Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Przerejestrowanie samochodu - co trzeba wiedzieć? Ile kosztuje?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Zmiana właściciela pojazdu rodzi wiele obowiązków. Ich zaniedbanie może nam przysporzyć mnóstwo nieprzyjemności z karą finansową włącznie. Jakie to obowiązki i jak ich należycie dopełnić?

Przerejestrowanie samochodu to jeden z kluczowych kroków, który musi podjąć nowy właściciel pojazdu po jego zakupie. Choć może wydawać się to skomplikowanym procesem, znajomość odpowiednich przepisów i wymogów formalnych znacznie ułatwia sprawę. 

W artykule wyjaśnimy, co dokładnie trzeba wiedzieć o przerejestrowaniu samochodu, jakie dokumenty są niezbędne, ile kosztuje ten proces oraz jakie terminy obowiązują w świetle polskiego prawa. Dzięki temu przewodnikowi z łatwością poradzisz sobie z wszystkimi formalnościami związanymi z przerejestrowaniem pojazdu.

Porównaj polisy OC/AC

 

Kiedy trzeba przerejestrować samochód?

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany, a ustalenie jego właściciela nie powinno stanowić problemu. Z obowiązku rejestracji wyłączone są jedynie rowery, hulajnogi elektryczne i pojazdy wolnobieżne. Dane rejestracyjne pojazdu muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pojazd wymaga przerejestrowania w dwóch sytuacjach:
1. Przy zmianie właściciela w przypadku:

 • sprzedaży auta;
 • darowizny auta;
 • otrzymania auta w spadku.

2. Przy zmianie danych, które wymuszają wymianę dowodu rejestracyjnego przy:

 • zmianie adresu zameldowania;
 • zmianie nazwiska.
Ważne! Polisa OC, którą przekazał nam zbywca pojazdu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn przerwy w ubezpieczeniu OC, co skutkuje karą z UFG.

Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu?

Wielu kierowców błędnie utożsamia przerejestrowanie samochodu ze zgłoszeniem nabycia lub zbycia, o którym mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym:

Art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:nabyciu lub zbyciu pojazdu. Jednocześnie zgłoszenie zakupu używanego auta w urzędzie nie oznacza jego przerejestrowania na nowego właściciela.

Jednak samo przerejestrowanie samochodu odbywa się już na wniosek. Teoretycznie możesz nie przerejestrowywać samochodu w ogóle (choć nie zalecamy tej opcji). 

Jedyna sytuacja, w której musisz przerejestrować samochód, to ta, kiedy sprowadzasz auto z zagranicy. Obecnie masz 60 dni od momentu sprowadzenia auta na jego zarejestrowanie. 

Jak przerejestrować samochód - krok po kroku

Zmiana właściciela pojazdu nakłada na kupującego i sprzedającego pewne obowiązki. Sprzedający musi zgłosić sprzedaż pojazdu, a kupujący - jego nabycie. Obie strony mają na to 60 dni (30 z prawa o ruchu drogowym, 30 z ustawy covidowej). Niedochowanie terminu może skutkować karą - od 200 do 1000 zł.

Zanim przerejestrujemy samochód, musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dopiero wtedy możemy złożyć wniosek w Wydziale Komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć:

 • w urzędzie miasta - w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy - w Warszawie.
 • w starostwie powiatowym - w pozostałych przypadkach.

Rejestracji możemy dokonać bez wychodzenia z domu. W tym celu musimy mieć założony profil zaufany oraz skany potrzebnych dokumentów. Tablice rejestracyjne oraz komplet dokumentów możemy otrzymać pocztą lub odebrać osobiście.

Rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania właściciela lub, od grudnia 2020 r., miejsca zameldowania na pobyt czasowy.

Wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, załączamy:

 1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 2. Kartę pojazdu.
 3. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane).
 4. Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, testament lub wyrok sądu).
 5. Dokument tożsamości nowego właściciela lub w przypadku spółki - odpis z KRS.
 6. Polisę OC.
 7. Kiedy pojazd jest sprowadzony z zagranicy:
 • z terytorium UE - potwierdzenie zapłaty akcyzy,
 • spoza terytorium UE - dokument potwierdzający odprawę celną.

Tymczasowy (tzw. miękki) dowód rejestracyjny otrzymamy od razu. Możemy z niego korzystać przez 30 dni od daty jego wydania.

Stały (bezterminowy) dowód rejestracyjny możemy odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku. Z reguły jednak ten termin jest krótszy. To, czy nasz stały dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, możemy sprawdzić na stronie info-car.pl po wpisaniu numeru rejestracyjnegpo oraz pięciu ostatnich cyfr numeru VIN.

Przerejestrowanie samochodu po śmierci współwłaściciela

Powszechną praktyką jest dopisywanie się do samochodu osoby posiadającej historię w UFG celem nabycia zniżek. Alternatywnie można taką osobę dopisać do swojego, nowo nabytego pojazdu, by obniżyć składkę za OC. Do współwłasności dochodzi także w momencie, kiedy spadkobiercy odziedziczyli pojazd po śmierci jego właściciela.

Co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli pojazdu umrze? Procedura przypomina zwykłe przerejestrowanie samochodu. Aby jednak do niej doszło, należy najpierw ustalić własność pojazdu. Sytuacje mogą być dwie:

 1. Właściciel zostawił testament - wówczas właścicielem pojazdu zostaje osoba wskazana w ostatniej woli.
 2. Właściciel nie zostawił testamentu - w takiej sytuacji musi zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Dopiero gdy własność pojazdu zostanie ustalona, właściciel lub współwłaściciele mogą udać się z wnioskiem o rejestrację pojazdu do właściwego Wydziału Komunikacji. Do standardowych dokumentów (wniosek, dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, polisa OC) trzeba dołączyć akt zgonu oraz testament lub wyrok sądu potwierdzający tytuł własnościowy do pojazdu.

Przerejestrowanie pojazdu a ubezpieczenie OC

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce poruszający się po drogach publicznych musi mieć ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC. Polisa jest wydawana dla każdego pojazdu osobno na właściciela pojazdu - osobę fizyczną lub prawną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbywca ma obowiązek przekazać polisę OC wraz z pojazdem. Sprzedający nie ma prawa wymagać od kupującego, by ten zrzekł się obowiązującej polisy OC, jeśli tego nie chce.

Ważne! Umowa komisowa nie jest dokumentem zmieniającym własność pojazdu. Wstawienie samochodu do komisu nie zdejmuje z właściciela posiadania ważnego OC.. Ma to miejsce dopiero przy sprzedaży pojazdu przez komis.

Zbywca musi zgłosić swojemu ubezpieczycielowi zbycie pojazdu, co zdejmuje z niego obowiązek ubezpieczeniowy. Dokumenty, jakie można przedstawić to:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • zaświadczenie ze Stacji Demontażu Pojazdów.

Nabywca również musi zgłosić fakt zakupu auta ubezpieczycielowi, jednak to nie zdejmuje ze zbywcy obowiązku zgłoszenia. Poza tym, warto to zrobić dla samego siebie i nie polegać na kimś innym.

Porównaj polisy OC/AC

Pakiet deregulacyjny a przerejestrowanie auta

Wprowadzony w 2020 roku pakiet deregulacyjny ma za zadanie ułatwić życie posiadaczom pojazdów mechanicznych poprzez likwidację lub zmianę niektórych przepisów. Część z nich już weszła w życie, jak na przykład brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia posiadania polisy OC. Część regulacji wejdzie w życie dopiero w 2022 roku, jak np. kres wydawania kart pojazdu czy nalepek kontrolnych.

Właściwy urząd

Do 4 grudnia 2020 r. przerejestrowanie pojazdu było możliwe jedynie w Wydziale Komunikacji stosownym do miejsca stałego zameldowania. Obecnie wraz z wprowadzeniem pierwszych przepisów pakietu deregulacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o rejestrację pojazdu jest możliwe także w miejscu zameldowania na pobyt czasowy.

Ta zmiana zaoszczędzi kierowcom nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. Dziś kierowca zameldowany na pobyt stały w województwie zachodniopomorskim, a mieszkający w województwie dolnośląskim, musiał jechać np. ze Szczecina do Wrocławia, by załatwić sprawę w stosownym Wydziale Komunikacji. Wraz z brakiem konieczności zmiany tablic rejestracyjnych, zniknie konieczność podróżowania do miejsca zameldowania na pobyt stały w celu przerejestrowania samochodu.

Zmiana dotyczy także sytuacji, w której nabywca jechał po samochód na drugi koniec Polski i miał problem, aby nim wrócić. Musiał bowiem najpierw wystąpić o pozwolenie czasowe w Wydziale Komunikacji stosownym do miejsca zameldowania na pobyt stały. Teraz o pozwolenie czasowe i wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych będzie można wystąpić również w miejscu zakupu pojazdu.

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego

Obecnie dowód rejestracyjny posiada jedynie sześć miejsc na pieczątki badania technicznego. Dla pojazdu starszego niż pięć lat oznaczało to konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego co sześć lat. Wraz ze zmianami z pierwszej części pakietu deregulacyjnego, zniknął obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego. 

 

W praktyce dochodziło do sytuacji, w których posiadacz pojazdu był zobowiązany do wymiany dowodu, którego de facto nie musiał wozić w samochodzie. Baza CEPiK przechowuje informacje nt. badań technicznych każdego zarejestrowanego pojazdu. Oznacza to, że nie ma potrzeby dodatkowego dokumentowania przeglądów technicznych. Policjant, lub inny upoważniony, podczas kontroli nie musi widzieć pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ otrzymuje potrzebne informacje z CEPiK.

Brak konieczności zmiany tablic rejestracyjnych

Wprowadzenie systemu CEPiK sprawia, że wszystkie dane na temat pojazdu są przechowywane w centralnej bazie. Kierowca nie ma potrzeby wożenia ze sobą dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC, czy prawo jazdy. Podczas kontroli wystarczy, że policjant spisze numer rejestracyjny pojazdu i wprowadzi go do komputera, aby uzyskał komplet potrzebnych informacji.

Oznacza to również, że nie będzie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela pojazdu. Daje to kierowcom oszczędność rzędu 80 zł. Dotychczas jeśli nabywca kupił pojazd zarejestrowany na terytorium innego powiatu, musiał zmieniać tablice rejestracyjne.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Wszystko zależy od tego, czy musimy (chcemy) zmieniać tablice rejestracyjne. W przypadku aut nowych, wcześniej niezarejestrowanych, lub takich sprowadzonych zza granicy nie mamy wyboru –  musimy zapłacić za tablice. Jeśli przerejestrowujemy pojazd i nie zamierzamy zmieniać tablic (po zmianie przepisów nie jest to konieczne), tyle właśnie możemy zaoszczędzić. Pozostałych opłat nie da się uniknąć. 

Oto szczegółowe opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu:

 • nowe tablice rejestracyjne: 80 zł,
 • nowy dowód rejestracyjny: 54 zł,
 • nalepka legalizacyjna: 12,50 zł,
 • pozwolenie czasowe (jeśli zmieniamy tablice): 13,50 zł,
 • tablice indywidualne: 1000 zł (łącznie 1080 zł),
 • tablice dla pojazdów zabytkowych (żółte tablice): 100 zł (łącznie 180 zł).

Jeśli nie chcemy tablic indywidualnych, przerejestrowanie samochodu kosztować będzie 160 zł.

Kupno samochodu a ubezpieczenie OC

Kupno samochodu wiąże się z wieloma obowiązkami, a jednym z najważniejszych jest ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla każdego pojazdu poruszającego się po polskich drogach.

Polisa OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że jeśli spowodujemy wypadek, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy uszkodzonego mienia oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych osób.

Obowiązek posiadania ważnej polisy OC rozpoczyna się z chwilą nabycia pojazdu. Brak ubezpieczenia OC może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, w tym karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nawet jednodniowy brak ciągłości ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary, której wysokość może przewyższyć koszt rocznej polisy OC.

Warto pamiętać, że kupując samochód używany, możemy przejąć dotychczasową polisę OC od poprzedniego właściciela. Czasem bywa jednak tak, że auto nie ma ubezpieczenia. Co w takiej sytuacji?

Gdzie szukać najkorzystniejszej polisy OC?

Gdy szukamy najkorzystniejszej polisy OC, warto skorzystać z narzędzi dostępnych online, takich jak porównywarki i kalkulatory OC. Te platformy umożliwiają szybkie i wygodne porównanie ofert różnych ubezpieczycieli, co pozwala znaleźć polisę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb.

Porównywarki OC zbierają informacje o naszym pojeździe oraz naszych preferencjach ubezpieczeniowych i na tej podstawie prezentują oferty różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu możemy łatwo porównać ceny, zakresy ochrony oraz dodatkowe usługi oferowane przez poszczególnych dostawców.

Kalkulatory OC działają na podobnej zasadzie, jednak zamiast prezentować gotowe oferty, pozwalają nam samodzielnie obliczyć cenę polisy na podstawie danych podanych przez nas. Dzięki nim możemy eksperymentować z różnymi opcjami i wybrać najbardziej korzystną ofertę.

Korzystanie z porównywarek i kalkulatorów OC jest proste i intuicyjne. Wystarczy podać kilka podstawowych informacji, takich jak:

 • marka i model pojazdu,
 • nasze doświadczenie jako kierowcy,
 • oczekiwany zakres ochrony.

Następnie narzędzia te automatycznie generują listę dostępnych ofert, która można sortować i filtrować według różnych kryteriów, aby znaleźć idealną polisę.

Kara za brak OC w 2024 roku

Zakup polisy i zachowanie ciągłości ubezpieczenia, jak już zostało wspomniane, jest bardzo ważne, ponieważ zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować poważnymi karami. Te nakładane są przez UFG. Jego pracownicy monitorują sytuację i wyszukują osoby, które mają samochody, a które nie płacą ubezpieczenia.

Kara nakładana jest już za jeden dzień zwłoki. W pierwszej połowie 2024 roku wygląda to następująco.

Od czerwca 2024 konsekwencje braku OC są jeszcze poważniejsze.


Aby uniknąć takiej sytuacji, skorzystaj z porówywarki ubezpieczeń - dostępnej online z każdego miejsca i przez całą dobę! Polisę OC kupisz nawet tuż przed końcem wygaśnięcia dotychczasowej umowy.

Warto wiedzieć
 • Pojazd należy przerejestrować po każdej zmianie właściciela używanego samochodu (dotyczy także współwłaścicieli) oraz po zmianie danych osobowych właścicieli (np. po zmianie nazwiska w wyniku ślubu),
 • Z wnioskiem o rejestrację musimy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji,
 • Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dokument tożsamości, tytuł własności pojazdu, kartę pojazdu, dotychczasowy dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne (jeśli mają być wymienione), a także do wglądu aktualną polisę OC,
 • Stały dowód rejestracyjny otrzymamy w terminie 30 dni roboczych od złożenia wniosku o rejestrację,
 • Zmiany wprowadzone w tzw. pakiecie deregulacyjnym w znacznym stopniu upraszczają procedurę rejestracji pojazdu. Nie będzie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Karta pojazdu nie będzie wydawana, a z wnioskiem o rejestrację będzie można wystąpić w miejscu zamieszkania.
 • Po zakupie samochodu upewnij się, że jest on ubezpieczony. Jeśli OC nie jest ważne, bezzwłocznie podpisz nową umowę ubezpieczeniową. Brak OC oznaczać może otrzymanie poważnej kary finansowej.
 • Jeżeli chcesz kupić najlepsze OC po zakupie samochodu, sprawdź nasz kalkulator OC. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

 1. Jaka jest kara za niezgłoszenie zmiany właściciela samochodu w terminie?

  Kara za niezgłoszenie zmiany właściciela pojazdu w terminie zmienia się co roku. Obecnie, czyli od 1 stycznia 2024 roku, za brak poszanowania tego przepisu zapłacić trzeba 250 zł. Karę nakłada starosta odpowiedni dla miejsca zamieszkania.

 2. Kiedy można zachować tablice rejestracyjne?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, gdy nabędziemy pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym sami mieszkamy na pobyt stały.

 3. Czy wydział komunikacji może odmówić rejestracji pojazdu?

  Tak. W niektórych sytuacjach otrzymasz decyzję odmowną. Wówczas należy złożyć odwołanie od tej decyzji do samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni.

 4. Co jest dowodem własności pojazdu?

  Najpowszechniejsze dowody własności pojazdu to dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT i umowa darowizny. Inne dowody własności to np. umowa zamiany, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku

 5. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wozić w samochodzie?

  Aktualnie po zmianach z pakietu deregulacyjnego jedynym dokumentem jaki musisz mieć ze sobą w samochodzie, jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia