonać na stronie rządowej gov.pl, gdzie należy wybrać Usługi dla obywatela.

usługi dla obywatela gov.pl

Z menu należy wybrać zakładkę “Kierowcy i pojazdy”.

kierowcy i pojazdy gov.pl

Z następnego menu wybierz “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”:

zgłoś zbycie pojazdu gov.pl

Dla ukończenia procedury konieczne będzie zalogowanie się Profilem Zaufanym. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w momencie, gdy dokumenty trafią do urzędu.

Po złożeniu zawiadomienia otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. 

Jak zgłosić zbycie pojazdu do ubezpieczyciela?

Jest kilka możliwości zgłoszenia zbycia pojazdu do TU. Można to zrobić:

 • w placówce lub w biurze agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje dane TU,
 • mailowo,
 • poprzez formularz,
 • w aplikacji TU,
 • telefonicznie (tylko w nielicznych TU),
 • pocztą tradycyjną. 

W przypadku zgłaszania zbycia mailowo, online lub poprzez aplikację będziemy potrzebowali skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego zbycie. 

Ważne! Jeśli dokument lub jego skan/zdjęcie będą nieczytelne, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić zarejestrowania zbycia pojazdu i wezwać zbywcę do dostarczenia czytelnej wersji. Należy mieć to na uwadze także w momencie spisywania umowy-kupna sprzedaży

Zgłoszenie zbycia u agenta

To jedna z lepszych opcji zgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego. Możemy poprosić o pomoc osobę obeznaną w temacie i dodatkowo możemy otrzymać od agenta opieczętowane potwierdzenie przyjęcia dokumentu wraz z datą. Posiadanie takiego dokumentu umożliwia nam dochodzenie swoich praw poprzez złożenie reklamacji, w razie gdyby agent czemuś uchybił i naraziłoby to nas na konsekwencje. 

Agent ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w imieniu klienta. Może to zrobić, ale jest to wyłącznie jego dobra wola a obowiązek ciąży na posiadaczu pojazdu. 
 

Porównaj polisy OC/AC

Zgłoszenie zbycia pojazdu online

Firmy ubezpieczeniowe udostępniają formularz online dla zgłoszenia zbycia pojazdu. Formularze są dostępne pod tymi adresami:

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Adres formularza *

Allianz

https://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-ubezpieczeniu/zmiany-w-ubezpieczeniu-oc/zglaszam-sprzedaz-pojazdu,14782.html

Uniqa

https://form.uniqa.pl/ui/moto/uks

Balcia

https://www.reso.com.pl/zbycie-pojazdu

ERGO Hestia/MTU

https://www.ergohestia.pl/sprzedaz/

Euroins

https://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu-2/

Generali

https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne/samochod/sprzedaz-samochodu.html

HDI

https://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klienta

Link4

https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks#

mBank

https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/pytania-i-odpowiedzi/informacje/sprzedaz-auta/

PZU

https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zglos-sprzedaz-przedmiotu-ubezpieczenia

TUW TUZ

https://tuz.pl/strefa-klienta/zglos-zbycie-pojazdu/

Warta

https://www.warta.pl/obsluga/zmiana-wlasnosci

Wiener 

https://obsluga.wiener.pl/sprzedaz-pojazdu/policyInfo

* Jeżeli danego towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma na liście, to oznacza, że nie oferuje ono formularza online dla zgłoszenia zbycia pojazdu. 

Zgłoszenie zbycia pojazdu mailem

Wypełnione i podpisane zgłoszenie zbycia pojazdu należy zeskanować lub sfotografować i wysłać na stosowny adres towarzystwa ubezpieczeniowego. Poniżej prezentujemy listę adresów mailowych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Adres email *

Allianz

komunikacja@allianz.pl

Uniqa

centrala@uniqa.pl

Balcia

umowyks@reso.com.pl

Benefia

bok@benefia.pl

Compensa

centrala@compensa.pl

Concordia

sprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.pl

Gefion

wnioski@polins.pl

Generali

centrumklienta@generali.pl

Interrisk

korespondencja@interrisk.pl

Link4

bok@link4.pl

mBank

serwis@axaubezpieczenia.pl 

Proama

serwis@proama.pl

PZU

kontakt@pzu.pl

TUW TUW

wypowiedzenia@tuw.pl

TUW TUZ

centrala@tuz.pl

Ubezpieczenia Pocztowe

info@ubezpieczeniapocztowe.pl

Warta

wypowiedzeniaoc@warta.pl

* brak adresu email w tabeli oznacza brak możliwości zgłoszenia zbycia pojazdu tą drogą.

Można także dokonać zgłoszenia tradycyjną pocztą. Jednak nie polecamy tego rozwiązania. Trwa najdłużej i sprawia najwięcej problemów, kiedy coś pójdzie nie tak. 

Ważne! Zawsze upomnij się o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu, niezależnie od formy tego zgłoszenia.


 

Warto wiedzieć
 • Każde zbycie i nabycie pojazdu musi być zgłoszone w terminie do 30 dni od momentu przekazania własności,
 • Podczas pandemii Covid-19 ten termin został wydłużony do 180 dni, ale od 1 stycznia 2021 wrócił termin 30-dniowy,
 • Za niezgłoszenie zbycia pojazdu w terminie grozi kara od 200 do 1000 zł,
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu można dokonać online bez chodzenia do Wydziału Komunikacji. Konieczne będzie założenie Profilu Zaufanego,
 • Zawsze upewnij się, że zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane,
 • Oprócz zawiadomienia Wydziału Komunikacji sprzedający musi powiadomić również swojego ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować przykrymi konsekwencjami, np. koniecznością zapłaty raty za OC pojazdu, którego już nie mamy. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży samochodu

 1. Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży auta 2022?

  Na zgłoszenie sprzedaży samochodu masz 30 dni od dnia przeniesienia własności, czyli np. od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niezgłoszenie sprzedaży w terminie grozi karą od 200 do 1000 zł.

 2. Czy istnieje obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu?

  Tak. Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu istnieje od 1997 r. i wszedł wraz z nową Ustawą Prawo o ruchu drogowym, ale do 2020 r. za zaniedbanie tego obowiązku nie groziły żadne sankcje. Obecnie zaniedbanie obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu jest zagrożone karą finansową.

 3. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

  Najprościej będzie po prostu zgłosić sprzedaż. Jedyny powód, dla którego ktoś świadomie mógłby nie chcieć zgłosić sprzedaży pojazdu, jest uniknięcie podatku dochodowego, ale to nierozsądne i oznacza dalsze narażanie się na kary. Kiedy zaś już kara zostanie nałożona nie pozostaje nic innego, jak odwołać się od jej wysokości. Kara nie może być niższa niż 200 zł, ale jej ustalenie jest arbitralne i zalezy od wydziału komunikacji.

 4. Czy umowę darowizny pojazdu też muszę zgłaszać?

  Tak. Terminy "zbycie" i "nabycie" oznaczają każde przeniesienie własności pojazdu, także poprzez umowę darowizny. A każda zmiana właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce musi być zgłoszona w terminie do 30 dni i wymaga zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia