Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Opłata OC po terminie - z czym się wiąże?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Każdy właściciel pojazdu spoczywa obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Jeśli spóźnisz się z opłatą składki, możesz napotkać różne, nieraz kosztowne komplikacje. O czym dokładnie mowa?

To z jakimi konsekwencjami wiąże się opłata OC po terminie, zależy przede wszystkim od długości opóźnienia opłaty oraz od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Z tego artykułu dowiesz się m.in. co grozi za opłatę składki po terminie, kiedy najlepiej opłacić składkę aby zmieścić się w wyznaczonym czasie oraz dlaczego nie warto spóźniać się z zapłatą ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC – dlaczego to obowiązek?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli tak zwane OC, w Polsce jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Jest to wymóg, który reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę innych użytkowników drogi oraz poszkodowanych w wypadkach. Polisy OC pokrywają koszty szkód materialnych i osobowych wyrządzonych przez ubezpieczonego kierowcę. Oznacza to, że jeśli spowodujesz wypadek, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w tym zdarzeniu. W przypadku szkody bez OC musiałbyś ponieść koszty naprawy pojazdów i leczenia poszkodowanych z własnej kieszeni. Ponadto brak ważnego ubezpieczenia OC skutkuje wysokimi karami od UFG oraz mandatami w razie kontroli drogowej.

Zobacz także: Brak OC? Sprawdź, jak odwołać się od kary! - Ubezpieczeniaonline.pl

Choć cena OC może się znacznie wahać w zależności od wielu czynników, to obowiązek pod groźbą grzywny. Nie należy zatemna tym oszczędzać, zwłaszcza, że w pierwszym póroczu 2023 roku cena OC była niższa niż w podobnym okresie roku poprzedniego. Widać to dokładnie na poniższym schemacie.

Kiedy należy opłacić składkę ubezpieczeniową?

Składka ubezpieczeniowa OC za samochód powinna zostać opłacona w odpowiednim terminie, aby kierowca mógł korzystać z ochrony oraz zgodnie z prawem poruszać się samochodem po drogach. Opłata za ubezpieczenie OC musi być dokonana przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy. Okres opłacania składki ubezpieczeniowej OC różni się w zależności od ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa na ubezpieczenie.

W większości przypadków polisa na samochód wydawana jest na rok i taką składkę opłaca się raz na 12 miesięcy. Jednak istnieją również możliwości wyboru składek rozłożonych na raty 2,4 czy 12 miesięcy. Konkretny termin i sposób opłacania składki zawsze określa umowa polisy ubezpieczeniowej. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać terminy płatności i nie przeoczyć opłacenia składki w terminie.

Pamiętaj, że opłacenie składki ubezpieczeniowej OC za auto ma kluczowe znaczenie, ponieważ stanowi podstawową ochronę dla kierowcy pojazdu w przypadku szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Pozwala też uniknąć związanych ze szkodami kosztów oraz ewentualnych problemów prawnych.

Porównaj polisy OC/AC

Opłata OC po terminie – czy to możliwe?

Opłata OC w ratach jest popularną opcją dla kierowców, którzy nie chcą płacić składki ubezpieczenia komunikacyjnego jednorazowo. Może to być wygodne rozwiązanie, umożliwiające rozłożenie kosztu ubezpieczenia na raty, co jest szczególnie korzystne dla osób o ograniczonym budżecie. Taka opcja zapłaty za OC stanowi wyjątek, który w przypadku opóźnienia nie pozbawi Cię, ani nie przerwie ubezpieczenia. Ochrona będzie obowiązywać tyle, na ile została zawarta umowa.

Jeśli więc nie zapłacisz rat w terminie, umowa nie zostanie rozwiązana, a Ty nie stracisz ubezpieczenia. Oczywiście kiedy zorientujesz się, że przeoczyłeś zapłatę składki, to ureguluj ją jak najszybciej.

Raty OC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych

Opłata OC samochodu w ratach nie jest oferowana przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, ponieważ niestety nie wszystkie firmy akceptują płatności ratalne. Możliwość skorzystania z rat daje kierowcom wybór najlepszej opcji dopasowanej do swojego budżetu. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z warunkami takiego rozłożenia płatności, ponieważ przy opłacie ratalnej występują wyższe koszty za całe ubezpieczenie niż w przypadku płatności jednorazowej.

Sposób zapłaty ratalnej za składkę OC może być dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób młodych, które automatycznie mają dużo większe stawki za ubezpieczenie samochodu i mogą udźwignąć jednorazowej opłaty składki. Towarzystwa, w których można rozłożyć na raty OC, to:

 • Beesfe,
 • Benefia,
 • Ergo Hestia,
 • Euroins,
 • Generali,
 • Interrisk,
 • LINK4,
 • mtu24.pl,
 • Proama,
 • PZU,
 • Trasti,
 • TUZ Ubezpieczenia,
 • UNIQA,
 • Wefox,
 • Wiener,
 • You Can Drive.

Jakie są konsekwencje opłaty OC po terminie?

Każdy właściciel pojazdu bezapelacyjnie musi regularnie opłacać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, aby móc poruszać się autem po drogach. Niestety z różnych powodów zdarza się, że niektórzy zapominają o terminie płatności, a takie działanie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Gdy za późno zapłacisz składkę na ubezpieczenie OC samochodu, ubezpieczyciel ma prawo podjąć pewne kroki w celu egzekwowania zaległych należności.

Po pierwsze może wysłać do Ciebie powiadomienie o zaległościach i przypomnienie o konieczności dokonania płatności w wyznaczonym terminie. Jeżeli nadal nie uiścisz składki OC, ubezpieczyciel rozpocznie windykację, która może jeszcze zostać rozwiązana polubownie. Gdy i to nie przyniesie odpowiedniego skutku, ubezpieczyciel będzie dochodzić swoich roszczeń poprzez sąd.

Monity z przypomnieniem

W przypadku spóźnienia w opłaceniu składki za ubezpieczenie OC auta, firmy ubezpieczeniowe wysyłają monity z przypomnieniem, informując o spóźnionych opłatach i zobowiązując tym samym do ich jak najszybszego uregulowania. Monity za opóźnienie w zapłacie ubezpieczenia OC są bardzo ważnym i pierwszym narzędziem dla ubezpieczyciela mającym na celu zwiększenie skuteczności pobierania zaległych opłat.

Celem tych monitów jest poinformowanie klienta o zaległościach w płatnościach i zwrócenie jego uwagi na konieczność uregulowania zobowiązań. Monity wysyłane są zazwyczaj w formie pisemnej, jednak coraz częściej korzysta się również z powiadomień elektronicznych. W przypadku opóźnień w płatnościach ubezpieczyciel ma prawo naliczać dodatkowe odsetki od zaległych składek.

Dzięki tej metodzie ubezpieczyciel może egzekwować płatności od klientów, minimalizując ryzyko utraty środków finansowych z powodu niezapłaconych składek. Monity z przypomnieniem za spóźnione opłaty należy traktować poważnie i jak najszybciej zapłacić zaległości, aby uniknąć dalszych niepotrzebnych kroków, które z całą pewnością ubezpieczyciel podejmie.

Windykacja należności od klienta

Windykacja należności od klienta za spóźnione opłaty za OC to proces, który ma na celu odzyskanie należności od klienta, który nie uiścił opłat za ubezpieczenie samochodu w terminie. Jest to sytuacja, która często występuje, gdy klienci zaniedbują terminowe płatności i ignorują wysyłane wcześniej do nich monity za nieopłacone OC. Proces ten zazwyczaj obejmuje wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty oraz podejmowanie innych środków, takich jak telefonowanie. Celem tych działań jest skłonienie klienta do uregulowania zobowiązania w możliwie najszybszym czasie.

Poprzez wszczęcie windykacji ubezpieczyciel będzie coraz częściej i bardziej natarczywie próbował się skontaktować z klientem. Może też przekazać ściągnięcie zaległości profesjonalnej firmie zajmującej się windykacją należności. W przypadku braku reakcji klienta ubezpieczyciel może podjąć dalsze kroki, takie jak zgłoszenie sprawy do sądu. Często windykacja należności od klienta za spóźnione opłaty za OC samochodu wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta, takimi jak odsetki czy opłaty administracyjne. 

Ścieżka sądowa

W przypadku nieopłacenia polisy OC i braku reakcji na wysyłane monity i windykację ubezpieczyciel może podjąć działania prawne i wstąpić na drogę sądową. Gdy ubezpieczyciel złoży sprawę do sądu, będziesz musiał zapłacić nie tylko zaległą składkę, ale też odsetki oraz koszty sądowe, takie jak:

 • opłaty sądowe,
 • koszt adwokata,
 • ewentualne grzywny,
 • koszty komornicze.

Należy pamiętać, że gdy sprawa trafi na drogę sądową, opłaty sądowe za niezapłaconą składkę OC będą znacznie wyższe niż sama składka. W rezultacie całkowita kwota do zapłacenia będzie stanowić nawet wielokrotność składki, która nie została opłacona w odpowiednim terminie. W związku z tym nie lekceważ tego obowiązku i pamiętać o regularnej opłacie polisy

- przypomina Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń w ubezpieczeniaonline.pl

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Nieopłacenie polisy OC nie oznacza, że stracisz ochronę - będzie ona obowiązywać do końca trwania umowy. Jednak taka sytuacja może mieć wpływ na automatyczne odnowienie się następnej polisy. Wielu ludzi obawia się, że opóźnienie w zapłacie skutkować będzie unieważnieniem ochrony ubezpieczeniowej. Nie należy się jednak o to martwić. Ubezpieczyciel nie ma prawa anulować polisy, jeśli nastąpiło opóźnienie w zapłacie składki w czasie trwania umowy.

Ustawa, która reguluje warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC, daje kierowcom pewność, że nie będą pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn zapomną opłacić zawartą polisę. Zapobiega to nie tylko karom finansowym, jak np. kary za brak umowy OC, ale także zapewnia kierowcom ochronę w przypadku ewentualnych szkód lub wypadków.

Warto jednak pamiętać, że opóźnienie w zapłacie może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat za zwłokę (odsetki), a także negatywnym wpływem na automatyczne przedłużenie się polisy na kolejny rok.

Spóźnienie z opłatą OC a automatyczne odnowienie polisy

Opóźnienie w zapłacie składki ubezpieczeniowej może wpłynąć na automatyczne odnowienie się polisy na kolejny rok. W większości przypadków, jeśli spóźniasz się z płatnością, ubezpieczyciel może wstrzymać ten proces. Oznacza to, że po upływie okresu ubezpieczenia polisa nie zostanie przedłużona i zostaniesz bez ubezpieczenia samochodu. Może to być poważnym problemem, ponieważ poruszanie się samochodem po drogach bez ubezpieczenia jest niezgodne z prawem. W razie kolizji lub wypadku to Ty jako kierowca i sprawca będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni wszystkie powstałe koszty.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może podjąć decyzję o odnowieniu polisy pomimo spóźnionej płatności, jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że taka sytuacja może wiązać się z dodatkowymi opłatami lub nałożoną karą za opóźnienie.

Czy polisa ubezpieczeniowa zawsze odnowi się automatycznie?

Nie zawsze polisa ubezpieczeniowa odnowi się automatycznie. Abyś nie został zaskoczony brakiem ochrony, pamiętaj, że ubezpieczenie OC nie wznowi się gdy:

 • w terminie ustalonym przez ubezpieczyciela nie zapłacisz składki lub w ogóle tego nie zrobisz,
 • samochód zmieni właściciela w wyniku sprzedaży (jeżeli kupisz auto z aktualnym ubezpieczeniem, to gdy dobiegnie ono do końca, polisa ta wygaśnie i nie będzie dalej kontynuowana. W takim wypadku należy zawrzeć nowe ubezpieczenie),
 • została zawarta polisa krótkoterminowa np. na 30 dni w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy.

Spóźnienie z opłatą OC a świadczenie ubezpieczyciela

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? W wypadku spóźnienia z opłatą ubezpieczyciel nie może odmówić likwidacji szkody, jeśli do niej dojdzie. Przepisy jasno to precyzują. Ubezpieczyciel wypłaci co prawda odszkodowanie osobom poszkodowanym w wyniku wypadku, jednak to nie koniec. W takiej sytuacji może zastosować wobec Ciebie regres ubezpieczeniowy, aby odzyskać wypłacone odszkodowanie i wszystkie poniesione z tym koszty.

Dowiedz się więcej: Regres ubezpieczeniowy. Na czym polega to roszczenie? - Ubezpieczeniaonline.pl

Pamiętaj, że gdy do tego dojdzie, to koszty na pewno nie będą małe.

Opłata OC po terminie a całkowity brak ochrony – czym się różnią?

Opłata OC samochodu po terminie występuje, gdy właściciel pojazdu nie uiścił obowiązkowej składki ubezpieczeniowej w określonym terminie. Jeśli nie opłaciłeś składki na czas, to ubezpieczyciel może zażądać zapłaty odsetek, które nie powinny być jednak wysokie. W takim wypadku nie tracisz ochrony ubezpieczeniowej, a gdy zorientujesz się o spóźnieniu w miarę szybko, to wystarczy, że jak najszybciej uregulujesz należność.

Gdybyś jednak z zapłatą za składką zwlekał zbyt długo, to ubezpieczyciel będzie wysyłał Ci monity przypominające o płatności. Jeśli się do nich nie zastosujesz, to w końcu może wystąpić na drogę sądową. Była już o tym mowa powyżej. Inaczej sprawa wygląda w przypadku całkowitego braku ochrony.

Jak już wiadomo, ubezpieczenie OC w Polsce jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych i ma na celu pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez kierowcę lub właściciela pojazdu. Jeśli nie posiadasz takiego ubezpieczenia, to oznacza, że nie masz żadnej ochrony finansowej w przypadku spowodowania wypadku lub kolizji. Brak OC oznacza, że jeśli jesteś odpowiedzialny za spowodowanie szkody, to nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Brak OC może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, zwłaszcza jeśli doszło do poważnego wypadku drogowego. Koszty związane z leczeniem poszkodowanych, naprawą uszkodzonych pojazdów, a także ewentualnymi kosztami sądowymi mogą być w tym przypadku ogromne. Ponadto za brak ważnego OC grożą dotkliwe kary finansowe, które nakładane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Porównaj polisy OC/AC

Kara za brak OC w 2023 roku – ile wynosi?

Kary za brak ważnego OC mogą znacząco obciążać budżet właściciela pojazdu, dlatego warto pilnować, aby zawsze posiadać aktualną polisę. W 2023 roku kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC przedstawiają się następująco:

Kara za brak OC od 1. lipca 2023 roku

 

 Samochody osobowe 

 Samochody ciężarowe 

 Pozostałe pojazdy 

 brak OC do 3 dni

1440 zł

2160 zł

240 zł

 brak OC od 4 do 14 dni

3600 zł

5400 zł

600 zł

 brak OC powyżej 14 dni 

7200 zł

10800 zł

1200 zł

Zgodnie z polskim prawem kary za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu są nakładane na właściciela pojazdu. W Polsce kary te nakłada wspomniany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG. Gdy system wykryje, że w danym roku nie miałeś przez jakiś czas aktywnej polisy, to UFG nałoży karę, która uzależniona będzie od długości przerwy. Prawdopodobieństwo otrzymania kary od UFG jest bardzo wysokie, ponieważ system na bieżąco weryfikuje status polskich pojazdów.

Jak ustalane są wysokości mandatów za brak OC?

Wysokość kary naliczanej obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Od 1 lipca 2023 roku płaca minimalna wynosi 3600 zł. Ustalenie wysokości mandatu zależne jest od rodzaju pojazdu, długości braku ważnego ubezpieczenia oraz płacy minimalnej i prezentuje się następująco:

 • samochód osobowy - dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochód ciężarowy - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara uzależniona jest przede wszystkim od długości przerwy w ubezpieczeniu OC i wynosi:

 • 20% opłaty, gdy brak ważnego OC trwa do 3 dni,
 • 50% opłaty, gdy brak ważnego OC trwa od 4 do 14 dni,
 • 100% opłaty, gdy brak ważnego OC przekracza 14 dni.

Jak widzisz, opłata OC po terminie czy całkowite zaniechanie uregulowania należności, niezależnie od powodu, niesie za sobą zwykle dość poważne konsekwencje. Jeśli masz wątpliwości co do wyboru najodpowiedniejszej polisy dla siebie, do zakupu ubezpieczenia wykorzystaj internetowy kalkulator OC i AC. To sposób na porównanie oferty od kilkunastu ubezpieczycieli w kilka minut. Przy okazji można na tym całkiem sporo zaoszczędzić.

Zobacz, jakie korzyści odniósł dzięki porównywarce 30-letni Janek ze Szczecina, właściciel 10-letniego Forda Focusa Combi, który postanowił z miesięcznym wyprzedzeniem kupić nową polisę OC.

TU OC AC ASS NNW CENA
Balcia X - X - 784 zł
Uniqa X - X - 868 zł
Link4 X - X - 884,15 zł
Link4 X - X X 1000,05 zł
Trasti X - X - 1309 zł
Uniqa X X X - 1835 zł

*kalkulacja składki z dnia 2 sierpnia 2023 roku

Wystarczy, że podasz kilka podstawowych danych dotyczących Ciebie jako kierowcy oraz samego pojazdu. Dzięki wykorzystaniu kalkulatora OC i AC Janek kupił pakiet OC wraz z Assistance, oszczędzając nawet kilkaset złotych na porównaniu cen. Warto zaznaczyć, że im wcześniej zaczniesz sprawdzać oferty ubezpieczycieli, tym niższa może być składka. Czekanie z zakupem polisy do ostatniej chwili wiąże się z nie tylko z ryzykiem przeoczenia dokładnego terminu, ale także niepotrzebnym przepłacaniem za nią.

Co warto wiedzieć?
 • OC w Polsce jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego - reguluje to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Składkę za OC należy zapłacić w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie, aby uniknąć monitów z przypomnieniem, windykacją, a ostatecznie z postępowaniem sądowym.
 • W przypadku szkody bez ważnego OC UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, jednak zażąda zwrotu należności od sprawcy wypadku.
 • Spóźnienie w opłaceniu polisy OC może spowodować, że nie odnowi się automatycznie na kolejny rok.
 • Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC nakładane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny.
 • Od 1 lipca 2023 roku wzrosła płaca minimalna, a co za tym idzie również kara za brak ważnego ubezpieczenia OC.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o opłatę OC po terminie

 1. Kiedy najpóźniej muszę opłacić składkę zakupionej polisy?

  Składkę zakupionej polisy należy opłacić w terminie określonym w umowie. Zazwyczaj najpóźniej polisę należy wykupić w dniu rozpoczęcia się ochrony ubezpieczenia. Kwestia ta jednak zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego dobrze zapoznaj się z warunkami umowy, abyś nie miał problemów.

 2. Czy jeśli sprzedałem samochód, dalej muszę płacić składki OC do końca trwania umowy?

  Jeśli sprzedałeś samochód i miałeś obowiązkowe ubezpieczenie OC zapłacone w całości, to przechodzi ono na nowego nabywcę, gdy zgłosisz ten fakt do swojego ubezpieczyciela. Natomiast jeśli tego nie zrobisz, to dalej będziesz dostawał do zapłaty składki za ubezpieczenie OC oraz w przypadku szkody poniesiesz za to odpowiedzialność finansową. Jeżeli sprzedajesz samochód i masz wykupioną polisę OC na raty, to po sprzedaży gdy zgłosisz zbycie auta do ubezpieczyciela, nowy właściciel będzie zobowiązany do zapłaty kolejnych rat, jeśli nie wypowie tego ubezpieczenia. Gdyby wypowiedział taką polisę, to zapłacisz składkę OC do dnia sprzedaży auta.

 3. Czy mogę odwołać się o kary nałożonej za brak OC?

  Tak, możesz odwołać się od nałożonej kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w dwóch przypadkach. Jeśli kara została naliczona przez pomyłkę UFG lub gdy masz bardzo trudną sytuację finansową. Jednak w tym drugim wypadku musisz to udowodnić, czyli przedstawić przekonujące dowody. Jeśli UFG uzna takie wyjaśnienia, może odstąpić od nałożenia na Ciebie kary. Pamiętaj, aby zawsze szukać rzetelnych informacji na temat odwołania w sprawie OC po terminie? Forum nie jest na to najlepszym miejscem, ponieważ nie zawsze można polegać na tym, co tam jest napisane. Lepiej będzie, jeśli skorzystasz z informacji zawartych na stronie UFG, który wyjaśnia, w jaki sposób można się odwołać.

 4. Czy opłata OC po terminie może rodzić problem z uzyskaniem odszkodowania?

  Nieterminowa opłata za OC niesie ze sobą pewne ryzyko, ponieważ ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w wypadku lub kolizji. Jednak po wypłacie tego odszkodowania będzie dochodzić wyegzekwowania poprzez regres ubezpieczeniowy tej kwoty od sprawcy wypadku. W rezultacie sprawca będzie musiał ponieść wysokie koszty, które będą znacznie przekraczały cenę polisy.

 5. Czy za spóźnienie z opłatą OC muszę zapłacić odsetki?

  Zazwyczaj tak, w przypadku spóźnienia z opłatą OC istnieje obowiązek zapłaty odsetek. Jeżeli nie uregulujesz należności na czas, to ubezpieczyciel ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek oraz zasady ich naliczania są określone w umowie ubezpieczenia. Odsetki mogą być naliczane za każdy dzień spóźnienia, więc im dłużej zwlekasz z zapłatą, tym większe mogą być koszty.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia