Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Oszczędź nawet 50% na polisie.
Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.
Porównaj ceny

Przerejestrowanie samochodu - co trzeba wiedzieć? Ile kosztuje?

Zmiana właściciela pojazdu rodzi wiele obowiązków. Ich zaniedbanie może nam przysporzyć mnóstwo nieprzyjemności z karą finansową włącznie. Jakie to obowiązki i jak ich należycie dopełnić?

Zakup samochodu czy motocykla to z jednej strony zaspokojenie potrzeb, przyjemność z jazdy, często także spełnienie marzeń. Z drugiej zaś strony oznacza to masę formalności, biurokracji i papierologii, w której nieraz trudno się odnaleźć.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy trzeba przerejestrować samochód,
 • ile to kosztuje,
 • jak wyglądają kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • kiedy możemy zachować stare tablice rejestracyjne.

 

Kiedy trzeba przerejestrować samochód?


Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany, a ustalenie jego właściciela nie powinno stanowić problemu. Z obowiązku rejestracji wyłączone są jedynie rowery, hulajnogi elektryczne i pojazdy wolnobieżne. Dane rejestracyjne pojazdu muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pojazd wymaga przerejestrowania w dwóch sytuacjach:
1. Przy zmianie właściciela w przypadku:

 • sprzedaży auta;
 • darowizny auta;
 • otrzymania auta w spadku.

2. Przy zmianie danych, które wymuszają wymianę dowodu rejestracyjnego przy:

 • zmianie adresu zameldowania;
 • zmianie nazwiska.

Ważne! Polisa OC, którą przekazał nam zbywca pojazdu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn przerwy w ubezpieczeniu OC, co skutkuje karą z UFG.

 

Jak przerejestrować samochód - krok po kroku


Zmiana właściciela pojazdu nakłada na kupującego i sprzedającego pewne obowiązki. Sprzedający musi zgłosić sprzedaż pojazdu, a kupujący - jego nabycie. Obie strony mają na to 30 dni. Niedochowanie terminu może skutkować karą - od 200 do 1000 zł.

Zanim przerejestrujemy samochód, musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dopiero wtedy możemy złożyć wniosek w Wydziale Komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć:

 • w urzędzie miasta - w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy - w Warszawie.
 • w starostwie powiatowym - w pozostałych przypadkach.

Rejestracji możemy dokonać bez wychodzenia z domu. W tym celu musimy mieć założony profil zaufany oraz skany potrzebnych dokumentów. Tablice rejestracyjne oraz komplet dokumentów możemy otrzymać pocztą lub odebrać osobiście.

Rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania właściciela lub, od grudnia 2020 r., miejsca zameldowania na pobyt czasowy.

Wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, załączamy:

 1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 2. Kartę pojazdu.
 3. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane).
 4. Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, testament lub wyrok sądu).
 5. Dokument tożsamości nowego właściciela lub w przypadku spółki - odpis z KRS.
 6. Polisę OC.
 7. Kiedy pojazd jest sprowadzony z zagranicy:
 • z terytorium UE - potwierdzenie zapłaty akcyzy,
 • spoza terytorium UE - dokument potwierdzający odprawę celną.

Tymczasowy (tzw. miękki) dowód rejestracyjny otrzymamy od razu. Możemy z niego korzystać przez 30 dni od daty jego wydania.

Stały (bezterminowy) dowód rejestracyjny możemy odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku. Z reguły jednak ten termin jest krótszy. To, czy nasz stały dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, możemy sprawdzić na stronie info-car.pl po wpisaniu numeru rejestracyjnegpo oraz pięciu ostatnich cyfr numeru VIN.
 

Przerejestrowanie samochodu po śmierci współwłaściciela


Powszechną praktyką jest dopisywanie się do samochodu osoby posiadającej historię w UFG celem nabycia zniżek. Alternatywnie można taką osobę dopisać do swojego, nowo nabytego pojazdu, by obniżyć składkę za OC. Do współwłasności dochodzi także w momencie, kiedy spadkobiercy odziedziczyli pojazd po śmierci jego właściciela.

Co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli pojazdu umrze? Procedura przypomina zwykłe przerejestrowanie samochodu. Aby jednak do niej doszło, należy najpierw ustalić własność pojazdu. Sytuacje mogą być dwie:

 1. Właściciel zostawił testament - wówczas właścicielem pojazdu zostaje osoba wskazana w ostatniej woli.
 2. Właściciel nie zostawił testamentu - w takiej sytuacji musi zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Dopiero gdy własność pojazdu zostanie ustalona, właściciel lub współwłaściciele mogą udać się z wnioskiem o rejestrację pojazdu do właściwego Wydziału Komunikacji. Do standardowych dokumentów (wniosek, dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, polisa OC) trzeba dołączyć akt zgonu oraz testament lub wyrok sądu potwierdzający tytuł własnościowy do pojazdu.
 

Przerejestrowanie pojazdu a ubezpieczenie OC


Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce poruszający się po drogach publicznych musi mieć ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC. Polisa jest wydawana dla każdego pojazdu osobno na właściciela pojazdu - osobę fizyczną lub prawną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbywca ma obowiązek przekazać polisę OC wraz z pojazdem. Sprzedający nie ma prawa wymagać od kupującego, by ten zrzekł się obowiązującej polisy OC, jeśli tego nie chce.

Ważne! Umowa komisowa nie jest dokumentem zmieniającym własność pojazdu. Wstawienie samochodu do komisu nie zdejmuje z właściciela posiadania ważnego OC.. Ma to miejsce dopiero przy sprzedaży pojazdu przez komis.

Zbywca musi zgłosić swojemu ubezpieczycielowi zbycie pojazdu, co zdejmuje z niego obowiązek ubezpieczeniowy. Dokumenty, jakie można przedstawić to:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • zaświadczenie ze Stacji Demontażu Pojazdów.

Nabywca również musi zgłosić fakt zakupu auta ubezpieczycielowi, jednak to nie zdejmuje ze zbywcy obowiązku zgłoszenia. Poza tym, warto to zrobić dla samego siebie i nie polegać na kimś innym.

 

Pakiet deregulacyjny a przerejestrowanie auta


Wprowadzony w 2020 roku pakiet deregulacyjny ma za zadanie ułatwić życie posiadaczom pojazdów mechanicznych poprzez likwidację lub zmianę niektórych przepisów. Część z nich już weszła w życie, jak na przykład brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia posiadania polisy OC. Część regulacji wejdzie w życie dopiero w 2022 roku, jak np. kres wydawania kart pojazdu czy nalepek kontrolnych.

 

Właściwy urząd


Do 4 grudnia 2020 r. przerejestrowanie pojazdu było możliwe jedynie w Wydziale Komunikacji stosownym do miejsca stałego zameldowania. Obecnie wraz z wprowadzeniem pierwszych przepisów pakietu deregulacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o rejestrację pojazdu jest możliwe także w miejscu zameldowania na pobyt czasowy.

Ta zmiana zaoszczędzi kierowcom nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. Dziś kierowca zameldowany na pobyt stały w województwie zachodniopomorskim, a mieszkający w województwie dolnośląskim, musiał jechać np. ze Szczecina do Wrocławia, by załatwić sprawę w stosownym Wydziale Komunikacji. Wraz z brakiem konieczności zmiany tablic rejestracyjnych, zniknie konieczność podróżowania do miejsca zameldowania na pobyt stały w celu przerejestrowania samochodu.

Zmiana dotyczy także sytuacji, w której nabywca jechał po samochód na drugi koniec Polski i miał problem, aby nim wrócić. Musiał bowiem najpierw wystąpić o pozwolenie czasowe w Wydziale Komunikacji stosownym do miejsca zameldowania na pobyt stały. Teraz o pozwolenie czasowe i wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych będzie można wystąpić również w miejscu zakupu pojazdu.

 

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego


Obecnie dowód rejestracyjny posiada jedynie sześć miejsc na pieczątki badania technicznego. Dla pojazdu starszego niż pięć lat oznaczało to konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego co sześć lat. Wraz ze zmianami z pierwszej części pakietu deregulacyjnego, zniknął obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego. 

W praktyce dochodziło do sytuacji, w których posiadacz pojazdu był zobowiązany do wymiany dowodu, którego de facto nie musiał wozić w samochodzie. Baza CEPiK przechowuje informacje nt. badań technicznych każdego zarejestrowanego pojazdu. Oznacza to, że nie ma potrzeby dodatkowego dokumentowania przeglądów technicznych. Policjant, lub inny upoważniony, podczas kontroli nie musi widzieć pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ otrzymuje potrzebne informacje z CEPiK.

 

Brak konieczności zmiany tablic rejestracyjnych


Wprowadzenie systemu CEPiK sprawia, że wszystkie dane na temat pojazdu są przechowywane w centralnej bazie. Kierowca nie ma potrzeby wożenia ze sobą dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC, czy prawo jazdy. Podczas kontroli wystarczy, że policjant spisze numer rejestracyjny pojazdu i wprowadzi go do komputera, aby uzyskał komplet potrzebnych informacji.

Oznacza to również, że nie będzie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela pojazdu. Daje to kierowcom oszczędność rzędu 80 zł. Dotychczas jeśli nabywca kupił pojazd zarejestrowany na terytorium innego powiatu, musiał zmieniać tablice rejestracyjne.
 

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Całkowity koszt przerejestrowania samochodu to 180,50 zł.

 • Tablice rejestracyjne - 80 zł;
 • Pozwolenie czasowe - 13,50 zł;
 • Znaki legalizacyjne - 12,50;
 • Nalepka kontrolna - 18,50;
 • Opłata ewidencyjna - 2 zł;
 • Opłata za dowód rejestracyjny - 54 zł.
   

Jaka jest kara za niezgłoszenie zmiany właściciela samochodu w terminie?

Od 1 stycznia 2020 roku kara za niedochowanie terminu 30 dni na przerejestrowanie auta to od 200 do 1000 zł. 
 

Kiedy można zachować tablice rejestracyjne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablice rejestracyjne mogą pozostać niezmienione, gdy nabędziemy pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym sami mieszkamy na pobyt stały.
Warto wiedzieć
 • Każda zmiana właściciela lub zmiana jego danych osobowych wymusza przerejestrowanie pojazdu,
 • Z wnioskiem o rejestrację musimy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji,
 • Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dokument tożsamości, tytuł własności pojazdu, kartę pojazdu, dotychczasowy dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne (jeśli mają być wymienione), a także do wglądu aktualną polisę OC,
 • Stały dowód rejestracyjny otrzymamy w terminie 30 dni roboczych od złożenia wniosku o rejestrację,
 • Zmiany wprowadzone w tzw. pakiecie deregulacyjnym w znacznym stopniu upraszczają procedurę rejestracji pojazdu. Nie będzie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Karta pojazdu nie będzie wydawana, a z wnioskiem o rejestrację będzie można wystąpić w miejscu zamieszkania.
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
2
5
7
1

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy