Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Protokół przekazania mieszkania - najważniejsze informacje (wzór pdf, doc)

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Planujesz zakup nieruchomości od dewelopera? A może już zapłaciłeś za swoje wymarzone „cztery kąty” i zbliża się termin zakończenia budowy?

W obu przypadkach z pewnością przyda Ci się protokół przekazania mieszkania, czyli dokument niezbędny do przeprowadzenia odbioru technicznego. Sprawdź, czym właściwie jest taki formularz i pobierz gotowe wzory w formacie pdf i doc.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Czym jest protokół przekazania mieszkania?

Protokół przekazania mieszkania czy domu jednorodzinnego określa się również jako protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół odbioru technicznego. Dokument ten sporządza się podczas spotkania z deweloperem na miejscu realizacji inwestycji przeprowadzanego po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Stronami protokołu są inwestor (nabywca nieruchomości) oraz deweloper (wykonawca). Takie pismo zapewnia bezpieczeństwo przyszłemu właścicielowi mieszkania bądź domu. Stwarza dobre okoliczności do skontrolowania zgodności stanu faktycznego nieruchomości z zapisami umowy deweloperskiej. Pozwala zwrócić uwagę m.in. na standard wykończenia oraz sposób wykonania instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

To warto wiedzieć! Zgodnie z art. 40. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umowa deweloperska musi mieć formę aktu notarialnego.

Co mówi prawo o protokole przekazania mieszkania?

Obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego w obecności nabywcy nakłada na wykonawcę tzw. ustawa deweloperska, czyli Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W punkcie 3. art. 42. wspomnianej regulacji jest mowa o protokole sporządzanym podczas odbioru technicznego. Nabywca może w nim zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz odnotować odmowę dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia tzw. wady istotnej. To nieprawidłowość, która uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

W protokole powinny się również znaleźć informacje o uznaniu lub odmowie uznania przez dewelopera wady istotnej. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni na odniesienie się do usterek uwzględnionych w dokumencie. W razie odmowy powinien podać inwestorowi przyczynę podjęcia takiej decyzji, a w razie uznania zastrzeżeń — ma 30 dni od momentu podpisania protokołu na usunięcie stwierdzonych wad.

Protokół przekazania mieszkania: uznanie wad przez dewelopera

Jeśli deweloper podjął starania w celu naprawy usterek, jednak nie zdążył zrealizować wszystkich prac w ciągu 30 dni, powinien podać inny termin zakończenia działań w nieruchomości wraz z uzasadnieniem opóźnień. Gdy po upływie wskazanego czasu wady nadal istnieją lub wykonawca nie podał daty finalizacji prac, prawo do wyznaczenia terminu zakończenia “remontu” ma nabywca. Jeśli deweloper wciąż nie wywiązuje się ze zobowiązań, inwestor może usunąć wady samodzielnie i obciążyć kosztami napraw firmę deweloperską.

Protokół przekazania mieszkania: odmowa uznania wad przez dewelopera

Jeśli deweloper nie uzna wady istotnej wskazanej przez inwestora, nabywca może odmówić dokonania odbioru, co skutkuje ustaleniem nowego terminu spotkania stron. Do czasu kolejnej wizyty klienta deweloper ma czas na naprawienie usterek. Jeśli podczas kolejnego odbioru inwestor ponownie odmówi “przyjęcia mieszkania”, swoją decyzję musi poprzeć opinią rzeczoznawcy budowlanego w ciągu miesiąca od dnia odmowy. Gdy specjalista:

 • stwierdzi istnieje wady istotnej — nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, a koszty sporządzenia opinii pokrywa deweloper;
 • nie wykryje wady istotnej — odpowiedzialność za sfinansowanie pracy rzeczoznawcy spada na inwestora.

Powyższe mechanizmy określone w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mają zastosowanie zawsze wtedy, gdy postanowienia umowy deweloperskiej są mniej korzystne dla nabywców niż schemat postępowania opisany w regulacji.

Czemu służy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Protokół zdawczo-odbiorczy spełnia jednocześnie kilka funkcji. Główne założenia stojące za tworzeniem tego rodzaju dokumentu to:

 • potwierdzenie spotkania obu stron na miejscu realizacji inwestycji — dokument zawarty z udziałem nabywcy i dewelopera stanowi dowód, że wzięli oni udział w odbiorze technicznym;
 • ustalenie stanu nieruchomości — ważnym elementem protokołu jest opis stanu mieszkania w momencie odbioru technicznego. Umożliwia on odnotowanie faktu istnienia jakichkolwiek niedociągnięć czy usterek w danym czasie i ułatwia rozwiązywanie ewentualnych sporów reklamacyjnych;
 • spełnienie wymagań stawianych przez prawo — w niektórych sytuacjach konieczność przygotowania protokołu wymuszają przepisy. Tak jest m.in. przy odbiorze technicznym mieszkania powstałego w ramach umowy deweloperskiej.

Sporządzenie protokołu przekazania mieszkania pozwala uniknąć niedomówień pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Ponadto taki dokument stanowi dobrą podstawę do roszczeń i dochodzenia swoich praw na wypadek niespodziewanych wad wykrytych podczas użytkowania nieruchomości.

Jakie są rodzaje protokołów zdawczo-odbiorczych?

O protokole przekazania mieszkania najczęściej mówi się w kontekście odbioru technicznego poprzedzającego przeniesienie praw wynikających z umowy deweloperskiej na nabywcę. Co do istnienia takiego dokumentu nie ma żadnych wątpliwości, bo zasady jego działania określają przepisy. W rzeczywistości można się spotkać również z innymi rodzajami protokołów zdawczo-odbiorczych, nieco mniej oficjalnymi, jednak nadal funkcjonującymi w przestrzeni prawnej. Mają one znaczenie podczas przeprowadzania rozmaitych czynności związanych z szeroko pojętą branżą budowlaną, przemysłową, transportową czy handlową. Do najczęściej spotykanych zaliczają się:

 • protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania lub lokalu użytkowego;
 • protokół zdawczo-odbiorczy budowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy towarów;
 • protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu;
 • protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu.

Każdy z tych dokumentów, mimo że dotyczy zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, ma na celu udokumentowanie stanu faktycznego rzeczy lub lokalu w momencie jego przekazania odbiorcy.

To warto wiedzieć! Protokół przekazania mieszkania sporządza się również przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego, a także przy przekazaniu lokalu najemcy. Wówczas często mówi się o tzw. protokole przekazania kluczy. W takim dokumencie określa się m.in. strony umowy, informacje o nieruchomości, liczbę kompletów kluczy, kod do domofonu, stan liczników czy uwagi dotyczące wyposażenia lub stanu lokalu.

Z czego składa się protokół przekazania mieszkania?

Protokół przekazania mieszkania to dokument, którego wygląd zmienia się w zależności od sytuacji, w której jest sporządzany. Inaczej będzie wyglądało pismo przygotowane przy sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego, a inaczej formularz przeznaczony do wypełnienia przez najemcę lokalu mieszkalnego. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych elementów protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania w rozumieniu dokumentu sporządzanego podczas odbioru technicznego nieruchomości z rynku pierwotnego.

Co zawiera protokół przekazania mieszkania?

W protokole przekazania mieszkania muszą się znaleźć:

 • miejscowość i data sporządzenia pisma — miejsce i czas zawarcia dokumentu zawsze mają duże znaczenie. W przypadku odbioru mieszkania pozwalają określić termin zakończenia naprawy ewentualnych wad wykrytych podczas odbioru;
 • dane sprzedającego — w treści protokołu powinny być wyszczególnione nazwa i adres siedziby dewelopera;
 • dane inwestycji — w dokumencie nie może zabraknąć też adresu mieszkania lub domu jednorodzinnego i nazwy inwestycji, w ramach której nieruchomość powstała;
 • dane przejmującego — imię i nazwisko nabywcy nieruchomości;
 • dane przekazującego — imię i nazwisko przedstawiciela firmy deweloperskiej;
 • informacje dotyczące ewentualnych wad — w protokole powinno się znaleźć miejsce na podanie usterek oraz niezgodności z projektem, umową deweloperską lub standardem. Przeważnie pozostawia się przestrzeń do wpisania uwag odnośnie do wentylacji, instalacji elektrycznej czy instalacji sanitarnej.
 • oświadczenie przekazującego — na końcu dokumentu należy umieścić informację, że wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w określonym terminie, licząc od dnia sporządzenia protokołu;
 • odręczne podpisy przejmującego i przekazującego.

Uwzględnienie wymienionych elementów jest niezbędne do przygotowania rzetelnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeśli obawiasz się, że pominiesz któryś z istotnych punktów, skorzystaj z gotowych wzorów w formacie doc i pdf:

Protokół przekazania mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości

Celem zawarcia umowy deweloperskiej jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na nabywcę. Dlatego po sporządzeniu protokołu przekazania mieszkania i ewentualnych naprawach przeprowadzonych na terenie inwestycji, nie pozostaje Ci nic innego, jak wykonać prace wykończeniowe i wprowadzić się do własnych „czterech kątów”. Zanim jednak zaczniesz cieszyć się z przywilejów płynących z posiadania nieruchomości, zadbaj o wykupienie odpowiedniej polisy mieszkaniowej. Dzięki niej zyskasz możliwość otrzymania odszkodowania w razie kradzieży, zalania, pożaru czy innych zdarzeń losowych, których nie da się przewidzieć. W znalezieniu korzystnej oferty dopasowanej do Twoich potrzeb pomoże Ci kalkulator ubezpieczenia domu lub mieszkania: https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-nieruchomosci/. Wypełnij krótki formularz i wybierz polisę, która zapewni ochronę nieruchomości w różnych okolicznościach.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Źródła:

 • Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001177/T/D20211177L.pdf)

 

Co warto wiedzieć?
 • Protokół przekazania nieruchomości to dokument określany również jako protokół zdawczo-odbiorczy lub protokół odbioru technicznego.
 • Konieczność przeprowadzenia odbioru technicznego i sporządzenia protokołu po zakończeniu prac budowlanych nakłada na dewelopera Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania potwierdza fakt przeprowadzenia odbioru technicznego w obecności nabywcy oraz umożliwia wykrycie ewentualnych wad nieruchomości.
 • O protokole zdawczo-odbiorczym mówi się również w kontekście wynajmu mieszkania, zakupu mieszkania z rynku wtórnego oraz odbioru pojazdu, towaru bądź sprzętu.
 • Aby protokół przekazania mieszkania spełniał swoją funkcję, musi zawierać ściśle określone elementy.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak napisać protokół zdania mieszkania?

  Protokół zdania mieszkania to rozbudowany formularz, który powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy. Aby uniknąć pomyłek i nie pominąć ważnych informacji, przy tworzeniu protokołu najlepiej skorzystać z gotowego wzoru.

 2. Jak napisać protokół przekazania kluczy?

  Protokół przekazania kluczy najlepiej stworzyć w formie elektronicznej, wydrukować i wypełnić. Można też skorzystać z gotowego wzoru dostępnego w internecie. Taki dokument powinien zawierać datę przekazania kluczy, określenie stron, liczbę kompletów kluczy, cel przekazania kluczy, datę planowanego zwrotu, opis wyposażenia lokalu, stan i numery liczników oraz podpisy stron.

 3. Po co protokół odbioru?

  Protokół odbioru mieszkania pełni wiele istotnych funkcji. Z jednej strony taka pisemna ocena stanu technicznego lokalu potwierdza fakt przekazania nieruchomości nabywcy, a z drugiej — stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji, bo pozwala określić stan rzeczy w momencie oddania jej w ręce odbiorcy.

 4. Kto może podpisać protokół zdawczo-odbiorczy?

  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania od dewelopera powinien podpisać nabywca nieruchomości oraz przedstawiciel firmy deweloperskiej. Pozwala to potwierdzić, że obie strony spotkały się w lokalu i przeprowadziły ocenę stanu technicznego mieszkania.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia